Termék részletek-30%
MUNKAJOGI AKADÉMIA (Élő/Online)

MUNKAJOGI AKADÉMIA (Élő/Online)

FAR-rendszerből letölthető állami tanúsítvány + Vezinfó Certifikát (5 alkalom, 40 óra)
Dátum:
2023. november 6. + 2023. november 10. + 2023. november 13. + 2023. november 16. + 2023. november 22.
Előadó:
Dr. Horváth István, Dr. Dudás Katalin
Részvételi díj:
284 000 Ft
198 800 Ft (Vége: 2023.11.03)
VÁLASSZON, hogyan tekinti meg az előadást! 
:
Kosárba Kosárba

MUNKAJOGI AKADÉMIA

A tréningsorozat elvégzéséről egyrészt a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerből (FAR-rendszer) letölthető állami tanúsítványt állítunk ki, másrészt Vezinfó Certifikátot adunk.

TANTERMI vagy ÉLŐ/ONLINE vagy VIDEÓ/E-LEARNING

TANTERMI: Személyes részvétel. Napközben térítésmentes catering (reggeli édes/sós sütemények, kávé, tea, ásványvíz, ebédszünetben fóliázott óriásszendvicsek). A tantermi tréning előtt és közben kérdezési lehetőség. Íróeszköz, háttéranyag nyomtatott és elektronikus formában, WIFI. Parkolási lehetőség térítés ellenében. Az 5 napos tantermi tréning elvégzéséről egyrészt a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerből (FAR-rendszer) letölthető állami tanúsítványt állítunk ki, másrészt Vezinfó Certifikátot adunk. Nincs vizsga! Ingyenes hozzáférést biztosítunk 2024. március 31-ig a tréningről készült videó utólagos korlátlan megtekintéséhez.

ÉLŐ/ONLINE: Kényelmesen otthonról vagy az irodából élő közvetítéssel. Nincs utazási költség, nincs utazási idő. Élő megtekintés a részvételi díj kifizetése után kapott egyedi felhasználónévvel és jelszóval. Az élő tréning előtt és közben online kérdezési lehetőség. Háttéranyag elektronikus formában. Az 5 napos online tréning elvégzéséről egyrészt a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerből (FAR-rendszer) letölthető állami tanúsítványt állítunk ki, másrészt Vezinfó Certifikátot adunk. Nincs vizsga! Ingyenes hozzáférést biztosítunk 2024. március 31-ig a tréningről készült videó utólagos korlátlan megtekintéséhez.
VIDEÓ/E-LEARNING: Kényelmesen otthonról vagy az irodából utólagos/késleltetett megtekintéssel. Utólagos/késleltetett megtekintés a részvételi díj kifizetése után kapott egyedi felhasználónévvel és jelszóval. A késleltetett megtekintés azt jelenti, hogy a kurzus  időpontja (2023. november 6., 10., 13., 16., 22.) után leghamarabb 10 nappal (2023. december 2.) lehet a videót először megnézni, innentől kezdve legkésőbb 2024. március 31-ig lehet ingyenesen a videót korlátlan alkalommal megtekinteni. A videó/e-learning tréning elvégzéséről egyrészt a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerből (FAR-rendszer) letölthető állami tanúsítványt állítunk ki, másrészt Vezinfó Certifikátot adunk. Nincs vizsga!
Részletek
 • Időpontok:

  2023. november 6. (hétfő) + 2023. november 10. (péntek) + 2023. november 13. (hétfő) + 2023. november 16. (csütörtök) + 2023. november 22. (szerda),
  09.00–16.00, regisztráció 8.30-tól

  Oktató:

  Dr. Horváth István
  tanszékvezető egyetemi docens (ELTE ÁJK, Munkajogi és Szociális jogi Tanszék), ügyvéd (Dr. P. Horváth Ügyvédi Iroda), elnök (MJE Munkajogi és Szociális Jogi Szakosztály), titkár (Magyar Munkajogi Társaság)
  +++
  Dr. Dudás Katalin -- "Foglalkoztatás felügyeletének szabályai" című rész
  oktató (ELTE ÁJK, Munkajogi és Szociális jogi Tanszék), ügyvéd, az OMMF korábbi elnöke

  Helyszín (tantermi):      

  MOHA Ház (1143 Budapest, Gizella út 42-44.)

  Ellátás:

  08.30–09.00: Regisztráció
  09.00–10.30: Előadás 1. része
  10.30–10.45: Kávészünet
  10.45–12.15: Előadás 2. része
  12.15–12.45: Ebédszünet, Kávészünet
  12.45–14.15: Előadás 3. része
  14.15–14.30: Kávészünet
  14.30–16.00: Előadás 4. része

  A tréningsorozat elvégzéséről egyrészt Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerből (FAR-rendszer) letölthető állami tanúsítványt állítunk ki, másrészt Vezinfó Certifikátot adunk.

