Termék részletek-9%
Nemzetközi ügyletek ÁFA-ja és számlázása 2020-2021 E-learning

Nemzetközi ügyletek ÁFA-ja és számlázása 2020-2021 E-learning

Alapfogalmak, Termékértékesítések, Láncügylet, Háromszögügylet, Vevői készlet, Szolgáltatások, Szolgáltatásnyújtások
Dátum:
2020. december 30.
Előadó:
Dr. Csátaljay Zsuzsanna
Kredit:
Könyvelők: 8 kredit, Adótanácsadók, adószakértők: 8 kredit, Könyvvizsgálók: 2 kredit
Részvételi díj:
21 900 Ft
Webshop ár
19 900 Ft (Vége: 2020.11.30)
Ügyfeles webshop ár:
17 900 Ft
Oktatás típusa:
Oktatás típusa
Kosárba Kosárba

Nemzetközi ügyletek ÁFA-ja és számlázása 2020-2021 E-learning

Alapfogalmak, Termékértékesítések, Láncügylet, Háromszögügylet, Vevői készlet, Szolgáltatások, Szolgáltatásnyújtások

videókonferencia, e-learning anyag, 382 perc

Kedvezmények 2020. november 30-ig!

Részletek
 • Előadó:

  Dr. Csátaljay Zsuzsanna
  (áfa szakértő, jogász)

  Kreditpontok:     

  Könyvelők: 8 kreditpont (Vállalkozási szak/Adózási témakör)
  Adótanácsadók: 8 kreditpont
  Adószakértők: 8 kreditpont
  Okleveles adószakértők: 8 kreditpont
  Könyvvizsgálók: 2 kreditpont

  Videó hossza, megtekintési időszak:

  Videók hossza: 382 perc (1. rész: 96 perc + 2. rész: 93 perc + 3. rész: 92 perc + 4. rész: 99 perc)
  Megtekintési időszak: 2020.07.09. - 2020.12.31.
  Az ehhez a videóhoz kapott felhasználónév és jelszó az első belépés időpontjától számított 60 napig érvényes.

  Szolgáltatások:

  A videókonferenciára való jelentkezési díj tartalmazza a videókat és az oktatási háttéranyagokat (diákat) elektronikus, PDF formátumban.
  Miután kitöltötte és elküldte a jelentkezési és jelszó igénylő űrlapot a videókonferenciához, e-mailen díjbekérő levelet küldünk Önnek, amely alapján kiegyenlítésre kerül a videó megtekintési díja. A díj kiegyenlítése után küldjük e-mailen a felhasználónevet és jelszót a videó megtekintéséhez, valamint postázzuk a pénzügyi teljesítést nem igénylő végszámlát.
  A Nemzetközi ügyletek ÁFA-ja és számlázása 2020-2021 című videókonferencia 4 részből (modulból) áll. Fontos! Az ehhez a videóhoz kapott felhasználónév és jelszó az első belépés időpontjától számított 60 napig érvényes.
  Mivel kreditpontos videóról (e-learning anyagról) van szó, a Videó megtekintése gomb megnyomása után választania kell,  hogy kreditpontosan (Kreditpontos megtekintés) vagy nem kreditpontosan (Nem kreditpontos megtekintés) kívánja a videót megtekinteni. A megtekintési mód azért is fontos, mert a kreditpontos megtekintésnél nem lehet előre-hátra tekerni a videót, mivel a kreditpontok megszerzése szigorú szabályokhoz kötött. Ezzel szemben a nem kreditpontos megtekintésnél nincsenek ilyen korlátok, szabadon lehet előre-hátra tekerni a videót.  
  A belépés után az adott videórészek megtekintési képernyőjének (ablakának) jobb alsó sarkában található gombokkal tudja a kényelmi szempontokat (pl. felbontás, megtekintési ablak nagyobbítása stb.) beállítani.
  Amennyiben megszakad az internetes kapcsolat, NE lépjen ki a videó oldaláról, hanem nyomja meg a böngészőben a FRISSÍTÉS gombot!

