Hírlevél

Fizetési megoldás

Termék részletek-30%
SZÁMVITEL + ÁFA/SZÁMLÁZÁS 2020 (Békéscsaba)

SZÁMVITEL + ÁFA/SZÁMLÁZÁS 2020 (Békéscsaba)

Beszámoló; Üzleti év; Pénzmosás; Immateriális javak + Belföldi/Nemzetközi ügyletek ÁFA-ja és számlázása
Dátum:
2020. március 11. + 2020. április 16.
Előadó:
Dr. Csátaljay Zsuzsanna, Dr. Sallai Csilla
Kredit:
Könyvelők: 16 kredit, Adótanácsadók, adószakértők: 14 kredit, Könyvvizsgálók: 7 kredit
Részvételi díj:
33 200 Ft
Webshop ár:
23 240 Ft (Vége: 2020.03.11)
Ügyfeles webshop ár:
19 920 Ft
Kosárba Kosárba

SZÁMVITEL + ÁFA/SZÁMLÁZÁS 2020

2019. évi beszámoló számviteli változásai; Mérlegkészítés időszakában megszerzett információk beszámolóra gyakorolt hatása; Üzleti év hosszának meghatározása; Pénzmosás; Immateriális javak körébe tartozó eszközök + VÁLTOZÁSOK (Áfa + Számlázás): Belföldi + Nemzetközi ügyletek

 • Időpont:

  2020. március 11., szerda, 09.00–15.30, regisztráció 8.30-tól +
  2020. április 16., csütörtök, 10.00–16.30, regisztráció 9.30-tól

  Előadók:

  Dr. Sallai Csilla
  (könyvvizsgáló, adószakértő, MKVK Könyvelői Tagozat elnöke)
  Dr. Csátaljay Zsuzsanna
  (áfa szakértő, jogász)

  Kreditpontok:     

  Könyvelők: 16 kreditpont (Vállalkozási szak/8 kredit Számviteli + 8 kredit Adózási témakör)
  Adótanácsadók: 14 kreditpont (7 kredit + 7 kredit)
  Adószakértők: 14 kreditpont (7 kredit + 7 kredit)
  Okleveles adószakértők: 14 kreditpont (7 kredit + 7 kredit)
  Könyvvizsgálók: 7 kreditpont (4 kredit + 3 kredit)

  Helyszín:     

  Békés Megyei Könyvtár Békéscsaba (5600 Békéscsaba, Kiss Ernő u. 3.)

  Megközelítés:
  5600 Békéscsaba, Kiss Ernő u. 3.

  Ellátás:

  2020. március 11.:
  08.30–09.00: Regisztráció, kávészünet
  09.00–12.00: Előadás 1. része
  12.00–12.30: Ebédszünet, Kávészünet
  12.30–15.30: Előadás 2. része
  2020. április 16.:
  09.30–10.00: Regisztráció, kávészünet
  10.00–13.00: Előadás 1. része
  13.00–13.30: Ebédszünet, Kávészünet
  13.30–16.30: Előadás 2. része
  A részvételi díj tartalmazza az előadásokat, az oktatási segédanyagot nyomtatott és elektronikus formátumban, az íróeszközt, a WIFI használatot, a reggeli édes és sós süteményeket, az ebédszünetben kapott pizzaszeleteket, valamint a nap közben fogyasztott kávét, teát és ásványvízet.
  A részvételi díj számlája étellel-itallal kapcsolatos költséget, közvetített szolgáltatást nem tartalmaz!
  Az áfa mértéke: 27%. Az előadások díja költségként elszámolható.

  Ajánló:

  Kiváló gyakorlati előadók, szuper árak, rengeteg kreditpont! Új tematikák, amelyek a 2020-as számviteli és áfatörvény változásokat és az aktualitásokat is tartalmazzák!


