Termék részletek-30%
Visszaélés Védelmi Koordinátor Képzés [Utolsó időpont]

Visszaélés Védelmi Koordinátor Képzés [Utolsó időpont]

2 napos tantermi/online szakmai képzés, államilag elismert tanúsítvánnyal (Nyilvántartási szám: E-001513/2016/D026)
Dátum:
2022. november 10. + november 11.
Előadó:
Dr. Falcsik István
Részvételi díj:
79 900 Ft
55 930 Ft (Vége: 2022.11.08)
Nem kérem az előadás utólagos videó változatát
KÉREM A KÉPZÉS UTÓLAGOS VIDEÓ VÁLTOZATÁT IS, -70% KEDVEZMÉNNYEL +23 970 Ft
VÁLASSZON, hogyan tekinti meg az előadást! 
:
Kosárba Kosárba

VISSZAÉLÉS VÉDELMI KOORDINÁTOR KÉPZÉS [Utolsó időpont]

Képzés nyilvántartásba-vételi száma: E-001513/2016/D026

Államilag elismert és engedélyezett tantermi/online Visszaélés Védelmi Koordinátor Képzés! [2022. december 31-ig lehet már csak államilag engedélyezett tanúsítványt szerezni!]  

TANTERMI vagy ÉLŐ/ONLINE

TANTERMI KÉPZÉS: Személyes részvétel. Eltörölték a járványügyi szabályokat. Napközben térítésmentes catering (reggeli édes/sós sütemények, kávé, tea, ásványvíz, ebédszünetben fóliázott óriásszendvicsek). Íróeszköz, háttéranyag nyomtatott és elektronikus formában, WIFI. A képzés alatt, egy-egy témablokk után kérdezési lehetőség. Parkolási lehetőség térítés ellenében. Államilag elismert és engedélyezett tanúsítvány (sikeres rövid, könnyű záróvizsga után). A tantermi képzés ÁFA-mentes.

ÉLŐ/ONLINE KÉPZÉS: Kényelmesen otthonról vagy az irodából élő közvetítéssel. Nincs utazási költség, nincs utazási idő. Élő megtekintés a részvételi díj kifizetése után kapott egyedi felhasználónévvel és jelszóval. Az élő képzés előtt és közben online kérdezési lehetőség. Háttéranyag elektronikus formában. Államilag elismert és engedélyezett tanúsítvány (sikeres rövid, könnyű online záróvizsga után). Az élő/online képzés ÁFA-mentes.
Részletek
 • Időpont:

  2022. november 10. (csütörtök) + november 15. (péntek)
  09.00–16.00, regisztráció 8.30-tól

  Oktató:

  Dr. Falcsik István
  ügyvéd, üzletágvezető, RSM Hungary

  Helyszín (tantermi):    

  MOHA Ház (1143 Budapest, Gizella út 42-44.)

  Ellátás:

  08.30–09.00: Regisztráció
  09.00–12.00: Előadás 1. része
  12.00–12.45: Szünet
  12.45–16.00: Előadás 2. része
  A tantermi és az élő/online képzés áfamentes. Az előadás díja költségként elszámolható.

  A 2 napos tantermi vagy élő/online képzés elvégzéséről államilag elismert és engedélyezett tanúsítványt állítunk ki.

  Jelentkezési feltétel: A bekapcsolódás nincs iskolai végzettséghez kötve.

  A tantermi vagy élő/online képzés sikeres teljesítésének feltétele: képzésen való részvétel és sikeres záróvizsga (feleletválasztós rövid tesztsor).


  Ajánló:

  Egy gazdálkodó szervezetnek napi működése során számtalan kötelezettségnek kell eleget tennie. Ezek egy részének nem, vagy nem megfelelően történő teljesítése büntetőjogi következményeket vonhat maga után. Fentiek ellenére a gazdálkodók jelentős része nincs tisztában azzal, hogy az egyes kötelezettségek nem teljesítéséhez mely esetekben és milyen büntetőjogi következmények kapcsolódhatnak. Elengedhetetlen egy gazdálkodó szervezetben olyan személy alkalmazása, aki rendelkezik olyan tudással, amely alkalmassá teszi a társaság működéséhez, irányításához kapcsolódó kockázatok azonosítására és kezelésére.