  Jelentkezési feltétel: nincs, bárki résztvehet a tréningen.

  Vizsga a kurzus végén: nincs.


  Ajánló:

  5 alkalmas tréninsorozatban teljes körűen a Munka Törvénykönyvéről és a szabályok megsértésének kockázatáról!

  Mi is az akadémia? Magasabb ismereteket közvetítő, szabadon látogatható előadások sorozata. A munkajog témájában a következőkre invitáljuk!

  A kurzus keretében – paragrafusról paragrafusra haladva – áttekintjük és értelmezzük a Munka Törvénykönyve [Mt.] szabályait, és az egyes rendelkezésekhez kapcsolódó mértékadó ítélkezési gyakorlatot. És ha szükséges, kilépünk az Mt. keretei közül, hogy a munkajogi rendelkezések hátterében álló más törvényeket is a problémamentes gyakorlati jogalkalmazáshoz megismerhessük. És hogy a végén sem „csattanhasson az ostor”, az egyik legszakavatottab szakértőtől megtudjuk, munkáltatóként hogyan kerüljük el a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság büntetését. Természetesen a munkavállalókról sem feledkezünk el.


  Tematika:

  1. RÉSZ

  ■ A munkajog forrásai: a belső és külső (nemzetközi) jogforrások és hatásuk a magyar munkajogi szabályozásra ■ A munkaviszonyra vonatkozó szabályok – a kollektív szerződés szerepe a törvénytől való eltérésben ■ Ki és mi tartozik az Mt. hatálya alá – Miként köthető ki más állam munkajogának alkalmazása? ■ Az Mt. értelmezési alapelvei – a joglemondó nyilatkozatok ■ Általános magatartási követelmények és jelentőségük a jogalkalmazás során – Az együttműködési kötelezettség, a joggal való visszaélés tilalma, a méltányos mérlegelés részletei, amit nem tehet a munkavállaló a munkaidőn kívül, munkaadói összeférhetetlenségi szabályzat, a munkavállaló véleménynyilvánításhoz való jogának korlátozása és a titoktartási kötelezettség ■ A személyiségi jogok védelme és az Mt. szerinti korlátozása – Fellapozzuk a Polgári Törvénykönyvet: Mely személyiségi jogokat véd a jog és mivel járhat a megsértésük? ■ A munkavállaló személyes adatainak kezelése, a munkavállaló ellenőrzése ■ Az egyenlő bánásmód érvényesülése a munkajogban – Fellapozzuk a 2003. évi CXXV. törvényt az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról ■ A jognyilatkozatok és a nyilatkozatok – A megállapodás, az egyoldalú jognyilatkozat és a nyilatkozat, a kötelezettségvállalás, a munkáltatói szabályzat, a tájékoztatás, a feltétel; Miként és mely tékákban alkossunk a munkaadói szabályzatot? ■ A jognyilatkozatok megtételének módja (a képviselet, az alaki kötöttség, a jognyilatkozat közlése) ■ A határidő és az időtartam – Hogyan számítsuk az időt? ■ Az érvénytelenség – a megtámadhatóság és semmiségelhatárolása és feltételei, az érvénytelenség jogkövetkezményei – Mit jelent a részleges érvénytelenség? ■ A visszaélés-bejelentési rendszer követelményei – Fellapozzuk a 2023. évi XXV. törvényt a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról

