Vásárlási feltételek

1. Bevezetés

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.vezinfo.hu honlapon (a továbbiakban: weboldal) elérhető szolgáltatások igénybevételének igénybevevő (továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit. A weboldal használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a weboldalon elérhető tájékoztatások nyújtják. Az egyes szolgáltatásokra vonatkozó egyedi feltételek az adott szolgáltatásnál az ÁSZF rendelkezésein felül kerülnek feltüntetésre. A Felhasználó a Vezinfó Kiadó és Tanácsadó Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) weboldalára (online felületére) történő belépéssel, így különösen a Szolgáltató által nyújtott bármely szolgáltatás igénybevételével és a weboldal használatával elfogadja és tudomásul veszi a jelen ÁSZF-ben és az Adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltakat.

2. Szolgáltató

Név: VEZINFÓ KIADÓ ÉS TANÁCSADÓ KFT.

Székhely: 1143 Budapest, Gizella út 42-44.

Levelezési cím: 1143 Budapest, Gizella út 42-44.

Képviselő neve: Tóth Csaba

Cégjegyzékszám: 01-09-904350

Bejegyző Bíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 14449532-2-42

(Felnőttképzési) Nyilvántartási szám: B/2020/001497

Ker.tev. nyilv.szám: XIII/12176/2015/B

Számlavezető pénzintézet: MKB Bank Zrt.

Számlaszám: 10300002-10416015-49020029

E-mail cím: info@vezinfo.hu

Telefonszám: (06-1) 236-0635

Fax: (06-1) 236-0037

3. A weboldalon folytatott tevékenység

Szolgáltató a weboldalon egyrészt saját maga által szervezett tantermi (vagy saját maga által rögzített) adózási, számviteli és jogi konferenciák, képzések (vagy videókonferenciák, e-learning anyagok), másrészt saját maga által megjelentetett (kiadott) adózási, számviteli és jogi szakkönyvek, folyóiratok kiskereskedelmi értékesítésével foglalkozik.

4. Kapcsolódó honlapok

Szolgáltató további honlapokat is üzemeltet (melyek a www.vezinfo.hu weboldalról is elérhetőek): www.vezinfoblog.hu, www.vezinfoklub.hu, www.vezinfokredit.hu, www.konyvelok-lapja.hu, www.afa-szamlazas.hu, www.sarcharc.blog.hu (a továbbiakban: kapcsolódó honlapok).

5. A weboldalon történő jelentkezés tantermi konferenciára, képzésre

5.1. Jelentkezési folyamat (weboldalon, faxon, e-mailen, postai úton keresztül) legfontosabb pontjai röviden összefoglalva

 

A weboldalon (vagy elektronikus hírlevélben) található aktuális szakmai konferenciák, képzések részletes tájékoztatói meghívónak számítanak. A meghívó ajánlatnak minősül, a jelentkezés (a weboldal webshop-űrlapján vagy a jelentkezési lap e-mailen, faxon vagy postai úton történő Felhasználói elküldésén keresztül) az ajánlat és az ÁSZF elfogadásának számít, és fizetési kötelezettséget von maga után, amennyiben a jelentkezés elfogadásra kerül. A Felhasználó, aki a weboldal webshop-űrlap vagy jelentkezési lap kitöltője és aláírója, kötelezi magát, hogy a jelentkezése elfogadása esetén a részvételi díjról részére e-mailen megküldött díjbekérőt az azon szereplő fizetési határidőig kiegyenlíti Szolgáltatónak. A Szolgáltató a jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében regisztrálja és a díjbekérő megküldésével a megadott e-mail címre igazolja vissza Felhasználónak. A rendezvény napján készpénzfizetés is lehetséges, az erre vonatkozó igényét a Felhasználó a jelentkezésnél köteles előre jelezni. A részvételi díj kiegyenlítése után a Szolgáltató a rendezvény helyszínén adja oda a Felhasználónak a végszámlát. A Szolgáltató megkéri a Felhasználót, hogy az átutalás bizonylatának másolatát a biztonság kedvéért szíveskedjen a rendezvényre magával hozni. A Szolgáltató a Felhasználó jelentkezésének lemondását csak írásban fogadja el a rendezvényt megelőző 2. munkanapig. Ezt követő lemondás esetén Szolgáltató a részvételi díj 50% + áfa költségét kiszámlázza Felhasználónak. Lemondás hiányában Szolgáltató a teljes részvételi díjat kiszámlázza Felhasználónak. Amennyiben a Felhasználó (jelentkező) az előadáson a részvételi díj befizetése ellenére nem vesz részt, és az előadás előtti 2. munkanapig a részvételét Szolgáltatónál írásban nem mondta le, Szolgáltató a részvételi díj 70%-át költségtérítésként felszámítja és visszatartja, vagy Felhasználónak más képzésre történő jelentkezés átirányítását rugalmasan kezeli az eredeti jelentkezéstől számított három hónapon belül. Szolgáltató az étellel, itallal kapcsolatos költséget a díjbekérőn és a számlán külön sorban, közvetített szolgáltatásként nem tünteti fel. A természetbeni juttatás után fizetendő közterheket a Szolgáltató átvállalja. Kivéve, ha Felhasználó külön ebédet vagy őrzött parkolót igényel. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy nem megfelelő érdeklődés vagy egyéb nem várt esemény (pl. előadó betegsége, áramszünet, időjárási viszonyok) esetén a képzés elmarad, ez esetben további részvételi lehetőséget Felhasználó részére biztosít.

 

5.2. Jelentkezés folyamata részletesen (ajánlati kötöttség, szerződés létrejötte, számla, fizetés, lemondás)

 

5.2.1. Jelentkezés folyamata

 

A weboldal aktuális tantermi konferenciák, képzések bemutatását és az azokra való online jelentkezési lehetőséget biztosít a Felhasználók számára. A weboldalon a Felhasználó menüpontok segítségével böngészhet. A konferenciák, képzések időrendi sorrendben találhatók meg, egymás alá rendezve. A konferencialistáról az adott képzés részletes aloldala a „Bővebben>” vagy a „Részletek>” gombra való kattintással érhető el, itt tájékozódhat a Felhasználó az adott konferencia részletes jellemzőiről, áráról.

 

A választott konferencia a „Jelentkezés>” gomb segítségével helyezhető a kosárba, a gomb mellett a jelentkező személyek száma beállítható. A Felhasználó a kosár tartalmát a „Kosár” menüpont segítségével ellenőrizheti. Itt módosíthatja azt, hogy a kosárba tett konferenciákból hány fajtára kíván jelentkezni vagy egy adott konferenciára hány személlyel kíván jelentkezni, illetve törölheti az adott tételt. A „Kosár ürítése” gomb segítségével lehetőség van a kosár teljes kiürítésére is. A Felhasználó a „Jelentkezés” gombra klikkelve folytathatja a vásárlási folyamatot.