  Témakörök:

  Alapfogalmak (98 perc):

   A termékügyleteket érintő Héa reform lényege – mit jelent a célország elve?

  Melyek azok a 2020-től hatályos „gyors intézkedések” „Quick fix”?

  Alapfogalmak nemzetközi áfa ügyleteknél

  Hogyan oldjunk meg egy nemzetközi áfa problémát? Az áfa elemzés menete

  Tárgyi hatály vizsgálata

  Területi hatály vizsgálata

  Személyi hatály vizsgálata

  ■ Adóalanyok fogalma és a belföldön nyilvántartásba vett adóalany fogalma

  ■ Adóalany és az adófizetésre kötelezett személy fogalma a nemzetközi áfa ügyleteknél

  ■ A székhely-telephely, a székhely fióktelep, a székhely és a kereskedelmi képviselet, valamint az anya és a leányvállalat közötti gazdasági kapcsolatok áfa minősítése

  ■ Áfa regisztráció

  ■ A nemzetközi fordított adózás és az áfa regisztráció kapcsolata

  ■ Belföldiek regisztrációja külföldön, külföldiek regisztrációja belföldön

  ■ Az állandó telephely jelentősége a más tagállambeli adóregisztrációnál

  ■ A megrendelő adóalanyiságának jelentősége a regisztrációnál

  ■ Melyik adószámra kell kiállítani a számra és melyeik adószámról kell kiállítani a számlát?

  ■ Gyakorlati példák regisztrációra

  Az állandó telephely fogalma és jelentősége az áfában

  ■ Gazdasági célú letelepedettség

  – Székhely

  – Természetes személy

  – Állandó telephely fogalma a magyar és az EU-s jog alapján,

  – A személyi és tárgyi feltételek és a kellően állandó jelleg és megfelelő szervezettség fogalma

  – Mit jelent a huzamos, tartós jelenlét?

  Alapügyletek

  ■ Termékértékesítés

  ■ Szolgáltatásnyújtás

  ■ Termék Közösségen belüli beszerzése

  ■ Termékimport

   

  Termékértékesítések (95 perc):

  Határon átnyúló termékértékesítések

  Teljesítési hely szabályok termékértékesítéseknél

  ■ Termékértékesítés

  – Fuvarozással nem járó ügyleteknél

  – Fuvarozással járó termékértékesítés

  – A fel- vagy összeszereléssel együtt járó termékértékesítés

  – Távolsági értékesítés, webáruházak értékesítése

  – Gyakorlati példák az egyes esetekre

  Közösségi termékértékesítés

  ■ Teljesítési helye, az indulási tagállam szerepe

  ■ Az adómentesség feltételei,

  ■ Az eladó és a vevő jogállása

  ■ Az adóalanyiság mint feltétel – annak  gyakorlati ellenőrzése

  ■ A kiszállítás igazolása – elmélet és gyakorlat, az adóhatóság által elvárt igazolások az egyes szállítási módozatoknál

  ■ Új dokumentumok a kiszállítás igazolására – a közvetlenül hatályos EU Végrehajtási Rendelet szabályai

  ■ Kinek mit és mivel kell bizonyítani – a bizonyítási teher kérdései

  ■ Van kiszállítási határidő?

  ■ Bármelyik szereplő (eladó vagy vevő) is fuvarozhat?

  ■ A magyar adóhatósági bírósági gyakorlat

  ■ EU bírósági gyakorlat,

  ■ Konkrét esetek ismertetése

  ■ A 2020-től hatályos változások

  ■ Gyors intézkedések

  ■ A közösségi adószám jelentősége az új rendszerben – még szigorúbb feltételek

  ■ 2020-től új szabály: a közösségi összesítőben nem szerepeltetett ügyletekre nem alkalmazható az adómentesség

  ■ Nagyobb lesz a szabadság a kiszállítást igazoló dokumentumokkal kapcsolatban vagy szigorúbbak a feltételek?

