Termék részletekÚJ
Gazdasági társaságok átalakulása (-4.000 Ft)

Gazdasági társaságok átalakulása (-4.000 Ft)

Utángyártás alatt! Szállítás: 2020. január 27.-től.
Alapár:
10 900 Ft

Gazdasági társaságok átalakulása

Jogi háttér - Számvitel - Adózás

Szerzők: Egri-Retezi Katalin, Egri István Iván

 

Formátum: B/5 (168x238 mm)

Terjedelem: 304 oldal

Megjelenés: 2021. május 7.

Részletek
 • Tartalom:

   

  1. GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK ÁTALAKULÁSÁNAK JOGI HÁTTERE

  ■ Jogi háttér főbb összefüggései, gyakorlati alkalmazása

  ■ Átalakulások fogalma, típusai

  ■ Átalakulások közös, általános szabályai

  ■ Létszám-, eszköz- és projektátadás speciális eseteinek kezelése átalakulás során

   Munkaügyi jogutódlás

   Eszközátadás, valamint projektátruházás támogatási szerződések mellett

  ■ Átalakulás folyamata

   Az első átalakulási döntés, a szándék elhatározása

   Az átalakulással kapcsolatos második döntés (végleges elhatározás)

   Céghirdetmény közzététele és a hitelezői igénybejelentések

   Cégbejegyzési kérelem

   Cégbírósági bejegyzéssel összefüggő teendők, végleges vagyonmérleg és -leltár készítése

  ■ Átalakulások speciális szabályai

   Egyesülések sajátos szabályai

   Szétválások sajátos szabályai

   Beolvadásos szétválás

   Nyilvánosan működő részvénytársaságok átalakulására vonatkozó sajátos szabályok

   Szövetkezetek átalakulására vonatkozó sajátos szabályok

   Határon átnyúló egyesülések

  ■ Átalakulások és a versenykorlátozás tilalma

   Az eljárások illeték- és költségvonzata, átalakulási hirdetmény megjelentetése

  2. ÁTALAKULÁSOK SZÁMVITELE

   Átalakuláshoz kapcsolódó főbb Sztv. előírások

   Vagyonmérleg-tervezetek elkészítésének követelményei

  ■ Vagyonmérlegek rendszerének általános bemutatása

   Átalakulás társaságiforma-váltással

   Könyv szerinti értéken történő átalakulás vagyonmérleg-tervezetei

   Piaci értéken történő átalakulás vagyonmérleg-tervezetei

   Átalakulás egyesüléssel

   Egyesülés specialitásai

  ■ Szétválás specialitásai

  ■ Kiválás és különválás beolvadással kombinálva

   Kiválás és beolvadás kombinációja

   Különválás és beolvadás kombinációja

   Vagyonleltár-tervezetek

   Végleges vagyonmérlegek és vagyonleltárak elkészítésének szabályai

  ■ Átalakulás társaságiforma-váltással

   Könyv szerinti értéken történő átalakulás

   Piaci értéken történő átalakulás

  ■ Átalakulás egyesüléssel

  ■ Átalakulás szétválással

   Vagyonmérleg-tervezetek és végleges vagyonmérlegek elkészítésének azonos és eltérő  szabályai

  ■ Átalakulás, egyesülés, szétválás IFRS szerinti beszámolót készítőknél

   Könyvelési feladatok az átalakulásokhoz kapcsolódóan

   Számviteli elszámolások az átalakulással érintett társaságoknál

  ■ Számviteli elszámolások a társaságiforma-váltással megvalósuló átalakulásoknál

  ■ Számviteli elszámolások egyesülés esetén

  ■ Számviteli elszámolások szétválásoknál

  ■ Számviteli elszámolások az átalakulással érintett társaság (Sztv. hatálya alá tartozó) tulajdonosainál

  ■ Kilépő taggal való elszámolás

  ■ Elszámolás az átalakuló gazdasági társaságok tulajdonosainál

  ■ Elszámolás az egyesülő gazdasági társaságok tulajdonosainál

  ■ Elszámolás a szétváló gazdasági társaságok tulajdonosainál

   Osztalékelszámolás az átalakulások során

  ■ A vagyonmérlegeket érintő 2016. évi számviteli változások jelentősége

  ■ Az osztalékfizetés jogi alapvetései

  ■ Osztalékelszámolás az átalakulás cégbírósági bejegyzéséig

  ■ Osztalékfizetés az átalakulást követően

  ■ Konkrét osztalékelszámolási példa a jogutód jegyzett tőkéjének meghatározására

   Átalakulások könyvvizsgálata

   Esettanulmány az átalakulásokkal kapcsolatos számviteli elszámolásokra

  3. ÁTALAKULÁSOK ADÓ- ÉS KÖZTEHERVONZATAI

   Adó- és közteher-konzekvenciák

   Átalakulások társaságiadó-következményei

  ■ Társasági adóról és osztalékadóról szóló törvény átalakulásokat érintő jogszabályainak következményei