 

Második lépésként lehetőség van belépésre, regisztrációra, valamint regisztráció nélküli vásárlásra. Tehát a regisztráció nem kötelező. A regisztráció és a regisztráció nélküli vásárlás esetén az alábbi adatokat kell a Felhasználónak megadnia: cég/intézmény neve, jelentkező személy(ek) neve, jelentkező személy(ek) beosztása, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím, valamint ha ettől eltérő, a szállítási cím. Regisztrációhoz az előbbi adatokon felül egy jelszó megadása is szükséges. A sikeres regisztrációról a Felhasználó e-mailben és a weboldalon tájékozódhat. A Felhasználó a regisztrációjának törlését e-mailben kérheti a Szolgáltatótól, ez esetben új vásárláshoz újra kell regisztrálnia. A hozzáférési adatok titokban tartásáért a Felhasználó felelős. A Felhasználó felelős az adatai frissítéséért, valamint köteles a Szolgáltatónak bejelenteni, ha tudomására jutott, hogy az adataival harmadik fél visszaélt. Elfelejtett jelszó esetén a honlapon új jelszó kérhető a regisztrált e-mail címre. Amennyiben a Felhasználó korábban regisztrált a weboldalon, a jelentkezési folyamat az e-mail címének és jelszavának megadásával folytatható.

 

A jelentkezés következő lépéseként a Felhasználónak ki kell választania a számára megfelelő fizetési módot (utalás, bankkártya, készpénz). A Felhasználó itt tudja bejelölni, hogy kér-e térítés ellenében ebédet és/vagy parkolót, valamint – amennyiben kreditpontos az előadás – itt tudja jelezni, hogy kér-e (könyvelői, adótanácsadói, adószakértői, könyvvizsgálói) kreditpontot, nyilvántartási számának megadásával. A Felhasználó egy összefoglaló oldal segítségével ellenőrizheti minden korábban megadott adatát, és a konferenciá(ka)t, amely(ek)re jelentkezni kívánt. Adatbeviteli hibák esetén a ceruza ikon segítségével javíthat a megadott adatokon.

 

Ha a Felhasználó mindent megfelelőnek talál, akkor a „Jelentkezés elküldése” gomb segítségével véglegesítheti jelentkezését. Erről a weboldalon, illetve e-mailben kap megerősítést. Amennyiben a jelentkezés rögzítése után (pl. a visszaigazoló e-mailben) észlel hibás adatot, azt haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül köteles jelezni a Szolgáltató felé. Ezt az időpontot követően a tévesen vagy tévedésből kitöltött (pl. a konferenciára való téves jelentkezés, nem a megfelelő konferenciára való jelentkezés) jelentkezési lap vagy weboldal webshop-űrlap miatti kártérítési felelősségét a Szolgáltató kizárja, amelyet Felhasználó kifejezetten elfogad.

A jelentkezés (a weboldal webshop-űrlapján vagy a jelentkezési lap e-mailen, faxon vagy postai úton történő Felhasználói elküldésén keresztül) az ajánlat és az ÁSZF elfogadásának számít, és fizetési kötelezettséget von maga után, amennyiben a jelentkezés elfogadásra kerül.

A Felhasználó, illetve a szolgáltatás igénybe vevője tudomásul veszi, és kifejezetten hozzájárul, hogy a Szolgáltató a teljesítéshez közvetített szolgáltatást vesz igénybe.

 

5.2.2. Szerződés létrejötte, ajánlati kötöttség, számla, fizetés

 

A weboldalon (vagy elektronikus hírlevélben) található aktuális szakmai konferenciák, képzések részletes tájékoztatói meghívónak számítanak. A meghívó ajánlatnak minősül, a jelentkezés (a weboldal webshop-űrlapján vagy a jelentkezési lap e-mailen, faxon vagy postai úton történő elküldésén keresztül) az ajánlat és az ÁSZF elfogadásának számít, és fizetési kötelezettséget von maga után. Az ajánlati kötöttség a weboldalon vagy a jelentkezési lapon lévő adott előadás konkrét megtartási napjáig áll fenn. A szerződés megkötésére távollevők között kerül sor. Felhasználó (résztvevő) a weboldal webshopjában található elektronikus űrlap vagy a (e-mailen, faxon, postai úton elküldött) jelentkezési lap kitöltésével megadja Szolgáltató részére a szerződéskötéshez szükséges adatait, amit Szolgáltató a jelen ÁSZF-ben meghatározott körben és a közzétett Adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltak szerint kezeli. A szerződés megkötésére kizárólag magyar nyelven van lehetőség. A jelentkezés leadása elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a T4anács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit. A beérkezett jelentkezést Szolgáltató köteles késedelem nélkül, de – technikai, műszaki problémák esetén – legkésőbb 48 órán belül visszaigazolni. Elektronikus úton történő szerződéskötésre a Ptk. XVI. Fejezetének rendelkezései az irányadóak. Késedelmesen megtett elfogadó nyilatkozat esetén a szerződés nem jön létre. Időben elküldött, de elkésetten érkezett ajánlatnak a Ptk. 6:68. § (3) bekezdésében foglaltak minősülnek azzal, hogy az előadáson való részvételt a Szolgáltató megtagadhatja, ha a beérkezési sorrend alapján az előadás keretszáma már betelt. Emiatt kártérítést a Felhasználó (jelentkező) nem követelhet a Szolgáltatótól.

 

A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében regisztrálja a Szolgáltató és a díjbekérő megküldésével a Felhasználó által megadott e-mail címre igazolja vissza. A Felhasználó, aki a jelentkezési lap kitöltője és aláírója, kötelezi magát, hogy a jelentkezés elfogadása esetén a részvételi díjról részére e-mailen megküldött díjbekérőt az azon szereplő fizetési határidőig kiegyenlíti.

