Termék részletek-9%
Nemzetközi ügyletek ÁFA-ja és számlázása 2021

Nemzetközi ügyletek ÁFA-ja és számlázása 2021

Alapfogalmak, Termékértékesítések, Láncügylet, Háromszögügylet, Vevői készlet, Szolgáltatások, Szolgáltatásnyújtások
Dátum:
2021. június 24-ig rendelhető
Előadó:
Dr. Csátaljay Zsuzsanna
Részvételi díj:
21 900 Ft
Webshop ár
19 900 Ft (Vége: 2021.06.24)
Ügyfeles webshop ár:
17 900 Ft
Oktatás típusa:
Kosárba Kosárba
VIDEÓ/E-LEARNING: Kényelmesen otthonról vagy az irodából utólagos/késleltetett megtekintéssel. Utólagos/késleltetett megtekintés a részvételi díj kifizetése után kapott egyedi felhasználónévvel és jelszóval. A késleltetett megtekintés azt jelenti, hogy a képzés időpontja (június 17.) után leghamarabb 7 nappal (június 24.) lehet a videót megnézni, innentől kezdve 15 nap áll rendelkezésre a megtekintésre (tehát legkésőbb július 9-ig).
Részletek
 • Felvétel időpontja:

  2021. június 17., csütörtök

  Előadó:

  Dr. Csátaljay Zsuzsanna
  áfa szakértő, jogász

  Felvétel helyszíne:     

  MOHA Ház (1143 Budapest, Gizella út 42-44.)

  Ellátás:

  Az áfa mértéke: 27%. Az előadás díja költségként elszámolható.

  Ajánló:

  Témakörök: 2021. évi nemzetközi áfatörvény- és számlázási változások.


  Tematika:

  2021-es kiemelt változások:

  Távértékesítés

  ■ A távértékesítés fogalma

  ■ Új teljesítési hely szabályok a távértékesítésre – közösségi és import távértékesítés

  ■ A 10 ezer eurós szabály

  Egyablakos rendszer szabályai

  ■ Uniós, nem uniós, import egyablakos rendszer

  ■ Áfa-fizetés, Bevallás, Adó-visszaigénylés, Nyilvántartás

  A  más tagállami magánszemélyek felé, részére nyújtott szolgáltatásokra is alkalmazható az egyablakos rendszer. Melyek a feltételei?

  Elektronikus platformok megadóztatása

  Termékimport új szabályai – az egyszerűsített vagy különleges eljárás

  A más tagállami és harmadik országos adóalanyok felé teljesített termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások szabályai

  Közösségi adómentes és az exportértékesítés szabályai

  ■ Láncértékesítés és a háromszögügylet

  Alapfogalmak:

  A termékügyleteket érintő Héa reform lényege – mit jelent a célország elve?

  Melyek azok a „gyors intézkedések” „Quick fix”?

  Alapfogalmak nemzetközi áfa ügyleteknél

  Hogyan oldjunk meg egy nemzetközi áfa problémát? Az áfa elemzés menete

  Tárgyi hatály vizsgálata

  Területi hatály vizsgálata

  Személyi hatály vizsgálata

  ■ Adóalanyok fogalma és a belföldön nyilvántartásba vett adóalany fogalma

  ■ Adóalany és az adófizetésre kötelezett személy fogalma a nemzetközi áfa ügyleteknél

  ■ A székhely-telephely, a székhely fióktelep, a székhely és a kereskedelmi képviselet, valamint az anya és a leányvállalat közötti gazdasági kapcsolatok áfa minősítése

  ■ Áfa regisztráció

  ■ A nemzetközi fordított adózás és az áfa regisztráció kapcsolata

  ■ Belföldiek regisztrációja külföldön, külföldiek regisztrációja belföldön

  ■ Az állandó telephely jelentősége a más tagállambeli adóregisztrációnál

  ■ A megrendelő adóalanyiságának jelentősége a regisztrációnál

  ■ Melyik adószámra kell kiállítani a számra és melyeik adószámról kell kiállítani a számlát?

