Hírlevél

Fizetési megoldás

Termék részletek-11%
Adózás 2019 (videókonferencia, e-learning anyag)

Adózás 2019 (videókonferencia, e-learning anyag)

2019-es változások az adóeljárás szabályozásában; 2020-ra vonatkozó ÁFA-változások; 2019. év eleji és évközi SZJA-változások; KATA, KIVA
Dátum:
2019. október 8. - 2019. december 31.
Előadó:
Dr. Csátaljay Zsuzsanna, Gottgeisl Rita, Dr. Kovács Ferenc
Kredit:
Könyvelők: 8 kredit, Adótanácsadók, adószakértők: 7 kredit, Könyvvizsgálók: 1 kredit
Részvételi díj:
18 900 Ft
Webshop ár:
16 900 Ft (Vége: 2019.12.31)
Ügyfeles webshop ár:
14 900 Ft
Kosárba Kosárba

ADÓZÁS 2019

2019-es változások az adóeljárás szabályozásában; 2020-ra vonatkozó ÁFA-változások; 2019. év eleji és évközi SZJA-változások; KATA, KIVA

videókonferencia, e-learning anyag

 • Előadók:

  Dr. Csátaljay Zsuzsanna
  (áfa szakértő, jogász)
  Gottgeisl Rita
  (könyvvizsgáló, adószakértő, Adótanácsadók Egyesülete Nonprofit Tagozat elnöke)
  Dr. Kovács Ferenc
  (okleveles adószakértő, igazságügyi adó- és járulékszakértő, MOKLASZ titkára)

  Kreditpontok:     

  Könyvelők: 8 kreditpont (Vállalkozási szak/Adózási témakör)
  Adótanácsadók: 7 kreditpont
  Adószakértők: 7 kreditpont
  Okleveles adószakértők: 7 kreditpont
  Könyvvizsgálók: 1 kreditpont

  Szolgáltatások:

  A videókonferenciára való jelentkezési díj tartalmazza a videót és az oktatási háttéranyagot (diákat) elektronikus, PowerPoint formátumban.
  Miután kitöltötte és elküldte a jelentkezési és jelszó igénylő űrlapot a videókonferenciához, e-mailen díjbekérő levelet küldünk Önnek, amely alapján kiegyenlítésre kerül a videó megtekintési díja. A díj kiegyenlítése után küldjük e-mailen a felhasználónevet és jelszót a videó megtekintéséhez, valamint postázzuk a pénzügyi teljesítést nem igénylő végszámlát.
  Az ADÓZÁS 2019 című videókonferencia 4 részből (modulból) áll. Fontos! Az ehhez a videóhoz kapott felhasználónév és jelszó az első belépés időpontjától számított 30 napig érvényes.
  Mivel kreditpontos videóról (e-learning anyagról) van szó, a Videó megtekintése gomb megnyomása után választania kell,  hogy kreditpontosan (Kreditpontos megtekintés) vagy nem kreditpontosan (Nem kreditpontos megtekintés) kívánja a videót megtekinteni. A megtekintési mód azért is fontos, mert a kreditpontos megtekintésnél nem lehet előre-hátra tekerni a videót, mivel a kreditpontok megszerzése szigorú szabályokhoz kötött. Ezzel szemben a nem kreditpontos megtekintésnél nincsenek ilyen korlátok, szabadon lehet előre-hátra tekerni a videót.  
  A belépés után az adott videórészek megtekintési képernyőjének (ablakának) jobb alsó sarkában található gombokkal tudja a kényelmi szempontokat (pl. felbontás, megtekintési ablak nagyobbítása stb.) beállítani.

