Termék részletek-30%
Belföldi ÁFA Mesterkurzus [Utolsó időpont]

Belföldi ÁFA Mesterkurzus [Utolsó időpont]

2 napos tantermi/online szakmai képzés, államilag elismert tanúsítvánnyal (Nyilvántartási szám: E-001513/2016/D019)
Dátum:
2022. november 22. + november 23.
Előadó:
Dr. Csátaljay Zsuzsanna
Részvételi díj:
99 900 Ft
69 930 Ft (Vége: 2022.11.21)
Nem kérem az előadás utólagos videó változatát
A KURZUS UTÓLAGOS VIDEÓ VÁLTOZATÁT IS KÉREM, -70% KEDVEZMÉNNYEL +29 900 Ft
VÁLASSZON, hogyan tekinti meg az előadást! 
:
Kosárba Kosárba

BELFÖLDI ÁFA MESTERKURZUS [Utolsó időpont]

Képzés nyilvántartásba-vételi száma: E-001513/2016/D019

Államilag elismert és engedélyezett tantermi/online Belföldi ÁFA Mesterkurzus! [2022. december 31-ig lehet már csak államilag engedélyezett tanúsítványt szerezni!]  

TANTERMI vagy ÉLŐ/ONLINE

TANTERMI KÉPZÉS: Személyes részvétel. Eltörölték a aktuális járványügyi szabályokat. Napközben térítésmentes catering (reggeli édes/sós sütemények, kávé, tea, ásványvíz, ebédszünetben fóliázott óriásszendvicsek). Íróeszköz, háttéranyag nyomtatott és elektronikus formában, WIFI. A képzés alatt, egy-egy témablokk után kérdezési lehetőség. Parkolási lehetőség térítés ellenében. Államilag elismert és engedélyezett tanúsítvány (sikeres rövid, könnyű záróvizsga után). A tantermi képzés ÁFA-mentes.

ÉLŐ/ONLINE KÉPZÉS: Kényelmesen otthonról vagy az irodából élő közvetítéssel. Nincs utazási költség, nincs utazási idő. Élő megtekintés a részvételi díj kifizetése után kapott egyedi felhasználónévvel és jelszóval. Az élő képzés előtt és közben online kérdezési lehetőség. Háttéranyag elektronikus formában. Államilag elismert és engedélyezett tanúsítvány (sikeres rövid, könnyű online záróvizsga után). Az élő/online képzés ÁFA-mentes.
Részletek
 • Időpont:

  2022. november 22. (kedd) + november 23. (szerda), 09.00–16.00, regisztráció 8.30-tól

  Oktató:

  Dr. Csátaljay Zsuzsanna
  áfa-szakértő, jogász

  Helyszín (tantermi):     

  MOHA Ház (1143 Budapest, Gizella út 42-44.)

  Ellátás:

  08.30–09.00: Regisztráció
  09.00–12.00: Előadás 1. része
  12.00–12.45: Szünet
  12.45–16.00: Előadás 2. része
  A tantermi és az élő/online képzés áfamentes. Az előadás díja költségként elszámolható.

  A 2 napos tantermi vagy élő/online képzés elvégzéséről államilag elismert és engedélyezett tanúsítványt állítunk ki.

  Jelentkezési feltétel: minimum érettségi bizonyítvány.

  A tantermi vagy élő/online képzés sikeres teljesítésének feltétele: képzésen való részvétel és sikeres záróvizsga (feleletválasztós rövid tesztsor).


  Ajánló:

  A kurzus keretében gyakorlati szemszögből, de mégis rendszerezve tekintjük át az áfa és számlázási szabályokat konkrét példákon és számlamintákon keresztül. Nemcsak az alapszabályokat és az általános szabályokat, hanem az egyes speciális ügylettípusokat is megismerjük.