Azokban az esetekben, amikor a teljes ellenérték egyösszegben előlegként megfizetésre kerül, Szolgáltató a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály 3527733617; AVÉ 2013/5. iránymutatásának megfelelően, a bizonylatolás során két számlázási megoldást alkalmaz:

 1. a) Az egyik megoldás az, hogy a 100 százalék előleg átvételekor, jóváírásakor a teljesítésre kötelezett Szolgáltató kibocsátja az előlegszámlát (adóalap és adóösszeg bontásban, az ügyletre irányadó áfa-mérték feltüntetése mellett, feltéve, hogy nem egyszerűsített adattartalmú számláról van szó), jelölve az előleg átvételének, jóváírásának napját, mint adófizetési kötelezettség keletkezési napot. Ezt követően pedig majd a teljesítéskor - a teljesítés napjával - kibocsát egy ún. nullás végszámlát, amelyen a korábban átvett, 100 százalék előleget kivezeti.
 2. b) A másik megoldás a teljes ellenérték előlegként való megfizetése esetén az előlegszámla és a végszámla ugyanazon számladokumentumra kerül, azaz a kibocsátott előleg-számlán a számlakibocsátó szerepelteti az előlegként átvett 100 százalék összeget (adóalap és adóösszeg bontásban, az ügyletre irányadó áfa-mérték feltüntetése mellett, feltéve, hogy nem egyszerűsített adattartalmú számláról van szó), jelölve az előleg átvételének, jóváírásának napját, mint adófizetési kötelezettség keletkezési napot, majd pedig a Szolgáltató ezen a számladokumentumon megjelöli az ügylet majdani teljesítési időpontját is, jelezve, hogy ekkor már további ellenérték rendezésre nem kerül sor. Ezzel a megoldással nem történik kétszeres bizonylat-kibocsátás (ti. az előlegszámlát követően egy ún. nullás végszámla kibocsátása), hanem csupán a 100 százalék előleg átvételét, jóváírását kísérő – az előzőek szerint ismertetett adatokkal történő – számla kiállítására kerül sor.

A b) szerinti megoldás azonban nem alkalmazható olyan esetekben, amikor a 100 százalék előlegről szóló számla kibocsátásakor még nem ismert az ügylet majdani teljesítési időpontja, ugyanis ez utóbbi esetben az előlegszámlán az ügylet teljesítési időpontjának feltüntetése, és így az áfatörvény 169. § g) pontjának való megfelelés nem lehetséges.

 

A részvételi díj címen kiszámlázott tétel tartalmazza: az előadást, az oktatási segédanyagot nyomtatott és elektronikus formátumban, az íróeszközt, a WIFI használatot, a reggeli édes és sós süteményeket,  valamint a nap közben fogyasztott kávét, teát és ásványvízet.

A részvételi díj kiegyenlítése után a Szolgáltató a rendezvény helyszínén adja oda a Felhasználónak a végszámlát. A Szolgáltató papír alapú számlát állít ki. A Szolgáltató megkéri a Felhasználót, hogy az átutalás bizonylatának másolatát a biztonság kedvéért szíveskedjen a rendezvényre magával hozni.

 

A rendezvény napján készpénzfizetés is lehetséges, az erre vonatkozó igényét a Felhasználó a jelentkezésnél köteles előre jelezni.

 

Azon fizetési módok felsorolása, amelyet a weboldal biztosít és ezek részletes bemutatása:

 • előre utalás
 • bankkártya
 • készpénz

 

A konferencia, képzés a weboldal webshop-űrlapjának vagy a jelentkezési lap kitöltésével, a Felhasználó által vállalt formában történő teljes összegű részvételi díj megfizetésével és a jelen ÁSZF elfogadása mellett látogatható. Az előadáson az a Felhasználó vehet részt, aki a részvételi díjat az általa a weboldal webshop-űrlapján vagy a jelentkezési lapon választott fizetési módozat szerint határidőre vagy az előadás helyszínén, de az előadás megkezdése előtt megfizette a Szolgáltatónak.

 

A honlapon megadott jelentkezési lap (Meghívó) ajánlatnak minősül, a jelentkezés az ajánlat elfogadásának számít és fizetési kötelezettséget von maga után. A jelentkezési lap kitöltője és aláírója kötelezi magát, hogy a jelentkezés elfogadása esetén a részvételi díjról részére e-mailen megküldött díjbekérőt az azon szereplő fizetési határidőig kiegyenlíti. A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében regisztráljuk és a díjbekérő megküldésével a lent megadott e-mail címre igazoljuk vissza.  A kiegyenlítés után a rendezvény helyszínén adjuk át a végszámlát. A Vezinfó Kft. felkérheti a résztvevőt, hogy az átutalás bizonylatának másolatát szíveskedjék magával hozni.

Lemondást csak írásban fogadunk el a rendezvényt megelőző 2. munkanapig. Ezt követő lemondás esetén a részvételi díj 50% + áfa költségét kiszámlázzuk. Lemondás hiányában a teljes részvételi díjat kiszámlázzuk. Amennyiben a jelentkező az előadáson a részvételi díj befizetése ellenére nem vesz részt, és az előadás előtti 2. munkanapig a részvételét írásban nem mondta le, a részvételi díj 70%-át költségtérítésként felszámítjuk és visszatartjuk, vagy más képzésre történő jelentkezés átirányítását rugalmasan kezeljük.

Szervező fenntartja magának a jogot, hogy nem megfelelő érdeklődés vagy egyéb nem várt esemény (pl. előadó betegsége, áramszünet, időjárási viszonyok) esetén a képzés elmaradjon ez esetben további részvételi lehetőséget Jelentkező részére biztosítunk. Jelentkező ezen túlmenően további anyagi igénnyel ezért nem léphet fel.

 

Szolgáltató az étellel, itallal kapcsolatos költséget a díjbekérőn és a számlán külön sorban, közvetített szolgáltatásként nem tünteti fel. A természetbeni juttatás után fizetendő közterheket a Szolgáltató átvállalja. Kivéve, ha Felhasználó külön ebédet vagy őrzött parkolót igényel. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy nem megfelelő érdeklődés vagy egyéb nem várt esemény (pl. előadó betegsége, áramszünet, időjárási viszonyok) esetén a képzés elmarad, ez esetben további részvételi lehetőséget Felhasználó részére biztosít.

 

Amennyiben a képzést a VEZINFÓ Kft. felnőttképzési tevékenysége keretében szervezi, akkor ezzel kapcsolatban a jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettségét teljesíti a TAO tv. szerint, és erről a végszámlában nyilatkozatot tesz.

 

5.2.3. Ki számít a Szolgáltató ügyfelének?

 

A Szolgáltató ügyfelének számít az a Felhasználó (legyen az személy, cég vagy intézmény), aki (amely) már legalább egyszer jelentkezett a Szolgáltató által szervezett konferenciára vagy megrendelt legalább egy szakkönyvet a Szolgáltatótól. Az ügyfeleknek járó kedvezmény átruházható a cégen/intézményen belül. Ezenkívül a Felhasználó elfogadja és tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató kedvezményes ügyfeles árait csak akkor jogosult igénybe venni, ha a weboldal webshop-űrlapján vagy a (e-mailen, faxon vagy postai úton küldendő) jelentkezési lapon „X”-szel jelöli a következő mondat előtti jelölőnégyzetet: „A jelölőnégyzet bejelölésével kijelentem, hogy a jövőben igényt tartok az üzemeltető által küldött hírlevelekre, valamint, hogy ez a feliratkozási szándékom önkéntes, továbbá ezzel egy időben elfogadom az erre vonatkozó tájékoztatást és az adatvédelmi szabályzatot.”

