Termék részletekA Munka Törvénykönyve magyarázata(-5.000 Ft)

A Munka Törvénykönyve magyarázata(-5.000 Ft)

Az Mt. és a Ptk. munkaviszonyra vonatkozó szabályai
Alapár:
15 900 Ft

A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE MAGYARÁZATA

Az Mt. és a Ptk. munkaviszonyra vonatkozó szabályai

Bővített kiadás magyarázatokkal, az ítélkezési gyakorlatból vett példákkal és a Kúria joggyakorlat-elemző csoportjainak értelmezésével

Szerzők: Dr. Horváth István, Dr. Szladovnyik Krisztina

Részletek
 • Szerzők: Dr. Horváth István (munkajogász, ügyvéd, tanszékvezető egyetemi docens, ELTE ÁJK Munkajogi Tanszék), Dr. Szladovnyik Krisztina (cég- és társasági jogi szakjogász, ügyvéd)
  Formátum, terjedelem: B/5-ös formátum, 544 oldal
  Megjelenés: 2019. november 27.

   

  Tartalom:

  ELSŐ RÉSZ - ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

  I. fejezet - Bevezető rendelkezések

  ■ A törvény célja

  ■ A törvény hatálya

  ■ Értelmezési alapelvek

  ■ Általános magatartási követelmények

  ■ Személyiségi jogok védelme

  ■ Egyenlő bánásmód követelménye

  ■ Munkaviszonyra vonatkozó szabály

  II. fejezet - Jognyilatkozatok

  ■ Megállapodás

  ■ Egyoldalú jognyilatkozat, nyilatkozat

  ■ Kötelezettségvállalás

  ■ Munkáltatói szabályzat

  ■ Tájékoztatás

  ■ A feltétel

  III. fejezet - Jognyilatkozatok megtételének módja

  ■ Képviselet

  ■ Alaki kötöttség

  ■ Jognyilatkozat közlése

  ■ Határidő és időtartam számítása

  IV. fejezet - Érvénytelenség

  ■ Semmisség

  ■ Megtámadhatóság

  ■ Érvénytelenség jogkövetkezménye

  ■ Polgári jogi szabályok alkalmazása

  MÁSODIK RÉSZ - MUNKAVISZONY ALANYAI ÉS LÉTESÍTÉSE, MUNKASZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE ÉS MÓDOSÍTÁSA