  Témakörök:

  Dr. Kovács Ferenc:

  VÁLTOZÁSOK AZ ADÓELJÁRÁS SZABÁLYOZÁSÁBAN 2019. ÉVBEN

  2018 nyári adómódosítások (2018. évi XLI. törvény 179-193. §, 206-212. §)

  Besorolási rendek

  A késedelmi pótlék mértékének újraszabályozása

  Önellenőrzési pótlék újragondolása

  Online felület biztosítása bejelentéshez, változásbejelentéshez

  2018 őszi adómódosítások: 2018. évi LXXXII. törvény

  Adózás rendjéről szóló törvény módosításai

  Törvényi fogalmak módosítása: egyéb szervezet, kapcsolt vállalkozás

  Kedvező adózói elbírálás törvényi szabályozásának pontosítása

  Felszámolás, végrehajtás, kényszertörlés esetén eljárási bírság figyelembe vétele

  Adóregisztrációs eljárást érintő pontosítás

  Egyéni vállalkozó 58-as bevallásának előírása

  Központi ügyfél regisztrációs nyilvántartási szerv adatszolgáltatása

  Hatósági bizonyítvány megküldésével kapcsolatos pontosítás

  Adótitok kiadása ügyészi engedélyhez kötve

  Kockázatos adózókat érintő közzététel, bírságok

  Ügyintézési határidőbe nem számító időtartamok bővítése

  Szokásos piaci ár megállapítására vonatkozó szabályok változásai

  Beszámoló közzétételével kapcsolatos szankció

  Be nem jelentett foglalkoztatással kapcsolatos bírság kiszabás pontosítása

  Eljárás egyszerűsítés a feltételes adómegállapításnál

  T1041-es bejelentés adattartalmának csökkentése

  Adóigazgatási rendtartásról szóló törvény módosításai

  Adózó fogalmának pontosítása

  Közös ellenőrzés külföldi adóhatóság munkatársaival

  Eljárás felfüggesztésének megteremtése

  Döntések tartalmi elemeinek módosítása

  Ideiglenes biztosítási intézkedés szabályainak pontosítása

  Kötelező ellenőrzés eseteinek bővítése: veszteséges működés

  Felülellenőrzés módosuló szabályai

  Fellebbezési korlát pontosítása

  Adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló törvény módosításai

  Törvényszéki végrehajtás átadásával kapcsolatos szabályok

  Jogorvoslati eljárások, kérelmek pontosuló szabályai

  Végrehajtás felfüggesztés szabályozásának pontosítása

  Tárgykörözés szabályainak kiegészítése

  Behajtást kérő hatóság megkeresésével kapcsolatos részletszabályok meghatározott cselekmények elvégzése esetén

  2019. évközi adómódosítások ismertetése: 2019. évi LXVI. törvény, 2019. évi LXXII. törvény, 2019. évi LXXIII. törvény

   

  Dr. Csátaljay Zsuzsanna:

  2020-RA VONATKOZÓ ÁFA-VÁLTOZÁSOK

  A nyári adócsomagban kihirdetett Áfa törvény változások döntő többségét az uniós jogharmonizációs kötelezettség indokolta. Ezeket a szabályokat a 2019. évi LXXII. tv. hirdette ki. Ezek a változások a következőek:

  A behajthatatlan követelés áfa tartalmának visszaigénylése 2020-tól

  Közösségi jogharmonizáció

  Az adóalapcsökkentés lehetővé tétele

  Mi minősül behajthatatlan követelésnek a hazai szabályozás alapján?

  Melyek a visszaigénylés feltételei?

  A számlakibocsátóra és a számlabefogadóra vonatkozó feltételek

  Számlakorrekcióval vagy anélkül?

  Mi a visszaigénylés menete?

  Következmények a számlabefogadóra

  Van-e lehetőség a 2016. előtti követelések áfa tartalmának visszaigénylésére?

  Különös áfa visszatérítési szabály bevezetése a közösségi joggyakorlat alapján 2020-tól

  A Farkas-ügy és a Porr-ügy keresztül vezetése az Áfa törvényen

  A jóhiszemű számlabefogadót terhelő jogosulatlan áfa levonás miatti különleges visszatérítési rendszer bevezetése

  Mentesül az adóalany az általa korábban az eladó felé megfizetett, rá tévedésből áthárított áfa kockázatától, amennyiben azt rajta kívülálló okokból nem tudja visszaszerezni, például azért, mert a számlakibocsátó időközben megszűnt

  A visszatérítés feltétele, hogy a számlakibocsátó a számlában foglalt adót korábban megfizette a költségvetésbe

  Figyelem: az áfa nem jár vissza a tévesen áthárított adót tartalmazó számla alapján, csak az áfa összegének megfelelő visszatérítés jár!