  2. RÉSZ

  Munkaszerződés minősítő jegyei, elhatárolása más munkavégzésre irányuló jogviszonyoktól – Hogyan ne kössünk színlelt szerződést? Munkajogviszony alanyai – Milyen speciális kérdések adódnak egy 18 év alatti kollégánál? ■ Változás a munkáltató személyében – Az átadó és az átvevő munkáltató kötelezettségei – És mely esetben nem beszélhetünk jogutódlásról? Munkaviszony létesítése – Hogyan térhet el a munkaszerződés a jogszabályoktól és a kollektív szerződéstől? Mit kötelező és mit érdemes kikötni a munkaszerződésben? A próbaidő ■ Munkáltató tájékoztatási kötelezettsége – témakörök és határidők ■ És ha külföldre mennek munkavállalóink: különös tájékoztatási tételek – És ha ennél a jogintézményél tartunk – előre ugorva az Mt. szövegében: mely esetben kell a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló 96/71/EK irányelv szerinti Mt.-szabályokat alkalmazni a magyar munkavállalók külföldi, és a külföldiek hazai foglalkoztatása során? ■ Mely feltételekkel lehet elállni a munkaszerződéstől? Munkaszerződés teljesítése – Az alapvető munkaadói és alkalmazotti kötelezettségek – Mikor tagadható meg jogszerűen a munkáltatói utasítás? A munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás lehetősége és korlátjai ■ Mentesülés a munkavégzési kötelezettség alól – Alanyi jogon, megállapodás vagy munkáltatói mérlegelés alapján ■ A fegyelmezés lehetősége – Mely feltételekkel alkalmazhatók jogkövetkezmények a munkavállaló vétkes kötelezettségszegéséért? ■ A munkaszerződés módosítása – A munkavállalói ajánlattal kapcsolatos kötelezettségek – figyelemmel a 2023-ban módosított szabályokra Munkaviszony megszűnésének és megszüntetésének rendszere Munkaviszony megszűnésének jogcímei, a megszűnés következményei ■ Munkaviszony megszüntetése – Jogcímek – Az indokolási kötelezettség tartalmi követelményei ■ Közös megegyezés – A megállapodás lehetőségei és korlátjai Felmondás – A munkáltatóra és munkavállalóra, a határozatlan és a határozott idejű munkaviszonyra vonatkozó szabályok – A felmondással szembeni védelem: tilalmak és korlátozások – A felmondási idő ■ Munkaviszony megszüntetése azonnali hatályú felmondással – 3 lehetséges jogcím: indokolással vagy indokolás nélkül, a jogvesztő határidők ■ Csoportos létszámcsökkentés – a munkaviszony-megszüntetéshez vezető út és lehetőség az elbocsájtás elkerülésére ■ Végkielégítés – jogszerző feltételek és összegek ■ Elszámolás a munkaviszony megszűnésekor – Mely jogszabály alapján milyen igazolásokat kell kiadnia a munkáltatónak?

  3. RÉSZ

  Jogellenes munkaviszony megszüntetés és jogkövetkezményei – Mennyibe kerülhet a munkáltatónak és a munkavállalónak? Hogyan számoljuk az elmaradt jövedelmet? A kárenyhítési kötelezettség Munkaidővel kapcsolatos alapvető fogalmak – A munkanap, a munkahét, a legrugalmasabb munkaszervezésre módot adó munkáltatói tevékenységek, a készenléti jellegű munkakör ■ Munkaidő mértéke Munkaidő-keret és az elszámolási időszak – Szerepük a munkáltató gazdálkodásában – Eljárás a munkaviszony munkaidőkeret lejárta előtti megszűnése esetén Munkaidő beosztása – a kötetlen munkarend, az egyenlőtlen és az osztott munkaidő-beosztás, a munkaidő-beosztás közlése és módosíthatósága, a munkaidő vasárnapra vagy munkaszüneti napra történő beosztása, napi- és heti munkaidőmaximumok ■ Rendkívüli munkaidő, az ügyelet és a készenlét – Mértékmaximumok Pihenőidők – a munkaközi szünet, a napi pihenőidő és a heti pihenőnap vagy pihenőidő – az egyenlőtlen beosztás lehetősége ■ Egyes munkavállalói csoportokra vonatkozó különös munka- és pihenőidő-szabályok – Mi változott 2023-ban? ■ Szabadság – A jogosultság, az alap- és pótszabadság, 2023. új szabadságai (apasági és szülői), a szabadság kiadása és elszámolása Betegszabadság, a szülési szabadság és az alanyi jogon biztosított fizetés nélküli szabadság – A gyermekgondozási szabadságról történő visszatérés kérdései ■ Munka- és pihenőidő nyilvántartása – lehetséges megoldások ■ Munka díjazása– A munkabér fogalma, az alapbér, a bérformák, a bérpótlékok, díjazás munkavégzés hiányában, a távolléti díj számítása ■ Kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimumMunkabér védelme – A bér megállapítása, kifizetése és elszámolása, az egyenlőtlen munkaidő-beosztás különös szabályai, a munkabérből való levonás, munkavállalói lemondás a munkabérére vonatkozó igényről, az engedményezés és a tartozásátvállalás polgári jogi szabályai, a jogalap nélkül kifizetett munkabér visszakövetelhetősége