  ■ Adóalap-korrekciók az átalakuló, egyesülő, szétváló társaságoknál

  ■ Az átalakulásban, egyesülésben, szétválásban részt vevő társaságok tulajdonosait érintő társaságiadó-hatások

  ■ Esettanulmány az átalakulások társaságiadó-vonzataira (átalakulás társaságiforma-váltással)

   Átalakulások főbb szabályai a kata- és kiva-adóalanyiságot érintően, adóalanyi státuszváltozások. Helyi iparűzési adóalapszámítási szabályok az átalakulásokhoz kapcsolódóan 

  ■ Katás adóalanyi státusz

  ■ Kivás adóalanyi státusz

  ■ A kata-, kiva-adózással kapcsolatos váltás könyvvezetési, beszámolási következményei

  ■ Megváltozott hipa-szabályok

   Illetéktörvény átalakulásokat érintő előírásai

  ■ Illetéktörvény területi és személyi hatálya

  ■ Illetékkötelezettség keletkezése és teljes személyes illetékmentesség

  ■ Ajándékozási illeték

  ■ Cégbírósági eljárási illeték

  ■ Visszterhes vagyonszerzés bejelentése

   Átalakulások SZJA-vonzatai

  ■ Adó alapját és mértékét érintő szabályok

  ■ Adókötelezettség keletkezésére, megállapítására vonatkozó szabályok

  ■ Eljárási adatszolgáltatási és nyilvántartási szabályok

  ■ Esettanulmányok értékpapírral kapcsolatos jövedelem szja-adózására

   Átalakulással kapcsolatos adóigazgatási szabályok, bevallási határidők és egyéb praktikus feladatok

   Átalakulások ÁFA-vonzatai

   A szocho alapja és mértéke az átalakulások esetében

  4. KEDVEZMÉNYEZETT ÁTALAKULÁS

   Átalakulások, egyesülések, szétválások számvitelt érintő következményei

  ■ Társaságiforma-váltással megvalósuló átalakulás tulajdonosainak elszámolása

  ■ Egyesüléssel megvalósuló átalakulás tulajdonosainak elszámolása

  ■ Szétválással megvalósuló átalakulás tulajdonosainak elszámolása

   Átalakulások társaságiadó-következményei

  ■ Adóalap-korrekciók az átalakulásban, egyesülésben, szétválásban részt vevő társaságoknál

  ■ Átalakulásban részt vevő társaságok tulajdonosait érintő társaságiadó-hatások

   Az illetékkövetkezményekről

  ■ Illetéktörvény területi és személyi hatálya

  ■ Illetékkötelezettség keletkezése és teljes személyes illetékmentesség

  ■ Visszterhes vagyonátruházási illeték

  ■ Vagyonszerzés bejelentése

  5. MELLÉKLETEK

  ■ Forgatókönyv XYZ Zrt. Kft.-vé történő átalakulásához

  ■ Forgatókönyv XYZ Kft.-nek az ABC Kft.-be való beolvadásához

  ■ Forgatókönyv XYZ Kft. kiválásos átalakulásához

  ■ Átalakulási tervminta XYZ Kft. Zrt.-vé alakulásához

  ■ Cégbejegyzési kérelem

  Szakkönyv ára 2021.előadás mellé:
  Ügyfeles kedvezményes ár: 9.900 Ft + áfa helyett 5.900 Ft + áfa
Szolgáltatások
 • Szerző
  Egri-Retezi Katalin, Egri-István Iván
  Megjelenés
  2019. június
  Alapár
  10 900 Ft
  Cikkszám
  11607
  Státusz
  ÚJ    

Kapcsolat

Galéria

Partnereink

Vezinfó blog

Jogadó blog

HELYSZÍNEINK

Kiadó
Moha Ház
1143 Budapest, Gizella út 42-44.

1143 Budapest, Gizella út 42-44.

Feliratkozás hírlevélre

Amennyiben Ön feliratkozik hírlevelünkre és "kipipálja" a hozzájárulási nyilatkozatot, akkor azonnal ingyenesen elküldjük e-mailen az ADÓZÁS/SZÁMVITEL (A szakma lapja) című folyóirat 40 oldalas mintaszámát, PDF formátumban.

minden mező kitöltése kötelező
Facebook