  Termék átszállítása két tagállam között – önálló termékértékesítés

  ■ A vagyonmozgatás gyakorlati alkalmazási köre,

  ■ Mikor kell beregisztrálni egy másik tagállamban csak azért mert az adóalany odaszállítja a termékét?

  ■ A saját termékátszállításának bizonylatolása,

  ■ A kivételek: amikor elkerülhető az adóregisztráció (megmunkálás céljából vagy szolgáltatásnyújtás céljából történő átszállítás majd visszaszállítás, vevői készletre történő átszállítás stb.)

  ■ A logisztikai célú átrakodás, a más tagállamba bérmunka vagy szolgáltatás teljesítése vagy visszaviteli kötelezettséggel átvitt termék stb,

  ■ Az adólevonásra jogosító bizonylat

  ■ Példák

  Közösségi termékbeszerzés

  ■ Szabályai és feltételei

  ■ Teljesítési helye

  ■ Közösségi beszerzés beszállítás nélkül – szankciós tényállás

  ■ Készlet behozatal adófizetés nélkül

  ■ Az adólevonás időpontja, tárgyi feltétele

  ■ Adómentességek

  ■ Példák

  Termékexport – A termék harmadik országba történő érétkesítéséhez kapcsolódó adómentesség

  ■ Teljesítési helye

  ■ Az adómentesség feltételei

  ■ A kiszállítás igazolásának módja

  ■ A kiléptetésre nyitva álló határidő, a kiléptetés igazolása,

  ■ Az önellenőrzés, az ismételt ellenőrzés lehetőségei illetve kötelezettsége, ha kifut a határidőből az adóalany

  ■ Késve történő igazolás és az elkésett kiléptetés

  ■ Mi a következmény, ha az eladó és mi, ha a vevő fuvaroz?

  ■ A vevő illetőségének van jelentősége?

  ■ Belföldről feladott és más tagállamon át harmadik országba kiléptetett áru

  ■ Az exportszámla

  ■ Új szabályok a termékexportra

  ■ Példák

  Termékimport

  ■ Termékimport teljesítési helye – az import tagállam

  ■ Önadózás vagy kivetés

  ■ Az adókötelezettség és a levonási jog keletkezési időpontja,

  ■ Az adólevonás tartalmi és tárgyi feltétele

  ■ Az adómentes termékimport,

  ■ A közvetlen és a közvetett termékexport

  ■ Más tagállamban importált és onnan belföldre továbbszállított termék kezelése,

  ■ A közvetett és a közvetlen képviselő,

  ■ Speciális vámeljárások alatt álló termék értékesítésének adómentessége illetve az ehhez kapcsolódó fuvarozás

  ■ Új szabályok a termékimportra

   

  Láncügylet, Háromszögügylet, Vevői készlet, Adóraktár (92 perc):

  Láncügylet

  ■ Fogalma, jellemzői, elhatárolási kérdések

  ■ Export és közösségi láncügylet azonosságai és különbözősége, az adómentesség és az adóalanyként regisztráció feltételei

  ■ A kiszállítás irányának és a fuvarozó személyének jelentősége,

  ■ Mi a teendő, ha az első és mi, ha az utolsó vevő fuvaroz, illetve szervezi a fuvart?

  ■ Közbenső vevő fuvarozása, a törvényi vélelem és a megdöntése, vevői és eladói minőségben történő fuvarozás – új szabályok 2020-tól

  ■ Gyakori hibák

  ■ Példák 3, illetve többszereplős export, illetve közösségi láncügyletre

  ■ A termékimportot megvalósító láncügylet minősítése

  ■ A három illetve többszereplős láncügylet

  ■ Gyakorlati példák

  ■ A közösségi áfa reform keretében 2020-tól módosult a láncügylet szabályozása – gyors intézkedések

