Termék részletek-20%
Vám- és Jövedéki Koordinátor Képzés

Vám- és Jövedéki Koordinátor Képzés

2 napos szakmai képzés, államilag elismert tanúsítvánnyal (Nyilvántartási szám: E-001513/2016/D021)
Dátum:
2021. június 9. + június 10.
Előadó:
Dr. Falcsik István
Részvételi díj:
76 900 Ft
Webshop ár
61 520 Ft (Vége: 2021.06.09)
Ügyfeles webshop ár:
53 830 Ft
Oktatás típusa:
Oktatás típusa
Kosárba Kosárba

VÁM- ÉS JÖVEDÉKI KOORDINÁTOR KÉPZÉS

Képzés nyilvántartásba-vételi száma: E-001513/2016/D021

Államilag elismert és engedélyezett Vám- és Jövedéki Koordinátor Képzés!  

ÉLŐ/ONLINE KÉPZÉS: Kényelmesen otthonról vagy az irodából élő közvetítéssel. Nincs utazási költség, nincs utazási idő. Élő megtekintés a részvételi díj kifizetése után kapott egyedi felhasználónévvel és jelszóval. Az élő képzés közben online kérdezési lehetőség. Államilag elismert és engedélyezett tanúsítvány (sikeres rövid online záróvizsga után). Az élő/online képzés ÁFA-mentes.
Részletek
 • Időpont:

  2021. június 9. + június 10. (szerda + csütörtök)
  09.00–16.00, regisztráció 8.30-tól

  Oktató:

  Dr. Falcsik István
  ügyvéd, üzletágvezető, RSM Hungary

  Felvétel helyszíne:     

  MOHA Ház (1143 Budapest, Gizella út 42-44.)

  Ellátás:

  08.30–09.00: Regisztráció
  09.00–12.00: Előadás 1. része
  12.00–12.45: Szünet
  12.45–16.00: Előadás 2. része
  Az élő/online képzés áfamentes. Az előadás díja költségként elszámolható.

  A 2 napos élő/online képzés elvégzéséről államilag elismert és engedélyezett tanúsítványt állítunk ki.

  Jelentkezési feltétel: A bekapcsolódás nincs iskolai végzettséghez kötve.

  Az élő/online képzés sikeres teljesítésének feltétele: képzésen való részvétel és sikeres online záróvizsga (feleletválasztós rövid tesztsor).


  Ajánló:

  Képzés célja: A képzés célja, hogy a képzésben részvevők ismerjék meg a vám- és jövedéki igazgatás alapjait, tudjanak eligazodni az export és import kereskedelmi folyamatok kezelésében. Áttekintő képet kapjanak arról, hogy a vám- és jövedéki kötelezettségek milyen módon teljesíthetőek a leghatékonyabban, és milyen jogok illetik meg a gazdálkodókat a hatósági eljárás során.

  Képzés célcsoportja: A képesítést megszerezni kívánó személyek, akik lehetnek munkáltatói döntés alapján beiskolázott munkavállalók, és/vagy saját elhatározásuk alapján fejlődni kívánó résztvevők és/vagy állami munkaerő-piaci támogatásban, vagy Európai Uniós támogatásban részesülő résztvevők.

  Szakmai kompetenciák: A képzést elvégző résztvevő a képzés során megszerezhető kompetenciák által képessé válik: az export és import kereskedelmi folyamatok kezelésére és a vám- és jövedéki kötelezettségek hatékony teljesítésére.


  Tematika:

  Az EU vámigazgatási rendszere

  ■ Gazdaságpolitika, kereskedelempolitika, vámpolitika

  ■ Vámunió és a harmadik országok vámjogi kapcsolata

  ■ A vámunió működése, jelentősége

  ■ Az EU vámjogi forrásai, az EU Vámkódex szerkezeti bemutatása

  Nemzeti vámszabályozás, Magyarország a Vámunióban

  ■ A nemzeti Vámtörvény és az EU Vámkódex viszonya

  ■ Visszatekintés, a jelenlegi nemzeti vámrendszer kialakulása

  ■ Tagállamok és az EU vámjogi kapcsolatai

  ■ A vámeljárások szabályozási rendszere

  ■ A nemzeti vámtörvény bemutatása, a vámeljárások technológia rendje

  Termékek vámtarifális besorolásának nemzeti rendszere, a vámtarifaszám jelentősége