  Tematika:

  • Az áfa szerinti minősítés és a számlázás kapcsolata
  • Mikor kell az Áfa törvény mikor a Számviteli törvény és mikor a polgári jog szabályait alkalmazni a helyes számlázás és számlabefogadás során?
  • Adóalanyok fogalma
  • Különös adóalanyiságok (pl az ingatlanértékesítés megteremtette adóalanyiság)
  • Csoportos adóalanyiság

  Áfa köteles, adóztatandó ügyletek

  • Az ügyletek áfa minősítésének szempontjai
  • Az egyszerű és az összetett ügyletek áfa és számlázási specialitásai
  • Termékértékesítések (sima adásvétel, részletre eladás, halasztott fizetés, bizományi ügylet, zártvégű lízing, zálog- és árverés keretében teljesített értékesítések)
  • Szolgáltatásnyújtások (ügynöki szolgáltatás, jogátengedések, passzív magatartások, mint szolgáltatások)
  • Közvetített szolgáltatás, továbbszámlázott szolgáltatások
  • Az adóköteles ellenérték fogalma
  • A nem áfa köteles kártérítés új fogalma a közösségi jog alapján – a kártalanítások
  • Előleg, foglaló, bánatpénz, óvadék, letét, támogatás kezelése az áfa-ban
  • Csere- és barterügyletek
  • A térítésmentes átadások, ingyenes szolgáltatások – áfásan és áfa nélkül (áruminta, kis értékű ajándék, közcélú adomány és egyéb nem áfás ügyletek)
  • Saját rezsis beruházás és egyéb egyszereplős áfa köteles ügyletek
  • Költségátterhelések kezelése

  Adómentességek

  • Adólevonási joggal együttjáró adómentesség (valódi adómentesség)
  • Alanyi mentesség – a KATA szerint adózókat megillető mentesség
  • Tevékenységhez kötődő adómentesség (tárgyi mentesség)

  Az adófizetés időpontja

  • A teljesítési időpont és az adókötelezettség keletkezési időpont mikor esik egybe és mikor válik el egymástól
  • A teljesítési időpont szabályai – az adójogi tényállás megvalósulásának időpontja
  • A részteljesítés
  • A folyamatosan teljesített vagy időszaki elszámolású ügyletek fogalma, számlázása – a négy teljesítési időpont szabály helyes alkalmazása, az időszaki elszámolású előleg, ugyanazon időszakra vonatkozó több esedékesség, a teljes időszaki díj előre fizetése, pótlólagos kiszámlázások stb.
  • A fordított adózású ügyletek utáni adófizetés: melyik bevallásban szerepelteti a számlakibocsátó és a számla befogadó?
  • Mit jelent az áfában az, hogy előleg és hogyan kell számlázni?
  • A több alkalommal fizetett előleg és a 100 %-os előleg kezelése – az ún. egybizonylatos megoldás az előlegnél

  Az adóalapra vonatkozó szabályok, árengedmény, járulékos költség, mellékszolgáltatás, elszámolási kötelezettséggel átvett pénzek, ingyenes ügyletek adóalapja

  Ingyenes ügyletek adóalapja

  Áfalevonási és visszaigénylési szabályok

  • Milyen feltételeket kell teljesíteni az áfa visszaigényléséhez, levonásához
  • Az áfalevonás tartalmi feltételei
  • Az adólevonási tiltások és az azok alóli mentesülés
  • Mit jelent és hogyan kell igazolni a számla gazdasági tevékenységhez történő kapcsolódását?
  • A patner ellenőrzési mechanizmus a számla befogadása során
  • Az áfa levonás időpontja – mikor kell önellenőrizni és mikor nem? Mikor lehet választani?