  Háromszögügylet

  ■ Fogalma, feltételei

  ■ Összefüggés a láncügylettel

  ■ Melyik szereplő mit szerepeltet a bevallásban

  ■ Gyakori hibák és azok következményei – szankciós adófizetés

  ■ Facet-ügy

  ■ Gyakorlati példák

  Közösségi-, illetve exportbizonylatok, közösségi értékesítésre beszedett előleg

  Külföldön teljesített ügyletek bizonylatolása

  Közösségi termékbeszerzés utáni adófizetés és adólevonás

  Közösségi termékbeszerzésre beszedett előleg

  Vevői készlet

  ■ Belföldön fenntartott vevői készlet

  ■ Jellemzői

  ■ Egyszerűsítés esete

  ■ Egyszerűsítés nélküli eset

  ■Belföldi adóalany által más tagállamban fenntartott vevői készlet

  ■ 2020-től teljesen átalakultak a vevői készletes szabályok

  ■ Bizonylatolási kérdések

  Adóraktár

  ■ Áfa raktár fogalma és funkciója, mikor hasznos,

  ■ Adómentességek az adóraktárhoz kapcsolódóan

  ■ Bizonylatolás

   

  Szolgáltatások, szolgáltatásnyújtások teljesítési helye (95 perc):

  Határon átnyúló szolgáltatások, szolgáltatásnyújtások teljesítési helye

  Teljesítési hely szabályok szolgáltatásoknál

  ■ Mi a különbség a külföldön teljesített, nemzetközi fordított adózású szolgáltatások és az adómentes ügyletek között?

  ■ A külföldön teljesített szolgáltatások kezelése

  ■ Főszabály a teljesítési helyre

  ■ Adóalany részére nyújtott szolgáltatás – – az adóalany megrendelő gazdasági letelepedettségének országában teljesített szolgáltatások

  ■ Nem adóalany részére nyújtott szolgáltatás – a Szolgáltatásnyújtó letelepedettsége szerint adózó szolgáltatások

  Szolgáltatás igénybevevőjének státusza milyen szolgáltatásoknál fontos?

  ■ Milyen feltételek mellett számlázható áfa nélkül – nemzetközi fordított adózással egy főszabály szerinti szolgáltatás?

  ■ Megrendelő adóalanyiságának jelentősége, annak dokumentálása hogyan történik?

  ■ Megrendelő adóalanyi minősége

  ■ Harmadik országbeli cég felé is lehet áfa nélküli számlát kiállítani?

  ■ Megrendelő gazdasági letelepedettsége

  – A megrendelő teljesítéssel érintett telephelye mit jelent és miért fontos

  – A közösségi adószám és a harmadik országbeli adószám jelentősége a megrendelőnél

  – Mikor keletkezik egy magyar adóalanynak külföldön állandó telephelye

  – Mit jelen az, hogy teljesítéssel legközvetlenebbül érintett telephely?

  – Gyakorlati példák

  – Az alvállalkozók betudhatóak-e telephelynek a megrendelőnél?

  – A telephely megalapozásához szükséges eszközök, személyzet,

  – Mikor kellően állandó jellegűek és megfelelő szervezettségűek ezek az eszközök, személyzet?

  – A dokumentálás módja,

  – Az ellenőrzés módja

  – Példák

  Szolgáltatásnyújtó teljesítéssel érintett telephelye

  ■ Az alvállalkozók betudhatóak-e a szolgáltatásnyújtó telephelyének?

  ■ Az eszközök, személyzet, kellően állandó szervezettség fogalma,

  ■ Mi a minősítés, ha a szolgáltatásnyújtó székhelye van a teljesítési hely szerinti tagállamban?

  – Teljesítési hely szolgáltatásoknál – Kivételek közé tartozó szolgáltatások adóalanyi viszonylatban és nem adóalanyi viszonylatban

  – Ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatások fogalma, fajtái, példák, teljesítési hely

  – Új ingatlan fogalom 2017-tól

  – Mely szolgáltatások minősülnek 2017-től ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatásnak és melyek nem?

