Hírlevél

Fizetési megoldás

Termék részletek-20%
Belföldi ÁFA Mesterkurzus (Budapest)

Belföldi ÁFA Mesterkurzus (Budapest)

A videó/e-learning képzés elvégzéséről tanúsítványt állítunk ki. (Nyilvántartási szám: E-001513/2016/D019)
Dátum:
2020. október 13-20.
Előadó:
Dr. Csátaljay Zsuzsanna
Részvételi díj:
99 000 Ft
Webshop ár:
79 200 Ft (Vége: 2020.10.22)
Ügyfeles webshop ár:
69 300 Ft
Kosárba Kosárba

BELFÖLDI ÁFA MESTERKURZUS

Képzés nyilvántartásba-vételi száma: E-001513/2016/D019

2020. október 13-tól 2020. október 22-ig erre a képzésre már csak VIDEÓ/E-LEARNING formában lehet jelentkezni!!!
VIDEÓ/E-LEARNING: Kényelmesen otthonról vagy az irodából utólagos/késleltetett megtekintéssel. Utólagos/késleltetett megtekintés a részvételi díj kifizetése után kapott egyedi felhasználónévvel és jelszóval. A késleltetett megtekintés azt jelenti, hogy a képzés időpontja (október 12-13.) után leghamarabb 7 nappal (október 20.) lehet a videót megnézni, innentől kezdve 10 nap áll rendelkezésre a megtekintésre (tehát legkésőbb október 30-ig). Vezinfó oklevél (nincs záróvizsga). + 27% ÁFA.
 • Felvétel időpontja:

  2020. október 12. + október 13. (hétfő + kedd)

  Oktató:

  Dr. Csátaljay Zsuzsanna
  áfa szakértő, jogász

  Ellátás:

  Az előadás díja költségként elszámolható.

  Jelentkezési feltétel: minimum érettségi bizonyítvány.


  Ajánló:

  A kurzus keretében gyakorlati szemszögből, de mégis rendszerezve tekintjük át az áfa és számlázási szabályokat konkrét példákon és számlamintákon keresztül. Nemcsak az alapszabályokat és az általános szabályokat, hanem az egyes speciális ügylettípusokat is megismerjük.


  Tematika:

  • Az áfa szerinti minősítés és a számlázás kapcsolata
  • Mikor kell az Áfa törvény mikor a Számviteli törvény és mikor a polgári jog szabályait alkalmazni a helyes számlázás és számlabefogadás során?
  • Adóalanyok fogalma
  • Különös adóalanyiságok (pl az ingatlanértékesítés megteremtette adóalanyiság)
  • Csoportos adóalanyiság

  Áfa köteles, adóztatandó ügyletek

  • Az ügyletek áfa minősítésének szempontjai
  • Az egyszerű és az összetett ügyletek áfa és számlázási specialitásai
  • Termékértékesítések (sima adásvétel, részletre eladás, halasztott fizetés, bizományi ügylet, zártvégű lízing, zálog- és árverés keretében teljesített értékesítések)
  • Szolgáltatásnyújtások (ügynöki szolgáltatás, jogátengedések, passzív magatartások, mint szolgáltatások)
  • Közvetített szolgáltatás, továbbszámlázott szolgáltatások
  • Az adóköteles ellenérték fogalma
  • A nem áfa köteles kártérítés új fogalma a közösségi jog alapján – a kártalanítások
  • Előleg, foglaló, bánatpénz, óvadék, letét, támogatás kezelése az áfa-ban
  • Csere- és barterügyletek
  • A térítésmentes átadások, ingyenes szolgáltatások – áfásan és áfa nélkül (áruminta, kis értékű ajándék, közcélú adomány és egyéb nem áfás ügyletek)
  • Saját rezsis beruházás és egyéb egyszereplős áfa köteles ügyletek
  • Költségátterhelések kezelése

  Adómentességek

  • Adólevonási joggal együttjáró adómentesség (valódi adómentesség)
  • Alanyi mentesség – a KATA szerint adózókat megillető mentesség
  • Tevékenységhez kötődő adómentesség (tárgyi mentesség)

  Az adófizetés időpontja

  • A teljesítési időpont és az adókötelezettség keletkezési időpont mikor esik egybe és mikor válik el egymástól
  • A teljesítési időpont szabályai – az adójogi tényállás megvalósulásának időpontja
  • A részteljesítés
  • A folyamatosan teljesített vagy időszaki elszámolású ügyletek fogalma, számlázása – a négy teljesítési időpont szabály helyes alkalmazása, az időszaki elszámolású előleg, ugyanazon időszakra vonatkozó több esedékesség, a teljes időszaki díj előre fizetése, pótlólagos kiszámlázások stb.
  • A fordított adózású ügyletek utáni adófizetés: melyik bevallásban szerepelteti a számlakibocsátó és a számla befogadó?
  • Mit jelent az áfában az, hogy előleg és hogyan kell számlázni?
  • A több alkalommal fizetett előleg és a 100 %-os előleg kezelése – az ún. egybizonylatos megoldás az előlegnél

