Termék részletek-9%
ÉVKÖZI ADÓVÁLTOZÁSOK 2021-2022 E-learning

ÉVKÖZI ADÓVÁLTOZÁSOK 2021-2022 E-learning

2021. június 8-án az Országgyűlés elfogadta a 2022-es adócsomagot
Dátum:
2021. szeptember 1-ig
Előadó:
Kelemen Hilda
Részvételi díj:
21 900 Ft
Webshop ár
19 900 Ft (Vége: 2021.07.30)
Ügyfeles webshop ár:
17 900 Ft
Oktatás típusa:
Oktatás típusa
Kosárba Kosárba

ÉVKÖZI ADÓVÁLTOZÁSOK 2021-2022 E-learning

2021. június 8-án az Országgyűlés elfogadta a 2022-es adócsomagot

videókonferencia, 316 perc

Részletek
 • Előadó:

  Kelemen Hilda
  ügyfélkapcsolati osztályvezető, NAV CSM Adó- és Vámigazgatóság Ügyfélkapcsolati Osztály

  Videó hossza, megtekintési időszak:

  Videó hossza: 316 perc
  Megtekintési időszak: 2021.07.12. - 2021.09.01.
  Az ehhez a videóhoz kapott felhasználónév és jelszó az első belépéstől 2021. szeptember 1-ig érvényes.

  Szolgáltatások:

  A videókonferenciára való jelentkezési díj tartalmazza a videót és az oktatási háttéranyagot (diákat) elektronikus, PDF formátumban.
  Miután kitöltötte és elküldte a jelentkezési és jelszó igénylő űrlapot a videókonferenciához, e-mailen díjbekérő levelet küldünk Önnek, amely alapján kiegyenlítésre kerül a videó megtekintési díja. A díj kiegyenlítése után küldjük e-mailen a felhasználónevet és jelszót a videó megtekintéséhez, valamint postázzuk a pénzügyi teljesítést nem igénylő végszámlát.
  Az ÉVKÖZI ADÓVÁLTOZÁSOK 2021-2022 című videókonferencia 2 részből (modulból) áll. Fontos! Az ehhez a videóhoz kapott felhasználónév és jelszó az első belépés időpontjától 2021. szeptember 1-ig érvényes.
  A belépés után az adott videórész megtekintési képernyőjének (ablakának) jobb alsó sarkában található gombokkal tudja a kényelmi szempontokat (pl. felbontás, megtekintési ablak nagyobbítása stb.) beállítani.

  Ajánló:

  A 2021. és a 2022. év adózására való felkészülést kívánjuk segíteni a 2021. május 11-én benyújtott, egyes adótörvények évközi és jövő évi módosításait tartalmazó T/16208. számú törvényjavaslat alapján várható változások ismertetésével. A javaslat számos rendelkezése már a kihirdetést követően hatályba lép. 2021. június 8-án az Országgyűlés elfogadta a 2022-es adócsomagot.

  Az előadáson bemutatásra kerülnek továbbá a 2020. és a 2021. évben kihirdetett adójogszabályok alkalmazása során felmerülő gyakorlati kérdésekre adott válaszok.


  Tematika:

  Személyi jövedelemadó változásai

   Új adóalap-kedvezmény: a 25 éven aluli munkavállalók adókedvezménye (Jogosultak köre, Jogosultsági időszak, Kedvezményre jogosító jövedelem, Kedvezmény mértéke, Nyilatkozatok, Más kedvezménnyel való együttes alkalmazás szabályai, Átmeneti rendelkezések)  Átalányadózó egyéni vállalkozókat érintő könnyítések kedvező adózási alternatívát teremtenek a KATA helyett (Egyszerűbbé váló szabályozás, Adózási módra jogosító bevételi értékhatár megemelése, Módosuló költséghányadok, Adómentes jövedelemrész -- éves minimálbér fele, Igénybe vehető adóalap-kedvezmények, Adóelőleg-fizetés szabályai, Választásra vonatkozó átmeneti rendelkezés)  Őstermelők költségelszámolásának változása  Kriptodevizákból származó jövedelmek adózása (Adókötelezettség keletkezése, Adóalap megállapításának módja, Adókiegyenlítés jogintézménye, Átmeneti rendelkezés értelmében az új szabályokat alkalmazhatják azok is, akik 2022 előtt kriptoeszköz átruházására, átengedésére tekintettel jövedelmet nem állapítottak meg)  Egyszerűsödik a négy- vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményének érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozattételi kötelezettség  Adóról való rendelkezés lehetővé válik az elhunyt személy jövedelmének megállapítása során is az örökösök javára (Adózó örökösének kérelmére elévülési időn belül visszatérítés kérhető)  Egyéni vállalkozó halála esetén az özvegy, örökös tevékenység folytatására vonatkozó bejelentésének módja  Adómentes juttatások (Kifizető által a magánszemélynek biztosított kerékpár magáncélú használata, ideértve a legfeljebb 300 W teljesítményű motorral segített kerékpárt is, Háztartási méretű kiserőművek tulajdonosai/üzemeltetői villamos energia értékesítéséből származó bevétele évi 12 ezer kilowattóra mennyiségig, Köztársasági elnök által alapított alapítvány céljainak megfelelő juttatás a Covid-19 vírus által okozott járványhelyzetben elhunytak hozzátartozói részére, Súlyosan hátrányos helyzetű munkavállalók részére nyújtott munkavállalást ösztönző támogatás, Álláskereső részére mobilitási támogatás címén juttatott lakhatási támogatás és utazási támogatás)