  Fentieken túl, a gazdálkodók egyre fokozottabban ki vannak téve annak, hogy sérelmükre bűncselekményt kövessenek el, és ezáltal jelentős kárt szenvedjenek. A bűncselekmények elkövetésében tapasztalható változások, a cselekmények összetettsége, az okozott érdeksérelem súlyának, veszélyességének növekedése előtérbe helyezi a gazdálkodó szeplők esetében is a sértetti jogok megismerését és alkalmazását.

  A visszaélés védelmi koordinátor gyakorlati példákon keresztül ismeri meg az egyes bűntetőeljárási cselekmények lényeges szabályait (tanúkihallgatás, házkutatás, feljelentés, információgyűjtés) és alkalmazási területeit.

  Képzés célja: A képzés célja, hogy a részvevők ismerjék meg a gazdálkodó egységek büntetőjogi kockázatának rendszerét, és a kockázatok kezelésének alapjait. Áttekintő képet kapjanak arról, hogy milyen jogaik és kötelezettségeik vannak a gazdasági társaságoknak egy büntetőeljárásban, és hogy milyen büntetőjogi eszközök vannak a jogaik érvényesítése érdekében.

  Képzés célcsoportja: A képesítést megszerezni kívánó személyek, akik lehetnek munkáltatói döntés alapján beiskolázott munkavállalók, és/vagy saját elhatározásuk alapján fejlődni kívánó résztvevők és/vagy állami munkaerő-piaci támogatásban, vagy Európai Uniós támogatásban részesülő résztvevők.

  Szakmai kompetenciák: A képzést elvégző résztvevő a képzés során megszerezhető kompetenciák által képessé válik: a gazdasági társaságok esetében felmerülő büntetőeljárásban a gazdasági társaság jogainak érvényesítésére.


  Tematika:

  A gazdálkodók büntetőjogi kockázatának rendszere

  ■ Kockázatok azonosítása

  ■ Belső és külső védelem

  ■ A gazdálkodó sérelmére elkövetett jogsértések, bűncselekmények

  ■ Forensic, Whistleblowing, Compliance fogalmak tartalma

  Büntető anyagi jogi alapok

  ■ A Büntető Törvénykönyv rendszere

  ■ Bűncselekmény, szándékosság, gondatlanság

  ■ Büntethetőség kérdései, elévülés

  ■ Bűnszervezet fogalma, elhatárolása

  ■ A büntetések, intézkedések, elkobzás

  ■ Gazdálkodó szervezetek büntetőjogi felelőssége

  ■ Vezetői felelősség kérdései

  A gazdálkodók szempontjából kiemelten fontos bűncselekmények

  ■ Költségvetést károsító és a gazdálkodás rendjét sértő bűncselekmények, TB visszaélés, költségvetési csalás, jövedéki csalás, pénzmosás, számvitel rendjének megsértése, csődbűncselekmény, gazdasági adatszolgáltatás elmulasztása

  ■ Az igazságszolgáltatás elleni bűncselekmények, hamis vád, hatóság félrevezetése, hamis tanúzás, titoksértés, bűnpártolás

  ■ Korrupciós és hivatali bűncselekmények, vesztegetés, befolyással üzérkedés, hivatalai visszaélés, okirathasítás

  ■ Vagyon elleni bűncselekmények, rablás, lopás, sikkasztás, csalás, gazdasági csalás, hűtlen kezelés

  ■ Szellemi tulajdon elleni bűncselekmények, bitorlás, szerzői és iparjogvédelmi jogok megsértése

  ■ A környezet és a természet elleni bűncselekmények

  Büntetőeljárásjogi alapok

  ■ A büntetőeljárás rendszere

  ■ Eljárási alapelvek, ártatlanság vélelme, védelem joga, bizonyítás elvei

  ■ Eljáró hatóságok rendszere, bíróság, ügyészség, nyomozó hatóságok

  ■ A büntetőeljárásban résztvevő személyek jogai kötelezettségei, terhelt, sértett, magánvádló, pótmagánvádló, egyéb érdekeltek

  ■ A védő szerepe

  ■ A tanúra vonatkozó rendelkezések, idézés és értesítés, előállítás, elővezetés szabályai