  A bejövő áfa arányosítása

  • Az arányosítás szabályai és módszerei
  • Bevétel alapú megosztás és egyéb természetes mértékegység alapján történő arányosítás
  • A költségvetési támogatások szerepe az arányosításnál

  Egyenes-fordított adózás

  • A fordított adózás fajtái
  • A belföldi fordított adózás alkalmazási esetkörei – személyi feltételek és ügylettípusok
  • Az építőiparhoz kapcsolódó fordított adózás speciális kérdései
  • A fordított adózású ügyletek számlázása, számlahelyesbítése, bevallásban való szerepeltetése
  • Adózási mód korrekciójának kezelése

  Számlázási szabályok

  • Számlázási alapelvek
  • A gazdasági események és a számlázás kapcsolata
  • Milyen dokumentumok szükségesek a számla kiállításához illetve a számla alátámasztásához a számla kibocsátónál és a számla befogadónál
  • Számlázási alapelvek a gyakorlatban
  • Mikor lehet és kell csak számviteli bizonylatot kiállítani
  • Az áfa-ban használatos számviteli bizonylatok – mikor és hogyan kell kiállítani és mit kell tartalmazni?
  • Mikor kötelező számlát kiállítani és mikor lehet helyettesíteni egyszerűsített számlával?
  • MI a különbség az áfa körön kívüli és az áfa területi hatályán kívüli ügyletek bizonylatolása között
  • A számla tartalma
  • A számla előállítási módja
  • Az online számlázás a kibocsátott számláknál
  • Az elektronikus adatszolgáltatás (online számla) 2020. július 1-től és 2021-től hatályos szabályai
  • A befogadott számlákról beadandó adatszolgáltatás új szabályai (belföldi áfa összesítő)
  • A számla helyesbítése az online számlázás során
  • A szabályos helyesbítő számla tartalmi kellékei
  • A jóváíró számla, stornó számla, érvénytelenítő számla, helyesbítő számla
  • A számlával egy tekintet alá eső okirat
  • Speciális számlakorrekciós esetek (nem megfelelő vevő, hiba a vevő adataiban, elírások javítása, teljesítési időpont korrekciója, egyén nem adót érintő adatok javítása)
  • Az időszaki elszámolású számlák javítása, ellenérték növekedése, csökkentése, adómérétk javítása, pótlólagos kiszámlázások, elszámolószámla kiállítása stb.
  • Melyik bevallásban kell figyelembe vennie a módosításokat a számla kibocsátónak és a számla befogadónak?
  • A nyugtakibocsátás
  • Az online pénztárgép, a nyugta helyetti számlakibocsátás
  • PTGSZLAH szerepe

  Egyéb dokumentumok szerepe az áfában

  • Szerződések, teljesítési igazolások, kereskedelmi partnerek ellenőrzését tanúsító dokumentumok, üzleti ellenőrzési eljárás dokumentációja, számviteli bizonylatok, szállítólevelek, fuvarlevelek, nyilatkozatok stb. jelentősége, összefüggései.

  Az ingatlanokkal összefüggő áfa szabályok

  • Az ingatlanértékesítés szabályai (mikor kötelezően adóköteles az értékesítés, mikor adómentes és mikor fordított adózású)
  • Építési telek, beépített ingatlan, beépítetlen ingatlan, mezőgazdasági földterület, művelésből kivett földterület, használt, új ingatlan értékesítése (adómérték, adózási mód, teljesítési időpont, a levont áfa utólagos korrekciója, áfa fizetés és levonás)
  • A lakóingatlan értékesítésével és a vásárlással összefüggő speciális szabályok – 5 %-os adókulcsra vonatkozó átmeneti rendelkezés, adólevonási tiltás és mentesülési esetek a lakóingatlannál
  • Adókötelezettség választása és az öt éves szabály
  • Mikor merül fel pótlólag áfa visszafizetési kötelezettség adómentes ingatlanértékesítésnél? És mikor lehet pótlólag áfát visszaigényelni az ingatlan eladása során
  • Ingatlanbérbeadás
  • Adókötelessé tétel és adómentes bérbeadás – az 5 éves szabály értelmezése
  • A bérlőre átterhelt közüzemi költségek áfa minősítése és számlázása