  ■ A termékek besorolásának elvei, a kombinált nomenklatúra szerkezete

  ■ A vámtarifális besorolás jelentősége, jogi háttere

  ■ Tarifális vámkedvezmények

  ■ A hatóság által kiadott kötelező érvényű besorolás jogi tartalma

  Vámjogi származás meghatározás, a vámérték jelentősége, a vámteher fogalma, kezelése

  ■ Az áruk származásának meghatározását szabályozó normák

  ■ A származás vámjogi tartalma, a preferenciális származás jelentősége

  ■ A vámérték, mint a fizetendő vámteher alapja

  ■ A vámérték meghatározása, problematikája

  ■ A vámérték és a transzferár kapcsolata

  ■ A vámteher tartalmi elemei

  ■ Importált termék vámstruktúrájának kialakítása, lehetőségek keretei

  A vámigazgatási eljárás, az import és export vámkezelés folyamata, informatikai rendszerek

  ■ A vámigazgatási eljárás szabályozási elvei a Vámkódexben és nemzeti vámjogban

  ■ Az eljárás menete, vámigazgatási határozatok

  ■ Jogorvoslati eljárás, bírósági felülvizsgálat, EU döntések jelentősége

  ■ Szankciók az eljárás során

  ■ A vámigazgatási eljárás informatikai támogatottsága és annak európai rendszere

  Modern vámjogi megoldások, vámtevékenységi engedélyek rendszere

  ■ Az export és import folyamatok kezelésének megoldási lehetőségei

  ■ Vállalati rendszerbe integrált vámfolyamatok, vagy vámszolgáltató igénybevétele

  ■ A vámszolgáltatási piac szereplői, a vámszolgáltatások piaci trendjei

  ■ Export és import folyamatok kezelése virtuális hatósági felügyelet mellett

  ■ Az AEO (Authorised Economic Operator) rendszere

  ■ Vámtevékenységi engedélyek a gyakorlatban

  A vám, a jövedék, a logisztika, a pénzügyi számviteli szabályok és a vállalat irányítási rendszerek kapcsolata

  ■ Az export és import folyamatok a vállalati rendszerekben

  ■ Az egyes területek kapcsolódási pontjai

  ■ A kapcsolatok jogi szabályozottsága, jelentősége

  ■ Kockázatok és azok kezelésének lehetőségei

  A vám- és jövedéki igazgatási eljárások szereplői, a vámhatóság, a vám- és jövedéki szolgáltatók, valamint az exportőrök és importőrök mátrixa

  ■ A vám- és jövedéki eljárás szereplőinek kapcsolódási pontjai

  ■ A vámhatóság szerepe, gyakorlata, a vámellenőrzés és a virtuális vámfelügyelet

  ■ A vám- és jövedéki szolgáltatók tevékenysége, tagozódása, a szolgáltatás piaci jellemzői

  ■ A vámközreműködők, vámügynökök, vámszakértők, jövedéki ügyintézők szerepének szabályozása

  ■ A vámjogi képviselet, mint speciális EU Vámkódex által szabályozott képviseleti forma

  A jövedéki igazgatás rendszere, a nemzeti szabályozás a vonatkozó irányelvek tükrében

  ■ Az európai és a hazai jövedéki szabályozás kapcsolata jogi háttere

  ■ A jövedéki termékek köre, meghatározásuk

  ■ A jövedéki tevékenységek engedélyezési rendszere

  ■ A jövedéki tevékenységek ismertetése

  ■ A jövedéki garanciáról és a jövedéki adófizetési kötelezettségről

  A jövedéki eljárás, a szabályozás szerkezete, informatika támogatottsága

  ■ Az engedélyezési eljárások, feltételek, nyilvántartások

  ■ Jövedéki hatósági ellenőrzés menete, eredménye

  ■ Jövedéki eljárás során alkalmazható szankciók

  ■ Jogorvoslat

  ■ A jövedéki ellenőrzés és adókezelés teljes digitalizáltsága

  A vám és jövedéki szolgáltatók által használt vám- és jövedéki szoftver gyakorlati bemutatása

  ■ Nyilvántartások vezetése

  ■ Vámkezelések kezdeményezése

  ■ Jövedéki szállítmány bejelentése

  ■ Vámraktárkezelő program


  Részvételi díj:

  Az élő/online képzés ÁFA-mentes!

