Hírlevél

Fizetési megoldás

Termék részletekÚj Adóeljárás 2018 (5.000 Ft kedvezmény)

Új Adóeljárás 2018 (5.000 Ft kedvezmény)

ÚJ ADÓELJÁRÁS 2018

ART. (adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény)

AIR. (adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény)

AVT. (adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény)

Szerző: Dr. Kovács Ferenc

 • Szerző: Dr. Kovács Ferenc (okleveles adószakértő, igazságügyi adó- és járulékszakértő, MOKLASZ titkára)

  Formátum: B/5 (168x238 mm)

  Terjedelem: 196 oldal

  Megjelenés: 2018. április 3.

   

  Tartalom:

   

  1. AZ ADÓELJÁRÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

  Bevezető

  ■ Alapelvek és hatály

  Az adózó és az adóhatóságok, az adózó képviselete

  Az adózó mint az adózás egyik főszereplője

  Megújult képviseleti szabályok

  ■ Törvényes képviselet

  Ügygondnoki képviselet

  Meghatalmazotti képviselet

  Adózási ügyvivő

  Pénzügyi képviselő

  Kezelt vagyon képviselete

  Az adóhatóságok

  A hatóság eljárási kötelezettsége, hatáskör és illetékesség

  Az adóigazgatási eljárás általános szabályai

  Nyelvhasználat

  Kizárás

  Megkeresés

  Kötelező elektronikus kapcsolattartás

  Az adatkezelés speciális szabályai

  Támogató az adóigazgatási eljárásban

  Az iratbetekintési jog mint adózói alapjog

  A kérelem szabályai, az eljárás megszüntetése

  Ügyintézési határidő, annak túllépése és következményei, igazolási kérelem

  Idézés, értesítés

  A tényállás tisztázása, a bizonyítékok rendszere

  Az eljárási bírság mint új bírságfajta

  Jegyzőkönyv, hatósági tanú

  Az adóhatósági döntések meghozatala és kézbesítése

  Eljárási költség

  2. AZ EGYES ADÓKÖTELEZETTSÉGEK

  ■ Bevezető

  Az adókötelezettségek általános szabályai

  Az egyes adókötelezettségek

  A bejelentkezés és a bejelentés szabályai

  ■ A bejelentendő adatok köre általában

  ■ Adóregisztrációs eljárás

  ■ Adófizetési biztosíték

  ■ Speciális adózói nyilvántartások

  ■ Adóazonosító jel

  ■ Nyilvántartás, törlés a nyilvántartásból

  ■ Egyéb bejelentések

  ■ Változásbejelentés

  Az adómegállapítás szabályai

  Az adóbevallás szabályai

  ■ A bevallásról általában

  ■ Havi adó- és járulékbevallás

  Speciális bevallási szabályok

  Az adóbevallás kijavítása és kiegészítése

  Önellenőrzés

  ■ Az adófizetés és adóelőleg-fizetés 

  Az adó fizetésére kötelezett személyek

  Kezességvállalás, a tartozás átvállalása

  Az adófizetés, a kiutalás időpontja

  Az adófizetés módja, időpontja

  A befizetések nyilvántartása

  Az egyenlegértesítő

  A visszatartási jog érvényesítése

  ■ A bizonylatkiállítás és a nyilvántartás szabályai

  ■ Az adatszolgáltatás szabályai 

  Az adatszolgáltatásról általában

  ■ Az online pénztárgépekkel kapcsolatos rendelkezések

  ■ Az étel- és italautomatákra vonatkozó eljárási rendelkezések

  ■ EKÁER-kötelezettségek

  ■ A pénzforgalmi számlanyitási kötelezettség

  ■ A távolról is nyújtható szolgáltatásokat nyújtó adózók adókötelezettségei

  A harmadik országbeli adózók speciális kötelezettségei

  A belföldi adózók speciális kötelezettségei

  Adatnyilvántartás, adótitok, adóhatósági adatszolgáltatás

  ■ Adatkezelés, adatnyilvántartás

  ■ A hatósági bizonyítvány, az adóhatósági igazolások

  ■ Adótitok

  ■ Az adótitok felhasználása

  ■ Az adóhatóság adatszolgáltatása más szervek részére

  3. AZ ADÓHATÓSÁGI ELLENŐRZÉS

  ■ Az adóhatósági ellenőrzés típusai

  Az adóellenőrzés

  A jogkövetési vizsgálat mint új ellenőrzési típus

  Az ellenőrzések lefolytatására rendelkezésre álló határidők

  Az ellenőrzés megkezdése

  Az ellenőrzés lefolytatásának általános szabályai

  Az ellenőrzés különös szabálya

  Becslés

  Egyéb különös szabályok

  Az ellenőrzés lezárása

  4. EGYES ADÓIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK RÉSZLETES SZABÁLYAI

  ■ A kockázatelemzési eljárás

  ■ Hatósági adómegállapítás bejelentés, bevallás alapján

  ■ Utólagos adómegállapítás 

  ■ Az adó soron kívüli megállapítása

  ■ Az adózó minősítési eljárása

  Az állami garancia beváltásához kapcsolódó eljárás

  ■ Feltételes adómegállapítás

  ■ A szokásos piaci ár megállapítására irányuló eljárás

  ■ A hozzáadottértékadó-visszatéríttetési kérelemmel kapcsolatos adóigazgatási eljárás