  A személygépkocsira, cégautóra vonatkozó áfa szabályok - beszerzés, adólevonási tiltás és az alóli mentesülés, tankolt üzemeanyag, üzemanyagkártyás konstrukciók áfa kezelése, személygépkocsi fenntartási, üzemeltetési költségek áfá-ja, a személygépkocsi bérleti díj áfa kezelése (50%-os diktált levonási hányad és a tételes elszámolás áfa szabályai, útnyilvántartás, egyéb nyilvántartások)

  Speciális ügyletek

  • Munkáltató és a munkavállalók közötti ügyletek áfa kezelése és bizonylatolása (utazási bérlet, telefonhasználat, étkeztetés, üdültetés, munkaruha, üzemeanyagköltség, cégautó magánhasználata, költségtérítések, juttatások stb.)
  • Használt cikk értékesítők adózása
  • A szálláshelyszolgáltatókra vonatkozó áfa szabályok
  • Disztribútorok, viszonteladók
  • Termékelőállítők és a bérmunkát végzők áfa kérdései
  • Idegenforgalmi árrés adózás, utazási irodák,
  • Holdingok áfa elszámolásának specialitásai
  • Költségvetési szervek, nonprofit szervezetek áfa és számlázási specialitásai
  • Mezőgazdasági tevékenységgel kapcsolatos speciális ügyletek
  • A KATA szerinti adózók és az áfa

  Promóciók, marketingakciók áfa kezelése


  Részvételi díj:

  A tantermi és az élő/online képzés ÁFA-mentes!

  Részvételi díj, mely költségként elszámolható: 99.900 Ft/fő/2 nap

  Kedvezmények a részvételi díjból 2022. november 21-ig:

  Egy jelentkező kedvezményes részvételi díja (30% kedvezmény):

  99.900 Ft/fő/2 nap helyett 69.930 Ft/fő/2 nap

  Kettő vagy több jelentkező kedvezményes részvételi díja (30% + 5% kedvezmény):

  99.900 Ft/fő/2 nap helyett 66.930 Ft/fő/2 nap

  Lehetőség van a részvételi díj 2 részletben történő kiegyenlítésére, ebben az esetben az átutalásos fizetési módot válassza a webshopban és a megjegyzésbe írja be: "Fizetés 2 részletben”!
  Információk, egyedi ajánlatkérés:
  Romhányi Andrea (Tel.: +36-20-378-5962, E-mail: romhanyi.andrea@vezinfo.hu)

  A tantermi és az élő/online képzés áfamentes. Az előadás díja költségként elszámolható.

  Technikai és hálózati követelmények:

  Minimális követelmények a Vezinfó (Videosquare) videó/e-learning felvételek és élő közvetítések (élő/online) lejátszásához

  Hardver-követelmények

  A szolgáltatás böngésző használatával vehető igénybe számítógépeken, illetve mobil eszközökön. A rendszer használata nem támaszt speciális eszköz-követelményeket. Egy ma átlagosnak mondható eszköz teljesítménye elegendő a felvételek (videó/e-learning) és élő adások (élő/online) lejátszásához.

  Szoftver-követelmények

  A szolgáltatás használatához, a felvételek (videó/e-learning) és élő adások (élő/online) lejátszásához a következőkre van szükség:

  • Böngésző (lásd kompatibilitási lista)
  • Egyéb követelmények: JavaScript engedélyezése (alapesetben engedélyezett minden böngészőben).

  Hálózati sávszélesség

  A felvételek (videó/e-learning) és élő közvetítések (élő/online) megtekintéséhez minimálisan 3-4MBps letöltési sávszélességre van szükség. Ennek a legtöbb, ma elérhető internet hozzáférési technológia (wifi, mobil internet, kábeles elérés stb.) megfelel. Mobil hálózat esetén vételi helytől és szolgáltatótól függhet az éppen rendelkezésre álló kapcsolat és sávszélesség (3G vagy LTE kapcsolat szükséges lehet a kiváló felhasználói élményhez).