 

5.2.4. Lemondási feltételek

 

A Szolgáltató a Felhasználó jelentkezésének lemondását csak írásban fogadja el a rendezvényt megelőző 2. munkanapig. Ezt követő lemondás esetén Szolgáltató a részvételi díj 50% + áfa költségét kiszámlázza Felhasználónak. Lemondás hiányában Szolgáltató a teljes részvételi díjat kiszámlázza Felhasználónak. Amennyiben a Felhasználó (jelentkező) az előadáson a részvételi díj befizetése ellenére nem vesz részt, és az előadás előtti 2. munkanapig a részvételét Szolgáltatónál írásban nem mondta le, Szolgáltató a részvételi díj 70%-át költségtérítésként felszámítja és visszatartja, vagy Felhasználónak más képzésre történő jelentkezés átirányítását rugalmasan kezeli az eredeti jelentkezéstől számított három hónapon belül. A lemondás fenti szabályozása a téves jelentkezés esetére is kiterjed, ezért fokozott figyelemmel válassza ki a Felhasználó, hogy az előadás a szakmájának megfelelő kreditpontokat biztosítja-e.

 

Felhasználó a weboldal webshop-űrlapjának kitöltésével és elküldésével vagy a jelentkezési lap visszaküldésével azt is elismeri, hogy nem kívánt a szerződés és az ÁSZF tartalmán változtatni, de erre a lehetősége megvolt, ezzel a lehetőséggel nem élve kötötte meg a szerződést (az előadás időpontján, tematikáján, az előadó személyén, a részvételi díjon változtatni nem lehet).

 

5.2.5. Felelősség

 

Az előadásokról a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos képi vagy hangfelvételt készíteni. A weboldal webshop-űrlapjának kitöltésével és elküldésével vagy a jelentkezési lap visszaküldésével kifejezett hozzájárulást kap a Szolgáltató, hogy az előadás alatt a Szolgáltató fényképeket, videófelvételt készítsen és azokat a későbbiekben reklámanyagaiban, hírleveleiben stb. felhasználja. Szolgáltató kizárólag a közvetlenül általa nyújtott szolgáltatás teljesítéséért vállal felelősséget. Szolgáltató kizárja, a Felhasználó pedig a weboldal webshop-űrlapjának kitöltésével és elküldésével vagy a jelentkezési lap visszaküldésével kifejezetten elfogadja, hogy a közvetített szolgáltatás, az előadó(k) és az étkezéseket biztosító vállalkozó tekintetében kártérítési felelőssége a Szolgáltatónak nincsen. Vis maior esetén Szolgáltató mentesül a szolgáltatás teljesítésének elmaradásáért és minden ezzel kapcsolatos kártérítési felelősségi igény alól. Az előadó(k) hibájából okozott bármely kár a Szolgáltatóval szemben nem érvényesíthető. Szolgáltató az előadás témájának meghagyása mellett az előre meghirdetett előadó személyének megváltoztatására jogosult. Az előadáson elhangzottak az előadó szellemi termékének minősülnek, azok pontatlanságáért, hiányosságáért vagy éppen az előadó általánosan elfogadott viselkedési normáknak meg nem felelő magatartásáért a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel. Az elhangzó előadások, átadott írásos anyagok az előadók, illetve a Szolgáltató szellemi tulajdonát képezik. Az előadás keretében megszerzett információk, adatok, írásos anyagok harmadik fél felé történő további felhasználása, így azok publikációja, további előadás tartása, oktatása, az átadott ismertető anyag értékesítése, engedély nélküli terjesztése stb., a Szolgáltató, illetve az adott mű szerzőjének előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos, és ilyen engedély nélküli felhasználás kártérítési kötelezettséget alapoz meg a Szolgáltató felé. Az előadáson történt megjelenés és regisztráció után felmondott szerződés esetén Felhasználó nem jogosult a megfizetett ellenszolgáltatás visszatérítésére, mert a szerződés a részvétellel teljesültnek számít.

 

Felek bármely vita esetén törekszenek annak békés úton történő, tárgyalásos rendezésére, ennek sikertelensége esetén igényeiket kizárólagosan, alávetés útján választott bírósági útra kötelesek terelni. A magyar választott bírósági vitarendezésre kikötött kizárólagosságot, és alávetést a Felhasználó kifejezett nyilatkozattal (Ptk. 6: 78. §. 1–3 bek.) elfogadja, és felek kikötik a magyar joghatóságot, a magyar jogot és a szerződés nyelvének a magyar nyelvet.

6. A weboldalon történő jelentkezés videókonferenciára, e-learning anyagra

6.1. Jelentkezési folyamat (weboldalon, faxon, e-mailen, postai úton keresztül) legfontosabb pontjai röviden összefoglalva

 

A weboldalon (vagy elektronikus hírlevélben) található aktuális videókonferenciák (e-learning anyagok) részletes tájékoztatói meghívónak számítanak. A meghívó ajánlatnak minősül, a jelentkezés (a weboldal webshop-űrlapján vagy a jelentkezési lap e-mailen, faxon vagy postai úton történő Felhasználói elküldésén keresztül) az ajánlat és az ÁSZF elfogadásának számít, és fizetési kötelezettséget von maga után, amennyiben a jelentkezés elfogadásra kerül. A Felhasználó, aki a weboldal webshop-űrlap vagy jelentkezési lap kitöltője és aláírója, kötelezi magát, hogy a jelentkezése elfogadása esetén a jelentkezési díjról részére e-mailen megküldött díjbekérőt az azon szereplő fizetési határidőig kiegyenlíti Szolgáltatónak. A Szolgáltató a jelentkezést a díjbekérő megküldésével a megadott e-mail címre igazolja vissza Felhasználónak. A díj kiegyenlítése után küldi Szolgáltató e-mailen a felhasználónevet és jelszót a videó megtekintéséhez a Felhasználónak, valamint postázza a pénzügyi teljesítést nem igénylő végszámlát. A Szolgáltató a Felhasználó jelentkezésének lemondását csak írásban fogadja el.

