Termék részletek-30%
Ingatlanügyi és Építőipari ÁFA Mesterkurzus (Videó/E-learning)

Ingatlanügyi és Építőipari ÁFA Mesterkurzus (Videó/E-learning)

FAR-rendszerből letölthető állami tanúsítvány + Vezinfó Certifikát (4 db videó, 12 óra tananyag)
Dátum:
2023. december 15-ig rendelhető
Előadó:
Dr. Csátaljay Zsuzsanna
Részvételi díj:
99 000 Ft
69 300 Ft (Vége: 2023.12.15)
VÁLASSZON, hogyan tekinti meg az előadást! 
:
Kosárba Kosárba

Ingatlanügyi és Építőipari ÁFA Mesterkurzus

A kurzus elvégzéséről egyrészt a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerből (FAR-rendszer) letölthető állami tanúsítványt állítunk ki, másrészt Vezinfó Certifikátot adunk.

VIDEÓ/E-LEARNING: Kényelmesen otthonról vagy az irodából utólagos/késleltetett megtekintéssel. Utólagos/késleltetett megtekintés a részvételi díj kifizetése után kapott egyedi felhasználónévvel és jelszóval. A késleltetett megtekintés azt jelenti, hogy a kurzus időpontja (2023. szeptember 25-26.) után leghamarabb 10 nappal (2023. október 6.) lehet a videót először megnézni, innentől kezdve legkésőbb 2024. május 31-ig lehet a videót korlátlanul megtekinteni. A videó/e-learning kurzus elvégzéséről egyrészt a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerből (FAR-rendszer) letölthető állami tanúsítványt állítunk ki, másrészt Vezinfó Certifikátot adunk. Nincs vizsga!
Fontos! Az értékesítés 2023. december 15-én zárul.
Részletek
 • Videó felvételének időpontja:

  2023. szeptember 25. (hétfő) + 2023. szeptember 26. (kedd)
  4 db videó, 12 óra tananyag

  Oktató:

  Dr. Csátaljay Zsuzsanna
  áfa-szakértő, jogász

  Ellátás:

  A kurzus elvégzéséről egyrészt Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerből (FAR-rendszer) letölthető állami tanúsítványt állítunk ki, másrészt Vezinfó Certifikátot adunk.

  Jelentkezési feltétel: nincs, bárki résztvehet a kurzuson.

  Vizsga a kurzus végén: nincs.


  Ajánló:

  Ennek a képzésnek a keretében részletesen átvesszük az ingtalannal és az építőiparral összefüggő ügyletek áfa kezelését és számlázási szabályait. 2023-tól jelentősen változott az ingatlanokra vonatkozó áfa törvénybeli szabályozás, így már a szabályváltozást is figyelembe vesszük. Egyrészt változott a funkcióváltáson átesett vagy az önálló rendeltetési egységek számának változásával járó ingatlanok megítélése, másrészt bővült az építőipai fordított adózás alkalmazási köre, harmadrészt az 5%-os lakás áfa alkalmazása is kitolódott.


  Tematika:

  Ingatlan fogalma: ■ Kötelezően alkalmazandó ingatlan fogalom – ez hol érvényesül? Általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény ■ Közösségi jogi ingatlan fogalom Adóhatósági értelmezések ■ Épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény Egyszerű bejelentési, a használatba vételi és a tudomásulvételi eljárás hatása az ingatlannal kapcsolatos ügyletek adózására (egyenes-fordított, adóköteles-mentes, 5%-27%) ■ Új ingatlan fogalma a 2023-tól hatályos jogszabályváltozás következtében Félkész ingatlan ■ Építési telek fogalmának átalakulása a Kúria joggyakorlatának eredményeképpen A funkcióváltások és az önálló rendeltetési egységek számának változása hogyan minősül? ■ Lakóingatlan fogalma