  Kompatibilitási lista

  A szolgáltatás használható a következő operációs rendszerekkel:

  • Windows 7/8/10 és más Windows operációs rendszerek (Server)
  • Linux és egyéb Unix variánsok
  • MacOS
  • Mobil eszközök: IOS 12+ és Android 6.0+

  Támogatott böngészők és minimálisan szükséges verziójuk (értelemszerűen a fent felsorolt operációs rendszerekkel együtt értendő):

  • Firefox 60+
  • Google Chrome 60+
  • Microsoft Edge 20
  • Safari 12+
  • Internet Explorer: nem támogatott

  Jelentkezési feltételek:

  Ez a meghívó ajánlatnak minősül, a jelentkezés az ajánlat elfogadásának számít és fizetési kötelezettséget von maga után. A jelentkezési lap kitöltője és aláírója kötelezi magát, hogy a jelentkezés elfogadása esetén a részvételi díjról részére e-mailen megküldött díjbekérőt az azon szereplő fizetési határidőig kiegyenlíti. A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében regisztráljuk és a díjbekérő megküldésével a lent megadott e-mail címre igazoljuk vissza. A kiegyenlítés után a rendezvény helyszínén adjuk oda a végszámlát. A Vezinfó Kft. megkéri a kedves résztvevőt, hogyaz átutalás bizonylatának másolatát a biztonság kedvéért szíveskedjék magával hozni. Lemondást csak írásban fogadunk el a rendezvényt megelőző 2. munkanapig. Ezt követő lemondás esetén a részvételi díj 50% + áfa költségét kiszámlázzuk. Lemondás hiányában a teljes részvételi díjat kiszámlázzuk. Amennyiben a jelentkező az előadáson a részvételi díj befizetése ellenére nem vesz részt, és az előadás előtti 2. munkanapig a részvételét írásban nem mondta le, a részvételi díj 70%-át költségtérítésként felszámítjuk és visszatartjuk, vagy más képzésre történő jelentkezés átirányítását rugalmasan kezeljük. A jelentkező adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Vezinfó Kft. a jövőben e-mailen személyre szólóan küldjön az előadásairól, kiadványairól tájékoztatókat.  Szervező fenntartja magának a jogot, hogy nem megfelelő érdeklődés vagy egyéb nem várt esemény (pl. előadó betegsége, áramszünet, időjárási viszonyok) esetén a képzés elmarad ez esetben további részvételi lehetőséget Jelentkező részére biztosítunk. Jelentkező ezen túlmenően további anyagi igénnyel ezért nem léphet fel.

  Szervező engedélyei:

  Felnőttképzési nyilvántartásba vételi szám: E-001513/2016
  Felnőttképzési engedélyszám: E/2020/000238

  Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/001497

  Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-2721

  Akkreditációs szám (Magyar Ügyvédi Kamara): AK001005/2020
  Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-117529/2017, NAIH-117528/2017, NAIH-114924/2017, NAIH-114922/2017, NAIH-114925/2017, NAIH-114927/2017
Több fő utáni kedvezmény (rendszer számítja)
 • MennyiségKedvezményTermék ára
  1vagy többkevesebb mint 2-69 930 Ft/fő
  2vagy több 5 %66 434 Ft/fő
Hasonló termékek
Szolgáltatások
 • Igénybe vehető szolgáltatások
  Igénybe vehető szolgáltatások
  Cikkszám
  81326e

Kapcsolat

Galéria

Partnereink

Vezinfó blog

Jogadó blog

HELYSZÍNEINK

Kiadó
Moha Ház
1143 Budapest, Gizella út 42-44.

1143 Budapest, Gizella út 42-44.

Feliratkozás hírlevélre

Amennyiben Ön feliratkozik hírlevelünkre és "kipipálja" a hozzájárulási nyilatkozatot, akkor azonnal ingyenesen elküldjük e-mailen az ADÓZÁS/SZÁMVITEL (A szakma lapja) című folyóirat 40 oldalas mintaszámát, PDF formátumban.

minden mező kitöltése kötelező
Facebook