Új jelszó kérése

Hírlevél

TOP termékek

Fizetési megoldás

Termék részletekSzámvitel 2017 (videókonferencia, e-learning anyag)

Számvitel 2017 (videókonferencia, e-learning anyag)

Számvitel aktuális kérdései (Beszámolókészítés, Saját tőke, Értékcsökkenés, értékhelyesbítés, Devizás ügyletek)
Dátum:
2017. október 17. - 2017. december 31.
Előadó:
Dr. Sallai Csilla, Tóth Mihály
Kredit:
Könyvelők: 8 kredit, Adótanácsadók, adószakértők: 6 kredit, Könyvvizsgálók: 2 kredit
Részvételi díj:
15 900 Ft
Ügyfeles webshop ár:
11 900 Ft

Számvitel 2017 (Számvitel aktuális kérdései)

Beszámolókészítés, Saját tőke, Értékcsökkenés, értékhelyesbítés, Devizás ügyletek

videókonferencia, e-learning anyag

 • Előadók:

  Dr. Sallai Csilla
  (könyvvizsgáló, adószakértő, MKVK Könyvelői Tagozat elnöke)
  Tóth Mihály
  (könyvvizsgáló, MB Tax Consulting)

  Kreditpontok:     

  Könyvelők: 8 kreditpont (Vállalkozási szak/Számviteli témakör)
  Adótanácsadók: 6 kreditpont
  Adószakértők: 6 kreditpont
  Okleveles adószakértők: 6 kreditpont
  Könyvvizsgálók: 2 kreditpont

  Szolgáltatások:

  A videókonferenciára való jelentkezési díj tartalmazza a videót és az oktatási háttéranyagot (diákat) elektronikus, PowerPoint formátumban.
  Miután kitöltötte és elküldte a jelentkezési és jelszó igénylő űrlapot a videókonferenciához, e-mailen díjbekérő levelet küldünk Önnek, amely alapján kiegyenlítésre kerül a videó megtekintési díja. A díj kiegyenlítése után küldjük e-mailen a felhasználónevet és jelszót a videó megtekintéséhez, valamint postázzuk a pénzügyi teljesítést nem igénylő végszámlát.
  A Számvitel 2017 (Számvitel aktuális kérdései) című videókonferencia 4 részből (modulból) áll. Fontos! Az ehhez a videóhoz kapott felhasználónév és jelszó az első belépés időpontjától számított 30 napig érvényes.
  Mivel kreditpontos videóról (e-learning anyagról) van szó, a Videó megtekintése gomb megnyomása után választania kell,  hogy kreditpontosan (Kreditpontos megtekintés) vagy nem kreditpontosan (Nem kreditpontos megtekintés) kívánja a videót megtekinteni. A megtekintési mód azért is fontos, mert a kreditpontos megtekintésnél nem lehet előre-hátra tekerni a videót, mivel a kreditpontok megszerzése szigorú szabályokhoz kötött. Ezzel szemben a nem kreditpontos megtekintésnél nincsenek ilyen korlátok, szabadon lehet előre-hátra tekerni a videót.  
  A belépés után az adott videórészek megtekintési képernyőjének (ablakának) jobb alsó sarkában található gombokkal tudja a kényelmi szempontokat (pl. felbontás, megtekintési ablak nagyobbítása stb.) beállítani.

  Témakörök:

  Beszámolókészítés aktuális kérdései (előadó: Dr. Sallai Csilla):

  ■ Beszámoló-készítés és EU háttér

  • 2013/34/EU irányelv átvételének hatása a magyar számviteli gyakorlatra

  ■ Közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó

  ■ Beszámolótípusok, áttérési lehetőségek és kötelezettségek

  • Éves beszámoló
  • Egyszerűsített éves beszámoló
  • Mikrogazdálkodói beszámoló
  • Konszolidált éves beszámoló

  ■ Üzleti év fogalma

  ■ Speciális beszámolási időszakok, s a hozzájuk tartozó beszámolási, közzétételi szabályok.