  Tematika:

  Számvitel nap:

  2019. évi beszámolóhoz kapcsolódó számviteli jellegű jogszabályváltozások

  Számviteli törvényben lévő változások  Támogatások elszámolásában bekövetkezett változások  Jelentős hiba fogalma  Lényegesség fogalmának változása  Engedményezés elszámolása (forgóeszközök, befektetett eszközök esetén)  Üzleti jelentés  Egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklet tartalmának bővülése  Üzletág fogalma  Cash flow kimutatás taralmi változása  Szerződéses elszámolási egység  Teljesítés mértéke – Teljesítési fok és készültségi fok  Céltartalék-képzés lehetősége veszteséges projektekre  Számvitelhez kapcsolódó jogszabályváltozások  Adózás rendjének számvitellel kapcsolatos mulasztási bírsága Cégjogi változások  Egyéni vállalkozó által történő cég és egyszemélyes Kft. alapítása  Jegyzett tőke-változás könyvviteli rögzítésé  Átalakulás, egyesülés, szétválás esetén a könyvvizsgálati kötelezettség  Az átalakulás során nem megszűnő gazdasági társaság végleges vagyonmérlegéhez kapcsolódó könyvviteli elszámolás Egyszerűsített vállalkozói adó megszűnésével kapcsolatos számviteli változások  Pótbefizetés visszafizetéséről való lemondás elszámolása  Használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolható érték változása

  Mérlegkészítés időszakában megszerzett információk beszámolóra gyakorolt hatása

  Mérlegkészítés időszakának meghatározása ■ Beszámolási folyamat szakaszai, kapcsolódó feladatok, döntési pontok ■ Mérlegkészítés időpontjának szerepe ■ Számviteli politikában szabályozandó kérdések a mérlegkészítés időszakával kapcsolatosan ■ Mérlegkészítés napja ■ Tartósság értelmezése ■ Jelentős fogalmak értelmezése, rögzítése ■ Kapcsolódó értékelési eljárások ■ Értékvesztés ■ Terven felüli értékcsökkenés ■ Kapcsolódó számviteli elvek

  Üzleti év hosszának meghatározása

  Naptári évvel megegyező üzleti év sajátosságai  Naptári évtől eltérő üzleti év sajátosságai  Naptári évnél rövidebb üzleti év esetei, hossza és lezárására készítendő beszámoló  Előtársaság esetében  KATA, KIVA előtti és utáni naptári évnél rövidebb üzleti év beszámolási időszakai Átalakulások esetében  Tevékenységet lezáró beszámoló Üzleti éven belüli közbenső mérleg

  Könyvviteli szolgáltatók feladatai a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló jogszabályok alapján, különös tekintettel a 2020. január 10-én életbe lépő változásokra

  Nemzetközi és hazai jogszabályi háttér és intézményrendszer  Pmt és Kit alá tartozó szolgáltatók  Számviteli szakemberek, mint szolgáltatók  Új szolgáltatói kör: székhelyszolgáltatók  Pénzmosás fogalma  Szolgáltatók feladatai  Ügyfél-átvilágítás Kockázatkezelés  Bejelentési kötelezettség  Belső ellenőrző és információs rendszer, képzési program  Belső szabályozás  Pénzmosási tipológia  Szankciók

  Immateriális javak körébe tartozó eszközök sajátosságai, kapcsolódó értékelési eljárások, ebből adódó számviteli elszámolási feladatok

  Immateriális javak kategóriái, jellemzőjük, számviteli elszámolási szabályok  Alapítás-átszervezés aktivált értéke  Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (K+F és kísérleti fejlesztés elkülönítése, Innováció, Pályázatok elszámolása és a számvitel kapcsolata)  Vagyoni értékű jogok (Típusai, Nem tartoznak ide az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok)  Szellemi termékek (Speciális előfordulások, K+F részeként; Szoftverek, mikor szellemi termék, mikor vagyoni értékű jog)  Üzleti vagy cégérték  Bekerülési érték általános fogalma  Bekerülési értékének meghatározása az egyes immateriális jószágtípusoknál  Beszerzéshez közvetlenül kapcsolódó költségek  Több eszköz beszerzéséhez kapcsolható költségek megosztása  Saját előállítású eszközök bekerülési értékének a meghatározása  Önköltség meghatározás módja, sajátosságai, problémái  Értékcsökkenés  Terv szerinti értékcsökkenés elszámolás módjai, sajátosságai  Terven felüli értékcsökkenés elszámolásának kötelező esetei  Értékhelyesbítés  Piaci érték meghatározásának módjai  Értékhelyesbítés elszámolásának szabályai, hatása  Immateriális javak nyilvántartása, leltározása Folyamatos nyilvántartás  Beszámolóhoz való leltározás sajátosságai  Dokumentálás nehézségei  Kapcsolódó üzleti titokra vonatkozó kérdések