  ■ Az iratok megismerésének joga, a zárt adatkezelés lehetősége

  ■ Az eljárás kezdeményezése, feljelentés, halaszthatatlan nyomozati cselekmények

  ■ A bizonyítás szabályai, a bizonyítás eszközei, vallomások, szakvélemények, szakértő helyzete, bizonyítási cselekmények, szemle, szembesítés

  ■ Leplezett eszközök rendszere, titkos információgyűjtés

  ■ Kényszerintézkedések, őrizet, személyi szabadságot érintőek, letartóztatás

  ■ Házkutatás, motozás, lefoglalás, zár alá vétel

  ■ A nyomozás menete, egyezség megkötése

  ■ Vádemelés, vádirat

  ■ A bírósági szakasz, a tárgyalás, ítélethozatal

  ■ Jogorvoslat, büntetésvégrehajtás

  ■ A polgárjogi igény érvényesítése a büntetőeljárásban

  Visszaélések bejelentési rendszerének kialakítása

  ■ A szabályozás célja és keretei

  ■ A bejelentés vizsgálata, gyakorlati útmutató

  ■ Az eljárás lezárása

  ■ Kapcsolattartás a hatóságokkal

  Ügyfél-átvilágítás rendszere

  ■ Indokoltsága, alkalmazható vállalati területek

  ■ Rendelkezésre álló lehetőségek, korlátok

  ■ Belső szabályozók kialakítása

  A „vagyonvisszaszerzés” büntetőjogi eszközei

  ■ A sértett részére rendelkezésre álló lehetőségek

  ■ A polgárjogi igény érvényesítésének büntetőjogi szabályai

  ■ A magánvádas eljárás

  Büntetőeljárásban alkalmazott főbb dokumentumok gyakorlati ismertetése, a kényszerintézkedések gyakorlati modellezése

  ■ Jegyzőkönyvek, határozatok adattartalmának ismertetése

  ■ Kényszerintézkedések esetén követendő magatartások


  Részvételi díj:

  A tantermi és az élő/online képzés ÁFA-mentes!

  Részvételi díj, mely költségként elszámolható: 79.900 Ft/fő/2 nap

  Kedvezmények a részvételi díjból 2022. november 8-ig:

  Egy jelentkező kedvezményes részvételi díja (30% kedvezmény):

  79.900 Ft/fő/2 nap helyett 55.930 Ft/fő/2 nap

  Kettő vagy több jelentkező kedvezményes részvételi díja (30% + 5% kedvezmény):

  79.900 Ft/fő/2 nap helyett 53.135 Ft/fő/2 nap

  Lehetőség van a részvételi díj 2 részletben történő kiegyenlítésére, ebben az esetben az átutalásos fizetési módot válassza a webshopban és a megjegyzésbe írja be: "Fizetés 2 részletben”!
  Információk, egyedi ajánlatkérés:
  Romhányi Andrea (Tel.: +36-20-378-5962, E-mail: romhanyi.andrea@vezinfo.hu)

  A tantermi és az élő/online képzés áfamentes. Az előadás díja költségként elszámolható.

  Technikai és hálózati követelmények:

  Minimális követelmények a Vezinfó (Videosquare) videó/e-learning felvételek és élő közvetítések (élő/online) lejátszásához

  Hardver-követelmények

  A szolgáltatás böngésző használatával vehető igénybe számítógépeken, illetve mobil eszközökön. A rendszer használata nem támaszt speciális eszköz-követelményeket. Egy ma átlagosnak mondható eszköz teljesítménye elegendő a felvételek (videó/e-learning) és élő adások (élő/online) lejátszásához.

  Szoftver-követelmények

  A szolgáltatás használatához, a felvételek (videó/e-learning) és élő adások (élő/online) lejátszásához a következőkre van szükség:

  • Böngésző (lásd kompatibilitási lista)
  • Egyéb követelmények: JavaScript engedélyezése (alapesetben engedélyezett minden böngészőben).

  Hálózati sávszélesség

  A felvételek (videó/e-learning) és élő közvetítések (élő/online) megtekintéséhez minimálisan 3-4MBps letöltési sávszélességre van szükség. Ennek a legtöbb, ma elérhető internet hozzáférési technológia (wifi, mobil internet, kábeles elérés stb.) megfelel. Mobil hálózat esetén vételi helytől és szolgáltatótól függhet az éppen rendelkezésre álló kapcsolat és sávszélesség (3G vagy LTE kapcsolat szükséges lehet a kiváló felhasználói élményhez).