  A közösségi ügyletek áfa megítélésének új szabályai 2020-tól (Az ún Quick fix keresztül vezetése az Áfa törvényen és a közvetlenül hatályos 282/2011 EU tanácsi Végrehajtási Rendeletnek a kiszállítási dokumentumokat szabályozó rendelkezéseinek hatályba léptetése)

  A közösségi adómentes értékesítés megváltozott szabályai

  A vevői adószám szerepe

  Az A60-osokon múlik a Közösségen belüli értékesítések adómentessége. A Közösségen belüli adómentes értékesítések esetében a jövőben nem lesz alkalmazható az adómentesség, amennyiben az adóalany az értékesítést nem megfelelően tünteti fel az összesítő nyilatkozatában

  FIGYELEM: Jelentős változás, könnyítés, hogy a közvetlenül hatályos 282/2011. EU tanácsi végrehajtási rendelet 2020-tól felsorolja azokat a dokumentumokat, amelyek birtokában az adóhatóságnak el kell fogadni a közösségi kiszállítás tényét! – EZ NEM SZEREPEL AZ ÁFA TÖRVÉNYBEN, DE ATTÓL MÉG KÖTELEZŐ LESZ AZ ADÓHATÓSÁGRA IS!

  Hogyan kell igazolni a kiszállítást, ha az eladó (vagy a fuvarozója) fuvaroz és hogyan, ha a vevő (vagy a fuvarozója) fuvaroz?

  Mit jelent az, hogy két egymásnak nem ellentmondó bizonyíték?

  Szerződések, fuvarszámlák, közjegyzői igazolások, árubiztosítások, nyilatkozatok szerepe felértékelődik

  A láncértékesítés szabályainak változása

  Változik a láncértékesítésre vonatkozó szabály, ha a közbenső vevő fuvaroz

  A vevői készletes egyszerűsítés újraszabályozása

  Teljesen újraszabályozta a jogalkotó a vevői készletes egyszerűsítést

  Új szabály és szigorú adminisztráció a vevői készletekre vonatkozóan

  Már nem lesz jelentősége, hogy kié a raktár

  Határidőhöz kötik, hogy meddig lehet az áru vevői készleten

  Az eladó és a vevő letelepedettségének illetve adószámának jelentősége

  Az ún. vevői készletes nyilvántartás bevezetése és szerepe

  Új összesítő nyilatkozattételi kötelezettség

  Mikor nem alkalmazható az egyszerűsítés

  Új vevő belépésének áfa kezelése

  Határidőben nem értékesített készletre vonatkozó áfa fizetés és regisztrációs kötelezettség

  Változik az export adómentességének igazolása

  Nemcsak kiléptető, hanem a kiviteli vámhatóság igazolása alapján is érvényesíthető az adómentesség export esetén, amennyiben a további adómentességi feltételek is teljesülnek.

  Hatályos 2019. július 24-től

  Az import áfa levonhatósága  

  Azokban az esetekben, amikor a vámhatóság nem hoz határozatot a termék szabadforgalomba bocsátásáról, az adólevonási jog a vámhatóság értesítése alapján is gyakorolható.

  Hatályos 2019. július 23-tól

  Exporthoz, importhoz kapcsolódó szolgáltatások, a fuvarozás adómentességének további szűkülése

  2020-tól tovább szűkül az adómentes fuvarozás alkalmazási köre, most az import fuvar területén

  Ugyanakkor a teljesítési hely szabályok nem változnak

  Hogyan kell 2020-tól kezelni az importfuvart, az exportfuvart, a vámáru fuvarozását, ha speditőr felé állítják ki a számlát és hogyan akkor, ha a végső megrendelő felé?

  Hogyan kell/lehet igazolni a végső megrendelői minőséget?

  Befolyásolja-e a megítélést, ha nem belföldön letelepedett a speditőr?

  Mi legyen a számlán belföldön és külföldön letelepedett számlabefogadó esetén?

  Adómentesség vs. területi hatályon kívüliség?

