Termék részletek-30%
TB, HR, BÉRSZÁMFEJTÉS 2023 (Videókonferencia)

TB, HR, BÉRSZÁMFEJTÉS 2023 (Videókonferencia)

TB, Járulékok, Pénzbeli ellátások, SZJA, Munkaügy, Cafeteria (4 db videó, 360 perc)
Dátum:
2023. június 21-ig rendelhető
Előadó:
Farkasné Gondos Krisztina, Dr. Horváth István, Horváthné Szabó Beáta, Széll Zoltánné
Részvételi díj:
34 900 Ft
24 430 Ft (Vége: 2023.06.21)
VÁLASSZON, hogyan tekinti meg az előadást! 
:
Kosárba Kosárba
VIDEÓ/E-LEARNING: Kényelmesen otthonról vagy az irodából utólagos/késleltetett megtekintéssel. Utólagos/késleltetett megtekintés a részvételi díj kifizetése után kapott egyedi felhasználónévvel és jelszóval. A késleltetett megtekintés azt jelenti, hogy a képzés időpontja (2023. január 27.) után leghamarabb 7 nappal (2023. február 3.) lehet a videót megtekinteni, innentől kezdve legkésőbb 2023. december 31-ig lehet a videót korlátlan alkalommal megtekinteni. Fontos! Az értékesítés 2023. június 21-én zárul.
Részletek
 • Videó felvételének időpontja:

  2023. január 27., péntek
  4 részes videó (összesen 360 perc)

  Előadók:

  Farkasné Gondos Krisztina 
  bér- és társadalombiztosítási szakértő
  Dr. Horváth István
  munkajogász, ügyvéd, ELTE ÁJK Munkajogi Tanszék tanszékvezető egyetemi docense
  Horváthné Szabó Beáta
  adószakértő
  Széll Zoltánné
  szakmai főtanácsadó, NAV

  Ajánló:

  TB, HR, BÉRSZÁMFEJTÉS 2023

  TB, Járulékok, Pénzbeli ellátások, SZJA, Munkaügy, Cafeteria

  (Bérszámfejtők, HR vezetők, Tb-ügyintézők Napja)

  Előadóink ismertetik Önökkel a változásokat és válaszolnak az ezzel kapcsolatosan felmerülő kérdésekre. Részletesen kitérnek az aktuális szabályokra, segítik elkerülni a gyakran előforduló vagy éppen kritikus hibákat.


  Tematika:

  TBJ, Járulékfizetés, EHO, Szocho – Széll Zoltánné

  ■ A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Tbj.), valamint a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény (Szocho tv.) változása ■ Foglalkoztató személye: az Mt. szerinti munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás keretében más munkáltatónál történő foglalkoztatás vezénylés esetén ■ Milyen kötelezettségek kell a foglalkoztatónak teljesíteni (bejelentés, járulékmegállapítás, minimum járulékalapra vonatkozó szabályok alkalmazása, bevallási kötelezettség teljesítése) ■ A szabályozás hatása a gyakorlatra, példákon keresztül bemutatva ■ Biztosításba bevont személyi kör változása ■ Bővül a biztosítási kötelezettség alól kivont jogviszonyok köre ■ Az érintett jogviszonyok, illetve foglalkoztatói kör Szja tv. 1. számú melléklet 4. pont új 4.51 pont alapján történő meghatározása ■ Mely kötelezettségek teljesítését érinti a változás (szja, járulék, szocho), példán keresztül is bemutatva ■ A biztosítási jogviszony hivatalból történő zárása ■ Esetkörök, példák, következmények (T/1614 és a T/1617. számon benyújtott törvényjavaslatok alapján) ■ A biztosítási jogviszony zárás vélelmének megdöntése (ki, hol, mikor kezdeményezheti) ■ Az egészségügyi szolgáltatási járulékkötelezettség ■ Az egészségügyi szolgáltatási 2023 évi összege ■ Járulék és szocho alap meghatározása ■ Ha nemzetközi szerződés alapján Magyarországnak nem áll fenn adóztatási joga, vagy kettős adózást kizáró egyezmény hiányában adóelőleg megállapítási kötelezettség nem keletkezik (KSH szerinti bruttó átlagkereset változására tekintettel) ■ Az átalányadózást alkalmazó egyéni vállalkozó járulék- és szociálishozzájárulásiadó-kötelezettsége új szabályok szerint ■ A biztosított egyéni vállalkozó járulékalapjának új módszer szerinti megállapítása (példán keresztül bemutatva) ■ A járulék- és szocho-kötelezettség negyedévenként történő megállapítása ■ A kötelezettség bevallására, befizetésére vonatkozó új határidő ■ Mikor kell soron kívül bevallást benyújtani?