 

6.2. Jelentkezés folyamata részletesen (ajánlati kötöttség, szerződés létrejötte, számla, fizetés, lemondás)

 

6.2.1. Jelentkezés folyamata

 

A weboldal aktuális videókonferenciák (e-learning anyagok) bemutatását és az azokra való online jelentkezési lehetőséget biztosít a Felhasználók számára. A weboldalon a Felhasználó menüpontok segítségével böngészhet. A videókonferenciák, képzések időrendi sorrendben találhatók meg egymás alá rendezve. A videókonferencia-listáról az adott képzés részletes aloldala a „Bővebben>” vagy a „Részletek>” gombra való kattintással érhető el, itt tájékozódhat a Felhasználó az adott videókonferencia részletes jellemzőiről, áráról.

 

A választott videókonferencia a „Jelentkezés>” gomb segítségével helyezhető a kosárba. A Felhasználó a kosár tartalmát a „Kosár” menüpont segítségével ellenőrizheti. Itt módosíthatja azt, hogy a kosárba tett konferenciákból hány fajtára kíván jelentkezni, illetve törölheti az adott tételt. A „Kosár ürítése” gomb segítségével lehetőség van a kosár teljes kiürítésére is. A Felhasználó a „Jelentkezés” gombra klikkelve folytathatja a vásárlási folyamatot.

 

Második lépésként lehetőség van belépésre, regisztrációra, valamint regisztráció nélküli vásárlásra. Tehát a regisztráció nem kötelező. A regisztráció és a regisztráció nélküli vásárlás esetén az alábbi adatokat kell a Felhasználónak megadnia: cég/intézmény neve, jelentkező személy(ek) neve, jelentkező személy(ek) beosztása, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím, valamint ha ettől eltérő a szállítási cím. Regisztrációhoz az előbbi adatokon felül egy jelszó megadása is szükséges. A sikeres regisztrációról a Felhasználó e-mailben, és a weboldalon tájékozódhat. A Felhasználó a regisztrációjának törlését e-mailben kérheti a Szolgáltatótól, ez esetben új vásárláshoz újra kell regisztrálnia. A hozzáférési adatok titokban tartásáért a Felhasználó felelős. A Felhasználó felelős az adatai frissítéséért, valamint köteles a Szolgáltatónak bejelenteni, ha tudomására jutott, hogy az adataival harmadik fél visszaélt. Elfelejtett jelszó esetén a honlapon új jelszó kérhető a regisztrált e-mail címre. Amennyiben a Felhasználó korábban regisztrált a weboldalon, a jelentkezési folyamat az e-mail címének és jelszavának megadásával folytatható.

 

A jelentkezés következő lépéseként a Felhasználónak ki kell választania a számára megfelelő fizetési módot (utalás, bankkártya). A Felhasználó – amennyiben kreditpontos az előadás – itt tudja jelezni, hogy kér-e (könyvelői, adótanácsadói, adószakértői, könyvvizsgálói) kreditpontot, nyilvántartási számának megadásával. A Felhasználó egy összefoglaló oldal segítségével ellenőrizheti minden korábban megadott adatát, és a videókonferenciá(ka)t, amely(ek)re jelentkezni kívánt. Adatbeviteli hibák esetén a ceruza ikon segítségével javíthat a megadott adatokon.

 

Ha a Felhasználó mindent megfelelőnek talál, akkor a „Jelentkezés elküldése” gomb segítségével véglegesítheti jelentkezését. Erről a weboldalon, illetve e-mailben kap megerősítést. Amennyiben a jelentkezés rögzítése után (pl. a visszaigazoló e-mailben) észlel hibás adatot, azt haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül köteles jelezni a Szolgáltató felé. Ezt az időpontot követően a tévesen vagy tévedésből kitöltött (pl. a videókonferenciára való téves jelentkezés, nem a megfelelő videókonferenciára való jelentkezés) jelentkezési lap vagy weboldal webshop-űrlap miatti kártérítési felelősségét a Szolgáltató kizárja, amelyet Felhasználó kifejezetten elfogad.

 

Az adott videókonferenciák (e-learning anyagok) általában 4 részből (modulból) állnak. Fontos! Az adott videókonferenciához kapott felhasználónév és jelszó az első belépés időpontjától számított 30 napig érvényes.

 

Mivel legtöbb esetben kreditpontos videókonferenciáról (e-learning anyagról) van szó, a „Videó megtekintése” gomb megnyomása után választania kell a Felhasználónak,  hogy kreditpontosan (Kreditpontos megtekintés) vagy nem kreditpontosan (Nem kreditpontos megtekintés) kívánja az adott videókonferenciát megtekinteni. A megtekintési mód azért is fontos, mert a kreditpontos megtekintésnél nem lehet előre-hátra tekerni a videót, mivel a kreditpontok megszerzése szigorú szabályokhoz kötött. Ezzel szemben a nem kreditpontos megtekintésnél nincsenek ilyen korlátok, szabadon lehet előre-hátra tekerni a videót. 

 

6.2.2. Szerződés létrejötte, ajánlati kötöttség, teljesítés, számla, fizetés

 

A weboldalon (vagy elektronikus hírlevélben) található aktuális videókonferenciák (e-learning anyagok) részletes tájékoztatói meghívónak számítanak. A meghívó ajánlatnak minősül, a jelentkezés (a weboldal webshop-űrlapján vagy a jelentkezési lap e-mailen, faxon vagy postai úton történő elküldésén keresztül) az ajánlat és az ÁSZF elfogadásának számít, és fizetési kötelezettséget von maga után. A szerződés megkötésére távollevők között kerül sor. Felhasználó (résztvevő) a weboldal webshopjában található elektronikus űrlap vagy a (e-mailen, faxon, postai úton elküldött) jelentkezési lap kitöltésével megadja Szolgáltató részére a szerződéskötéshez szükséges adatait, amit Szolgáltató a jelen ÁSZF-ben meghatározott körben és a közzétett Adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltak szerint kezeli. A szerződés megkötésére kizárólag magyar nyelven van lehetőség. A jelentkezés leadása elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit. A beérkezett jelentkezést Szolgáltató köteles késedelem nélkül, de – technikai, műszaki problémák esetén – legkésőbb 48 órán belül visszaigazolni. Elektronikus úton történő szerződéskötésre a Ptk. XVI. Fejezetének rendelkezései az irányadóak. Késedelmesen megtett elfogadó nyilatkozat esetén a szerződés nem jön létre.

 

A Szolgáltató a jelentkezést a díjbekérő megküldésével a Felhasználó által megadott e-mail címre igazolja vissza. A Felhasználó, aki a jelentkezési lap kitöltője és aláírója, kötelezi magát, hogy a jelentkezés elfogadása esetén a részvételi díjról részére e-mailen megküldött díjbekérőt az azon szereplő fizetési határidőig kiegyenlíti. A Szolgáltató papíralapú számlát állít ki. A díj kiegyenlítése után küldi Szolgáltató e-mailen a felhasználónevet és jelszót a videó megtekintéséhez a Felhasználónak, valamint postázza a pénzügyi teljesítést nem igénylő végszámlát.

