Termék részletek-30%
SZÁMVITEL 2024 (Botka Erika) [Kecskemét]

SZÁMVITEL 2024 (Botka Erika) [Kecskemét]

Számviteli törvényváltozások, Végelszámolás számvitele, Ellenőrzés számvitele, Kapott támogatások számvitele
Dátum:
2024. február 29.
Előadó:
Botka Erika
Kredit:
Könyvelők: 8 kredit, Adótanácsadók, adószakértők: 7 kredit, Könyvvizsgálók: 4 kredit
Részvételi díj:
31 400 Ft
21 980 Ft (Vége: 2024.02.28)
Oktatás típusa:
VÁLASSZON, hogyan tekinti meg az előadást!
Kosárba Kosárba
TANTERMI KÉPZÉS: Személyes részvétel. Napközben térítésmentes catering (reggeli édes/sós sütemények, kávé, tea, ásványvíz, ebédszünetben meleg étel). Íróeszköz, háttéranyag elektronikus formában, WIFI. A tantermi képzés áfamentes. KREDITPONTOK.
Részletek
 • Időpont:

  2024. február 29., csütörtök, 09.00–15.30, regisztráció 8.30-tól

  Előadó:

  Botka Erika
  főosztályvezető, Pénzügyminisztérium, könyvvizsgáló, MSZSZE elnöke

  Kreditpontok:    

  Könyvelők: 8 kreditpont (Vállalkozási szak/Számviteli témakör)
  Adótanácsadók: 7 kreditpont
  Adószakértők: 7 kreditpont
  Okleveles adószakértők: 7 kreditpont
  Könyvvizsgálók: 4 kreditpont
  Határozatok:  
  Határozatok iktatószáma (Pénzügyminisztérium):
  Hamarosan.
  Határozatok iktatószáma (MKVK):
  Hamarosan.

  Helyszín (tantermi):      

  Univer Székház Kecskemét (6000 Kecskemét, Katona József tér 18.)

  Ellátás:

  08.30–09.00: Regisztráció
  09.00–12.00: Előadás 1. része
  12.00–12.30: Ebédszünet
  12.30–15.30: Előadás 2. része
  A tantermi részvételi díj tartalmazza az előadást, az oktatási segédanyagot elektronikus formátumban, az íróeszközt, a WIFI használatot, a reggeli édes és sós süteményeket, az ebédszünetben kapott meleg ételt, valamint a nap közben fogyasztott kávét, teát és ásványvizet.
  A részvételi díj számlája étellel-itallal kapcsolatos költséget, közvetített szolgáltatást nem tartalmaz!
  A tantermi képzés ÁFA-mentes. Az előadás díja költségként elszámolható.

  Ajánló:

  Kiváló gyakorlati előadó, szuper árak, rengeteg kreditpont! Új tematika, amely a 2024-es számviteli törvény változásokat is tartalmazza!


  Tematika:

  2023. 12. 31-ig kihirdetett számviteli törvényi változások

  2023. évi LIX.tv. alapján: A kisadózó vállalkozások tételes adójának megszűnésével kapcsolatos módosítás  Mérlegképes könyvelő kötelező megbízására vonatkozó értékhatár megemelése  Kiadványok kreditpont-minősítésének megszűntetése  Társaságiadó-információkat tartalmazó jelentés (CBCR) és nyilatkozat honlapon tartása  Átalakulási szabályok kiegészítése  Az üzleti évre vonatkozó előírás kiegészítése a kényszertörlési eljárással összefüggésben ■ Szabályozott szakmákat megalapozó hatósági képzések létrehozása  Hatálybaléptetés, átmeneti szabályok

  2023. évi LXX. tv. alapján: Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló értékhatárának megemelése Hatálybaléptetés

  2023. évi XXXIX. tv. alapján: Leválás jogi intézménye és számviteli elszámolása Hatálybaléptetés

  2023. évi LXXXIII. tv. alapján: Visszaváltási díj számviteli elszámolása (gyártóknál, forgalmazóknál)  Építményi jog fogalma a Ptk. szabályai alapján és annak számviteli elszámolása  Könyvvizsgáló választása  Hatálybaléptetés, átmeneti rendelkezések