  Az állandó telephely fogalma és jelentősége az áfában

  ■ Gazdasági célú letelepedettség

  – Székhely

  – Természetes személy

  – Állandó telephely fogalma a magyar és az EU-s jog alapján

  – A személyi és tárgyi feltételek és a kellően állandó jelleg és megfelelő szervezettség fogalma

  – Mit jelent a huzamos, tartós jelenlét?

  Alapügyletek

  ■ Termékértékesítés

  ■ Szolgáltatásnyújtás

  ■ Termék Közösségen belüli beszerzése

  ■ Termékimport

  Termékértékesítések:

  Határon átnyúló termékértékesítések

  Teljesítési hely szabályok termékértékesítéseknél

  ■ Termékértékesítés

  – Fuvarozással nem járó ügyleteknél

  – Fuvarozással járó termékértékesítés

  – A fel- vagy összeszereléssel együtt járó termékértékesítés

  – Távolsági értékesítés, webáruházak értékesítése

  Közösségi termékértékesítés

  ■ Teljesítési helye, az indulási tagállam szerepe

  ■ Az adómentesség feltételei

  ■ Az eladó és a vevő jogállása

  ■ Az adóalanyiság mint feltétel – annak  gyakorlati ellenőrzése

  ■ A kiszállítás igazolása – elmélet és gyakorlat, az adóhatóság által elvárt igazolások az egyes szállítási módozatoknál

  ■ Új dokumentumok a kiszállítás igazolására – a közvetlenül hatályos EU Végrehajtási Rendelet szabályai

  ■ Kinek mit és mivel kell bizonyítani – a bizonyítási teher kérdései

  ■ Van kiszállítási határidő?

  ■ Bármelyik szereplő (eladó vagy vevő) is fuvarozhat?

  ■ A magyar adóhatósági bírósági gyakorlat

  ■ EU bírósági gyakorlat

  ■ A közösségi adószám jelentősége az új rendszerben – még szigorúbb feltételek

  ■ Új szabály: a közösségi összesítőben nem szerepeltetett ügyletekre nem alkalmazható az adómentesség

  ■ Nagyobb lesz a szabadság a kiszállítást igazoló dokumentumokkal kapcsolatban vagy szigorúbbak a feltételek?

  Termék átszállítása két tagállam között – önálló termékértékesítés

  ■ A vagyonmozgatás gyakorlati alkalmazási köre

  ■ Mikor kell beregisztrálni egy másik tagállamban csak azért mert az adóalany odaszállítja a termékét?

  ■ A saját termékátszállításának bizonylatolása

  ■ A kivételek: amikor elkerülhető az adóregisztráció (megmunkálás céljából vagy szolgáltatásnyújtás céljából történő átszállítás majd visszaszállítás, vevői készletre történő átszállítás stb.)

  ■ A logisztikai célú átrakodás, a más tagállamba bérmunka vagy szolgáltatás teljesítése vagy visszaviteli kötelezettséggel átvitt termék stb.

  ■ Az adólevonásra jogosító bizonylat

  Közösségi termékbeszerzés

  ■ Szabályai és feltételei

  ■ Teljesítési helye

  ■ Közösségi beszerzés beszállítás nélkül – szankciós tényállás

  ■ Készlet behozatal adófizetés nélkül

  ■ Az adólevonás időpontja, tárgyi feltétele

  ■ Adómentességek

  Termékexport – A termék harmadik országba történő érétkesítéséhez kapcsolódó adómentesség

  ■ Teljesítési helye

  ■ Az adómentesség feltételei

  ■ A kiszállítás igazolásának módja

  ■ A kiléptetésre nyitva álló határidő, a kiléptetés igazolása

  ■ Az önellenőrzés, az ismételt ellenőrzés lehetőségei illetve kötelezettsége, ha kifut a határidőből az adóalany

  ■ Késve történő igazolás és az elkésett kiléptetés

  ■ Mi a következmény, ha az eladó és mi, ha a vevő fuvaroz?