 

Azon fizetési módok a felsorolása, amelyet a weboldal biztosít és ezek részletes bemutatása:

 • előre utalás
 • bankkártya

 

A videókonferencia a weboldal webshop-űrlapjának vagy a jelentkezési lap kitöltésével, a Felhasználó által vállalt formában történő teljes összegű jelentkezési díj megfizetésével és a jelen ÁSZF elfogadása mellett tekinthető meg. Az adott videókonferenciát az a Felhasználó tekintheti meg, aki a részvételi díjat az általa a weboldal webshop-űrlapján vagy a jelentkezési lapon választott fizetési módozat szerint határidőre megfizette a Szolgáltatónak.

 

Szolgáltató szerződésszerű teljesítésének minősül a működőképes, a szerződés által meghatározott célra alkalmas belépési kód Felhasználónak való megküldése.

 

Amennyiben a képzést a VEZINFÓ Kft. felnőttképzési tevékenysége keretében szervezi, akkor ezzel kapcsolatban a jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettségét teljesíti a TAO tv. szerint, és erről a végszámlában nyilatkozatot tesz.

 

6.2.3. Ki számít a Szolgáltató ügyfelének?

 

A Szolgáltató ügyfelének számít az a Felhasználó (legyen az személy, cég vagy intézmény), aki (amely) már legalább egyszer jelentkezett a Szolgáltató által szervezett konferenciára (vagy videókonferenciára) vagy megrendelt legalább egy szakkönyvet a Szolgáltatótól. Az ügyfeleknek járó kedvezmény átruházható a cégen/intézményen belül. Ezenkívül a Felhasználó elfogadja és tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató kedvezményes ügyfeles árait csak akkor jogosult igénybe venni, ha a weboldal webshop-űrlapján vagy a (e-mailen, faxon vagy postai úton küldendő) jelentkezési lapon „X”-szel jelöli a következő mondat előtti jelölőnégyzetet: „A jelölőnégyzet bejelölésével kijelentem, hogy a jövőben igényt tartok az üzemeltető által küldött hírlevelekre, valamint, hogy ez a feliratkozási szándékom önkéntes, továbbá ezzel egy időben elfogadom az erre vonatkozó tájékoztatást és az adatvédelmi szabályzatot.”

 

 

6.2.4. Lemondási feltételek

 

A Szolgáltató a Felhasználó jelentkezésének lemondását csak írásban fogadja el. Lemondás hiányában Szolgáltató a teljes jelentkezési díjat kiszámlázza Felhasználónak. Amennyiben a Felhasználó (jelentkező) a videókonferenciát a jelentkezési díj befizetése ellenére egyáltalán nem vagy az első belépést követően 30 napon belül nem tekinti meg, Szolgáltató a jelentkezési díj teljes összegét felszámítja és visszatartja. A lemondás fenti szabályozása a téves jelentkezés esetére is kiterjed, ezért fokozott figyelemmel válassza ki a Felhasználó, hogy az előadás a szakmájának megfelelő kreditpontokat biztosítja-e.

 

Felhasználó a weboldal webshop-űrlapjának kitöltésével és elküldésével vagy a jelentkezési lap visszaküldésével azt is elismeri, hogy nem kívánt a szerződés és az ÁSZF tartalmán változtatni, de erre a lehetősége megvolt, ezzel a lehetőséggel nem élve kötötte meg a szerződést (az előadás tematikáján, az előadó személyén, a részvételi díjon változtatni nem lehet).

 

6.2.5. Videókonferencia kreditpontos megtekintése

 

Az egyedi felhasználónév és jelszó alapján a videókonferencia felvételének megtekintését a rendszer naplózza. A Nemzetgazdasági Minisztérium hivatalos állásfoglalásához igazodva kreditpont-igazolást azon Felhasználó részére van módja Szolgáltatónak kiállítani, aki a teljes felvételsorozatot megtekintette és egy-egy részt (modult) lehetőleg megszakítás nélkül (maximum kisebb megszakítás lehet kilépés nélkül, tehát pl. egy 90 perces részt maximum 120 perc alatt végig kell nézni), egymást követően, eltérő időpontban (tehát a videó részeit, moduljait külön-külön több nap alatt is megtekintheti, maximum 30 napon belül)  nézett végig.

Azt, hogy a Felhasználó eleget tett-e a Nemzetgazdasági Minisztérium által előírt videó-megtekintési feltételeknek, a rendszer mögötti naplózással ellenőrzi a Szolgáltató.

 

Az adott videókonferencia (e-learning anyag) elvégzéséről – amennyiben a fentiek alapján Felhasználó megtekintette az összes részt – e-mailen küld a Szolgáltató hivatalos igazolást.

 

A videó megtekintése, lejátszása tehát személyes jelenlétet igényel. A rendszer meghatározott időnként jelenlét-ellenőrző ablakot dob fel, amelyet a Felhasználónak szintén előre meghatározott időn belül nyugtáznia kell. Amennyiben a nyugtázás nem történik meg, akkor a lejátszás megszakad.

 

6.2.6. Technikai és hálózati követelmények

 

Adobe Flash lejátszó: Amennyiben Ön nem rendelkezik Adobe Flash lejátszóval, akkor kérjük, telepítse a szoftvert! Támogatott platformok: Windows XP, Vista, Windows 7/8, Linux, Mac OSX. Támogatott böngészők: Mozilla Firefox, Chrome, Internet Explorer 7-8-9-10, Safari és Opera. Mobil eszközök: Android 2.1 és későbbi, IOS (iPhone, iPad). Egyéb követelmények: JavaScript engedélyezése (alapesetben engedélyezett minden böngészőben). Hálózati követelmény: Minimálisan 800KBps-1MBps letöltési sávszélességre van szükség. Ennek ma a legtöbb internet előfizetés megfelel (DSL, kábel). Mobil hálózat esetén vételi helytől és szolgáltatótól függhet a rendelkezésre álló kapcsolat (3G szükséges) és sávszélesség. A videó lejátszás engedélyezése: Egyes vállalati hálózatokban előfordulhat, hogy a szigorú tartalmi szűrési szabályok blokkolják a videó forgalmat. Ekkor a lejátszó hibaüzenetben tájékoztatja Önt (pl. Az élő közvetítés nem elérhető). Ebben az esetben kérjük, hogy forduljon saját rendszergazdájához! A lejátszáshoz minimálisan a HTTP-be ágyazott RTMP protokollt (tcp/80-as port a videó szerver felé) engedélyezni kell.