  2023. évi. LXXXIV. tv. alapján: Halasztott adó bevezetése a globális minimumadóval kapcsolatosan  Halasztott adóköveteléshez és halasztott adókötelezettségekhez kapcsolódó új számviteli törvényi fogalmak  Halasztott adókövetelés és halasztott adókötelezettség mérlegben és az eredménykimutatásban történő kimutatásának feltételei, a mérleg- és az eredménykimutatás sémájának a változása  Kiegészítő mellékletben szerepeltetendő információk  Hatálybaléptetések, átmeneti szabályok

  T/6070. számú Országgyűlés által elfogadott törvényjavaslat alapján: A fenntarthatósági jelentés készítésére kötelezettek köre  A fenntarthatósági jelentés tartalma  A fenntarthatósági jelentésre vonatkozó bizonyosság nyújtása  Hatálybaléptetések, átmeneti rendelkezések

  Végelszámolás számvitele

  ■ Cégtörvény előírásai Végelszámolás indítása előtt a könyvelési adatok alapján mérlegelendő ■ A cég vagyona mire lesz elegendő, beleértve a végelszámolás alatt felmerülő kötelezettségeket is ■ A végelszámolást mennyi idő alatt lehet befejezni ■ Van-e a tulajdonossal szembeni kötelezettség, az hogyan rendezhető ■ A végelszámolás indításakor milyen jövőbeni kötelezettségeket kell mérlegelni (pl. adók) ■ Végelszámolás kezdő időpontjához kapcsolódó számviteli előírások ■ Korrigált végelszámolási nyitó mérleg készítésének számviteli előírásai ■ Mi alapján készül ■ A végelszámoló mire jogosult ■ Határidő ■ Mit tartalmaz a korrigált végelszámolási nyitómérleg ■ Végelszámolás első üzleti évéről készült számviteli beszámoló speciális előírásai ■ Mérleg ■ Eredménykimutatás ■ Számviteli feladatok a végelszámolás megszűntetése esetén ■ Számviteli feladatok felszámolás elrendelése esetén ■ Számviteli feladatok kényszertörlési eljárás elrendelése esetén ■ Számviteli feladatok a végelszámolás befejezésekor ■ Mérlegfordulónap A beszámolókészítés sajátosságai a Korm. rendelet előírásai szerint ■ A vagyon kiadása ■ A vagyon kiadásának számviteli elszámolása, bizonylatolása ■ Egyszerűsített végelszámolás számviteli szabályai (nincs speciális előírás)

  Ellenőrzés számvitele

  ■ Ellenőrzés számviteli fogalma ■ Eltérés a számviteli és Art. szerinti ellenőrzés fogalmában ■ Jelentős, nem jelentős összegű hiba fogalma ■ Példákon keresztül bemutatva a hibák elszámolása és bemutatása a beszámolóban

  Kapott támogatások elszámolása

  ■ Formái ■ Az elszámolás módja szerint ■  Célja szerint ■ Kapott támogatások dokumentumai, az elszámolás bizonylatai ■ Nem minősül támogatásnak (pl. engedmény, konkrét megrendelés ellenértéke stb.)  Nem pénzben kapott támogatások kezelése, számviteli elszámolása (térítésmentesen kapott eszközök kezelése, kötelezettség elengedése, tartozás-átvállalás, térítés nélkül kapott szolgáltatás stb.) ■ Támogatás megelőzése hitelből ■ Fejlesztési támogatások elszámolása ■ Tőketartalékba helyezendő támogatások ■ Mit lehet ide elszámolni ■ Hozzá kapcsolódó lekötött tartalékképzés, feloldás szabályai ■ Visszafizetés elszámolása ■ Bevételbe elszámolandó támogatások (számszaki példán keresztül bemutatva) Az időbeli elhatárolás módszere, ha aktiválás után folyik be a támogatás Ha egy támogatásból több tárgyi eszköz valósul meg Ha a támogatott eszközre használati idő alatt ráaktiválás következik be és emiatt megnő a terv szerinti értékcsökkenés vagy a hátralévő használati idő ■ Visszafizetés elszámolása ■ Költség-ráfordítás ellentételezésre kapott támogatások elszámolása ■ Jogszabály alapján igényelt támogatások elszámolása ■ Milyen esetekben kell a bevételt elhatárolni és megszűntetni Visszafizetés elszámolása ■ Pályázat keretében kapott támogatások elszámolása ■ Időbeli elhatárolás lehetőségei az utófinanszírozás miattVisszafizetés elszámolása


  Részvételi díj (ÁFA-mentes):

  Részvételi díj, mely költségként elszámolható: 31.400 Ft/fő

  Kedvezmények a részvételi díjból 2024. február 28-ig:

  Egy jelentkező kedvezményes részvételi díja (30% kedvezmény):

  31.400 Ft/fő helyett 21.980 Ft/fő

  Kettő vagy több jelentkező kedvezményes részvételi díja (30% + 5% kedvezmény):

  31.400 Ft/fő helyett 20.880 Ft/fő


  A tantermi képzés ÁFA-mentes. Az előadás díja költségként elszámolható.