  SZJA, Béren kívüli juttatások, Cafetéria  – Horváthné Szabó Beáta

   Az üzemanyagárak elszámolására vonatkozó változások (Magyarország 2023. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2022. évi XXIV. törvény)  NAV üzemanyag közzétételére vonatkozó felhatalmazás  Igazolás nélkül elszámolható az üzemanyag-felhasználás a tölthető hibrid és a tisztán elektromos meghajtású járműveknél - hatálybalépés 2022. október 1.  A saját tulajdonú gépjármű használata címén, kiküldetési rendelvény alapján fizetett térítés  A járművek költségelszámolását érintő változások  Adómentes jövedelmeket érintő változások  Távmunkában dolgozók költségtérítése törvényi szintre emelkedett  Közcélú juttatásként adómentes a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok által folyósított, közhasznú céljaikat szolgáló ösztöndíj ■ Igazolás nélkül elszámolható költségnek minősül a nemzeti szakértő részére a saját és hozzátartozói külföldi életvitelével kapcsolatban felmerülő többletköltségek fedezetére megállapított átalány-költségtérítést, egyszeri költözési és hazautazási költségtérítés ■ A honvéd tisztjelöltek speciális jogállása alapján a katonai oktatási rendszerben biztosított ösztöndíjak adómentesek ■ Pénzkölcsön nyújtásából, pénzügyi lízingszerződésből származó követelés elengedéséhez kapcsolódó MNB ajánlás 2022. április 22-én újraszabályozásra került, amelyet 2022. szeptember 1-jétől kell alkalmazni ■ Munkába járásról szóló Kormányrendelet módosítása az Szja tv alkalmazásában ■ Egyéb változások ■ A 25 év alatti fiatalok kedvezményének érvényesítésére vonatkozó nyilatkozat ■ Külföldi illetőség igazolása adóévet követő hó 12-ig ■ A mezőgazdasági tevékenységet végző egyéni vállalkozók elhatárolt vesztesége ■ Hatályát vesztette az Szja tv. 2. számú melléklet I. fejezet 7. pontja az őstermelő által értékesített tárgyi eszközök adókötelezettségét érintően ■ Módosult az őstermelők családi gazdaság tagjai az általános forgalmi adó tekintetében eltérő adózási módot alkalmazhatnak ■ Bérnek minősül a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról szóló 100/2021. (II. 27.) Korm. rendelet alapján biztosított álláskeresést ösztönző juttatás ■ A cégautóadó mértékének változása - cégautó szabályzat felülvizsgálata, közösségi autók ■ Átalányadózást év közben választó volt Kata adózók speciális szabályai ■ Kiküldetést érintő munkanapok arányosítása figyelemmel a Tbj és Szocho tv módosítására ■ Jegybanki alapkamat változás hatása a kamatkülönbözetből származó jövedelmekre ■ Minimálbér változás hatása ■ Egyéb aktualitások 2023-tól ■ A 25 év alatti fiatalok kedvezményének automatikus érvényesítése ■ Ingatlan szerzési értékének meghatározása házassági vagyonközösség megszűnésekor ■ KMRP tagi részesedések vagyonkezelő alapítvány bizalmi vagyonkezelésébe adása ■ Bizalmi vagyonkezelési tevékenységet végző vagyonkezelő alapítvány és a tartós befektetési számla hozama ■ Csoportos személyszállítás fogalmának pontosítása ■ Adómentes juttatások bővülése