  • Előtársasági időszakra vonatkozó beszámolási szabályok
  • Átalakulással összefüggő beszámoló-készítési szabályok
  • Tevékenység záró beszámoló – végelszámolásnál, felszámolásnál, kényszertörlésnél
  • Közbenső mérleg

  ■ Beszámolóra vonatkozó formai és tartalmi előírások 2016. év után

  • Tulajdoni részesedéssel kapcsolatos fogalmak és jelentőségük a beszámoló összeállításánál
  • jelentős tulajdoni részesedés
  • egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozás
  • társult vállalkozás
  • kapcsolt vállalkozás
  • társult vállalkozás
  • Mérleg tagolása - kiemelve a 2016 évi változást
  • Eredménykimutatás tagolása – kiemelve a 2016 évi változást
  • A kiegészítő melléklet szerepe és tartalma
  • számviteli politika, illetve az alkalmazott számviteli eljárások bemutatásának szükségessége
  • egyszerűsített éves beszámolónál a maximumharmonizáció elve és tartalmi hatása
  • éves beszámoló követelményei

  ■ Az IFRS-ek egyedi beszámolási célokra történő hazai bevezetéséhez kapcsolódó számviteli előírások

  • Az IFRS-el egyedi beszámolási célokra történő bevezetési menetrendje
  • Az IFRS-ek szerinti beszámolókészítés választásának alanyi köre
  • Az IFRS-ek alkalmazásának néhány jellegzetessége
  • Az IFRS-ek szerinti beszámolót készítőkre vonatkozó szabályok (áttérés, visszatérés, első alkalmazás szabályai)

  ■ Számviteli alapelvek szerepe, tartalma és érvényesülése

  ■ A beszámolóval szembeni elvárások – kinek készül a beszámoló?

  ■ A beszámolóhoz kapcsolódó kontrollok

  • A beszámolóban szereplő adatok, információk szerepe a piac szereplőire;
  • Könyvvizsgálati kötelezettség, illetve a könyvvizsgálat szerepe a hitelesség biztosításában;
   • A könyvvizsgálói jelentés új taralma

  ■ Beszámolókészítés devizában

  ■ Beszámoló alátámasztása

  • Főkönyvi kivonat
  • Eszközök, források felleltározási folyamata, a leltárak
  • Dokumentálás

  ■ Beszámoló elfogadása

  ■ Közzététel

  ■ Beszámoló megőrzésének szabályai

  ■ Beszámolóval kapcsolatos felelősségi szabályok; szankciók

   

  Saját tőke műveleteinek számviteli elszámolása (előadó: Dr. Sallai Csilla):

  ■ Saját tőke fogalma, a mérlegben betöltött helye, szerepe

  ■ Saját tőke elemei (növekedésük, csökkenésük, könyvelés időpontja, módja)

  • Jegyzett tőke
  • Jegyzett, be nem fizetett tőke
  • Tőketartalék
  • Eredménytartalék
  • Lekötött tartalék
  • Értékelési tartalék
  • Adózott eredmény 2016-tól

  ■ Adózott eredmény felhasználásának számvitele

  • Eredménytartalék szerepe – szabad eredménytartalék
  • Eredménytartalékból való lekötés
  • Osztalék számviteli elszámolása, osztalékfizetési korlát – 2017 az első év, amikor első új szabály szerinti számoljuk el az osztalékot

  ■ Saját tőke és Jegyzett tőke összefüggései, s az ehhez kapcsolódó felelősségi szabályok az Új Ptk alapján

  • lassú tőkevesztés
  • gyors tőkevesztés

  ■ Saját tőke pótlásának lehetőségei

  • Törzstőke felemelése pénzzel vagy apporttal
  • Tőketartalék emelése törzstőke-emeléssel párhuzamosan
  • Tagi kölcsönből lehet-e saját tőke helyzetét javítani?
  • Pótbefizetés
  • Értékhelyesbítés

  ■ Jegyzett tőke leszállítása

  ■ Saját tőke probléma megoldatlanságának következményei

   

  Az értékcsökkenés, az értékhelyesbítés számviteli elszámolása (előadó: Tóth Mihály)