  Ingatlan értékesítése: ■ Egyenes adózással történő értékesítés típusai (építési telek, még használatba nem vett ingatlan, 2 éven belül használatba vett ingatlan) Építési telek fogalma és értékesítésének áfa vonzata ■ Félkész ingatlan fogalma és értékesítésének áfa vonzata Új ingatlan fogalma és értékesítésének áfa vonzata ■ Új szabályok 2023-tól: A funkcióváltáson átesett ingatlanok értékesítésének minősítése Ha változik az ingatlan önálló rendeltetési egységeinek száma ■ Mi a teendő, ha változik az ingatlan önálló rendeltetési egységeinek száma 2 éves időszak számítási szabályai és az időszak újraindulása, példák ■ Átalakítási munkák minősítése Adókötelezettség választásának feltételei és időtartama az ingatlanértékesítésnél ■ Lakóingatlan és az egyéb ingatlan elkülönítése, a lakóingatlan fogalma Lakással egybeépült garázs, üzlet, műhely minősítése az 5%-os áfa szempontjából ■ Mikor alkalmazható az 5%-os áfa kulcs az ingatlan értékesítésénél? 5%-os lakásáfa meghosszabbításával összefüggő átmeneti rendelkezések ■ Milyen esetekben lehet alkalmazni 2025-ig és milyen esetben 2029-ig az 5%-os lakásáfát? Előleg, foglaló, végszámla, részszámla, részteljesítés kezelése az 5%-os lakásáfa szempontjából ■ 5%-os lakásáfa szempontjából a nettó vagy bruttó ellenérték meghatározás kezelése Rozsdaövezeti  lakásokra vonatkozó 5%-os áfa kulcs ■ Generálkivitelezős és építési szolgáltatással épített lakóingatlanra vonatkozó különbség az 5%-os adókulcs szempontjából Hasznos alapterület értelmezése ■ Mikor adómentes az ingatlan értékesítése még adóalany vevő esetén is? ■ Mikor nem lehet fordított adózással kezelni az ingatlan értékesítést még adóalany vevő esetén sem? ■ Magánszemélyeknél, egyéb nem áfa alanyoknál mikor keletkeztet adóalanyiságot az ingatlan értékesítés? Ingatlan sorozat jellegű értékesítése

  Ingatlan építésével összefüggő ügyletek: ■ Saját rezsis beruházás áfázása Saját rezsis vs. idegen kivitelezős beruházás ■ Egyenes-fordított adózás az ingatlan építésével összefüggésben Új szabályok az építőipari fordított adózásra ■ Mikor adózik fordítottan a generálkivitelező? Ingatlan-nyilvántartásba bejegyzendő ingatlan fogalma ■ Mikor adózik fordítottan az alvállalkozó / résztevékenységet végző építési vállalkozó? Generálkivitelező/fővállalkozó áfázása (5% alkalmazása, egyenes fordított stb.) ■ Alvállalkozók áfázása ■ Új szabályok 2023-tól: Milyen hatósági bejelentések, engedélyek alapozzák meg a fordított adózást? ■ Mikor adózhat 5%-kal az ingatlan építése? ■ Számlázási kérdések: a teljesítési időpont, részteljesítés, részszámla ■ Időszaki elszámolás alkalmazható az építőiparban? ■ Előlegszámla az építőiparban ■ Garanciális visszatartások áfa kezelése

  Ingatlan lízing áfája: ■ Lízing fogalma az Áfa tv. szerint Lízing fajtái: pénzügyi és operatív lízing, fogalma, áfa minősítése ■ Zártvégű lízing és az opciós lízing Ingatlan lízing során áthárított díjak, egyéb költségek, ügynöki díjak stb. minősítése ■ Áfa levonás és számlázás ingatlanlízingnél Teljesítési időpont operatív lízing és opciós lízing, valamint zárt végű lízing esetén ■ Adókötelezettség választásának szempontjai, példák Lakóingatlan és egyéb ingatlan lízingre vonatkozó szabályok ismertetése ■ Adóköteles tőkerész és a tárgyi mentes kamat Meghiúsult lízing számlázása ■ Számlakorrekciós esetek lízingnél Visszavett ingatlan elszámolása Devizás lízing speciális kérdései