  Tb-járulék, Szociális hozzájárulási adó, Szakképzési hozzájárulás változása

  ■ Átalányadózó egyéni vállalkozó járulékfizetésére vonatkozó szabályok ■ Családi járulékkedvezmény igénybevételére vonatkozó szabályok ■ Szociális hozzájárulási adó alapjára vonatkozó szabályok ■ Őstermelő szociális hozzájárulási adókötelezettségének pontosítása (Adóelőleg, Bevallás alóli mentesülés) ■ Keresőtevékenységet folytató nyugdíjas személy esetében a szociális hozzájárulási adómentességének kiterjesztése ■ Szociális hozzájárulási adómentesség a tanulószerződés esetén, hasonlóan a szakképzési munkaszerződéshez ■ Pontosításra kerül a megváltozott munkaképességű személyek után érvényesíthető szociális hozzájárulási adókedvezmény adóalapja ■ Pontosításra kerül a szakképzési hozzájárulás alapja, ha a munkavállaló után szociális hozzájárulási adókedvezmény vehető igénybe ■ Módosul a bruttó kötelezettség szakképzésben való részvétel miatti csökkentésre vonatkozó előírás ■ 2022. júliustól csökkennek a munkabérek adóterhei (Szociális hozzájárulási adó mértéke 15%-ra csökken és megszűnik a szakképzési hozzájárulás, Szakképzési hozzájárulás kivezetésével a szakirányú oktatáshoz, valamint a duális képzéshez kapcsolódó kedvezményt a szociális hozzájárulási adóból lehet érvényesíteni)

  Társasági adó változásai

  ■ Közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokra vonatkozó rendelkezések (A közhasznú szervezeteknek adott adományok után elszámolható adóalap-kedvezmény kiterjesztésre kerül a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokra is) ■ EU adókikerülés-ellenes ATAD irányelv fordított hibrid struktúráira vonatkozó szabályok átvétele ■ 2022. január 1-jével a fejlesztési adókedvezményt a kisvállalkozások már az 50 millió forintos beruházás, középvállalkozások a 100 millió forintos beruházás esetén is igénybe vehetik