  4. RÉSZ

  Munkáltató kártérítési felelőssége – Mentesülés a felelősség alól, az előre láthatóság szerepe, felelősség a munkavállaló munkahelyre bevitt ingóságaiban okozott károkért ■ Kártérítés mértéke és módja – a kártérítés jogcímei és összege az elmaradt jövedelem megállapítása, a járadék és az általános kártérítés, a megállapított kártérítés módosítása, a felelősség biztosítás szerepe, az ún. szakaszos elévülés, a kártérítés mérséklése ■ Munkavállaló kártérítési felelőssége – Felelősség a vétkesen okozott kárért, a megőrzési felelősség, a leltárhiányért fennálló felelősség, a munkavállalói biztosíték, a kártérítés mérséklése, több munkavállaló együttes felelőssége, a kárigény érvényesítése Munkaviszony egyes típusaira vonatkozó különös szabályok – Az atipikus munkaviszonyok: a határozott idejű munkaviszony, a részmunkaidő, munkavégzés behívás alapján, a munkakör megosztása, több munkáltatóval létesített munkaviszony, a távmunkavégzés, a bedolgozói munkaviszony, az alkalmi munkára és az egyszerűsített foglalkoztatásra vonatkozó irányuló munkaviszony, a munkaerő-kölcsönzés ■ Közvállalattal fennálló munkaviszonyra vonatkozó különös szabályok Vezető állású munkavállaló – a törvény erejénél fogva vagy a munkaszerződés kikötése folytán alkalmazható különös rendelkezések ■ Cselekvőképtelen munkavállalók foglalkoztatása ■ Munkaviszonyhoz kapcsolódó egyes megállapodások – A tanulmányi szerződés és a versenytilalmi megállapodás

  5. RÉSZ

  Munkaügyi kapcsolatok – Általános rendelkezések, a tájékoztatás és a konzultáció szabályai ■ Üzemi tanács és az üzemi megbízott választása, a központi- és a vállalati csoportszintű üzemi tanács, az üzemi tanács és tagja megbízatásának megszűnése, az üzemi tanács működése, feladata és jogköre – Mi szabályozható az üzemi megállapodásban? ■ Szakszervezet fogalma – A szakszervezeteket megillető jogok az Mt. alapján: a szakszervezeti tagsággal kapcsolatos garanciák, a szakszervezet jogai a munkáltatónál, a szakszervezeti képviseleti joga, a szakszervezet működését elősegítő szabályok; a szakszervezeti tisztségviselők munkajogi védelme Kollektív szerződés – A szakszervezet kollektívszerződéskötési képessége, a kollektív szerződés szabályozási szerepe és hatásköre, megkötése és megszűntetése, a kollektív szerződés hatálya és kiterjesztése, a munkáltató személyében bekövetkező változás Munkaügyi viták – A munkajogi igény érvényesítése, az elévülés, a fizetési felszólítás, a keresetindítás határideje, a határidő elmulasztásának kimenthetősége Kollektív munkaügyi vita – az érdekkonfliktusok feloldásának lehetséges módjai Foglalkoztatás felügyeletének szabályai – Az ellenőrzés hatálya és tárgykörei, a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság szervezete, a hatóság eljárása, az eljárás eredményeként alkalmazható szankciók, a jogorvoslat lehetősége ■ És mivel jár, ha a hatóság ellenőrzése folytán nem rendezettek a munkaügyi kapcsolatok?


  Részvételi díj:

  Részvételi díj, mely költségként elszámolható: 284.000 Ft + áfa/fő/5 nap

  Kedvezmények a részvételi díjból 2023. november 3-ig:

  Egy jelentkező kedvezményes részvételi díja (30% kedvezmény):

  284.000 Ft + áfa/fő/5 nap helyett 198.800 Ft + áfa/fő/5 nap

  Kettő vagy több jelentkező kedvezményes részvételi díja (30% + további 5% kedvezmény):

  284.000 Ft + áfa/fő/5 nap helyett 188.860 Ft + áfa/fő/5 nap

  Az áfa mértéke: 27%. Az előadás díja költségként elszámolható.

  Technikai és hálózati követelmények:

  Minimális követelmények a Vezinfó (Videosquare) videó/e-learning felvételek és élő közvetítések (élő/online) lejátszásához

  Hardver-követelmények

  A szolgáltatás böngésző használatával vehető igénybe számítógépeken, illetve mobil eszközökön. A rendszer használata nem támaszt speciális eszköz-követelményeket. Egy ma átlagosnak mondható eszköz teljesítménye elegendő a felvételek (videó/e-learning) és élő adások (élő/online) lejátszásához.

  Szoftver-követelmények

  A szolgáltatás használatához, a felvételek (videó/e-learning) és élő adások (élő/online) lejátszásához a következőkre van szükség:

  • Böngésző (lásd kompatibilitási lista)
  • Egyéb követelmények: JavaScript engedélyezése (alapesetben engedélyezett minden böngészőben).