  ÁFA/Számlázás nap:

  I. A 2019. évközi és a 2020. január 1-jei ÁFA törvény változások

  1. Változások az adatszolgáltatást és a számlázást érintően

  ■ Kibocsátott számlákra vonatkozó elektronikus adatszolgáltatási adóértékhatár 0-ra csökkentése 2020. július 1-jétől

  ■ Magánszemély részére kiállított számlára vonatkozó adatszolgáltatás 2021-től

  ■ Adatszolgáltatás módja

  ■ PTGSZLAH jövője az új rendszerben

  ■ Befogadói belföldi áfa összesítő (M lap) adóértékhatárának 0-ra csökkenése 2020. július 1-jétől

  ■ Előleg kezelése az új rendszerben

  ■ Átmeneti rendelkezések

  ■ Számlakibocsátási határidő rövidülése 2020. január 1-jétől

  ■ Egyes adómentes ügyletek kötelező számlázása 2020. január 1-jétől

  2. Behajthatatlan követelés ÁFA tartalmának visszaigénylése 2020-tól

  ■ Közösségi jogharmonizáció

  ■ Adóalapcsökkentés lehetővé tétele

  ■ Mi minősül behajthatatlan követelésnek a hazai szabályozás alapján?

  ■ Melyek a visszaigénylés feltételei?

  ■ Számlakibocsátóra és számlabefogadóra vonatkozó feltételek

  ■ Számlakorrekcióval vagy anélkül?

  ■ Mi a visszaigénylés menete?

  ■ Következmények a számlabefogadóra

  ■ Van-e lehetőség a 2016. előtti követelések ÁFA tartalmának visszaigénylésére?

  3. Különös ÁFA visszatérítési szabály bevezetése a közösségi joggyakorlat alapján 2020-tól

  ■ A Farkas-ügy és a Porr-ügy keresztül vezetése az ÁFA törvényen

  ■ Jóhiszemű számlabefogadót terhelő jogosulatlan ÁFA levonás miatti különleges visszatérítési rendszer bevezetése

  ■ Mentesül az adóalany az általa korábban az eladó felé megfizetett, rá tévedésből áthárított ÁFA kockázatától, amennyiben azt rajta kívülálló okokból nem tudja visszaszerezni, például azért, mert a számlakibocsátó időközben megszűnt

  ■ A visszatérítés feltétele, hogy a számlakibocsátó a számlában foglalt adót korábban megfizette a költségvetésbe

  ■ Figyelem: Az ÁFA nem jár vissza a tévesen áthárított adót tartalmazó számla alapján, csak az ÁFA összegének megfelelő visszatérítés jár

  4. Idegenforgalmi árrés adózás változása

  ■ Önálló poziciószámos idegenforgalmi árrés adózás megszűnése 2020-tól

  ■ Az utas fogalmának kivezetése az ÁFA törvényből, az idegenforgalmi árrés adózás kiterjesztése 2021-től

  5. Kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás adómérték csökkenése 5%-ra

  ■ Mi a kereskedelmi szálláshelyszolgáltatás fogalma?

  ■ Melyik fogalmat kell alkalmazni az adómérték csökkenésnél?

  ■ Fogalom a közösségi jog szerint

  ■ A TESZOR és az SZJ szerinti fogalomnak van szerepe?

  ■ Az ingatlan bérbeadás és a kereskedelmi szálláshelyszolgáltatás megkülönböztetése

  ■ Ingatlan bérbeadás áfa-beli megítélése nem változik: adómentesség, illetve 27%-os adókötelezettség

  ■ Elektronikus platformokon (airbnb, booking.com, szallas.hu stb.) bérbeadók ÁFA megítélése változott-e?