  Általános forgalmi adó változásai

   E-kereskedelemmel kapcsolatos változások (2021. július 1-jétől hatályba lépő módosítások négy nagy területet ölelnek fel: a Közösségen belüli távértékesítés szabályainak változását, a kisértékű import küldemények áfa mentességének eltörlését, az elektronikus kereskedelmet elősegítő elektronikus platformok adófizetésre és nyilvántartás-vezetésre kötelezetté tételét, valamint az egyablakos rendszer kiterjesztését) Egyablakos rendszer kiterjesztésre kerül a Közösség tagállamában nem adóalany részére nyújtott szolgáltatás, illetve Közösségen belüli távértékesítés utáni bevallási és adófizetési kötelezettség teljesítésére (Ennek használata opcionális ugyan, de tekintettel arra, hogy hatalmas adminisztratív terhet vehet le az adóalanyok válláról, így várhatóan sokan fognak a rendszer használata mellett dönteni, Az egyablakos rendszer használatára előzetes nyilvántartásba vételüket követően lesznek jogosultak az adóalanyok)  Import áfa megfizetése az import egyablakos rendszeren keresztül (A korábban elfogadott szabályok pontosítása) ■ E-kereskedelmi ügyletek utáni áfafizetési kötelezettség teljesítésének ellenőrzése érdekében a pénzforgalmi szolgáltatók a határon átnyúló fizetésekkel kapcsolatban teljesített pénzforgalmi szolgáltatásokról adatszolgáltatásra válnak kötelezetté  Brexit – az Egyesült Királyságban letelepedett adóalanyok áfa-visszatérítési lehetősége viszonosság alapján  Külföldi utasok áfa-visszatérítése (Az eddig papír alapú eljárás mellett lehetőség nyílik az elektronikus igazolásra, a számla digitális bélyegzővel történő hitelesítésére is)  Egyszerűbbé válnak a behajthatatlan követelésekre vonatkozó szigorú áfaszabályok  Speciális áfa-visszatérítési eljárás szabályának pontosítása  Változások a bizonylatolásban (2021. július 1-jétől számlakibocsátási kötelezettség alóli mentesülés esete, 2022. január 1-jétől az Art. szerinti automataberendezések mentesülnek csak a nyugtaadás alól)  eÁfa-bevallás (2021. július 1-jétől bevezetésre kerül az áfabevallás tervezetének kiajánlása, ami igen jelentős változás lesz az adóalanyok életében. Az adóhatóság által rendelkezésre bocsátott adatokat az adóalanyok egy elektronikus felület alkalmazásával módosíthatják, kiegészíthetik, elfogadhatják és benyújthatják majd.)

  Adóigazgatási eljárások változásai

  ■ Székhelyszolgáltatási tevékenység végzésének feltételei (Amennyiben adózó a felügyeleti szerv nyilvántartásában nem szereplő székhelyszolgáltatót jelent be, és ezt a NAV felhívására sem korrigálja, úgy adószáma törlésre kerül) ■ Magyar Bírósági Végrehajtói Kar adatszolgáltatása az önálló bírósági végrehajtó végrehajtói szolgálatának szüneteléséről ■ Végrehajtás alá vont, hitelintézet által zárolni elmulasztott összeg 50%-áig, de legfeljebb 10 millió forintig a mulasztó (késve teljesítő) hitelintézet szankcionálható ■ Késedelmi pótlék, kamat és az önellenőrzési pótlék számításánál irányadó kerekítési szabályok ■ Adóigazgatási eljárás keretében végrehajtott adatmentés során lemásolt adatok, személyes adatok kezelése, törlése ■ Iratbetekintési jog korlátozásra kerül a nyomozó hatóság által, az adóhatóság részére átadott iratokra vonatkozóan ■ Eljárás a külföldi és a 183 napot meghaladóan külföldön tartózkodó belföldi illetőségű személy végrehajtási ügyében

  Illeték változásai

  ■ CSOK-kal való lakásszerzés illetékmentessége, utólagos illetékkiszabás esetei ■ Belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaság fogalmának változása miatt változhat a részesedést megszerző fél visszterhes vagyonátruházási illetékkötelezettsége

  Egyéb kisadók

  ■ 2022. január 1-jétől a cégautóadót és a belföldi gépjárművek adóját kerekítés nélkül forintban kell megfizetni ■ Egészségügyi szolgálati jogviszony szerint dolgozók mentesülnek az idegenforgalmi adó megfizetése alól, amennyiben közszolgálati kötelezettségüket teljesítik

  Aktuális adózási kérdések

   Mezőgazdasági őstermelők, őstermelők családi gazdasága, családi mezőgazdasági társaság adózásának, járulék és szociális hozzájárulási adókötelezettségének új szabályai alkalmazása során felvetődött kérdések Cafetéria (Rekreációs keretösszeg meghatározása, SZÉP kártyát érintő átmeneti rendelkezések)  KATA (40%-os mértékű adó alóli mentesülési szabály alkalmazása a gyakorlatban) ■ Járulékfizetési alsó határral kapcsolatos kérdések  Belföldi státusz a Tbj. és a szociális hozzájárulási adókötelezettség megítélése szempontjából  Változott a rendezett munkaügyi kapcsolat feltételrendszere, újabb NAV-os „fekete lista”  BEPS, avagy az OECD adóalap-elkerülés és nyereség áthelyezés visszaszorítására irányuló programja (Magyarország 74 db kettős adóztatást elkerülő egyezményének Multilaterális Egyezmény által történő módosítása)  Változás a kényszertörlési eljárásra vonatkozó szabályozásban  Jogi személyek egységes nyilvántartása és nyilvántartási eljárásai Veszélyhelyzet adóintézkedéseire vonatkozó egyes átmeneti szabályok (Helyi iparűzési adókönnyítés, Turizmusfejlesztési hozzájárulás, Elvitelre vagy házhoz szállítással értékesített étel- és italforgalom 5%-os áfamértéke) Elektronikus ügyintézés a bírósági ítéletek tükrében (2021. február 1-jétől új lehetőség a videotechnológiával történő azonosítás, online ügyfélkapu aktiválás)