  Az idegenforgalmi árrés adózás változása

  Az önálló poziciószámos idegenforgalmi árrés adózás megszűnése 2020-tól, 

  Az utas fogalmának kivezetése az áfa törvényből, az idegenforgalmi árrés adózás kiterjesztése 2021-től

  EGYÉB VÁLTOZÁSOK

  Kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás adómérték csökkenése 5%-ra

  Kiket érint ez a szabály?

  Mi a kereskedelmi szálláshelyszolgáltatás fogalma? Melyik fogalmat kell alkalmazni az adómérték csökkenésnél?

  A fogalom a közösségi jog szerint

  A TESZOR és az SZJ szerinti fogalomnak van szerepe?

  Az ingatlan bérbeadás és a kereskedelmi szálláshelyszolgáltatás megkülönböztetése

  Az ingatlan bérbeadás áfa-beli megítélése nem változik: adómentesség illetve 27%-os adókötelezettség

  Az elektronikus platformokon (airbnb, booking.com, szallas.hu stb.) bérbeadók áfa megítélése változott-e?

  Továbbra is bele kell számítani az áfa szempontjából a KATA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó adóalanyok áfa alanyi mentes értékhatárába a magánszemélykénti ingatlan bérbeadás bevételét.

  A turizmus fejlesztési hozzájárulás kiterjesztése a kereskedelmi szálláshely-szolgáltatásra.

  Az 5 %-os lakás áfa kivezetése

  2020-tól kivezetik az 5 %-os lakás áfát, helyette 27 %-os lesz az új és a félkész lakás értékesítése valamint a generálkivitelezése

  Az átmeneti rendelkezés (Áfa tv. 327.§) hatálya alá tartozó esetekben alkalmazható az 5 %-os adókulcs 2024. Előtti teljesítési időpontú számlákra

  Az előleg, a részteljesítések szerepe és időzítése

  Az átmeneti rendelkezés tartalma

  A nettó vagy bruttó ellenérték számítás

  A többcélú utalványra vonatkozóan 2019-tól bevezetett szabály pontosítása, kiegészítése

  Az Áfa kötelezettség nélküli megszűnés, átalakulás eseteinek bővítése 2020-tól

   

  Gottgeisl Rita:

  SZJA

  A juttatásokkal kapcsolatos előírások 2019-ben:

  A béren kívüli és az egyéb juttatások új szabálya, ezek adózása és a kapcsolódó járulékok

  A SZÉP kártya juttatás, a kapott támogatások felhasználási lehetősége, a kártya számla új rendszere

  18 % az adóalap korrekció megszűnése az adóalapnál

  A bölcsődei és az óvodai szolgáltatás megtérítése,

  A megszűnő juttatások kezelése 2019-ben

  A lakástámogatásokkal kapcsolatos átmeneti előírások

  Sport és kultúra támogatások

  Önkéntes pénztári befizetések

  Egyszerre több embernek adott juttatások kezelése

  Az ingatlan bérbeadások adózása

  A rövidtávú használatba adás és a hosszabb időszakú bérbeadás adózása közötti hasonlóságok és különbségek,

  A költségek elszámolásnak új előírásai,

  Továbbszámlázott rezsi költségek kezelése

  Mentesülés az adóelőleg levonása alól

  A fizető vendéglátás adózása

  Az ingatlan értékesítés adózása

  Az illetékmentes megszerzés esetén – ajándékozás, hagyatéki eljárás keretében

  A megszerzést követő értéknövekedés adózása

  Az új adómentes juttatások és a kapcsolódó szabályok

  KRESZ tanfolyam, felajánlott jövedelem helyzete

  Megszűnő adómentes juttatások és azok kezelése 2019-ben

  Ápolási díj

  Mobilitási célú lakhatási támogatás

  Kockázati biztosítás

  Diákhitel törlesztéséhez adott támogatás

  Családi kedvezmény

  Kétgyermekesek kedvezménye teljes lett

  Adókedvezmény megosztása év közben és év végén, és a kapcsolód nyilatkozatok

  Egyéni vállalkozókkal kapcsolatos változások

  Azonnali értékcsökkenés

  Bevétel eszköz értékesítés

  2019 évközben elfogadott változások

  Négy gyermekesek adóalap-kedvezménye, ezek feltételei és kapcsolata az SZJA családi kedvezménnyel