  ■ Továbbra is bele kell számítani az ÁFA szempontjából a KATA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó adóalanyok ÁFA alanyi mentes értékhatárába a magánszemélykénti ingatlan bérbeadás bevételét

  ■ Turizmusfejlesztési hozzájárulás kiterjesztése a kereskedelmi szálláshely-szolgáltatásra

  6. Az 5%-os lakás ÁFA kivezetése

  ■ 2020-tól kivezetik az 5%-os lakás áfát, helyette 27%-os lesz az új és a félkész lakás értékesítése, valamint a generálkivitelezése

  ■ Az átmeneti rendelkezés (Áfa tv. 327. §) hatálya alá tartozó esetekben alkalmazható az 5%-os adókulcs 2024 előtti teljesítési időpontú számlákra

  ■ Az előleg, a részteljesítések szerepe és időzítése

  ■ Az átmeneti rendelkezés tartalma

  ■ A nettó vagy bruttó ellenérték számítás

  7. A többcélú és az egycélú utalványra vonatkozóan 2019-tól bevezetett szabály pontosítása, kiegészítése

  8. ÁFA kötelezettség nélküli megszűnés, átalakulás eseteinek bővítése 2020-tól

  II. Közösségi ügyletek ÁFA megítélésének új szabályai 2020-tól

  1. Közösségi adómentes értékesítés megváltozott szabályai

  ■ Vevői adószám szerepe

  ■ A60-osokon múlik a Közösségen belüli értékesítések adómentessége

  ■ Közösségen belüli adómentes értékesítések esetében a jövőben nem lesz alkalmazható az adómentesség, amennyiben az adóalany az értékesítést nem megfelelően tünteti fel az összesítő nyilatkozatában

  ■ Figyelem: Jelentős változás, könnyítés, hogy a közvetlenül hatályos 282/2011. EU tanácsi végrehajtási rendelet 2020-tól felsorolja azokat a dokumentumokat, amelyek birtokában az adóhatóságnak el kell fogadni a közösségi kiszállítás tényét (Ez nem szerepel az ÁFA törvényben, de attól még kötelező lesz az Adóhatóságra is!)

  ■ Hogyan kell igazolni a kiszállítást, ha az eladó (vagy a fuvarozója) fuvaroz és hogyan, ha a vevő (vagy a fuvarozója) fuvaroz?

  ■ Mit jelent az, hogy két egymásnak nem ellentmondó bizonyíték?

  ■ Szerződések, fuvarszámlák, közjegyzői igazolások, árubiztosítások, nyilatkozatok szerepe felértékelődik

  2. Láncértékesítés szabály és a 2020-tól hatályos változás

  ■ Változik a láncértékesítésre vonatkozó szabály, ha a közbenső vevő fuvaroz

  3. Vevői készletes egyszerűsítés újraszabályozása

  ■ Teljesen újraszabályozta a jogalkotó a vevői készletes egyszerűsítést

  ■ Új szabály és szigorú adminisztráció a vevői készletekre vonatkozóan

  ■ Már nem lesz jelentősége, hogy kié a raktár

  ■ Határidőhöz kötik, hogy meddig lehet az áru vevői készleten

  ■ Az eladó és a vevő letelepedettségének, illetve adószámának jelentősége

  ■ Az ún. vevői készletes nyilvántartás bevezetése és szerepe

  ■ Új összesítő nyilatkozattételi kötelezettség

  ■ Mikor nem alkalmazható az egyszerűsítés

  ■ Új vevő belépésének ÁFA kezelése

  ■ Határidőben nem értékesített készletre vonatkozó ÁFA fizetés és regisztrációs kötelezettség

  4. Változott az export adómentességének igazolása

  ■ Nemcsak kiléptető, hanem a kiviteli vámhatóság igazolása alapján is érvényesíthető az adómentesség export esetén, amennyiben a további adómentességi feltételek is teljesülnek

  5. Import ÁFA levonhatósága

  ■ Azokban az esetekben, amikor a vámhatóság nem hoz határozatot a termék szabadforgalomba bocsátásáról, az adólevonási jog a vámhatóság értesítése alapján is gyakorolható

  6. Exporthoz, importhoz kapcsolódó szolgáltatások, a fuvarozás adómentességének további szűkülése

  ■ 2019. augusztus 23-tól tovább szűkült az adómentes fuvarozás alkalmazási köre, most az import fuvar területén

  ■ Ugyanakkor a teljesítési hely szabályok nem változnak

  ■ Hogyan kell kezelni az importfuvart, az exportfuvart, a vámáru fuvarozását, ha speditőr felé állítják ki a számlát és hogyan akkor, ha a végső megrendelő felé?

  ■ Hogyan kell/lehet igazolni a végső megrendelői minőséget?