  ■ A vevő illetőségének van jelentősége?

  ■ Belföldről feladott és más tagállamon át harmadik országba kiléptetett áru

  ■ Az exportszámla

  ■ Új szabályok a termékexportra

  Termékimport

  ■ Termékimport teljesítési helye – az import tagállam

  ■ Önadózás vagy kivetés

  ■ Az adókötelezettség és a levonási jog keletkezési időpontja,

  ■ Az adólevonás tartalmi és tárgyi feltétele

  ■ Az adómentes termékimport

  ■ A közvetlen és a közvetett termékexport

  ■ Más tagállamban importált és onnan belföldre továbbszállított termék kezelése

  ■ A közvetett és a közvetlen képviselő

  ■ Speciális vámeljárások alatt álló termék értékesítésének adómentessége illetve az ehhez kapcsolódó fuvarozás

  ■ Új szabályok a termékimportra

  Láncügylet, Háromszögügylet, Vevői készlet, Adóraktár:

  Láncügylet

  ■ Fogalma, jellemzői, elhatárolási kérdések

  ■ Export és közösségi láncügylet azonosságai és különbözősége, az adómentesség és az adóalanyként regisztráció feltételei

  ■ A kiszállítás irányának és a fuvarozó személyének jelentősége,

  ■ Mi a teendő, ha az első és mi, ha az utolsó vevő fuvaroz, illetve szervezi a fuvart?

  ■ Közbenső vevő fuvarozása, a törvényi vélelem és a megdöntése, vevői és eladói minőségben történő fuvarozás

  ■ Gyakori hibák

  ■ Példák 3, illetve többszereplős export, illetve közösségi láncügyletre

  ■ A termékimportot megvalósító láncügylet minősítése

  ■ A három illetve többszereplős láncügylet

  ■ A közösségi áfa reform keretében módosult a láncügylet szabályozása – gyors intézkedések

  Háromszögügylet

  ■ Fogalma, feltételei

  ■ Összefüggés a láncügylettel

  ■ Melyik szereplő mit szerepeltet a bevallásban

  ■ Gyakori hibák és azok következményei – szankciós adófizetés

  ■ Facet-ügy

  Közösségi-, illetve exportbizonylatok, közösségi értékesítésre beszedett előleg

  Külföldön teljesített ügyletek bizonylatolása

  Közösségi termékbeszerzés utáni adófizetés és adólevonás

  Közösségi termékbeszerzésre beszedett előleg

  Vevői készlet

  ■ Belföldön fenntartott vevői készlet

  ■ Jellemzői

  ■ Egyszerűsítés esete

  ■ Egyszerűsítés nélküli eset

  ■ Belföldi adóalany által más tagállamban fenntartott vevői készlet

  ■ Átalakultak a vevői készletes szabályok

  ■ Bizonylatolási kérdések

  Adóraktár

  ■ Áfa raktár fogalma és funkciója, mikor hasznos,

  ■ Adómentességek az adóraktárhoz kapcsolódóan

  ■ Bizonylatolás

  Szolgáltatások, szolgáltatásnyújtások teljesítési helye:

  Határon átnyúló szolgáltatások, szolgáltatásnyújtások teljesítési helye

  Teljesítési hely szabályok szolgáltatásoknál

  ■ Mi a különbség a külföldön teljesített, nemzetközi fordított adózású szolgáltatások és az adómentes ügyletek között?

  ■ A külföldön teljesített szolgáltatások kezelése

  ■ Főszabály a teljesítési helyre

  ■ Adóalany részére nyújtott szolgáltatás – az adóalany megrendelő gazdasági letelepedettségének országában teljesített szolgáltatások

  ■ Nem adóalany részére nyújtott szolgáltatás – a Szolgáltatásnyújtó letelepedettsége szerint adózó szolgáltatások

  Szolgáltatás igénybevevőjének státusza milyen szolgáltatásoknál fontos?