  Jelentkezési feltételek:

  Ez a meghívó ajánlatnak minősül, a jelentkezés az ajánlat elfogadásának számít és fizetési kötelezettséget von maga után. A jelentkezési lap kitöltője és aláírója kötelezi magát, hogy a jelentkezés elfogadása esetén a részvételi díjról részére e-mailen megküldött díjbekérőt az azon szereplő fizetési határidőig kiegyenlíti. A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében regisztráljuk és a díjbekérő megküldésével a lent megadott e-mail címre igazoljuk vissza. A rendezvény napján készpénzfizetés is lehetséges, kérjük, erre vonatkozó igényét a jelentkezési lapon előre jelezze. A kiegyenlítés után a rendezvény helyszínén adjuk oda a végszámlát. A Vezinfó Kft. megkéri a kedves résztvevőt, hogyaz átutalás bizonylatának másolatát a biztonság kedvéért szíveskedjék magával hozni. Lemondást csak írásban fogadunk el a rendezvényt megelőző 2. munkanapig. Ezt követő lemondás esetén a részvételi díj 50% + áfa költségét kiszámlázzuk. Lemondás hiányában a teljes részvételi díjat kiszámlázzuk. Amennyiben a jelentkező az előadáson a részvételi díj befizetése ellenére nem vesz részt, és az előadás előtti 2. munkanapig a részvételét írásban nem mondta le, a részvételi díj 70%-át költségtérítésként felszámítjuk és visszatartjuk, vagy más képzésre történő jelentkezés átirányítását rugalmasan kezeljük. A jelentkező adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Vezinfó Kft. a jövőben e-mailen személyre szólóan küldjön az előadásairól, kiadványairól tájékoztatókat.  Szervező fenntartja magának a jogot, hogy nem megfelelő érdeklődés vagy egyéb nem várt esemény (pl. előadó betegsége, áramszünet, időjárási viszonyok) esetén a képzés elmarad ez esetben további részvételi lehetőséget Jelentkező részére biztosítunk. Jelentkező ezen túlmenően további anyagi igénnyel ezért nem léphet fel.

  Szervező engedélyei:

  Felnőttképzési nyilvántartásba vételi szám: E-001513/2016
  Felnőttképzési engedélyszám: E/2020/000238

  Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/001497

  Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-2721

  Akkreditációs szám (Magyar Ügyvédi Kamara): AK001005/2020
  Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-117529/2017, NAIH-117528/2017, NAIH-114924/2017, NAIH-114922/2017, NAIH-114925/2017, NAIH-114927/2017
Több fő utáni kedvezmény (rendszer számítja)
 • MennyiségKedvezményTermék ára
  1vagy többkevesebb mint 2-21 980 Ft/fő
  2vagy több 5 %20 881 Ft/fő
Szolgáltatások
 • Igénybe vehető szolgáltatások
  Igénybe vehető szolgáltatásokIgénybe vehető szolgáltatásokIgénybe vehető szolgáltatásokIgénybe vehető szolgáltatásokIgénybe vehető szolgáltatások
  Cikkszám
  39025t

Kapcsolat

Galéria

Partnereink

Vezinfó blog

Jogadó blog

HELYSZÍNEINK

Kiadó
Moha Ház
1143 Budapest, Gizella út 42-44.
1143 Budapest, Gizella út 42-44.

Feliratkozás hírlevélre

Amennyiben Ön feliratkozik hírlevelünkre és "kipipálja" a hozzájárulási nyilatkozatot, akkor azonnal ingyenesen elküldjük e-mailen az ADÓZÁS/SZÁMVITEL (A szakma lapja) című folyóirat 40 oldalas mintaszámát, PDF formátumban.

minden mező kitöltése kötelező
Facebook