  ■ Befolyásolja-e a megítélést, ha nem belföldön letelepedett a speditőr?

  ■ Mi legyen a számlán belföldön és külföldön letelepedett számlabefogadó esetén?

  ■ Adómentesség vs. területi hatályon kívüliség?

  ■ Hogyan kellett kezelni az átmeneti időszakot?

  ■ Mi a helyzet az időszaki elszámolásos számlákkal?

  III. Aktuális ÁFA és számlázási kérdések

  1. Cégautó ÁFA szabályai

  ■ Személygépkocsi áfabeli fogalma 

  ■ Személygépkocsi beszerzés, zárt végű lízing, nyílt végű lízing 

  ■ Tételes levonási tilalom és annak feloldási lehetőségei 

  ■ Operatív lízing, tartós bérlet minősítése az ÁFA-ban 

  ■ Bérbeadási céllal vásárolt személygépkocsira vonatkozó ÁFA levonási lehetőség 

  ■ 2019-től hatályos új levonási szabályok a bérelt személygépkocsinál 

  ■ Bérbeadás értelmezése 

  ■ Nyílt végű lízingbe vett személygépkocsik lízingdíjának kezelése, a kezdőrészlet és a maradványérték áfabeli kezelése 

  ■ Magánhasználat szerepe, a munkába járás minősítése 

  ■ 50%-os diktált levonási hányad bevezetése és ennek értelmezése 

  ■ Hogyan igazolható, hogy az adóalany bevonta a személygépkocsit a gazdasági tevékenységébe? 

  ■ Kizárólag üzleti használatú személygépkocsik kezelése az új rendszerben 

  ■ Mit jelent az általános szabályok szerinti levonás választása és hogyan lehet megtenni? 

  ■ Üzleti használat arányának tételes igazolása: útnyilvántartás és egyéb hitelt érdemlő mód 

  ■ Mi a követendő eljárás az új szabályok szerint, ha a munkáltató magánhasználati ellenértéket szed a dolgozótól? 

  ■ Magánhasználati ellenérték kiterhelése 

  ■ Milyen feltételek mellett vonható le a teljes bérleti díj? 

  ■ Személygépkocsi fenntartási, üzemeltetési költség áfabeli kezelése 

  ■ Mi az ÁFA kezelés, ha a fenntartási, üzemeltetési költség termékértékesítésnek és mi, ha szolgáltatásnyújtásnak minősül? 

  ■ Alkatrész beszerzésekre vonatkozó levonási szabályok 

  ■ Téligumi csere, a motorfelújítás, motorcsere során felmerült ÁFA kezelése 

  ■ Mikor termékbeszerzés és mikor szolgáltatás igénybevétel a fenntartási, üzemeltetési költségek 

  ■ 50%-os diktált levonási hányad értelmezése a felújítási költségeknél 

  ■ Mikor vonható le a teljes üzemeltetési költség ÁFA-ja? 

  ■ Javítási költségek átterhelése 

  ■ Üzemanyagköltség továbbterhelés helyes ÁFA kezelése

  2. Adóalapot csökkentő árengedmények, promóciók ÁFA szabályai

  ■ Mi az eltérés az árengedmény és az utalvány fogalma és ÁFA kezelése között? 

  ■ Egyes promóciók eltérő áfabeli kezelése 

  ■ Százalékos árengedmény, mennyiségi engedmény 

  ■ Üzletpolitikai célú engedmény 

  ■ Skontó helyes áfabeli kezelése 

  ■ Azonnali és utólagos engedmény 

  ■ Kötelező számlázni az árengedményt? – Számlázott és nem számlázott árengedmény 

  ■ Promóciós célú termékjuttatás, szolgáltatás áfabeli kezelése 

  ■ Természetbeni árengedmény 

  ■ Többszereplős árengedményi konstrukciók, utólagos pénzvisszatérítési ügyletek helyes áfabeli kezelése

  3. Utalványokra vonatkozó 2019-től hatályos szabályok gyakorlati alkalmazása és tapasztalatai

  ■ Egycélú utalvány fogalma és ÁFA kezelése a kibocsátáskor, az átruházáskor és a beváltáskor 

  ■ Többcélú utalvány fogalma és ÁFA kezelése a kibocsátáskor, az átruházáskor és a beváltáskor 

  ■ Utalványokkal kapcsolatos bizonylatolási kérdések, utalványok számlázása: Mikor kell és mikor nem lehet számlát vagy nyugtát kiállítani? Mi legyen a bizonylaton? Ki a bizonylat címzettje? 

