Termék részletek-30%
TÁRSASHÁZAK GAZDÁLKODÁSA 2022 (Videó)

TÁRSASHÁZAK GAZDÁLKODÁSA 2022 (Videó)

Társasházak gazdálkodásának számviteli és adózási megközelítése (2 db videó, 250 perc)
Dátum:
2022. december 21-ig rendelhető
Előadó:
Krapecz Imre, Morvai Natália
Részvételi díj:
28 400 Ft
19 880 Ft (Vége: 2022.12.21)
VÁLASSZON, hogyan tekinti meg az előadást! 
:
Kosárba Kosárba
VIDEÓ/E-LEARNING: Kényelmesen otthonról vagy az irodából utólagos/késleltetett megtekintéssel. Utólagos/késleltetett megtekintés a részvételi díj kifizetése után kapott egyedi felhasználónévvel és jelszóval. A késleltetett megtekintés azt jelenti, hogy a képzés időpontja (2022. október 4.) után leghamarabb 7 nappal (2022. október 11.) lehetett a videót először megnézni, innentől kezdve legkésőbb 2023. február 28-ig lehet a videót megtekinteni. Fontos! Az értékesítés 2022. december 21-én zárul.
Részletek
 • Videó felvételének időpontja:

  2022. október 4., kedd
  2 részes videó (összesen 250 perc)

  Előadók:

  Krapecz Imre
  főiskolai docens, Budapesti Metropolitan Egyetem
  Morvai Natália
  okleveles adószakértő, adótanácsadó, mérlegképes könyvelő,
  bér- és TB-ügyintéző, gazdasági agrármérnök, pályázati elszámolási szakértő - ADOZNA.HU

  Ajánló:

  TÁRSASHÁZAK MŰKÖDÉSE (JOG + SZÁMVITEL + ADÓZÁS)


  Tematika:

  A társasházak gazdálkodásával kapcsolatos bevezető gondolatok

  A társasház jogi besorolása gazdálkodási szempontból

  A társasház gazdálkodásának főbb jellemzői, a közös tulajdon, a meglévő érdekellentétek és a jogi szabályozás vonatkozásában

  A társasház gazdálkodásának legfontosabb szabályozási kérdései, valamint a társasházak költségvetése

  ■ A jogalkotásról szóló törvény előírása és a gyakorlati megvalósulása a közérthetőség vonatkozásában

  ■ A gazdálkodást megalapozó jogi előírások összetettsége, különbözősége és az ebből fakadó ellentmondások, valamint konfliktusok a szakszerűség és jogszerűség, valamint a tulajdonosi érdekek védelme szempontjából

  ■ A társasházi gazdálkodás hétköznapi értelmezése, valamint ennek jogszabályi háttere és szakmai tartalma a társasház költségvetésének vonatkozásában

  ■ Az éves költségvetési javaslat elkészítésének, számvizsgáló bizottsági ellenőrzésének és véleményezésének, valamint elfogadásának a folyamata, valamint az ebben a folyamatban bármilyen szerepet ellátók feladata, kötelezettségeik és felelősségük

  ■ A társasházi gazdálkodás jogi alapját jelentő közgyűlési határozatok előkészítése, meghozatala, tartalma, valamint ezek támadhatósága a jogszerűtlenség, illetve a kisebbségi érdekek védelme szempontjából

  ■ A közös költség hozzájárulás, illetve a közös költség fogalma, a két fogalom tartalma és szerepe a gazdálkodás hatékonysága, szakszerűsége és jogszerűsége szempontjából

  ■ A közös költség, illetve a közös költség hozzájárulás fogalmak összekeverésének, illetve összemosásának a hátrányos következményei mind gazdálkodási, mind tulajdonosi szempontból

  Gyakorlati feladat a költségvetéshez kapcsolódóan

  A szervezeti-működési szabályzat (SZMSZ) létrehozása, szerepe, illetve utólagos módosítása a szakszerű és jogszerű társasházi gazdálkodás, valamint a tulajdonosi érdekek érvényesülése vonatkozásában

  ■ A közösség egészét terhelő kötelezettségekért való egyetemleges tulajdonosi felelősség, illetve ennek gyakorlati kérdései

  ■ A közös költség hozzájárulás viselésének, a tényleges közös költséggel való elszámolásnak, valamint a hátralékok kezelésének a szabályozása

  ■ A felújítási alap képzésének, illetve felhasználásának és elszámolásának a szabályozása

  ■ A közös képviselő (intéző bizottság), valamint a számvizsgáló bizottság jogkörének és hatáskörének, valamint felelősségének és az esetleges jogszerűtlen tevékenység következményeinek a leszabályozása