  Az adóalapra vonatkozó szabályok, árengedmény, járulékos költség, mellékszolgáltatás, elszámolási kötelezettséggel átvett pénzek, ingyenes ügyletek adóalapja

  Ingyenes ügyletek adóalapja

  Áfalevonási és visszaigénylési szabályok

  • Milyen feltételeket kell teljesíteni az áfa visszaigényléséhez, levonásához
  • Az áfalevonás tartalmi feltételei
  • Az adólevonási tiltások és az azok alóli mentesülés
  • Mit jelent és hogyan kell igazolni a számla gazdasági tevékenységhez történő kapcsolódását?
  • A patner ellenőrzési mechanizmus a számla befogadása során
  • Az áfa levonás időpontja – mikor kell önellenőrizni és mikor nem? Mikor lehet választani?

  A bejövő áfa arányosítása

  • Az arányosítás szabályai és módszerei
  • Bevétel alapú megosztás és egyéb természetes mértékegység alapján történő arányosítás
  • A költségvetési támogatások szerepe az arányosításnál

  Egyenes-fordított adózás

  • A fordított adózás fajtái
  • A belföldi fordított adózás alkalmazási esetkörei – személyi feltételek és ügylettípusok
  • Az építőiparhoz kapcsolódó fordított adózás speciális kérdései
  • A fordított adózású ügyletek számlázása, számlahelyesbítése, bevallásban való szerepeltetése
  • Adózási mód korrekciójának kezelése

  Számlázási szabályok

  • Számlázási alapelvek
  • A gazdasági események és a számlázás kapcsolata
  • Milyen dokumentumok szükségesek a számla kiállításához illetve a számla alátámasztásához a számla kibocsátónál és a számla befogadónál
  • Számlázási alapelvek a gyakorlatban
  • Mikor lehet és kell csak számviteli bizonylatot kiállítani
  • Az áfa-ban használatos számviteli bizonylatok – mikor és hogyan kell kiállítani és mit kell tartalmazni?
  • Mikor kötelező számlát kiállítani és mikor lehet helyettesíteni egyszerűsített számlával?
  • MI a különbség az áfa körön kívüli és az áfa területi hatályán kívüli ügyletek bizonylatolása között
  • A számla tartalma
  • A számla előállítási módja
  • Az online számlázás a kibocsátott számláknál
  • Az elektronikus adatszolgáltatás (online számla) 2020. július 1-től és 2021-től hatályos szabályai
  • A befogadott számlákról beadandó adatszolgáltatás új szabályai (belföldi áfa összesítő)
  • A számla helyesbítése az online számlázás során
  • A szabályos helyesbítő számla tartalmi kellékei
  • A jóváíró számla, stornó számla, érvénytelenítő számla, helyesbítő számla
  • A számlával egy tekintet alá eső okirat
  • Speciális számlakorrekciós esetek (nem megfelelő vevő, hiba a vevő adataiban, elírások javítása, teljesítési időpont korrekciója, egyén nem adót érintő adatok javítása)
  • Az időszaki elszámolású számlák javítása, ellenérték növekedése, csökkentése, adómérétk javítása, pótlólagos kiszámlázások, elszámolószámla kiállítása stb.
  • Melyik bevallásban kell figyelembe vennie a módosításokat a számla kibocsátónak és a számla befogadónak?
  • A nyugtakibocsátás
  • Az online pénztárgép, a nyugta helyetti számlakibocsátás
  • PTGSZLAH szerepe

  Egyéb dokumentumok szerepe az áfában

  • Szerződések, teljesítési igazolások, kereskedelmi partnerek ellenőrzését tanúsító dokumentumok, üzleti ellenőrzési eljárás dokumentációja, számviteli bizonylatok, szállítólevelek, fuvarlevelek, nyilatkozatok stb. jelentősége, összefüggései.

  Az ingatlanokkal összefüggő áfa szabályok

  • Az ingatlanértékesítés szabályai (mikor kötelezően adóköteles az értékesítés, mikor adómentes és mikor fordított adózású)
  • Építési telek, beépített ingatlan, beépítetlen ingatlan, mezőgazdasági földterület, művelésből kivett földterület, használt, új ingatlan értékesítése (adómérték, adózási mód, teljesítési időpont, a levont áfa utólagos korrekciója, áfa fizetés és levonás)
  • A lakóingatlan értékesítésével és a vásárlással összefüggő speciális szabályok – 5 %-os adókulcsra vonatkozó átmeneti rendelkezés, adólevonási tiltás és mentesülési esetek a lakóingatlannál
  • Adókötelezettség választása és az öt éves szabály
  • Mikor merül fel pótlólag áfa visszafizetési kötelezettség adómentes ingatlanértékesítésnél? És mikor lehet pótlólag áfát visszaigényelni az ingatlan eladása során
  • Ingatlanbérbeadás
  • Adókötelessé tétel és adómentes bérbeadás – az 5 éves szabály értelmezése
  • A bérlőre átterhelt közüzemi költségek áfa minősítése és számlázása