  ■ Utalványok kibocsátása, értékesítése, beváltása 

  ■ Utalványok ingyenes és térítéses átruházása 

  ■ Adóalap meghatározása 

  ■ Gyakorlati példák 

  ■ Üdülési utalványok, étkezési utalványok, SZÉP Kártya 

  ■ Munkáltatónak ÁFA-t kell fizetni a dolgozónak juttatott cafetéria utalvány után? 

  ■ Mi a különbség az utalvány és az árengedményre jogosító igazolás között és miért fontos ez az ÁFA kezelésnél?

  4. Számlakibocsátási kötelezettség

  ■ Számlázási alapelvek, számlázási rend 

  ■ Miről kell számlát kiállítani és miről nem lehet? Mi a különbség az ÁFA körön kívüli és az ÁFA területi hatálya alá nem tartozó ügyletek bizonylatolása között? 

  ■ Hogyan bizonylatoljuk az ÁFA köteles belső ügyleteket és melyek azok? Mikor lehet és kell számviteli bizonylatot kiállítani számla helyett? 

  ■ Számla tartalmi kellékei a gyakorlatban 

  ■ Mikor nem kell számla? 

  ■ Nyugta használata 

  ■ Nyugta helyett kiállított számla 

  ■ PTGSZLAH adatszolgáltatás tartalma az új rendszerben 

  ■ Külföldön teljesített ügyletek bizonylatolása 

  ■ Külfölditől igénybevett szolgáltatás 

  ■ Számlakibocsátás átvállalása, az önszámlázás szabályai 

  ■ Közvetített szolgáltatás fogalma és helyes számlázása.

  ■ Továbbszámlázott szolgáltatás fogalma

  ■ Mikor kell ugyanazzal az ÁFA-kulccsal továbbszámlázni és mikor különbözővel?

  ■ Hogyan alakul a teljesítési időpont és teljesítési hely a továbbszámlázás során 

  ■ Mellékszolgáltatások, járulékos költségek helyes számlázása 

  ■ Előleg helyes számlázása az új rendszerben

  ■ Előleg és végszámla kezelése, hogyan szabályos a kiállítás és hogyan kell jelenteni róla? Hogyan kell visszavonni az előleg számlát? 100%-os előleg kezelése az új rendszerben 

  ■ Árengedmények számlázása: rabat, mennyiségi, üzletpolitikai kedvezmény, egyedi kedvezmény, termékben adott engedmény, kereskedelmi akciók, promóciók helyes számlázása 

  ■ Kártérítés, kártalanítás, lelépési díjak, kompenzációk, barterügyletek számlázása 

  ■ Devizás számla

  5. Számla teljesítési időpontja

  ■ Számla teljesítési időpont szabályai. Mikor melyiket kell alkalmazni? 

  ■ Gyűjtőszámla és az időszaki elszámolású számla közötti különbség. Mikor kell egyiket és mikor a másikat kiállítani? Melyek a tartalmi kellékei? Gyűjtőszámla kiállítás buktatói az új rendszerben, a gyűjtőszámla kiváltása 

  ■ Részszámla: Részteljesítés fogalma és helyes számlázása. Mi a különbség a részletfizetés, a részteljesítés és az időszaki elszámolás között? Ennek hatása a számlára

  6. Időszaki elszámolás ügyletek gyakorlati alkalmazási problémái

  ■ Mikor melyik teljesítési időpont szabályt kell alkalmazni? 

  ■ Ingatlan bérbeadója által átterhelt közüzemi költség helyes számlázása 

  ■ Hogyan kell kezelni az időszaki elszámolású ügyleteknél az utólagos helyesbítéseket, korrekciókat, pótlólagos kiszámlázásokat, utólagos csökkentéseket, elszámolószámla kiállítását?

  7. Számlakorrekciók

  ■ Melyek a bizonylatkorrekciós módok? 

  ■ Korrekciós bizonylatok fajtái 

  ■ Korrekciós bizonylatok kötelező tartalmi kellékei 

  ■ Érvénytelenítő számla, a helyesbítő számla, a jóváíró számla 

  ■ Mi a számlával egy tekintet alá eső okirat és mikor lehet használni? 