  Ingatlan bérbeadás: ■ Bérbeadás fogalma Tárgyi mentesség és a választható adókötelezettség szabályai ■ Figyelési időszakra vonatkozó szabályok Ingatlan bérbeadáshoz kapcsolódóan átterhelt költségek áfa minősítése az időszaki elszámolásos szabály tükrében, példák ■ Bérbeadás számlázása (időszaki elszámolás és a tényleges teljesítési időpont figyelembe vétele, számlakorrekció, utólagos számlázás), példák Bérleti díj számla utólagos módosítása, elszámolószámla kiállítása, pótlólagos kiterhelések áfa kezelése ■ Bérbeadott ingatlanhoz kapcsolódóan átterhelt közüzemi költségek számlázása Járulékos költsége vs. közvetített szolgáltatás? ■ Egyéb költségek (pl. építményadó) kiterhelése Devizás ingatlanbérlet ■ Ingatlannal tartósan összekötött gép, berendezés bérbeadása Garázs, parkoló bérbeadás, parkoló biztosítása ■ Közterület hasznosítás Ingatlan bérbeadásnál felmerült költség hozzájárulások áfa-minősítése: hogyan minősül ha a bérlő fizet a bérbeadónak és hogyan ha fordítva ■ Bérbeadás megszűnésével otthagyott berendezési tárgyak, átalakítások áfa minősítése – mikor és milyen feltételek mellett merül fel ingyenes átadás címén áfa és mikor kell számlázni ■ Vevői módosítások, „fit-out” beruházások áfa minősítése ■ Adószám váltása mindig kötelező? ■ Alanyi mentesség és az ingatlanbérbeadás

  Kereskedelmi szálláshely (szálloda) szolgáltatás: Fogalma, áfa minősítése ■ Járulékos szolgáltatások kezelése, alapcsomag, önálló értékkel bíró és nem bíró szolgáltatások Szálláshely lemondását követeően megtartott előlegek áfa minősítése és a no-show-fee áfa kezelése ■ Teljesítési időpont

  Ingatlanhoz kapcsolódó adólevonás: ■ Levonási tiltások és korlátozások ingatlanhoz kapcsolódóan Gazdasági tevékenységhez kapcsolódó használat ingatlannál ■ Átalakítás alatt lévő ingatlanhoz kapcsolódó áfa levonás ■ Irodának, telephelyek, lakóingatlannak minősülő ingatlanra vonatkozó szabályok ■ Lakóingatlanra vonatkozó speciális szabályok ■ Továbbértékesítési és az egészben vagy túlnyomórészt bérbeadási cél fogalma és jelentősége ■ Funkcióváltás hatása utólag az áfa levonásra ■ Mikor kell utólag visszafizetni a levont áfát és mikor kell a piaci érték, mint adóalap alapján áfa fizetéssel számolni? ■ Tárgyi mentesen beszerzett ingatlan adóköteles értékesítése ■ Adókötelesen beszerzett ingatlan tárgyi mentes eladása ■ Félkész vagy új ingatlan „használt” ingatlankénti eladása ■ Mi a teendő, ha nem teljesül a lakóingatlannál a továbbértékesítési cél? ■ Áfa fizetés a lakóingatlanná minősítés következtében Levont áfa utólagos visszafizetésének szabályai ■ Áfa utólagos visszaigénylésének szabályai ■ Vegyes funkciójú ingatlanokkal kapcsolatos áfa levonás ■ Arányosítás bevételi alapon és természetes mértékegység alapján Ingatlanértékesítés, az ingatlan bérbeadás, szerepe az arányosításnál a levonási hányad számítása során

  Ingatlan, mint tárgyi eszköz: ■ Ingatlan, mint tárgyi eszköz az áfában, a minősítés jelentősége ■ Áfa fizetés a funkcióváltás vagy az áfabeli státuszváltás miatt ■ Teendők a bérbeadott ingatlanoknál, ha változik az adózási mód Figyelési időszak kezdő időpontja és számítása ■ Tárgyi eszközhöz kapcsolódó utólagos korrekció érvényesülése ingatlannál Később ráaktivált beruházási értékek minősítése a figyelési időszaknál ■ Áfa korrekció évek között és az értékesítéskor ■ Fordított adózás az ingatlannál (fordított adózás esetei, kapcsolódó fogalmak értelmezése, a főügylet és járulékos ügylet fogalom és jelentősége a fordított adózásnál, fordított adózás alá eső ingatlanértékesítési ügyletek – példák) ■ Közműberuházás (a közmű, mint ingatlan, közmű létrehozása, bérbeadás, jogátengedés, üzemeltetésre átadás, tulajdonba adás áfája, infrastrukturális beruházások áfa minősítése) ■ Számlázás, számlakorrekció az ingatlan ügyleteknél (az adólevonás tárgyi feltételei, a helyes bizonylatolás, számlakorrekciók esetei és áfa elszámolása)

