Termék részletekGDPR Kézikönyv (2.0) -5.000 Ft

GDPR Kézikönyv (2.0) -5.000 Ft

Új EU-s Adatvédelmi Rendelet, Info tv., GDPR Salátatörvény
Alapár:
12 900 Ft

GDPR Kézikönyv (2.0)

Új EU-s Adatvédelmi Rendelet, Info tv., GDPR Salátatörvény

Szerző: Dr. Bölcskei Krisztián

Megjelenés: 2019. május 

Részletek
 • Szerző: Dr. Bölcskei Krisztián

  Formátum: B/5 (168x238 mm)

  Terjedelem: 276 oldal

  Megjelenés: 2019. május

   

  Jelen kézirat lezárásának időpontjában (2019. április 10.) már megszületett az EU Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016/679. számú rendeletének (a továbbiakban: GDPR) nemzeti jogharmonizációja. Jelen kézikönyv célja egyrészt a GDPR alkalmazásának időpontjától (2018. május 25.) eltelt időszak tapasztalatainak összefoglalása oly módon, ahogyan az egy átlagos adatkezelő (pl. egy kft., bt.) számára releváns és fontos lehet, másrészt az elfogadott úgynevezett GDPR-salátatörvény legfontosabb módosításainak bemutatása, és amennyire lehetséges, iránymutatás, tanácsadás a változó szabályok megértéséhez és a gyakorlatba történő átültetéséhez.

   

  Tartalom:

   

  1. Bevezetés

  2. Információ, adat, információbiztonság, adatvédelem, adatbiztonság

  Mi az adat?

  Mi a személyes adat?

  ■ Álnevesített adat mint személyes adat

  ■ Személyes adat mint titkosított adat

  Különleges adatok

  Mit jelent az információbiztonság?

  Mi a védelem?

  Ezek után mit jelent az adatvédelem?

  Mit jelent az adatbiztonság?

  ■ Jogosultságok, jogosultsági rendszer, a jogosultság adásának folyamata

  ■ A titkosítás 

  ■ Naplózás

  ■ Kétfaktoros azonosítás

  3. Jogi háttér

  ■ Nem előzmények nélküli a GDPR

  ■ A GDPR-ról és a módosított Info tv.-ről röviden. Mire, kire terjed ki a hatályuk?

  4. Alapvető fogalmak és magyarázatuk

  ■ Ki az adatkezelő? Én adatkezelő vagyok?

  Ki a kivétel?

  Mit jelent az, hogy egy adatkezelő adatkezelési tevékenységet végez?

  Jogalap

  Mikor lesz jogszerű egy adatkezelés? A személyes adatok kezelésének jogalapjai

  Érintettek

  Ki az adatfeldolgozó?

  5. Adatvédelem alapelvei

  ■ A célhoz kötöttség elve

  ■ Arányosság, szükségesség, adattakarékosság elve

  ■ Jogszerűség, tisztességes eljárás, átláthatóság elve

  ■ Pontosság, naprakészség elve

  ■ Korlátozott tárolhatóság elve

  ■ Integritás és bizalmasság elve

  Az elszámoltathatóság elve és gyakorlati megvalósítása, különös tekintettel az adatkezelési tevékenységek nyilvántartására/az adatkezelői nyilvántartásra és az elektronikus naplóra

  ■ Beépített és alapértelmezett adatvédelem kötelezettsége

  6. Érintettek jogai, az adatkezelők vonatkozó kötelezettségei

  Az előzetes tájékozódáshoz való jog és a(z átlátható) tájékoztatás joga 

  Helyesbítés joga

  ■ Törlés és elfeledtetés joga

  ■ Zároláshoz/korlátozáshoz való jog

  ■ Tiltakozás joga

  ■ Adathordozhatóság joga

  ■ Panasztétel joga, bírósághoz fordulás joga

  ■ Érintetti jogok a halált követően

  ■ Adatvédelmi incidens

  ■ Automatizált adatkezelés és profilalkotás

  ■ A hozzájárulásról

  ■ Magatartási kódexek és tanúsítás

  7. Bírságolás, szankciók, egyéb jogkövetkezmények

  8. Adatkezelők által tipikusan végzett adatkezelési tevékenységek, az azokkal kapcsolatos tudnivalók és GDPR-megfelelőségük

  ■ Egyszeri információcsere

  ■ Levelezés

  ■ Időpontfoglalás

  ■ Webáruházzal, weboldallal kapcsolatos adatkezelések (weboldalra történő regisztráció, bejelentkezés, bankkártyás fizetés, adattovábbítás futárszolgálat felé, cookie-k)

  ■ Hírlevél küldése

  Közösségi oldalakon történő marketing

  ■ Nyereményjáték-szervezés

  ■ Jelentkezők és munkavállalók adatainak kezelése

  ■ Álláshirdetés és jelentkezés 

  ■ Alkalmassági vizsgálatok 

  ■ Belépő munkavállaló tájékoztatása 

  ■ Munkavállalók ellenőrzései mint adatkezelések

  ■ Laptop, számítógép és egyéb számítástechnikai eszköz ellenőrzése mint adatkezelés

  ■ E-mail-fiókok ellenőrzése mint adatkezelés

  ■ Telefonhasználat ellenőrzése mint adatkezelés

  ■ Internethasználat ellenőrzése mint adatkezelés 

  ■ GPS-használat ellenőrzése mint adatkezelés

  9. Adatkezelők legfontosabb kötelezettségei és azok teljesítése a gyakorlatban

  ■ Tájékoztatás kötelezettsége és megvalósulási formái: Hogyan lehet GDPR megfelelővé tenni az egyes adatkezeléseket?

  Adattovábbításokkal kapcsolatos kötelezettségek

  ■ Kötelező erejű vállalati szabályok

  ■ Érintetti jogérvényesítés elősegítése

  Az adatvédelmi hatásvizsgálatról röviden

  Adatvédelmi tisztviselő jogállása, feladatai

  10. Szemelvények a GDPR-salátatörvényből

  11. Zárszó

  Extra szolgáltatás:
  A Vezinfó Kiadó új ügyfeleként egyrészt térítésmentesen, „Vezinfó Blog” és „Jogadó Blog" című online hírleveleket kap a számviteli, adózási és jogi aktualitásokról és változásokról; másrészt kedvezményes áron vehet részt a Vezinfó Kiadó előadásain és kedvezményes áron vásárolhatja meg a Vezinfó Kiadó további kiadványait.

   

Szolgáltatások
 • Szerző
  Dr. Bölcskei Krisztián
  Megjelenés
  2019. május 20.
  Alapár
  12 900 Ft
  Cikkszám
  13505

Kapcsolat

Galéria

Partnereink

Vezinfó blog

Jogadó blog

HELYSZÍNEINK

Kiadó
Moha Ház
1143 Budapest, Gizella út 42-44.

1143 Budapest, Gizella út 42-44.

Feliratkozás hírlevélre

Amennyiben Ön feliratkozik hírlevelünkre és "kipipálja" a hozzájárulási nyilatkozatot, akkor azonnal ingyenesen elküldjük e-mailen az ADÓZÁS/SZÁMVITEL (A szakma lapja) című folyóirat 40 oldalas mintaszámát, PDF formátumban.

minden mező kitöltése kötelező
Facebook