 

6.2.7. Felelősség

 

Szolgáltató kizárólag a közvetlenül általa nyújtott szolgáltatás teljesítéséért vállal felelősséget. Vis maior esetén Szolgáltató mentesül a szolgáltatás teljesítésének elmaradásáért és minden ezzel kapcsolatos kártérítési felelősségi igény alól. Az előadó(k) hibájából okozott bármely kár a Szolgáltatóval szemben nem érvényesíthető. Az előadáson elhangzottak az előadó szellemi termékének minősülnek, az annak pontatlanságáért, hiányosságáért, vagy éppen az előadó általánosan elfogadott viselkedési normáknak meg nem felelő magatartásáért a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel. Az elhangzó előadások, átadott írásos anyagok az előadók, illetve a Szolgáltató szellemi tulajdonát képezik. Az előadás keretében megszerzett információk, adatok, írásos anyagok harmadik fél felé történő további felhasználása, így azok publikációja, további előadás tartása, oktatása, az átadott ismertető anyag értékesítése, engedély nélküli terjesztése stb., a Szolgáltató, illetve az adott mű szerzőjének előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos, és ilyen engedély nélküli felhasználás kártérítési kötelezettséget alapoz meg a Szolgáltató felé.

 

Felek bármely vita esetén törekszenek annak békés úton történő, tárgyalásos rendezésére, ennek sikertelensége esetén igényeiket kizárólagosan, alávetés útján választott bírósági útra kötelesek terelni. A magyar választott bírósági vitarendezésre kikötött kizárólagosságot, és alávetést a Felhasználó kifejezett nyilatkozattal (Ptk. 6: 78. §. 1–3 bek.) elfogadja, és felek kikötik a magyar joghatóságot, a magyar jogot és a szerződés nyelvének a magyar nyelvet.

 

7. A weboldalon történő szakkönyv vásárlása

7.1. Megrendelési folyamat (weboldalon, faxon, e-mailen, postai úton keresztül) legfontosabb pontjai röviden összefoglalva

 

A weboldalon (vagy elektronikus hírlevélben) található aktuális szakkönyvek részletes tájékoztatói ajánlatnak minősülnek, a megrendelés (a weboldal webshop-űrlapján vagy a megrendelési lap e-mailen, faxon vagy postai úton történő Felhasználói elküldésén keresztül) az ajánlat elfogadásának számít, és fizetési kötelezettséget von maga után, amennyiben a megrendelés elfogadásra kerül. A Felhasználó, aki a weboldal webshop-űrlap vagy megrendelési lap kitöltője és aláírója, kötelezi magát, hogy a megrendelése elfogadása esetén a megrendelési árról részére e-mailen megküldött díjbekérőt az azon szereplő fizetési határidőig kiegyenlíti Szolgáltatónak. A Szolgáltató a megrendelést a díjbekérő megküldésével a megadott e-mail címre igazolja vissza Felhasználónak. A megrendelési ár kiegyenlítése után a Szolgáltató postázza Felhasználónak a pénzügyi teljesítést nem igénylő végszámlát, valamint postázza vagy házhoz szállítja a megrendelt szakkönyve(ke)t.

 

 

 

 

 

7.2. Megrendelés folyamata részletesen (ajánlati kötöttség, szerződés létrejötte, számla, fizetés, lemondás)

 

7.2.1. Jelentkezés folyamata

 

A weboldal szakkönyvek bemutatását, és online megrendelési lehetőséget biztosít a Felhasználók számára. A weboldalon a Felhasználó menüpontok segítségével böngészhet. A szakkönyvek megjelenési sorrendben, egymás alá rendezve és kategóriarendszerbe sorolva is megtalálhatók. Az Akciós könyvek kategóriában az áruházban kapható összes akciós szakkönyv megtalálható. Minden szakkönyvnél külön-külön szerepel az akció kezdeti és lejárati dátuma, vagy a kezdeti dátum és a készlet erejéig megjelölés. Az Újdonságok menüpontban találhatók a weboldal kínálatában újonnan megjelenő szakkönyvek. A kategória nevére kattintva a benne szereplő szakkönyvek listája látható. A szakkönyvek-listáról az adott részletes termék oldal a szakkönyv nevére klikkelve érhető el, itt tájékozódhat a megrendelni kívánt szakkönyv részletes jellemzőiről, áráról. A weboldalon lehetőség van kulcsszó alapján szakkönyvet keresni. A keresési feltételeknek megfelelő szakkönyv találatok a kategóriákhoz hasonlóan listaszerűen jelennek meg. A választott szakkönyv a „Kosár” gomb segítségével helyezhető a kosárba, a gomb mellett a szükséges darabszám beállítható. A Felhasználó a kosár tartalmát a „Kosár” menüpont segítségével ellenőrizheti. Itt módosíthatja azt, hogy a kosárba tett termékből milyen mennyiséget kíván rendelni, illetve törölheti az adott tételt. A „Kosár ürítése” gomb segítségével lehetőség van a kosár teljes kiürítésére is. A Felhasználó a „Megrendelés” gombra klikkelve folytathatja a vásárlási folyamatot.

 

Második lépésként lehetőség van belépésre, regisztrációra, valamint regisztráció nélküli vásárlásra. A regisztráció tehát nem kötelező. A regisztráció, és a regisztráció nélküli vásárlás esetén az alábbi adatokat kell a Felhasználónak megadnia: cég/intézmény neve, megrendelő személy neve, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím, valamint ha ettől eltérő a szállítási cím. Regisztrációhoz az előbbi adatokon felül egy jelszó megadása is szükséges. A sikeres regisztrációról a Felhasználó e-mailben, és a weboldalon tájékozódhat. A Felhasználó a regisztrációjának törlését e-mailben kérheti a Szolgáltatótól, ez esetben új vásárláshoz újra kell regisztrálnia. A hozzáférési adatok titokban tartásáért a Felhasználó felelős. A Felhasználó felelős az adatai frissítéséért, valamint köteles a Szolgáltatónak bejelenteni, ha tudomására jutott, hogy az adataival harmadik fél visszaélt. Elfelejtett jelszó esetén a weboldalon új jelszó kérhető a regisztrált e-mail címre. Amennyiben a Felhasználó korábban regisztrált a weboldalon, a megrendelési folyamat az e-mail címének és jelszavának megadásával folytatható.