  1. A terv szerinti értékcsökkenés
   • a terv szerinti értékcsökkenés elszámolásának alapja
    • a tárgyi eszközök, immateriális javak bekerülési értéke
    • a hasznos élettartam
    • a maradványérték
   • a terv szerinti értékcsökkenésből kizárt eszközök
   • a terv szerinti értékcsökkenés elszámolási módjai
    • bruttó érték, nettó érték alapján
    • lineáris, degresszív, progresszív, teljesítményarányos leírás
    • egy összegű leírás
   • a terv szerinti értékcsökkenés megváltoztatásának lehetőségei
    • felújítás
    • terven felüli értékcsökkenés elszámolása
    • hasznosítás-változás, korábbi körülmények lényeges megváltozása
   • a terv szerinti értékcsökkenés nyilvántartása, bemutatása
   • terv szerinti értékcsökkenés elszámolása mikrogazdálkodó esetén
   • társasági adó kapcsolatok
  2. A terven felüli értékcsökkenés, annak visszaírása
   • elszámolás piaci értékváltozás esetén
   • elszámolás egyéb esetekben
   • a terven felüli értékcsökkenés elszámolása mikrogazdálkodó esetén
  3. Az értékhelyesbítés
   • az értékhelyesbítés elszámolásának gazdasági indokai
   • az értékhelyesbítés képzésének szabályai
   • kimutatás a további években
  4. Példák, érdekes esetek feldolgozása

   

  Devizás ügyletek számviteli elszámolása (előadó: Tóth Mihály)

  1. Számviteli politikai döntések
  • választott árfolyam
   • választott hitelintézet devizavételi és devizaeladási árfolyamának átlaga
   • MNB árfolyam, EKB árfolyam
   • valuta szabadpiaci árfolyama (országos napilapban a világ valutáinak árfolyamáról közzétett tájékoztató adatok)
   • csak devizavételi árfolyam
   • csak devizaeladási árfolyam
   • áfatörvény szerinti árfolyam alkalmazása
  • döntés napi többszöri árfolyamjegyzés esetén
  • döntés csoportos nyilvántartás esetén
   • átlagos beszerzési árfolyam
   • FIFO módszer szerinti árfolyam
   • 2. Devizás eszközök és kötelezettségek beazonosítása
  • devizás eszközök és kötelezettségek fogalma, fajtái a számviteli törvény 60. § (1) bekezdése szerint
  • deviza alapú követelések és kötelezettségek
  • elhatárolás a nem devizás eszközöktől és kötelezettségektől
  • az elhatárolás jelentősége
  1. Értékelés
  • értékelés bekerüléskor
   • devizás eszközök és kötelezettségek bekerülése
    • a devizás eszközök és kötelezettségek bekerülésének egyes esetei
    • a bekerülés napjára, illetve a szerződés szerinti teljesítés napjára vonatkozó választott árfolyam alkalmazása
    • kivétel: forintért vásárolt valuta, deviza
    • kiegyenlítés azonos devizaértékű áruval, szolgáltatással
    • elszámolásra kiadott előleg és napidíj elszámolása
   • nem devizás tételek beszerzése
    • kiegyenlítés devizában
    • kiegyenlítés valutában
   • értékelés év végén
    • átértékelés a mérlegfordulónapi árfolyamra
     • kötelező minden devizás eszközre és kötelezettségre, nagyságrendtől függetlenül
     • az összevont nem realizált árfolyamnyereség vagy -veszteség elszámolása
     • bekerülési érték része: beruházáshoz, vagyoni értékű joghoz közvetlenül kapcsolódó devizakötelezettségnek az eszköz üzembe helyezéséig terjedő időszakra elszámolt nem realizált árfolyamkülönbözete
     • beruházáshoz, vagyoni értékű joghoz, forgóeszközhöz kapcsolódó devizás kötelezettségek év végi átértékelésből adódó árfolyamveszteségének elhatárolása
     • külföldi pénznemben felmerülő időbeli elhatárolások elszámolása
     • a devizás eszközök és kötelezettségek fordulónapi értékelése és a társasági adótörvény közötti kapcsolat
    • a devizás eszközök értékvesztésének sajátosságai
   • értékelés kivezetéskor
    • a devizás eszközök és kötelezettségek kivezetésének egyes esetei
    • realizált árfolyamnyereség vagy -veszteség elszámolása
    • bekerülési érték része: beruházáshoz, vagyoni értékű joghoz közvetlenül kapcsolódó devizakötelezettségnek az eszköz üzembe helyezéséig terjedő időszakra elszámolt realizált árfolyamkülönbözete
   • speciális devizamozgások
    • devizamozgás forintszámlán
    • devizában elszámolt bevételek, költségek, ráfordítások
   • a devizában, deviza alapon történő számlázás sajátosságai
  1. A devizás tételekre vonatkozó információk közzététele a kiegészítő mellékletben
  2. Eltérések az éves beszámolóra vonatkozó, általános szabályokhoz képest
  • egyszerűsített éves beszámoló
  • mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló
  • összevont (konszolidált) éves beszámoló