  Magánalapítványokból származó jövedelmek SZJA kötelezettsége

  Egyéni vállalkozóból egyszemélyes Kft  - adókötelezettség

   

  Gottgeisl Rita:

  KATA, KIVA, EVA

  Problémák az KATA alkalmazása során

  Foglalkoztatottak a KATA adózónál

  A be nem jelentett kisadózó helyzete

  Elkülönítés a munkaviszonytól

  Kapcsolt vállalkozások kezelése

  Nyilvántartások

  Az adóalanyiság megszűnése és az adóalanyiság ismételt választásának időpontja

  Főállású kisadózók körének változása:

  a kisadózó vállalkozók társadalombiztosítási ellátásának alapjára

  végelszámolás és a KATA választás kapcsolata

  a kapott támogatások beszámítása az adóalapba

  üzemi, illetve nem kizárólag üzemi célú tárgyi eszközök értékesítése

  TAO-ból áttérést követően befolyó bevétel kezelése a KATA-ban

  kiegészítő tevékenységű KATA adóalany keresőképtelensége és a KATA fizetés alóli mentesülés

  a 12 milliós értékhatár kezelése az ÁFA-nál és a KATA-nál

  Egyszerűsített vállalkozói adó megszűnése

  EVA utáni lehetőségek

  Az egyszerűsített vállalkozói adó megszüntetése miatti feladatok

  Az előadás ezen részében a kisadók gyakorlati problémáival foglalkozunk.

  Az adónem a választás feltételeinek változása

  Az év közbeni áttérés és az év végi áttérés közötti azonosságok és különbözetek

  TAO-ról áttérés, a jogutód nélküli megszűnéssel azonos adóbevallás, az önálló üzleti év miatti teendők, illetve milyen adóalap csökkentő tételek nem vehetők figyelembe az áttérés előtti utolsó adóbevallás összeállítása során

  Adóalap meghatározása:

  A személyi jellegű ráfordítások, a járulék alapot képező jövedelem, a béren kívüli és az egyes meghatározott kezelése az adóalapnál

  A szociális hozzájárulási adó változásainak hatása KIVÁ-ra, a kedvezményezett foglalkoztatottak, és az foglalkoztatásuk után járó kedvezmények,

  Mely foglalkoztatottak után nem jár a szociális hozzájárulási adóban egyébként meglévő kedvezmény

  A járulékalapba nem tartozó jövedelmek

  Osztalék kezelése,

  Tőkeműveletek, a jegyzett tőke emelése, illetve lecsökkentése esetén milyen adókötelezettségek, illetve kedvezmények vannak

  Pénztár mentesített értéke

  Adóalap növelő tételek

  Transzferár kezelése

  Beruházások és értékcsökkenés KIVA időszaka alatt, mit tekinthetünk új beruházásnak

  Az adóelőleg meghatározása, fizetési kötelezettsége

  Az év végi adószámítás és az adóelőlegek kapcsolata

  Adóelőleg és az éves adóbevallása, befizetése

  Kilépés az adónemből visszatérés a TAO alá

  Tao előleg mértéke és bevallása

  Tárgyi eszközök értékcsökkenése

  KIVA alatt keletkezett eredménytartalék kezelése, az elszámolása

  KIVA mértékének változása 2020-tól


  Konferencia videó megtekintésének díja:
  Konferencia videó megtekintésének díja, mely költségként elszámolható: 18.900 Ft + áfa
  Kedvezményes díjak:
  Kedvezményes webshop ár: 16.900 Ft + áfa
  Ügyfeles webshop ár: 14.900 Ft + áfa
  Ki számít ügyfélnek? A Vezinfó Kft. ügyfelének számít az a személy (cég vagy intézmény), aki (amely) már legalább egyszer jelentkezett egy előadásra vagy megrendelt egy kiadványt. A kedvezmény átruházható a cégen/intézményen belül.
  Az áfa mértéke: 27%. A videókonferencia díja költségként elszámolható.