  – Tudományos, oktatási, kulturális, művészeti, szórakoztatási és sportszolgáltatás- elhatárolási kérdések-erre szóló belépőjegyek értékesítése, céges tréningek

  – Közlekedési eszközök rövid és hosszú távú bérbeadása

  – Immateriális szolgáltatások (tanácsadás, jogátengedés, adóügyi, mérnöki számviteli, jogi, reklámszolgáltatás, adatok, információk, közlése, elektronikus szolgáltatás, telekommunikációs szolgáltatás stb.

  – Az elektronikus szolgáltatás, a rádiós- és televíziós media szolgáltatás, telekommunikációs szolgáltatás teljesítési helye

  – Új szabályok 2019-től a nem adóalanyok felé teljesített elektronikus, telekommunikációs és rádió- televízió média szolgáltatásra – a 10000 eurós érétkhatár szerepe

  – A MOSS rendszer vs. más tagállamban történő adóregisztráció

  – Közvetített szolgáltatások teljesítési helye – továbbszámlázott szolgáltatások, a közvetítői szolgáltatás

  – Fuvarozás teljesítési hely: adóalany és nem adóalany felé,

  – Van-e jelentősége az áfa fizetés szempontjából a ténylegesen megtett útszakasz helyének, illetve a fuvarozás irányának közösségi és harmadik országos viszonylatnak van-e jelentősége?

  – Adómentességek a fuvarozásnál

  – Szűkültek a fuvarozás adómentességi szabályai 2019-től

  A 2019. évközi változások a nemzetközi fuvarozásra

  – Az export, az import és a vámáru fuvarozására vonatkozó új szabályok

  – Miért fontos a különbség, hogy egy fuvarozás adójogi értelemben külföldön teljesített vagy adómentes?

  – Továbbszámlázott szolgáltatások külföldre

  – Külföldön igénybe vet szolgáltatások áfa kezelése

  – Bérmunka fajtái, minősítése, elhatárolási kérdések, teljesítési hely, alvállalkozó – fővállalkozó, kiszállított és belföldön maradt termék, termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás stb.

  – Példák

  Külfölditől igénybevett szolgáltatás adókötelezettség keletkezési időpontja

  Külfölditől igénybevett szolgáltatás előlege

  Adófizetés, bevallás

  Az adólevonás időpontja, tárgyi feltétele

  A devizás számla – alkalmazandó bank, alkalmazandó árfolyam

  Időszaki elszámolás és gyűjtőszámla határon átnyúlóan

  Előleg és részteljesítés határon átnyúlóan


  Videókonferencia megtekintésének díja (ÁFA-mentes):
  Videó megtekintésének díja, mely költségként elszámolható: 21.900 Ft
  Kedvezmények 2020. november 30-ig:
  Kedvezményes megtekintési díj: 19.900 Ft
  Ügyfeles megtekintési díj: 17.900 Ft
  A videókonferencia díja költségként elszámolható.

  Egyéb információk:

  A Belföldi ügyletek ÁFA-ja és számlázása 2020-2021 című videókonferencia (e-learning anyag) 4 részből (modulból) áll. Fontos! Az ehhez a videóhoz kapott felhasználónév és jelszó az első belépés időpontjától számított 60 napig érvényes.
  Kreditpontos megtekintés esetén:
  Az egyedi felhasználónév és jelszó alapján a felvétel megtekintését a rendszer naplózza. Az Pénzügyminisztérium hivatalos állásfoglalásához igazodva kreditpont-igazolást azon felhasználók részére áll módunkban kiállítani, aki a teljes felvételsorozatot megtekintette és egy-egy részt (modult) lehetőleg megszakítás nélkül (maximum kisebb megszakítás lehet kilépés nélkül, tehát pl. egy 90 perces részt maximum 120 perc alatt végig kell nézni), egymást követően, eltérő időpontban (tehát a videó részeit, moduljait külön-külön több nap alatt is megtekintheti, maximum 60 napon belül)  nézett végig!
  Azt, hogy Ön eleget tett-e a Pénzügyminisztérium által előírt videó megtekintési feltételeknek, a rendszer mögötti naplózással ellenőrizzük. 
  Az adott e-learning képzés elvégzéséről - amennyiben a fentiek alapján megtekintette az összes részt - e-mailen küldünk hivatalos igazolást.
  A videó megtekintése, lejátszása tehát személyes jelenlétet igényel. A rendszer meghatározott időnként jelenlét ellenőrző ablakot dob fel, amelyet az ügyfélnek szintén előre meghatározott időn belül nyugtáznia kell. Amennyiben a nyugtázás nem történik meg, akkor a lejátszás megszakad.