  ■ Milyen feltételek mellett számlázható áfa nélkül – nemzetközi fordított adózással egy főszabály szerinti szolgáltatás?

  ■ Megrendelő adóalanyiságának jelentősége, annak dokumentálása hogyan történik?

  ■ Megrendelő adóalanyi minősége

  ■ Harmadik országbeli cég felé is lehet áfa nélküli számlát kiállítani?

  ■ Megrendelő gazdasági letelepedettsége

  Szolgáltatásnyújtó teljesítéssel érintett telephelye

  ■ Az alvállalkozók betudhatóak-e a szolgáltatásnyújtó telephelyének?

  ■ Az eszközök, személyzet, kellően állandó szervezettség fogalma,

  ■ Mi a minősítés, ha a szolgáltatásnyújtó székhelye van a teljesítési hely szerinti tagállamban?

  – Teljesítési hely szolgáltatásoknál – Kivételek közé tartozó szolgáltatások adóalanyi viszonylatban és nem adóalanyi viszonylatban

  – Ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatások fogalma, fajtái, példák, teljesítési hely

  – Új ingatlan fogalom

  – Mely szolgáltatások minősülnek ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatásnak és melyek nem?

  – Tudományos, oktatási, kulturális, művészeti, szórakoztatási és sportszolgáltatás- elhatárolási kérdések-erre szóló belépőjegyek értékesítése, céges tréningek

  – Közlekedési eszközök rövid és hosszú távú bérbeadása

  – Immateriális szolgáltatások (tanácsadás, jogátengedés, adóügyi, mérnöki számviteli, jogi, reklámszolgáltatás, adatok, információk, közlése, elektronikus szolgáltatás, telekommunikációs szolgáltatás stb.

  – Az elektronikus szolgáltatás, a rádiós- és televíziós media szolgáltatás, telekommunikációs szolgáltatás teljesítési helye

  – Új szabályok a nem adóalanyok felé teljesített elektronikus, telekommunikációs és rádió- televízió média szolgáltatásra – a 10000 eurós érétkhatár szerepe

  – A MOSS rendszer vs. más tagállamban történő adóregisztráció

  – Közvetített szolgáltatások teljesítési helye – továbbszámlázott szolgáltatások, a közvetítői szolgáltatás

  – Fuvarozás teljesítési hely: adóalany és nem adóalany felé,

  – Van-e jelentősége az áfa fizetés szempontjából a ténylegesen megtett útszakasz helyének, illetve a fuvarozás irányának közösségi és harmadik országos viszonylatnak van-e jelentősége?

  – Adómentességek a fuvarozásnál

  – Szűkültek a fuvarozás adómentességi szabályai

  – Az export, az import és a vámáru fuvarozására vonatkozó új szabályok

  – Miért fontos a különbség, hogy egy fuvarozás adójogi értelemben külföldön teljesített vagy adómentes?

  – Továbbszámlázott szolgáltatások külföldre

  – Külföldön igénybe vet szolgáltatások áfa kezelése

  – Bérmunka fajtái, minősítése, elhatárolási kérdések, teljesítési hely, alvállalkozó – fővállalkozó, kiszállított és belföldön maradt termék, termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás stb.

  Külfölditől igénybevett szolgáltatás adókötelezettség keletkezési időpontja

  Külfölditől igénybevett szolgáltatás előlege

  Adófizetés, bevallás

  Az adólevonás időpontja, tárgyi feltétele

  A devizás számla – alkalmazandó bank, alkalmazandó árfolyam

  Időszaki elszámolás és gyűjtőszámla határon átnyúlóan

  Előleg és részteljesítés határon átnyúlóan


  Részvételi díj:

  Részvételi díj, mely költségként elszámolható: 21.900 Ft + áfa/fő

  Kedvezmények a részvételi díjból:

  Új jelentkező weboldalon keresztül (2.000 Ft kedvezmény):