  V. fejezet - Munkaviszony alanyai

  ■ Eltérő megállapodás

  VI. fejezet - Munkáltató személyében bekövetkező változás

  ■ Eltérő megállapodás

  VII. fejezet - Munkaviszony létesítése

  ■ Munkaszerződés

  ■ Munkaviszony létesítésének különös feltételei

  ■ Munkaszerződés tartalma

  ■ Munkáltató írásbeli tájékoztatási kötelezettsége

  ■ Munkaviszony kezdete

  ■ Eltérő megállapodás

  VIII. fejezet - Munkaszerződés teljesítése

  ■ Alapvető kötelezettségek

  ■ Munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás

  ■ Utasítás teljesítésének megtagadása

  ■ Mentesülés a munkavégzési kötelezettség alól

  ■ Jogkövetkezmények a munkavállaló vétkes kötelezettségszegésért

  ■ Eltérő megállapodás

  IX. fejezet - Munkaszerződés módosítása

  ■ Eltérő megállapodás

  X. fejezet - Munkaviszony megszűnése és megszüntetése

  ■ Munkaviszony megszűnése

  ■ Munkaviszony megszüntetése

  ■ Felmondás

  ■ Felmondási idő

  ■ Csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó szabályok

  ■ Végkielégítés

  ■ Azonnali hatályú felmondás

  ■ Eljárás a munkaviszony megszüntetése (megszűnése) esetén

  ■ Munkaviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezménye

  ■ Eltérő megállapodás

  XI. fejezet - Munka- és pihenőidő

  ■ Fogalmak

  ■ Napi munkaidő

  ■ Munkaidőkeret

  ■ Eljárás a munkaviszony munkaidőkeret lejárta előtti megszűnése esetén

  ■ Munkaidő-beosztás szabályai

  ■ Munkaidő vasárnapra vagy munkaszüneti napra történő beosztása

  ■ Munkaközi szünet

  ■ Napi pihenőidő

  ■ Heti pihenőnap

  ■ Heti pihenőidő

  ■ Rendkívüli munkaidő

  ■ Ügyelet és készenlét

  ■ Egyes munkavállalói csoportokra vonatkozó különös rendelkezések

  ■ Szabadság

  ■ Szabadság kiadása

  ■ Betegszabadság

  ■ Szülési szabadság, fizetés nélküli szabadság

  ■ Munka- és pihenőidő nyilvántartása

  ■ Eltérő megállapodás

  XII. fejezet - A munka díjazása

  ■ Alapbér

  ■ Bérpótlék

  ■ Díjazás munkavégzés hiányában

  ■ Távolléti díj számítása

  ■ Kötelező legkisebb munkabér, a garantált bérminimum

  ■ Munkabér védelme

  ■ Eltérő megállapodás

  XIII. fejezet - Munkáltató kártérítési felelőssége

  ■ Felelősség az okozott kárért

  ■ Kártérítés mértéke és módja

  ■ Polgári jogi szabályok alkalmazása

  ■ Eltérő megállapodás

  XIV. fejezet - Munkavállaló kártérítési felelőssége

  ■ Felelősség általános szabályai

  ■ Megőrzési felelősség

  ■ Több munkavállaló együttes felelőssége

  ■ Felelősség a leltárhiányért

  ■ Munkavállalói biztosíték

  ■ Kártérítés mérséklése

  ■ Eltérő megállapodás

  XV. fejezet - Munkaviszony egyes típusaira vonatkozó különös szabályok

  ■ Határozott idejű munkaviszony

  ■ Munkavégzés behívás alapján

  ■ Munkakör megosztása

  ■ Több munkáltató által létesített munkaviszony

  ■ Távmunkavégzés

  ■ Bedolgozói munkaviszony

  ■ Egyszerűsített foglalkoztatásra vagy alkalmi munkára irányuló munkaviszony

  ■ Köztulajdonban álló munkáltatóval fennálló munkaviszony

  ■ Vezető állású munkavállaló

  ■ Cselekvőképtelen munkavállaló

  ■ Eltérő megállapodás

  XVI. fejezet - Munkaerő-kölcsönzés

  ■ Fogalmak

  ■ Kölcsönbeadó és kölcsönvevő közötti jogviszony

  ■ Kölcsönzésre irányuló munkaviszony

  ■ Egyenlő bánásmód követelménye

  ■ Munkaviszony megszüntetése

  ■ Kártérítési felelősség

  ■ Eltérő megállapodás

  XVII. fejezet - Iskolaszövetkezet és tagja közötti munkaviszony különös szabályai

  XVIII. fejezet - Munkaviszonyhoz kapcsolódó egyes megállapodások

  ■ Versenytilalmi megállapodás

  ■ Tanulmányi szerződés

  HARMADIK RÉSZ - MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK

  XIX. fejezet - Általános rendelkezések

  XX. fejezet - Üzemi tanács

  ■ Általános szabályok

  ■ Üzemi tanács választása

  ■ Központi és vállalatcsoport szintű üzemi tanács

  ■ Üzemi tanács megszűnése

  ■ Üzemi tanács tagja megbízatásának megszűnése

  ■ Gazdasági egységek összevonása, szétválasztása, valamint a munkáltató személyében bekövetkező változás

  ■ Üzemi tanács működése

  ■ Üzemi tanács feladata és jogköre

  ■ Üzemi megállapodás

  ■ Üzemi megbízott

  XXI. fejezet - Szakszervezet

  XXII. fejezet - Kollektív szerződés

  ■ Kollektív szerződés megkötése és tartalma

  ■ Kollektív szerződés hatálya

  ■ Kollektív szerződés megszűnése

  ■ Munkáltató személyében bekövetkező változás

  ■ Eltérő megállapodás és felhatalmazás

  NEGYEDIK RÉSZ - MUNKAÜGYI VITA

  XXIII. fejezet - Munkajogi igény érvényesítése

  XXIV. fejezet - Kollektív munkaügyi vita

  ÖTÖDIK RÉSZ - ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

  HATODIK RÉSZ - A TÖRVÉNYSZÖVEG MAGYARÁZATA UTÁN...

  Mennyiben irányadók a Kúria (Legfelsőbb Bíróság) Munkaügyi Kollégiumának állásfoglalásai?

  Extra szolgáltatás:
  A Vezinfó Kiadó régi vagy új ügyfeleként egyrészt térítésmentesen, „Vezinfó Blog” és „Jogadó Blog” című online hírleveleket kap a számviteli, adózási és jogi aktualitásokról és változásokról; másrészt kedvezményes áron vehet részt a Vezinfó Kiadó előadásain és kedvezményes áron vásárolhatja meg a Vezinfó Kiadó további kiadványait.
Szolgáltatások
 • Szerző
  Dr. Horváth István, Dr. Szladovnyik Krisztina
  Megjelenés
  2019. november 27.
  Alapár
  15 900 Ft
  Cikkszám
  11305

Kapcsolat

Galéria

Partnereink

Vezinfó blog

Jogadó blog

HELYSZÍNEINK

Kiadó
Moha Ház
1143 Budapest, Gizella út 42-44.

1143 Budapest, Gizella út 42-44.

Feliratkozás hírlevélre

Amennyiben Ön feliratkozik hírlevelünkre és "kipipálja" a hozzájárulási nyilatkozatot, akkor azonnal ingyenesen elküldjük e-mailen az ADÓZÁS/SZÁMVITEL (A szakma lapja) című folyóirat 40 oldalas mintaszámát, PDF formátumban.

minden mező kitöltése kötelező
Facebook