  Munkajogi szabályok – Dr. Horváth István

  A joggal való visszaélés – a bizonyítási teher változása ■ Mikor megtartott a határidő? ■ A munkáltató megváltozott tájékoztatási kötelezettsége munkaviszony létesítésekor A munkaadói utasítás teljesítésének megtámadhatósága Mentesül a munkavégzési kötelezettség alól – új jogcímek ■ A munkaszerződés módosítása – munkavállalói ajánlatra ■ A munkaviszony megszüntetés indokolása munkavállalói kérelemre Új felmondási tilalom A munkaidőkeret és a munkaidő beosztás szabályainak változása ■ A túlóra és az éjszakai munka – új tilalmak ■ A szabadságra való jogosultság – a munkában töltött idő számítása ■ Az apasági és a szülői szabadság ■ Milyen díjazás jár az „ifjú” apáknak? ■ A megőrzési felelősség – változó feltételű ■ A külföldi munkáltató munkavállalójának magyarországi foglalkoztatása ■ A hatályba lépés szabályai ■ További aktualitások

  Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai  – Farkasné Gondos Krisztina

  Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai 2023 ■ Keresőképtelenség igazolása ■ Táppénz és keresőképtelenség kapcsolata ■ Foglalkozási megbetegedés elismerése ■ Csecsemőgondozási díj mértéke ■ Keresőtevékenység a CSED folyósításának időtartama alatt ■ Gyermekgondozási díj folyósításának korlátai ■ Méltányosságból adható táppénz 1 éven túli folyósítása ■ Igény és az igényérvényesítés folyamata ■ Ügyintézési határidők 2023 ■ Van-e határozathozatali kötelezettség táppénz esetén? ■ 2023 évi minimálbér változásához kapcsolódó eljárások ■ Hogyan alakul a táppénz napi összegének maximuma, illetve a gyermekgondozási díj havi összegének maximuma 2023-ban? ■ Szociális vetítési alap alkalmazása a pénzbeli ellátásoknál ■ Benyújtott jogszabály-módosítási tervezetek


  Videó megtekintési díja:

  Videó megtekintési díja, mely költségként elszámolható: 34.900 Ft + áfa/fő

  30% kedvezmény 2023. június 21-ig:

  Videó kedvezményes megtekintési díja (30% kedvezmény):

  34.900 Ft + áfa/fő helyett 24.430 Ft + áfa/fő

  Az áfa mértéke: 27%. Az előadás díja költségként elszámolható.

  Technikai és hálózati követelmények:

  Minimális követelmények a Vezinfó (Videosquare) videó/e-learning felvételek és élő közvetítések (élő/online) lejátszásához

  Hardver-követelmények

  A szolgáltatás böngésző használatával vehető igénybe számítógépeken, illetve mobil eszközökön. A rendszer használata nem támaszt speciális eszköz-követelményeket. Egy ma átlagosnak mondható eszköz teljesítménye elegendő a felvételek (videó/e-learning) és élő adások (élő/online) lejátszásához.

  Szoftver-követelmények

  A szolgáltatás használatához, a felvételek (videó/e-learning) és élő adások (élő/online) lejátszásához a következőkre van szükség:

  • Böngésző (lásd kompatibilitási lista)
  • Egyéb követelmények: JavaScript engedélyezése (alapesetben engedélyezett minden böngészőben).

  Hálózati sávszélesség

  A felvételek (videó/e-learning) és élő közvetítések (élő/online) megtekintéséhez minimálisan 3-4MBps letöltési sávszélességre van szükség. Ennek a legtöbb, ma elérhető internet hozzáférési technológia (wifi, mobil internet, kábeles elérés stb.) megfelel. Mobil hálózat esetén vételi helytől és szolgáltatótól függhet az éppen rendelkezésre álló kapcsolat és sávszélesség (3G vagy LTE kapcsolat szükséges lehet a kiváló felhasználói élményhez).