  Konferencia videó megtekintésének díja:
  Konferencia videó megtekintésének díja, mely költségként elszámolható: 15.900 Ft + áfa
  Kedvezményes díjak:
  Kedvezményes webshop ár: 13.900 Ft + áfa
  Ügyfeles webshop ár: 11.900 Ft + áfa
  Ki számít ügyfélnek? A Vezinfó Kft. ügyfelének számít az a személy (cég vagy intézmény), aki (amely) már legalább egyszer jelentkezett egy előadásra vagy megrendelt egy kiadványt. A kedvezmény átruházható a cégen/intézményen belül.
  Az áfa mértéke: 27%. A videókonferencia díja költségként elszámolható.

  Egyéb információk:

  A Számvitel 2017 (Számvitel aktuális kérdései) című videókonferencia (e-learning anyag) 4 részből (modulból) áll. Fontos! Az ehhez a videóhoz kapott felhasználónév és jelszó az első belépés időpontjától számított 30 napig érvényes.
  Kreditpontos megtekintés esetén:
  Az egyedi felhasználónév és jelszó alapján a felvétel megtekintését a rendszer naplózza. Az Nemzetgazdasági Minisztérium hivatalos állásfoglalásához igazodva kreditpont-igazolást azon felhasználók részére áll módunkban kiállítani, aki a teljes felvételsorozatot megtekintette és egy-egy részt (modult) lehetőleg megszakítás nélkül (maximum kisebb megszakítás lehet kilépés nélkül, tehát pl. egy 90 perces részt maximum 120 perc alatt végig kell nézni), egymást követően, eltérő időpontban (tehát a videó részeit, moduljait külön-külön több nap alatt is megtekintheti, maximum 30 napon belül)  nézett végig!
  Azt, hogy Ön eleget tett-e a Nemzetgazdasági Minisztérium által előírt videó megtekintési feltételeknek, a rendszer mögötti naplózással ellenőrizzük. 
  Az adott e-learning képzés elvégzéséről - amennyiben a fentiek alapján megtekintette az összes részt - e-mailen küldünk hivatalos igazolást.
  A videó megtekintése, lejátszása tehát személyes jelenlétet igényel. A rendszer meghatározott időnként jelenlét ellenőrző ablakot dob fel, amelyet az ügyfélnek szintén előre meghatározott időn belül nyugtáznia kell. Amennyiben a nyugtázás nem történik meg, akkor a lejátszás megszakad.

  Technikai és hálózati követelmények:

  Támogatott platformok: Windows XP, Vista, Windows 7/8, Linux, Mac OSX.

  Támogatott böngészők: Mozilla Firefox, Chrome, Internet Explorer 7-8-9-10, Safari és Opera.

  Mobil eszközök: Android 2.1 és későbbi, IOS (iPhone, iPad)

  Egyéb követelmények: JavaScript engedélyezése (alapesetben engedélyezett minden böngészőben).

  Hálózati követelmény: Minimálisan 800KBps-1MBps letöltési sávszélességre van szükség. Ennek ma a legtöbb internet előfizetés megfelel (DSL, kábel). Mobil hálózat esetén vételi helytől és szolgáltatótól függhet a rendelkezésre álló kapcsolat (3G szükséges) és sávszélesség.

  A videó lejátszás engedélyezése: Egyes vállalati hálózatokban előfordulhat, hogy a szigorú tartalmi szűrési szabályok blokkolják a videó forgalmat. Ekkor a lejátszó hibaüzenetben tájékoztatja Önt (pl. “Az élő közvetítés nem elérhető”). Ebben az esetben kérjük, hogy forduljon saját rendszergazdájához! A lejátszáshoz minimálisan a HTTP-be ágyazott RTMP protokollt (tcp/80-as port a videó szerver felé) engedélyezni kell.


Webáruház készítés