  ■ Nem adót érintő adatok helyesbítése (teljesítési időpont, szállítói, vevői adatok stb.) 

  ■ Számlakorrekciókból származó adókülönbözetek bevallásban való kezelése 

  ■ Mikor kötelező önellenőriznie és mikor nem önellenőrizhet a korrekciós bizonylat kibocsátója? 

  ■ Hogyan kell elszámolnia a levonható adó csökkentésével és a növekedésével járó korrekciókat a korrekciós számla befogadójának? 

  ■ Adózási mód korrekciója 

  ■ Csoportos számlahelyesbítés szabályai 

  ■ Módosítási láncok kezelése

  8. Teljesítés-meghiúsulások, visszáruk, visszaszámlázások kezelése

  ■ Betétdíjas termékek, a göngyölegek helyes számlázása 

  ■ Minőségi kifogás miatti visszáruk és visszavásárlások számlázása 

  ■ Meghiúsult előleg és foglaló

  9. Térítésmentes ügyletek ÁFA szabályai

  ■ Mikor nem adóköteles a térítésmentes termékjuttatás? 

  ■ Áruminta, a kisértékű ajándék és az adomány az áfában 

  ■ Mikor adózik az ingyenes szolgáltatás? 

  ■ Ingyenes ügyletek bizonylatolási szabályai

  10. Adólevonási jog

  ■ Az ÁFA levonás feltéetelei – a  bejelentkezés előtti időszakra alapozott adólevonási jog 

  ■ Adóköteles gazdasági tevékenységgel való közvetlen kapcsolat megléte az adólevonáshoz 

  ■ Meddig terjed a felelősség az adólevonásnál a számlakibocsátó adócsalásáért, illetve a bizonylat hibáiért?

  11. Ingatlannal összefüggő ÁFA és számlázási kérdések

  ■ Ingatlanértékesítés eltérő ÁFA kezelése és számlázása az egyes ingatlan fajták szerint: építési telek, félkész ingatlan, új ingatlan, régi ingatlan, beépítetlen ingatlan 

  ■ Ingatlan beszerzéshez és bérbevételhez kapcsolódó adólevonási szabályok 

  ■ Építőiparnál felmerülő fordított adózás 

  ■ Lakóingatlan fogalma és speciális kezelése az értékesítésnél, a bérbeadásnál és a beszerzésnél/építésnél 

  ■ Ingatlan bérbeadása (lakóingatlan és egyéb ingatlan bérbeadás, garázsbérbeadás eltérő kezelése) 

  ■ Rövid távú bérbeadás, elektronikus platformon keresztüli bérbeadás, kereskedelmi szálláshelyszolgáltatás 

  ■ Adókötelessé tétel 

  ■ Ingatlan értékesítésének és az ingatlan bérbeadásának a szabályai (adókötelezettség, adómentesség, fordított adózás) 

  ■ Egyes ingatlan kategóriákkal (építési telek, lakóingatlan, félkész, új ingatlan, beépítetlen ingatlan stb.) kapcsolatos ÁFA levonási szabályok 

  ■ 5%-os lakásáfa kivezetésével kapcsolatos átmeneti szabály

  12. Elektronikus számlázás, számlabefogadás

  ■ Elektronikus számla 

  ■ Fogalma, fajtái 

  ■ Kötelező-e befogadni elektronikus számlát? 

  ■ Elektronikus aláírás és felülhitelesítés 

  ■ PDF-es számla mikor elektronikus és mikor papír alapú? Miért fontos a különbség? 

  ■ Archiválásra vonatkozó új szabályok 

  ■ Hogyan kell elektronikus számlát archiválni és hogyan papír alapút? 