  Kompatibilitási lista

  A szolgáltatás használható a következő operációs rendszerekkel:

  • Windows 7/8/10 és más Windows operációs rendszerek (Server)
  • Linux és egyéb Unix variánsok
  • MacOS
  • Mobil eszközök: IOS 12+ és Android 6.0+

  Támogatott böngészők és minimálisan szükséges verziójuk (értelemszerűen a fent felsorolt operációs rendszerekkel együtt értendő):

  • Firefox 60+
  • Google Chrome 60+
  • Microsoft Edge 20
  • Safari 12+
  • Internet Explorer: nem támogatott

  Jelentkezési feltételek:

  Ez a meghívó ajánlatnak minősül, a jelentkezés az ajánlat elfogadásának számít és fizetési kötelezettséget von maga után. A jelentkezési lap kitöltője és aláírója kötelezi magát, hogy a jelentkezés elfogadása esetén a részvételi díjról részére e-mailen megküldött díjbekérőt az azon szereplő fizetési határidőig kiegyenlíti. A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében regisztráljuk és a díjbekérő megküldésével a lent megadott e-mail címre igazoljuk vissza. A rendezvény napján készpénzfizetés is lehetséges, kérjük, erre vonatkozó igényét a jelentkezési lapon előre jelezze. A kiegyenlítés után a rendezvény helyszínén adjuk oda a végszámlát. A Vezinfó Kft. megkéri a kedves résztvevőt, hogyaz átutalás bizonylatának másolatát a biztonság kedvéért szíveskedjék magával hozni. Lemondást csak írásban fogadunk el a rendezvényt megelőző 2. munkanapig. Ezt követő lemondás esetén a részvételi díj 50% + áfa költségét kiszámlázzuk. Lemondás hiányában a teljes részvételi díjat kiszámlázzuk. Amennyiben a jelentkező az előadáson a részvételi díj befizetése ellenére nem vesz részt, és az előadás előtti 2. munkanapig a részvételét írásban nem mondta le, a részvételi díj 70%-át költségtérítésként felszámítjuk és visszatartjuk, vagy más képzésre történő jelentkezés átirányítását rugalmasan kezeljük. A jelentkező adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Vezinfó Kft. a jövőben e-mailen személyre szólóan küldjön az előadásairól, kiadványairól tájékoztatókat.  Szervező fenntartja magának a jogot, hogy nem megfelelő érdeklődés vagy egyéb nem várt esemény (pl. előadó betegsége, áramszünet, időjárási viszonyok) esetén a képzés elmarad ez esetben további részvételi lehetőséget Jelentkező részére biztosítunk. Jelentkező ezen túlmenően további anyagi igénnyel ezért nem léphet fel.

  Szervező engedélyei:

  Felnőttképzési nyilvántartásba vételi szám: E-001513/2016
  Felnőttképzési engedélyszám: E/2020/000238

  Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/001497

  Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-2721

  Akkreditációs szám (Magyar Ügyvédi Kamara): AK001005/2020
  Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-117529/2017, NAIH-117528/2017, NAIH-114924/2017, NAIH-114922/2017, NAIH-114925/2017, NAIH-114927/2017
Hasonló termékek
Szolgáltatások
 • Igénybe vehető szolgáltatások
  Igénybe vehető szolgáltatások
  Cikkszám
  38006v

Kapcsolat

Galéria

Partnereink

Vezinfó blog

Jogadó blog

HELYSZÍNEINK

Kiadó
Moha Ház
1143 Budapest, Gizella út 42-44.

1143 Budapest, Gizella út 42-44.

Feliratkozás hírlevélre

Amennyiben Ön feliratkozik hírlevelünkre és "kipipálja" a hozzájárulási nyilatkozatot, akkor azonnal ingyenesen elküldjük e-mailen az ADÓZÁS/SZÁMVITEL (A szakma lapja) című folyóirat 40 oldalas mintaszámát, PDF formátumban.

minden mező kitöltése kötelező
Facebook