  A személygépkocsira, cégautóra vonatkozó áfa szabályok - beszerzés, adólevonási tiltás és az alóli mentesülés, tankolt üzemeanyag, üzemanyagkártyás konstrukciók áfa kezelése, személygépkocsi fenntartási, üzemeltetési költségek áfá-ja, a személygépkocsi bérleti díj áfa kezelése (50%-os diktált levonási hányad és a tételes elszámolás áfa szabályai, útnyilvántartás, egyéb nyilvántartások)

  Speciális ügyletek

  • Munkáltató és a munkavállalók közötti ügyletek áfa kezelése és bizonylatolása (utazási bérlet, telefonhasználat, étkeztetés, üdültetés, munkaruha, üzemeanyagköltség, cégautó magánhasználata, költségtérítések, juttatások stb.)
  • Használt cikk értékesítők adózása
  • A szálláshelyszolgáltatókra vonatkozó áfa szabályok
  • Disztribútorok, viszonteladók
  • Termékelőállítők és a bérmunkát végzők áfa kérdései
  • Idegenforgalmi árrés adózás, utazási irodák,
  • Holdingok áfa elszámolásának specialitásai
  • Költségvetési szervek, nonprofit szervezetek áfa és számlázási specialitásai
  • Mezőgazdasági tevékenységgel kapcsolatos speciális ügyletek
  • A KATA szerinti adózók és az áfa

  Promóciók, marketingakciók áfa kezelése


  Részvételi díj:

  Részvételi díj, mely költségként elszámolható: 99.000 Ft + áfa/fő

  Kedvezmények a részvételi díjból:

  Új jelentkező weboldalon keresztül (20% kedvezmény):

  99.000 Ft +áfa/fő helyett 79.200 Ft + áfa/fő

  Kettő vagy több új jelentkező weboldalon keresztül (20% + 5% kedvezmény):

  99.000 Ft + áfa/fő helyett 75.240 Ft + áfa/fő

  Ügyfél weboldalon keresztül (30% kedvezmény):

  99.000 Ft + áfa/fő helyett 69.300 Ft + áfa/fő

  Kettő vagy több ügyfél weboldalon keresztül (30% + 5% kedvezmény):

  99.000 Ft + áfa/fő helyett 65.835 Ft + áfa/fő


  Ki számít ügyfélnek? A Vezinfó Kft. ügyfelének számít az a személy (cég vagy intézmény), aki (amely) már legalább egyszer jelentkezett egy előadásra vagy megrendelt egy kiadványt. A kedvezmény átruházható a cégen/intézményen belül.

  Az előadás díja költségként elszámolható.

  Jelentkezési feltételek:

  Ez a meghívó ajánlatnak minősül, a jelentkezés az ajánlat elfogadásának számít és fizetési kötelezettséget von maga után. A jelentkezési lap kitöltője és aláírója kötelezi magát, hogy a jelentkezés elfogadása esetén a részvételi díjról részére e-mailen megküldött díjbekérőt az azon szereplő fizetési határidőig kiegyenlíti. A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében regisztráljuk és a díjbekérő megküldésével a lent megadott e-mail címre igazoljuk vissza. A kiegyenlítés után a rendezvény helyszínén adjuk oda a végszámlát. A Vezinfó Kft. megkéri a kedves résztvevőt, hogyaz átutalás bizonylatának másolatát a biztonság kedvéért szíveskedjék magával hozni. Lemondást csak írásban fogadunk el a rendezvényt megelőző 2. munkanapig. Ezt követő lemondás esetén a részvételi díj 50% + áfa költségét kiszámlázzuk. Lemondás hiányában a teljes részvételi díjat kiszámlázzuk. Amennyiben a jelentkező az előadáson a részvételi díj befizetése ellenére nem vesz részt, és az előadás előtti 2. munkanapig a részvételét írásban nem mondta le, a részvételi díj 70%-át költségtérítésként felszámítjuk és visszatartjuk, vagy más képzésre történő jelentkezés átirányítását rugalmasan kezeljük. A jelentkező adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Vezinfó Kft. a jövőben e-mailen személyre szólóan küldjön az előadásairól, kiadványairól tájékoztatókat.  Szervező fenntartja magának a jogot, hogy nem megfelelő érdeklődés vagy egyéb nem várt esemény (pl. előadó betegsége, áramszünet, időjárási viszonyok) esetén a képzés elmarad ez esetben további részvételi lehetőséget Jelentkező részére biztosítunk. Jelentkező ezen túlmenően további anyagi igénnyel ezért nem léphet fel.
 • MennyiségKedvezményTermék ára
  1vagy többkevesebb mint 2-100 584 Ft/fő
  2vagy több 5 %95 555 Ft/fő