  Technikai és hálózati követelmények:

  Minimális követelmények a Vezinfó e-learning felvételek lejátszásához

  Hardver-követelmények

  A szolgáltatás böngésző használatával vehető igénybe számítógépeken. A rendszer használata nem támaszt speciális eszköz-követelményeket. Egy ma átlagosnak mondható eszköz teljesítménye elegendő a felvételek és élő adások lejátszásához.

  Szoftver-követelmények

  A szolgáltatás használatához, a felvételek és élő adások lejátszásához a következőkre van szükség:

  • Böngésző (lásd kompatibilitási lista)
  • Egyéb követelmények: JavaScript engedélyezése (alapesetben engedélyezett minden böngészőben).

  MEGJEGYZÉS: Adobe Flash Player nem támogatott és nem szükséges a videó tartalmak lejátszásához.

  Hálózati sávszélesség

  A felvételek és élő közvetítések megtekintéséhez minimálisan 0,6-1MBps letöltési sávszélességre van szükség. Ennek a legtöbb, ma elérhető internet hozzáférési technológia (wifi, mobil internet, kábeles elérés stb.) megfelel.

  Kompatibilitási lista

  A szolgáltatás használható a következő operációs rendszerekkel:

  • Windows XP, Vista, Windows 7/8/10 és más Windows operációs rendszerek (Server)
  • Linux és egyéb Unix variánsok
  • MacOS (Apple)

  Támogatott asztali (desktop) böngészők és minimálisan szükséges verziójuk (értelem szerűen a fent felsorol operációs rendszerek viszonylatában):

  • Firefox 42+
  • Google Chrome 34+
  • Microsoft Edge 20
  • Opera 35
  • Safari for Mac 8+
  • Internet Explorer 11+ (Windows 8.1 és Windows 10)

  FIGYELEM! Az Internet Explorer 11 böngésző Windows 7 operációs rendszerrel NEM TÁMOGATOTT! (a HTML5 alapú videó lejátszáshoz szükséges Media Source Extensions (MSE) kiterjesztést a Microsoft nem valósította meg Windows 7 operációs rendszerekre)

  Amennyiben a felhasználó által használt böngésző nem támogatott, a videó lejátszóban hibaüzenet látható.

  További technikai információ

  A videólejátszó minden desktop/mobil böngészőn támogatott, amely megvalósítja a MediaSource Extensions (MSE) API-t a 'video/MP4' mime típusú bemenetekre.

Szolgáltatások
 • Igénybe vehető szolgáltatások
  Igénybe vehető szolgáltatások
  Cikkszám
  41019

Kapcsolat

Galéria

Partnereink

Vezinfó blog

Jogadó blog

HELYSZÍNEINK

Kiadó
Moha Ház
1143 Budapest, Gizella út 42-44.

1143 Budapest, Gizella út 42-44.

Feliratkozás hírlevélre

Amennyiben Ön feliratkozik hírlevelünkre és "kipipálja" a hozzájárulási nyilatkozatot, akkor azonnal ingyenesen elküldjük e-mailen az ADÓZÁS/SZÁMVITEL (A szakma lapja) című folyóirat 40 oldalas mintaszámát, PDF formátumban.

minden mező kitöltése kötelező
Facebook