  ■ Új lehetőség: archiválás zárt rendszer keretében 

  ■ Hash


  Részvételi díj:

  Részvételi díj, mely költségként elszámolható: 33.200 Ft + áfa/fő/2 nap

  Kedvezmények a részvételi díjból:

  Új jelentkező weboldalon keresztül (30% kedvezmény):

  33.200 Ft + áfa/fő/2 nap helyett 23.240 Ft + áfa/fő/2 nap

  Kettő vagy több új jelentkező weboldalon keresztül (30% + 5% kedvezmény):

  33.200 Ft + áfa/fő/2 nap helyett 22.080 Ft + áfa/fő/2 nap

  Ügyfél weboldalon keresztül (40% kedvezmény):

  33.200 Ft + áfa/fő/2 nap helyett 19.920 Ft + áfa/fő/2 nap

  Kettő vagy több ügyfél weboldalon keresztül (40% + 5% kedvezmény):

  33.200 Ft + áfa/fő/2 nap helyett 18.925 Ft + áfa/fő/2 nap


  Ki számít ügyfélnek? A Vezinfó Kft. ügyfelének számít az a személy (cég vagy intézmény), aki (amely) már legalább egyszer jelentkezett egy előadásra vagy megrendelt egy kiadványt. A kedvezmény átruházható a cégen/intézményen belül.

  A részvételi díj tartalmazza az előadásokat, az oktatási segédanyagot nyomtatott és elektronikus formátumban, az íróeszközt, a WIFI használatot, a reggeli édes és sós süteményeket, az ebédszünetben kapott pizzaszeleteket, valamint a nap közben fogyasztott kávét, teát és ásványvízet.
  A részvételi díj számlája étellel-itallal kapcsolatos költséget, közvetített szolgáltatást nem tartalmaz!
  Az áfa mértéke: 27%. Az előadások díja költségként elszámolható.

  Jelentkezési feltételek:

  Ez a meghívó ajánlatnak minősül, a jelentkezés az ajánlat elfogadásának számít és fizetési kötelezettséget von maga után. A jelentkezési lap kitöltője és aláírója kötelezi magát, hogy a jelentkezés elfogadása esetén a részvételi díjról részére e-mailen megküldött díjbekérőt az azon szereplő fizetési határidőig kiegyenlíti. A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében regisztráljuk és a díjbekérő megküldésével a lent megadott e-mail címre igazoljuk vissza. A rendezvény napján készpénzfizetés is lehetséges, kérjük, erre vonatkozó igényét a jelentkezési lapon előre jelezze. A kiegyenlítés után a rendezvény helyszínén adjuk oda a végszámlát. A Vezinfó Kft. megkéri a kedves résztvevőt, hogyaz átutalás bizonylatának másolatát a biztonság kedvéért szíveskedjék magával hozni. Lemondást csak írásban fogadunk el a rendezvényt megelőző 2. munkanapig. Ezt követő lemondás esetén a részvételi díj 50% + áfa költségét kiszámlázzuk. Lemondás hiányában a teljes részvételi díjat kiszámlázzuk. Amennyiben a jelentkező az előadáson a részvételi díj befizetése ellenére nem vesz részt, és az előadás előtti 2. munkanapig a részvételét írásban nem mondta le, a részvételi díj 70%-át költségtérítésként felszámítjuk és visszatartjuk, vagy más képzésre történő jelentkezés átirányítását rugalmasan kezeljük. A jelentkező adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Vezinfó Kft. a jövőben e-mailen személyre szólóan küldjön az előadásairól, kiadványairól tájékoztatókat.  Szervező fenntartja magának a jogot, hogy nem megfelelő érdeklődés vagy egyéb nem várt esemény (pl. előadó betegsége, áramszünet, időjárási viszonyok) esetén a képzés elmarad ez esetben további részvételi lehetőséget Jelentkező részére biztosítunk. Jelentkező ezen túlmenően további anyagi igénnyel ezért nem léphet fel.
  Fontos! Az étellel, itallal kapcsolatos költséget a díjbekérőn és a számlán külön sorban, közvetített szolgáltatásként nem tüntetjük fel. A természetbeni juttatás után fizetendő közterheket a Vezinfó Kft. átvállalja. Kivéve, ha valaki külön őrzött parkolót igényel.
 • MennyiségKedvezményTermék ára
  1vagy többkevesebb mint 2-29 515 Ft/fő
  2vagy több 5 %28 039 Ft/fő
 • Igénybe vehető szolgáltatások
  Igénybe vehető szolgáltatásokIgénybe vehető szolgáltatásokIgénybe vehető szolgáltatásokIgénybe vehető szolgáltatásokIgénybe vehető szolgáltatások
  Szolgáltatások a helyszínen
  kávészünet, ebéd, kreditpontok, WIFI, jegyzettömb