  Videókonferencia megtekintésének díja:
  Videó megtekintésének díja, mely költségként elszámolható: 21.900 Ft + áfa
  Kedvezmények 2021. július 30-ig:
  Kedvezményes megtekintési díj: 19.900 Ft + áfa
  Ügyfeles megtekintési díj: 17.900 Ft + áfa
  Az áfa mértéke: 27%. A videókonferencia díja költségként elszámolható.

  Egyéb információk:

  Az ÉVKÖZI ADÓVÁLTOZÁSOK 2021-2022 című videókonferencia 2 részből (modulból) áll. Fontos! Az ehhez a videóhoz kapott felhasználónév és jelszó az első belépés időpontjától 2021. szeptember 1-ig érvényes.

  Technikai és hálózati követelmények:

  Minimális követelmények a Vezinfó e-learning felvételek lejátszásához

  Hardver-követelmények

  A szolgáltatás böngésző használatával vehető igénybe számítógépeken. A rendszer használata nem támaszt speciális eszköz-követelményeket. Egy ma átlagosnak mondható eszköz teljesítménye elegendő a felvételek és élő adások lejátszásához.

  Szoftver-követelmények

  A szolgáltatás használatához, a felvételek és élő adások lejátszásához a következőkre van szükség:

  • Böngésző (lásd kompatibilitási lista)
  • Egyéb követelmények: JavaScript engedélyezése (alapesetben engedélyezett minden böngészőben).

  MEGJEGYZÉS: Adobe Flash Player nem támogatott és nem szükséges a videó tartalmak lejátszásához.

  Hálózati sávszélesség

  A felvételek és élő közvetítések megtekintéséhez minimálisan 0,6-1MBps letöltési sávszélességre van szükség. Ennek a legtöbb, ma elérhető internet hozzáférési technológia (wifi, mobil internet, kábeles elérés stb.) megfelel.

  Kompatibilitási lista

  A szolgáltatás használható a következő operációs rendszerekkel:

  • Windows XP, Vista, Windows 7/8/10 és más Windows operációs rendszerek (Server)
  • Linux és egyéb Unix variánsok
  • MacOS (Apple)

  Támogatott asztali (desktop) böngészők és minimálisan szükséges verziójuk (értelem szerűen a fent felsorol operációs rendszerek viszonylatában):

  • Firefox 42+
  • Google Chrome 34+
  • Microsoft Edge 20
  • Opera 35
  • Safari for Mac 8+
  • Internet Explorer 11+ (Windows 8.1 és Windows 10)

  FIGYELEM! Az Internet Explorer 11 böngésző Windows 7 operációs rendszerrel NEM TÁMOGATOTT! (a HTML5 alapú videó lejátszáshoz szükséges Media Source Extensions (MSE) kiterjesztést a Microsoft nem valósította meg Windows 7 operációs rendszerekre)

  Amennyiben a felhasználó által használt böngésző nem támogatott, a videó lejátszóban hibaüzenet látható.

  További technikai információ

  A videólejátszó minden desktop/mobil böngészőn támogatott, amely megvalósítja a MediaSource Extensions (MSE) API-t a 'video/MP4' mime típusú bemenetekre.

Szolgáltatások
 • Cikkszám
  41036

Kapcsolat

Galéria

Partnereink

Vezinfó blog

Jogadó blog

HELYSZÍNEINK

Kiadó
Moha Ház
1143 Budapest, Gizella út 42-44.

1143 Budapest, Gizella út 42-44.

Feliratkozás hírlevélre

Amennyiben Ön feliratkozik hírlevelünkre és "kipipálja" a hozzájárulási nyilatkozatot, akkor azonnal ingyenesen elküldjük e-mailen az ADÓZÁS/SZÁMVITEL (A szakma lapja) című folyóirat 40 oldalas mintaszámát, PDF formátumban.

minden mező kitöltése kötelező
Facebook