  Fordított adózás az ingatlanügyleteknél: ■ Ingatlanértékesítésnél megjelenő fordított adózás Építőipari fordított adózás a generálkiviteleőznél és a részszolgáltatást végző vállalkozónál, valamint az alvállalkozónál ■ Fordított adózás az építőiparhoz kapcsolódó munkaerőkölcsönzésnél ■ Fordított adózás az ingatlanra vonatkozó jelzálog érvényesítésénél

  Ingatlanügyletek határon átnyúlóan: ■ Ingatlan fogalma az új szabályozás szerint ■ Mely szolgáltatások minősülnek ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatásnak a teljesítési hely szempontjából? ■ Mely szolgáltatások nem lehetnek ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatások? ■ Ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatás teljesítési helye ■ Ingatlan építőipari szolgáltatás külföldinek vagy külföldön, regisztrációs kötelezettség ■ Mikor kell adószámot váltani külföldön az ingatlanhoz kapcsolodó ügyleteknél? ■ Külföldön lévő ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatások végigvezetése alvállalkozói-fővállalkozói láncon ■ Nemzetközi fordított adózás ingatlanügyleteknél ■ Nemzetközi fordított adózás és a belföldi fordított adózás kapcsolata ingatlanügyleteknél Állandó telephely az ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatásoknál ■ Belföldön lévő ingatlanhoz kapcsolódó építőipari szolgáltatás áfa minősítése külföldi szereplő esetén ■ Ingatlanhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások, ingatlan bérbeadás, szállodaszolgáltatás stb. ■ Generálkivitelezés belföldön külföldi által és külföldön belföldi által Ingatlan értékesítés teljesítési helye ■ Önbevallással áfa fizetés ■ Adólevonás, áfa visszaigénylés nemzetközi viszonylatban ■ Határon átnyúló ingatlanügyletek számlázása, példák Belföldi és a nemzetközi fordított adózás összefüggései ingatlanügyleteknél

  A társasházak áfabeli minősítése

  Az ingatlan apport és az ingatlant is tartalmazó üzletág átruházása


  Videó/E-learning megtekintési díja:

  Videó megtekintési díja, mely költségként elszámolható: 99.000 Ft + áfa/fő

  30% kedvezmény 2023. december 15-ig:

  Videó kedvezményes megtekintési díja (30% kedvezmény):

  99.000 Ft + áfa/fő helyett 69.300 Ft + áfa/fő

  Az áfa mértéke: 27%. Az előadás díja költségként elszámolható.

  Technikai és hálózati követelmények:

  Minimális követelmények a Vezinfó (Videosquare) videó/e-learning felvételek és élő közvetítések (élő/online) lejátszásához

  Hardver-követelmények

  A szolgáltatás böngésző használatával vehető igénybe számítógépeken, illetve mobil eszközökön. A rendszer használata nem támaszt speciális eszköz-követelményeket. Egy ma átlagosnak mondható eszköz teljesítménye elegendő a felvételek (videó/e-learning) és élő adások (élő/online) lejátszásához.

  Szoftver-követelmények

  A szolgáltatás használatához, a felvételek (videó/e-learning) és élő adások (élő/online) lejátszásához a következőkre van szükség:

  • Böngésző (lásd kompatibilitási lista)
  • Egyéb követelmények: JavaScript engedélyezése (alapesetben engedélyezett minden böngészőben).