  21.900 Ft + áfa/fő helyett 19.900 Ft + áfa/fő

  Kettő vagy több új jelentkező weboldalon keresztül (3.000 Ft kedvezmény):

  21.900 Ft + áfa/fő helyett 18.900 Ft + áfa/fő

  Ügyfél weboldalon keresztül (4.000 Ft kedvezmény):

  21.900 Ft + áfa/fő helyett 17.900 Ft + áfa/fő

  Kettő vagy több ügyfél weboldalon keresztül (5.000 Ft kedvezmény):

  21.900 Ft + áfa/fő helyett 16.900 Ft + áfa/fő


  Ki számít ügyfélnek? A Vezinfó Kft. ügyfelének számít az a személy (cég vagy intézmény), aki (amely) már legalább egyszer jelentkezett egy előadásra vagy megrendelt egy kiadványt. A kedvezmény átruházható a cégen/intézményen belül.

  Az áfa mértéke: 27%. Az előadás díja költségként elszámolható.

  Jelentkezési feltételek:

  Ez a meghívó ajánlatnak minősül, a jelentkezés az ajánlat elfogadásának számít és fizetési kötelezettséget von maga után. A jelentkezési lap kitöltője és aláírója kötelezi magát, hogy a jelentkezés elfogadása esetén a részvételi díjról részére e-mailen megküldött díjbekérőt az azon szereplő fizetési határidőig kiegyenlíti. A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében regisztráljuk és a díjbekérő megküldésével a lent megadott e-mail címre igazoljuk vissza. A rendezvény napján készpénzfizetés is lehetséges, kérjük, erre vonatkozó igényét a jelentkezési lapon előre jelezze. A kiegyenlítés után a rendezvény helyszínén adjuk oda a végszámlát. A Vezinfó Kft. megkéri a kedves résztvevőt, hogyaz átutalás bizonylatának másolatát a biztonság kedvéért szíveskedjék magával hozni. Lemondást csak írásban fogadunk el a rendezvényt megelőző 2. munkanapig. Ezt követő lemondás esetén a részvételi díj 50% + áfa költségét kiszámlázzuk. Lemondás hiányában a teljes részvételi díjat kiszámlázzuk. Amennyiben a jelentkező az előadáson a részvételi díj befizetése ellenére nem vesz részt, és az előadás előtti 2. munkanapig a részvételét írásban nem mondta le, a részvételi díj 70%-át költségtérítésként felszámítjuk és visszatartjuk, vagy más képzésre történő jelentkezés átirányítását rugalmasan kezeljük. A jelentkező adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Vezinfó Kft. a jövőben e-mailen személyre szólóan küldjön az előadásairól, kiadványairól tájékoztatókat.  Szervező fenntartja magának a jogot, hogy nem megfelelő érdeklődés vagy egyéb nem várt esemény (pl. előadó betegsége, áramszünet, időjárási viszonyok) esetén a képzés elmarad ez esetben további részvételi lehetőséget Jelentkező részére biztosítunk. Jelentkező ezen túlmenően további anyagi igénnyel ezért nem léphet fel.
Több fő utáni kedvezmény (rendszer számítja)
 • MennyiségKedvezményTermék ára
  1vagy többkevesebb mint 2-25 273 Ft/fő
  2vagy több 1 270 Ft/fő24 003 Ft/fő
Szolgáltatások
 • Cikkszám
  36057v

Kapcsolat

Galéria

Partnereink

Vezinfó blog

Jogadó blog

HELYSZÍNEINK

Kiadó
Moha Ház
1143 Budapest, Gizella út 42-44.

1143 Budapest, Gizella út 42-44.

Feliratkozás hírlevélre

Amennyiben Ön feliratkozik hírlevelünkre és "kipipálja" a hozzájárulási nyilatkozatot, akkor azonnal ingyenesen elküldjük e-mailen az ADÓZÁS/SZÁMVITEL (A szakma lapja) című folyóirat 40 oldalas mintaszámát, PDF formátumban.

minden mező kitöltése kötelező
Facebook