  Kompatibilitási lista

  A szolgáltatás használható a következő operációs rendszerekkel:

  • Windows 7/8/10 és más Windows operációs rendszerek (Server)
  • Linux és egyéb Unix variánsok
  • MacOS
  • Mobil eszközök: IOS 12+ és Android 6.0+

  Támogatott böngészők és minimálisan szükséges verziójuk (értelemszerűen a fent felsorolt operációs rendszerekkel együtt értendő):

  • Firefox 60+
  • Google Chrome 60+
  • Microsoft Edge 20
  • Safari 12+
  • Internet Explorer: nem támogatott

  Jelentkezési feltételek:

  Ez a meghívó ajánlatnak minősül, a jelentkezés az ajánlat elfogadásának számít és fizetési kötelezettséget von maga után. A jelentkezési lap kitöltője és aláírója kötelezi magát, hogy a jelentkezés elfogadása esetén a részvételi díjról részére e-mailen megküldött díjbekérőt az azon szereplő fizetési határidőig kiegyenlíti. A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében regisztráljuk és a díjbekérő megküldésével a lent megadott e-mail címre igazoljuk vissza. A kiegyenlítés után a rendezvény helyszínén adjuk oda a végszámlát. A Vezinfó Kft. megkéri a kedves résztvevőt, hogyaz átutalás bizonylatának másolatát a biztonság kedvéért szíveskedjék magával hozni. Lemondást csak írásban fogadunk el a rendezvényt megelőző 2. munkanapig. Ezt követő lemondás esetén a részvételi díj 50% + áfa költségét kiszámlázzuk. Lemondás hiányában a teljes részvételi díjat kiszámlázzuk. Amennyiben a jelentkező az előadáson a részvételi díj befizetése ellenére nem vesz részt, és az előadás előtti 2. munkanapig a részvételét írásban nem mondta le, a részvételi díj 70%-át költségtérítésként felszámítjuk és visszatartjuk, vagy más képzésre történő jelentkezés átirányítását rugalmasan kezeljük. A jelentkező adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Vezinfó Kft. a jövőben e-mailen személyre szólóan küldjön az előadásairól, kiadványairól tájékoztatókat.  Szervező fenntartja magának a jogot, hogy nem megfelelő érdeklődés vagy egyéb nem várt esemény (pl. előadó betegsége, áramszünet, időjárási viszonyok) esetén a képzés elmarad ez esetben további részvételi lehetőséget Jelentkező részére biztosítunk. Jelentkező ezen túlmenően további anyagi igénnyel ezért nem léphet fel.

  Szervező engedélyei:

  Felnőttképzési nyilvántartásba vételi szám: E-001513/2016
  Felnőttképzési engedélyszám: E/2020/000238

  Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/001497

  Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-2721

  Akkreditációs szám (Magyar Ügyvédi Kamara): AK001005/2020
  Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-117529/2017, NAIH-117528/2017, NAIH-114924/2017, NAIH-114922/2017, NAIH-114925/2017, NAIH-114927/2017
Több fő utáni kedvezmény (rendszer számítja)
 • MennyiségKedvezményTermék ára
  1vagy többkevesebb mint 2-55 930 Ft/fő
  2vagy több 5 %53 134 Ft/fő
Hasonló termékek
Szolgáltatások
 • Igénybe vehető szolgáltatások
  Igénybe vehető szolgáltatások
  Cikkszám
  81315e

Kapcsolat

Galéria

Partnereink

Vezinfó blog

Jogadó blog

HELYSZÍNEINK

Kiadó
Moha Ház
1143 Budapest, Gizella út 42-44.

1143 Budapest, Gizella út 42-44.

Feliratkozás hírlevélre

Amennyiben Ön feliratkozik hírlevelünkre és "kipipálja" a hozzájárulási nyilatkozatot, akkor azonnal ingyenesen elküldjük e-mailen az ADÓZÁS/SZÁMVITEL (A szakma lapja) című folyóirat 40 oldalas mintaszámát, PDF formátumban.

minden mező kitöltése kötelező
Facebook