  Hálózati sávszélesség

  A felvételek (videó/e-learning) és élő közvetítések (élő/online) megtekintéséhez minimálisan 3-4MBps letöltési sávszélességre van szükség. Ennek a legtöbb, ma elérhető internet hozzáférési technológia (wifi, mobil internet, kábeles elérés stb.) megfelel. Mobil hálózat esetén vételi helytől és szolgáltatótól függhet az éppen rendelkezésre álló kapcsolat és sávszélesség (3G vagy LTE kapcsolat szükséges lehet a kiváló felhasználói élményhez).

  Kompatibilitási lista

  A szolgáltatás használható a következő operációs rendszerekkel:

  • Windows 7/8/10 és más Windows operációs rendszerek (Server)
  • Linux és egyéb Unix variánsok
  • MacOS
  • Mobil eszközök: IOS 12+ és Android 6.0+

  Támogatott böngészők és minimálisan szükséges verziójuk (értelemszerűen a fent felsorolt operációs rendszerekkel együtt értendő):

  • Firefox 60+
  • Google Chrome 60+
  • Microsoft Edge 20
  • Safari 12+
  • Internet Explorer: nem támogatott

  Jelentkezési feltételek:

  Ez a meghívó ajánlatnak minősül, a jelentkezés az ajánlat elfogadásának számít és fizetési kötelezettséget von maga után. A jelentkezési lap kitöltője és aláírója kötelezi magát, hogy a jelentkezés elfogadása esetén a részvételi díjról részére e-mailen megküldött díjbekérőt az azon szereplő fizetési határidőig kiegyenlíti. A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében regisztráljuk és a díjbekérő megküldésével a lent megadott e-mail címre igazoljuk vissza. A kiegyenlítés után a rendezvény helyszínén adjuk oda a végszámlát. A Vezinfó Kft. megkéri a kedves résztvevőt, hogyaz átutalás bizonylatának másolatát a biztonság kedvéért szíveskedjék magával hozni. Lemondást csak írásban fogadunk el a rendezvényt megelőző 2. munkanapig. Ezt követő lemondás esetén a részvételi díj 50% + áfa költségét kiszámlázzuk. Lemondás hiányában a teljes részvételi díjat kiszámlázzuk. Amennyiben a jelentkező az előadáson a részvételi díj befizetése ellenére nem vesz részt, és az előadás előtti 2. munkanapig a részvételét írásban nem mondta le, a részvételi díj 70%-át költségtérítésként felszámítjuk és visszatartjuk, vagy más képzésre történő jelentkezés átirányítását rugalmasan kezeljük. A jelentkező adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Vezinfó Kft. a jövőben e-mailen személyre szólóan küldjön az előadásairól, kiadványairól tájékoztatókat.  Szervező fenntartja magának a jogot, hogy nem megfelelő érdeklődés vagy egyéb nem várt esemény (pl. előadó betegsége, áramszünet, időjárási viszonyok) esetén a képzés elmarad ez esetben további részvételi lehetőséget Jelentkező részére biztosítunk. Jelentkező ezen túlmenően további anyagi igénnyel ezért nem léphet fel.

  Szervező engedélyei:

  Felnőttképzési nyilvántartásba vételi szám: E-001513/2016
  Felnőttképzési engedélyszám: E/2020/000238

  Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/001497

  Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-2721

  Akkreditációs szám (Magyar Ügyvédi Kamara): AK001005/2020
  Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-117529/2017, NAIH-117528/2017, NAIH-114924/2017, NAIH-114922/2017, NAIH-114925/2017, NAIH-114927/2017
Hasonló termékek
Szolgáltatások
 • Igénybe vehető szolgáltatások
  Igénybe vehető szolgáltatások
  Cikkszám
  81350v

Kapcsolat

Galéria

Partnereink

Vezinfó blog

Jogadó blog

HELYSZÍNEINK

Kiadó
Moha Ház
1143 Budapest, Gizella út 42-44.
1143 Budapest, Gizella út 42-44.

Feliratkozás hírlevélre

Amennyiben Ön feliratkozik hírlevelünkre és "kipipálja" a hozzájárulási nyilatkozatot, akkor azonnal ingyenesen elküldjük e-mailen az ADÓZÁS/SZÁMVITEL (A szakma lapja) című folyóirat 40 oldalas mintaszámát, PDF formátumban.

minden mező kitöltése kötelező
Facebook