  Részvételi díj, mely költségként elszámolható: 76.900 Ft/fő/2 nap

  Kedvezmények a részvételi díjból:

  Új jelentkező weboldalon keresztül (20% kedvezmény):

  76.900 Ft/fő/2 nap helyett 61.520 Ft/fő/2 nap

  Kettő vagy több új jelentkező weboldalon keresztül (20% + 5% kedvezmény):

  76.900 Ft/fő/2 nap helyett 58.445 Ft/fő/2 nap

  Ügyfél weboldalon keresztül (30% kedvezmény):

  76.900 Ft/fő/2 nap helyett 53.830 Ft/fő/2 nap

  Kettő vagy több ügyfél weboldalon keresztül (30% + 5% kedvezmény):

  76.900 Ft/fő/2 nap helyett 51.140 Ft/fő/2 nap


  Ki számít ügyfélnek? A Vezinfó Kft. ügyfelének számít az a személy (cég vagy intézmény), aki (amely) már legalább egyszer jelentkezett egy előadásra vagy megrendelt egy kiadványt. A kedvezmény átruházható a cégen/intézményen belül.

  Az élő/online képzés áfamentes. Az előadás díja költségként elszámolható.

  Jelentkezési feltételek:

  Ez a meghívó ajánlatnak minősül, a jelentkezés az ajánlat elfogadásának számít és fizetési kötelezettséget von maga után. A jelentkezési lap kitöltője és aláírója kötelezi magát, hogy a jelentkezés elfogadása esetén a részvételi díjról részére e-mailen megküldött díjbekérőt az azon szereplő fizetési határidőig kiegyenlíti. A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében regisztráljuk és a díjbekérő megküldésével a lent megadott e-mail címre igazoljuk vissza. A kiegyenlítés után a rendezvény helyszínén adjuk oda a végszámlát. A Vezinfó Kft. megkéri a kedves résztvevőt, hogyaz átutalás bizonylatának másolatát a biztonság kedvéért szíveskedjék magával hozni. Lemondást csak írásban fogadunk el a rendezvényt megelőző 2. munkanapig. Ezt követő lemondás esetén a részvételi díj 50% + áfa költségét kiszámlázzuk. Lemondás hiányában a teljes részvételi díjat kiszámlázzuk. Amennyiben a jelentkező az előadáson a részvételi díj befizetése ellenére nem vesz részt, és az előadás előtti 2. munkanapig a részvételét írásban nem mondta le, a részvételi díj 70%-át költségtérítésként felszámítjuk és visszatartjuk, vagy más képzésre történő jelentkezés átirányítását rugalmasan kezeljük. A jelentkező adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Vezinfó Kft. a jövőben e-mailen személyre szólóan küldjön az előadásairól, kiadványairól tájékoztatókat.  Szervező fenntartja magának a jogot, hogy nem megfelelő érdeklődés vagy egyéb nem várt esemény (pl. előadó betegsége, áramszünet, időjárási viszonyok) esetén a képzés elmarad ez esetben további részvételi lehetőséget Jelentkező részére biztosítunk. Jelentkező ezen túlmenően további anyagi igénnyel ezért nem léphet fel.
Több fő utáni kedvezmény (rendszer számítja)
 • MennyiségKedvezményTermék ára
  1vagy többkevesebb mint 2-61 520 Ft/fő
  2vagy több 5 %58 444 Ft/fő
Szolgáltatások
 • Cikkszám
  81227e

Kapcsolat

Galéria

Partnereink

Vezinfó blog

Jogadó blog

HELYSZÍNEINK

Kiadó
Moha Ház
1143 Budapest, Gizella út 42-44.

1143 Budapest, Gizella út 42-44.

Feliratkozás hírlevélre

Amennyiben Ön feliratkozik hírlevelünkre és "kipipálja" a hozzájárulási nyilatkozatot, akkor azonnal ingyenesen elküldjük e-mailen az ADÓZÁS/SZÁMVITEL (A szakma lapja) című folyóirat 40 oldalas mintaszámát, PDF formátumban.

minden mező kitöltése kötelező
Facebook