  ■ Egyéb, a gazdálkodás szakszerűsége és jogszerűsége, valamint a tulajdonosi érdekérvényesítés szempontjából kiemelt jelentőségű területek az SZMSZ vonatkozásában

  A társasházak számvitele

  ■ A társasházak gazdálkodását érintő számviteli fogalmak és előírások megjelenése a szabályozásban, valamint ezek kapcsolata a társasházak gazdálkodásával a gyakorlatban, illetve jelentősége a jogszerűség, a szakszerűség, valamint a tulajdonosi érdekek érvényesülése szempontjából

  ■ A számvitel fogalma, tartalma, valamint a társasházi gazdálkodás szempontjából kiemelt jelentőségű alapelvei

  ■ A könyvvitel fogalma, tartalma, az egyszeres és kettős könyvvitel eltéréséből adódó jogi, szakmai és a gazdálkodást közvetlenül érintő gyakorlati problémák (például a könyvviteli szolgáltatás végzésével kapcsolatban), illetve ezek lehetséges következményei

  ■ A számvitelnek a társasházi gazdálkodást érintő kiemelt jelentőségű fogalmai, és ezek megjelenése a számviteli beszámolóban, mint a gazdálkodáshoz (és annak ellenőrzéséhez) kapcsolódó alapvető jelentőségű hivatalos okiratban

  ■ A társasház számviteli előírásait, egyben beszámolóját „módosító” kormányrendelet előírásai, valamint a jogszabályi pontatlanságokból, hiányosságokból, egyben az összhang hiányából fakadó jogi, számvitelszakmai, egyben jelentős tulajdonosi érdeksérelmet okozó kérdések

  ■ Egyéb, a gazdálkodást érintő jogi és szakmai kérdések

  Gyakorlati feladat a beszámolóhoz

  A társasház éves elszámolása

  Az éves elszámolás jogi és szakmai kapcsolata a számviteli beszámolóval

  Az elszámolás tételes szabályozása a társasházi törvényben, valamint a szabályozás tartalmának az értelmezése a számviteli fogalmak és előírások tükrében

  A számviteli szabályokat módosító kormányrendelet és a társasházi törvény elszámolást szabályozó előírásai közötti ellentmondások megjelenése és ezek technikai, valamint szakmai következményei

  Az éves elszámolásnak a jogi szabályozás és a jogalkalmazás ellentmondásai kapcsán megjelenő következményei a gyakorlatban

  A beszámoló és elfogadása, a beszámolóra épülő elszámolás és annak elfogadása, majd az elfogadott elszámolás kapcsán módosításra kerülő beszámoló újabb elfogadásának a jogi, szakmai, valamint technikai kérdései

  Gyakorlati feladat a társasház éves elszámolásához

  A társasházak adózása

  Személyi jövedelemadó (SZJA): A külön adózó jövedelmek, A közös tulajdon tárgyát képező ingatlanrész átruházása, A társasház további adókötelezettségének megállapítása

  Társasházak - KATA?

  Biztosítási, járulékfizetési kötelezettség

  Szociális hozzájárulási adó (SZOCHO)

  Áfakérdések: Áfaalanyiság, Áfamentesség

  Gyakorlati tapasztalatok

  Tulajdonosi, közös képviselői, számvizsgáló bizottsági aspektusok

  Hatósági, egyéb jogalkalmazói tevékenység, illetve az ehhez kapcsolódó tapasztalatok


  Videó megtekintési díja:

  Videó megtekintési díja, mely költségként elszámolható: 28.400 Ft + áfa

  30% kedvezmény 2022. december 21-ig:

  Videó kedvezményes megtekintési díja (30% kedvezmény):

  28.400 Ft + áfa/fő helyett 19.880 Ft + áfa


  Az előadás díja költségként elszámolható.

  Technikai és hálózati követelmények:

  Minimális követelmények a Vezinfó (Videosquare) videó/e-learning felvételek és élő közvetítések (élő/online) lejátszásához

  Hardver-követelmények

  A szolgáltatás böngésző használatával vehető igénybe számítógépeken, illetve mobil eszközökön. A rendszer használata nem támaszt speciális eszköz-követelményeket. Egy ma átlagosnak mondható eszköz teljesítménye elegendő a felvételek (videó/e-learning) és élő adások (élő/online) lejátszásához.

  Szoftver-követelmények

  A szolgáltatás használatához, a felvételek (videó/e-learning) és élő adások (élő/online) lejátszásához a következőkre van szükség:

  • Böngésző (lásd kompatibilitási lista)
  • Egyéb követelmények: JavaScript engedélyezése (alapesetben engedélyezett minden böngészőben).