  Egyéb információk:

  Az ADÓZÁS 2019 című videókonferencia (e-learning anyag) 4 részből (modulból) áll. Fontos! Az ehhez a videóhoz kapott felhasználónév és jelszó az első belépés időpontjától számított 30 napig érvényes.
  Kreditpontos megtekintés esetén:
  Az egyedi felhasználónév és jelszó alapján a felvétel megtekintését a rendszer naplózza. Az Pénzügyminisztérium hivatalos állásfoglalásához igazodva kreditpont-igazolást azon felhasználók részére áll módunkban kiállítani, aki a teljes felvételsorozatot megtekintette és egy-egy részt (modult) lehetőleg megszakítás nélkül (maximum kisebb megszakítás lehet kilépés nélkül, tehát pl. egy 90 perces részt maximum 120 perc alatt végig kell nézni), egymást követően, eltérő időpontban (tehát a videó részeit, moduljait külön-külön több nap alatt is megtekintheti, maximum 30 napon belül)  nézett végig!
  Azt, hogy Ön eleget tett-e a Pénzügyminisztérium által előírt videó megtekintési feltételeknek, a rendszer mögötti naplózással ellenőrizzük. 
  Az adott e-learning képzés elvégzéséről - amennyiben a fentiek alapján megtekintette az összes részt - e-mailen küldünk hivatalos igazolást.
  A videó megtekintése, lejátszása tehát személyes jelenlétet igényel. A rendszer meghatározott időnként jelenlét ellenőrző ablakot dob fel, amelyet az ügyfélnek szintén előre meghatározott időn belül nyugtáznia kell. Amennyiben a nyugtázás nem történik meg, akkor a lejátszás megszakad.

  Technikai és hálózati követelmények:

  Minimális követelmények a Vezinfó e-learning felvételek lejátszásához

  Hardver-követelmények

  A szolgáltatás böngésző használatával vehető igénybe számítógépeken. A rendszer használata nem támaszt speciális eszköz-követelményeket. Egy ma átlagosnak mondható eszköz teljesítménye elegendő a felvételek és élő adások lejátszásához.

  Szoftver-követelmények

  A szolgáltatás használatához, a felvételek és élő adások lejátszásához a következőkre van szükség:

  • Böngésző (lásd kompatibilitási lista)
  • Egyéb követelmények: JavaScript engedélyezése (alapesetben engedélyezett minden böngészőben).

  MEGJEGYZÉS: Adobe Flash Player nem támogatott és nem szükséges a videó tartalmak lejátszásához.

  Hálózati sávszélesség

  A felvételek és élő közvetítések megtekintéséhez minimálisan 0,6-1MBps letöltési sávszélességre van szükség. Ennek a legtöbb, ma elérhető internet hozzáférési technológia (wifi, mobil internet, kábeles elérés stb.) megfelel.

  Kompatibilitási lista

  A szolgáltatás használható a következő operációs rendszerekkel:

  • Windows XP, Vista, Windows 7/8/10 és más Windows operációs rendszerek (Server)
  • Linux és egyéb Unix variánsok
  • MacOS (Apple)

  Támogatott asztali (desktop) böngészők és minimálisan szükséges verziójuk (értelem szerűen a fent felsorol operációs rendszerek viszonylatában):

  • Firefox 42+
  • Google Chrome 34+
  • Microsoft Edge 20
  • Opera 35
  • Safari for Mac 8+
  • Internet Explorer 11+ (Windows 8.1 és Windows 10)

  FIGYELEM! Az Internet Explorer 11 böngésző Windows 7 operációs rendszerrel NEM TÁMOGATOTT! (a HTML5 alapú videó lejátszáshoz szükséges Media Source Extensions (MSE) kiterjesztést a Microsoft nem valósította meg Windows 7 operációs rendszerekre)

  Amennyiben a felhasználó által használt böngésző nem támogatott, a videó lejátszóban hibaüzenet látható.

  További technikai információ

  A videólejátszó minden desktop/mobil böngészőn támogatott, amely megvalósítja a MediaSource Extensions (MSE) API-t a 'video/MP4' mime típusú bemenetekre.