  ■ A Közösség más tagállamában, illetve harmadik államban letelepedett adóalany áfa-visszatéríttetési jogának magyarországi érvényesítése

  ■ Különös eljárások

  ■ Fizetési kedvezmények

  Fizetési könnyítések (részletfizetés, fizetési halasztás)

  Adómérséklés (méltányossági kérelem)

  5. JOGORVOSLATOK AZ ADÓELJÁRÁSBAN

  ■ A jogorvoslatokról általánosságban

  A döntés módosítása vagy visszavonása

  A fellebbezés

  Rendkívüli jogorvoslatok

  A semmisség és a súlyosítási tilalom

  6. JOGKÖVETKEZMÉNYEK ÉS INTÉZKEDÉSEK

  ■ Késedelmi pótlék

  ■ Önellenőrzési pótlék

  ■ Adóbírság

  ■ Mulasztási bírság

  ■ Intézkedések

  Lefoglalások

  Járművisszatartás

  Áru hatósági felügyelet alá vonása

  Üzletlezárás

  Az adószám törlése

  ■ Jogkövetkezmények alóli mentesülés

  7. A NAV ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK

  ■ Mentorálás

  Telefonos ügyintézés

  ■ Adatlekérdezési lehetőségek

  ■ Köztartozásmentes adózói adatbázis

  ■ A megbízható adózók közzététele

  ■ Az egyéni vállalkozók jövedelem- és adózási adatainak közzététele

  ■ Meghatározott adatok nyilvánosságra hozatala

  ■ Az adózók tájékoztatása a partnerekről

  8. AZ ADÓHATÓSÁG ÁLTAL FOGANATOSÍTANDÓ VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁSOK

  Az új adóvégrehajtási törvényről általánosságban

  Általános végrehajtási szabályok

  ■ Jegyzőkönyv

  ■ Költségviselés

  ■ A tartozások nyilvántartása és elszámolása

  ■ A végrehajtás felfüggesztése és szünetelése

  ■ A végrehajtás megszüntetése, az elévülés

  ■ Behajthatatlan tartozás

  ■ Eljárási bírság

  ■ Jogorvoslat a végrehajtásban, a végrehajtási kifogás és a fellebbezés 

  A végrehajtás megindítása

  ■ Végrehajtható okiratok

  ■ Fizetési felszólítás lehetősége végrehajtás előtt

  Átvezetés

  ■ A végrehajtás foganatosításának közös szabályai

  ■ Jövedelemletiltás és pénzügyi intézménynél kezelt összegre vezetett végrehajtás

  ■ Ingófoglalás

  ■ Általános szabályok

  ■ Az azonnali elszállítás

  ■ Járműfoglalás

  ■ Zálogjoggal terhelt ingóság lefoglalása

  ■ Fedezetcsere

  ■ Ingatlanfoglalás

  Az ingatlanfoglalás általános szabályai

  Zálogjoggal terhelt ingatlan foglalása

  ■ A végrehajtás során lefoglalt vagyontárgyak értékesítése

  ■ Az értékesítés közös szabályai

  ■ Ingóárverés

  ■ Az üzletrész értékesítése

  ■ Romlandó áruk értékesítése

  ■ Ingatlanárverés

  ■ Lakóingatlanok értékesítése

  ■ Árverésen kívüli értékesítés

  Az elektronikus árverés speciális szabályai

  Az elektronikus ingóárverés specialitásai

  Az elektronikus ingatlanárverés különleges szabályai

  Sikertelen értékesítés

  ■ A biztosítási intézkedés szabályai

  A biztosítási intézkedés adóigazgatási szabályai, kifizetés iránti kérelem

  A biztosítási és ideiglenes biztosítási intézkedés keretében foganatosított végrehajtási cselekmények

  ■ Végrehajtás megkeresésre

  ■ Adók módjára behajtandó köztartozások

  ■ Végrehajtás az önkormányzati adóhatóság megkeresésére

  ■ Hallgatói hiteltartozás behajtása

  ■ A NAV mint általános közigazgatási végrehajtó szerv

  Szakkönyv ára:
  Alapár: 9.900 Ft + áfa
  Konferencia részvétel melletti kedvezményes ár: 9.900 Ft + áfa helyett 4.900 Ft + áfa

  Az áfa mértéke: 5%. A megrendelés beérkezése után az adott konferenciáról és a megrendelt szakkönyv(ek)ről e-mailen díjbekérő levelet küldünk. A konferencia napján a helyszínen reggel a regisztrációnál adjuk át személyesen a könyve(ke)t, pendrive-ot és a számlát. A megrendelő adatai, e-mail címe megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Vezinfó Kft. a jövőben személyre szólóan küldjön az előadásairól, kiadványairól postai és e-mailes tájékoztatókat.

  Extra szolgáltatás:
  A Vezinfó Kiadó új ügyfeleként egyrészt térítésmentesen, „Vezinfó Blog” és „Jogadó Blog" című online hírleveleket kap a számviteli, adózási és jogi aktualitásokról és változásokról; másrészt kedvezményes áron vehet részt a Vezinfó Kiadó előadásain és kedvezményes áron vásárolhatja meg a Vezinfó Kiadó további kiadványait.