  Hálózati sávszélesség

  A felvételek (videó/e-learning) és élő közvetítések (élő/online) megtekintéséhez minimálisan 3-4MBps letöltési sávszélességre van szükség. Ennek a legtöbb, ma elérhető internet hozzáférési technológia (wifi, mobil internet, kábeles elérés stb.) megfelel. Mobil hálózat esetén vételi helytől és szolgáltatótól függhet az éppen rendelkezésre álló kapcsolat és sávszélesség (3G vagy LTE kapcsolat szükséges lehet a kiváló felhasználói élményhez).

  Kompatibilitási lista

  A szolgáltatás használható a következő operációs rendszerekkel:

  • Windows 7/8/10 és más Windows operációs rendszerek (Server)
  • Linux és egyéb Unix variánsok
  • MacOS
  • Mobil eszközök: IOS 12+ és Android 6.0+

  Támogatott böngészők és minimálisan szükséges verziójuk (értelemszerűen a fent felsorolt operációs rendszerekkel együtt értendő):

  • Firefox 60+
  • Google Chrome 60+
  • Microsoft Edge 20
  • Safari 12+
  • Internet Explorer: nem támogatott

  Jelentkezési feltételek:

  Ez a meghívó ajánlatnak minősül, a jelentkezés az ajánlat elfogadásának számít és fizetési kötelezettséget von maga után. A jelentkezési lap kitöltője és aláírója kötelezi magát, hogy a jelentkezés elfogadása esetén a részvételi díjról részére e-mailen megküldött díjbekérőt az azon szereplő fizetési határidőig kiegyenlíti. A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében regisztráljuk és a díjbekérő megküldésével a lent megadott e-mail címre igazoljuk vissza. A rendezvény napján készpénzfizetés is lehetséges, kérjük, erre vonatkozó igényét a jelentkezési lapon előre jelezze. A kiegyenlítés után a rendezvény helyszínén adjuk oda a végszámlát. A Vezinfó Kft. megkéri a kedves résztvevőt, hogyaz átutalás bizonylatának másolatát a biztonság kedvéért szíveskedjék magával hozni. Lemondást csak írásban fogadunk el a rendezvényt megelőző 2. munkanapig. Ezt követő lemondás esetén a részvételi díj 50% + áfa költségét kiszámlázzuk. Lemondás hiányában a teljes részvételi díjat kiszámlázzuk. Amennyiben a jelentkező az előadáson a részvételi díj befizetése ellenére nem vesz részt, és az előadás előtti 2. munkanapig a részvételét írásban nem mondta le, a részvételi díj 70%-át költségtérítésként felszámítjuk és visszatartjuk, vagy más képzésre történő jelentkezés átirányítását rugalmasan kezeljük. A jelentkező adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Vezinfó Kft. a jövőben e-mailen személyre szólóan küldjön az előadásairól, kiadványairól tájékoztatókat.  Szervező fenntartja magának a jogot, hogy nem megfelelő érdeklődés vagy egyéb nem várt esemény (pl. előadó betegsége, áramszünet, időjárási viszonyok) esetén a képzés elmarad ez esetben további részvételi lehetőséget Jelentkező részére biztosítunk. Jelentkező ezen túlmenően további anyagi igénnyel ezért nem léphet fel.

  Szervező engedélyei:

  Felnőttképzési nyilvántartásba vételi szám: E-001513/2016
  Felnőttképzési engedélyszám: E/2020/000238

  Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/001497

  Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-2721

  Akkreditációs szám (Magyar Ügyvédi Kamara): AK001005/2020
  Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-117529/2017, NAIH-117528/2017, NAIH-114924/2017, NAIH-114922/2017, NAIH-114925/2017, NAIH-114927/2017
Hasonló termékek
Szolgáltatások
 • Igénybe vehető szolgáltatások
  Igénybe vehető szolgáltatások
  Cikkszám
  37123v

Kapcsolat

Galéria

Partnereink

Vezinfó blog

Jogadó blog

HELYSZÍNEINK

Kiadó
Moha Ház
1143 Budapest, Gizella út 42-44.

1143 Budapest, Gizella út 42-44.

Feliratkozás hírlevélre

Amennyiben Ön feliratkozik hírlevelünkre és "kipipálja" a hozzájárulási nyilatkozatot, akkor azonnal ingyenesen elküldjük e-mailen az ADÓZÁS/SZÁMVITEL (A szakma lapja) című folyóirat 40 oldalas mintaszámát, PDF formátumban.

minden mező kitöltése kötelező
Facebook