  Hálózati sávszélesség

  A felvételek (videó/e-learning) és élő közvetítések (élő/online) megtekintéséhez minimálisan 3-4MBps letöltési sávszélességre van szükség. Ennek a legtöbb, ma elérhető internet hozzáférési technológia (wifi, mobil internet, kábeles elérés stb.) megfelel. Mobil hálózat esetén vételi helytől és szolgáltatótól függhet az éppen rendelkezésre álló kapcsolat és sávszélesség (3G vagy LTE kapcsolat szükséges lehet a kiváló felhasználói élményhez).

  Kompatibilitási lista

  A szolgáltatás használható a következő operációs rendszerekkel:

  • Windows 7/8/10 és más Windows operációs rendszerek (Server)
  • Linux és egyéb Unix variánsok
  • MacOS
  • Mobil eszközök: IOS 12+ és Android 6.0+

  Támogatott böngészők és minimálisan szükséges verziójuk (értelemszerűen a fent felsorolt operációs rendszerekkel együtt értendő):

  • Firefox 60+
  • Google Chrome 60+
  • Microsoft Edge 20
  • Safari 12+
  • Internet Explorer: nem támogatott

  Jelentkezési feltételek:

  Ez a meghívó ajánlatnak minősül, a jelentkezés az ajánlat elfogadásának számít és fizetési kötelezettséget von maga után. A jelentkezési lap kitöltője és aláírója kötelezi magát, hogy a jelentkezés elfogadása esetén a részvételi díjról részére e-mailen megküldött díjbekérőt az azon szereplő fizetési határidőig kiegyenlíti. A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében regisztráljuk és a díjbekérő megküldésével a lent megadott e-mail címre igazoljuk vissza. A kiegyenlítés után a rendezvény helyszínén adjuk oda a végszámlát. A Vezinfó Kft. megkéri a kedves résztvevőt, hogyaz átutalás bizonylatának másolatát a biztonság kedvéért szíveskedjék magával hozni. Lemondást csak írásban fogadunk el a rendezvényt megelőző 2. munkanapig. Ezt követő lemondás esetén a részvételi díj 50% + áfa költségét kiszámlázzuk. Lemondás hiányában a teljes részvételi díjat kiszámlázzuk. Amennyiben a jelentkező az előadáson a részvételi díj befizetése ellenére nem vesz részt, és az előadás előtti 2. munkanapig a részvételét írásban nem mondta le, a részvételi díj 70%-át költségtérítésként felszámítjuk és visszatartjuk, vagy más képzésre történő jelentkezés átirányítását rugalmasan kezeljük. A jelentkező adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Vezinfó Kft. a jövőben e-mailen személyre szólóan küldjön az előadásairól, kiadványairól tájékoztatókat.  Szervező fenntartja magának a jogot, hogy nem megfelelő érdeklődés vagy egyéb nem várt esemény (pl. előadó betegsége, áramszünet, időjárási viszonyok) esetén a képzés elmarad ez esetben további részvételi lehetőséget Jelentkező részére biztosítunk. Jelentkező ezen túlmenően további anyagi igénnyel ezért nem léphet fel.

  Szervező engedélyei:

  Felnőttképzési nyilvántartásba vételi szám: E-001513/2016
  Felnőttképzési engedélyszám: E/2020/000238

  Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/001497

  Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-2721

  Akkreditációs szám (Magyar Ügyvédi Kamara): AK001005/2020
  Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-117529/2017, NAIH-117528/2017, NAIH-114924/2017, NAIH-114922/2017, NAIH-114925/2017, NAIH-114927/2017
Több fő utáni kedvezmény (rendszer számítja)
 • MennyiségKedvezményTermék ára
  1vagy többkevesebb mint 2-252 476 Ft/fő
  2vagy több 5 %239 852 Ft/fő
Szolgáltatások
 • Igénybe vehető szolgáltatások
  Igénybe vehető szolgáltatások
  Cikkszám
  81361e

Kapcsolat

Galéria

Partnereink

Vezinfó blog

Jogadó blog

HELYSZÍNEINK

Kiadó
Moha Ház
1143 Budapest, Gizella út 42-44.
1143 Budapest, Gizella út 42-44.

Feliratkozás hírlevélre

Amennyiben Ön feliratkozik hírlevelünkre és "kipipálja" a hozzájárulási nyilatkozatot, akkor azonnal ingyenesen elküldjük e-mailen az ADÓZÁS/SZÁMVITEL (A szakma lapja) című folyóirat 40 oldalas mintaszámát, PDF formátumban.

minden mező kitöltése kötelező
Facebook