 

A megrendelés következő lépéseként a Felhasználónak ki kell választania a számára megfelelő fizetési (utalás, bankkártya) és szállítási módot (postai úton, házhozszállítás csomagküldő szolgálattal). A Felhasználó egy összefoglaló oldal segítségével ellenőrizheti minden korábban megadott adatát, és a megrendelni kívánt szakkönyveket, azok mennyiségét. Adatbeviteli hibák esetén a ceruza ikon segítségével javíthat a megadott adatokon. Ha mindent megfelelőnek talál, akkor a „Megrendelés elküldése” gomb segítségével véglegesítheti rendelését. Erről a weboldalon, illetve e-mailben kap megerősítést. Amennyiben a megrendelés rögzítése után (pl. a visszaigazoló e-mailben) észlel hibás adatot azt haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül köteles jelezni azt a Szolgáltató felé. Megrendelési szándéktól függetlenül a Felhasználó a belépést a Vásárló Belépés ablak, vagy a Belépés menüpont segítségével végezheti el. Belépés után megjelenik egy Adatok módosítása menüpont, ahol a regisztráció során megadott adatait tudja módosítani, valamint a leadott megrendelésének adatait, és állapotát követheti nyomon.

 

7.2.2. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

 

A Szolgáltató a Felhasználót 48 órán belül tájékoztatja a visszaigazolásról. Ha a Felhasználó nem kapja meg 48 órán belül a visszaigazolást, úgy a Felhasználó mentesül ajánlati kötöttsége alól, a megrendelt szakkönyveket nem köteles átvenni. Ezt az időpontot követően a tévesen vagy tévedésből kitöltött megrendelő lap miatti kártérítési felelősségét a Szolgáltató kizárja, amelyet Felhasználó kifejezetten elfogad. A visszaigazoló e-mail tartalmazza a vásárlás során megadott adatokat, a rendelési adatokat, a megrendelt szakkönyv(ek) nevét, árát, a választott fizetési és szállítási módokat, a rendelés sorszámát, valamint ezen felül a Felhasználó rendeléssel kapcsolatos megjegyzéseit.

 

7.2.3. Szerződés létrejötte

 

A szerződés megkötésére magyar nyelven van lehetőség. A megrendelés leadása elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit. A Szolgáltató az automata visszaigazoló e-mailen felül küld a Felhasználó részére egy második e-mailt (külön elfogadó e-mail) 48 órán belül, amellyel a Felhasználó ajánlatát elfogadja, és így a szerződés az ajánlat Szolgáltató általi elfogadásáról szóló külön e-mail megérkezésekor jön létre és nem a megrendelés automatikus visszaigazolásáról szóló e-mail 48 órán belüli megérkezésével.

 

7.2.4. Számla

 

A Szolgáltató papír alapú számlát állít ki. A papír alapú számlát a könyv átadásával/postázásával egy időben bocsátja a Felhasználó rendelkezésére.

 

7.2.5. Fizetés

 

Azon fizetési módok a felsorolása, amelyet a weboldal biztosít és ezek részletes bemutatása:

7.2.5.1. Előre utalás

7.2.5.2. Bankkártya

 

7.2.6. Ki számít a Szolgáltató ügyfelének?

 

A Szolgáltató ügyfelének számít az a Felhasználó (legyen az személy, cég vagy intézmény), aki (amely) már legalább egyszer jelentkezett a Szolgáltató által szervezett konferenciára vagy megrendelt legalább egy szakkönyvet a Szolgáltatótól. Az ügyfeleknek járó kedvezmény átruházható a cégen/intézményen belül. Ezenkívül a Felhasználó elfogadja és tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató kedvezményes ügyfeles árait csak akkor jogosult igénybe venni, ha a weboldal webshop-űrlapján vagy a (e-mailen, faxon vagy postai úton küldendő) jelentkezési lapon „X”-szel jelöli a következő mondat előtti jelölőnégyzetet: „A jelölőnégyzet bejelölésével kijelentem, hogy a jövőben igényt tartok az üzemeltető által küldött hírlevelekre, valamint, hogy ez a feliratkozási szándékom önkéntes, továbbá ezzel egy időben elfogadom az erre vonatkozó tájékoztatást és az adatvédelmi szabályzatot.”

 

7.2.7. Szállítási feltételek

 

Azon átvételi lehetőségek, szállítási módok felsorolása, amelyet a weboldal biztosít és ezek részletes bemutatása. Például:

 

7.2.7. 1. Posta, futárszolgálat

 

Futárszolgálattal vagy postai úton történik a kiszállítás munkanapokon (hétfőtől-péntekig, 08:00-17:00 óra között). A csomag aktuális helyzetéről e-mailben értesíti Szolgáltató a Felhasználót, futárpostai szolgáltatás igénybevétele esetén a futárcég vagy a Szolgáltató küld értesítő e-mailt. Abban az esetben, ha a futár a megadott címen nem talál senkit, akkor egy alkalommal ismételten megkísérli a kézbesítést. Ha két kézbesítési kísérlet után sem sikerül átadni a szakkönyv(ek)et, akkor azt már csak a Felhasználó költségére tudja a Szolgáltató újra postázni. A szakkönyv(ek) átvételekor a Felhasználó köteles megvizsgálni, hogy a termék(ek) sérülésmentes(ek)-e. Amennyiben sérülést tapasztal a csomagoláson, a szakkönyvön, a Felhasználó kérheti a futártól jegyzőkönyv felvételét, mert a szakkönyv futártól való átvételével, illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, ami azt jelenti, hogy az átvételt követően a Felhasználó kizárólag elállási jogával élhet, ezért a kiszállítást végző személy távozása után a Szolgáltatónak utólag mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a szakkönyv, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a szakkönyv visszavételét, illetve cseréjét a Szolgáltató díjmentesen biztosítja. Az átvételt követően észlelt sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal! Szállítási és csomagolási költségek: Magyarország területén 1300 Ft/csomag (áfával), de 20.000 Ft vagy a fölötti nettó értékű megrendelés esetén a házhozszállítás díjtalan. Szállítási határidő 3–5 munkanap.

 

A Szolgáltató – eltérő megállapodásának hiányában – a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc (30) napon belül köteles a Fogyasztó rendelkezésére bocsátani (kiszállítani) a szakkönyve(ke)t. A Szolgáltató késedelme esetén a Fogyasztó jogosult póthatáridőt tűzni. Ha a Szolgáltató a póthatáridőn belül nem teljesít, a Fogyasztó jogosult a szerződéstől elállni. A Fogyasztó póthatáridő tűzése nélkül akkor jogosult a szerződéstől elállni, ha a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta vagy a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben – és nem máskor – kellett volna teljesíteni.

 

7.2.8. Elállási jog

 

7.2.8.1. Elállási jog gyakorlásának menete

 

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban: Felhasználó). A szakkönyvnek, több szakkönyv szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott szakkönyvnek, a Felhasználó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállhat. Felhasználó a szerződés megkötésének a napja és a szakkönyv(ek) átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát. Ha a Felhasználó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Ebből a célból a Felhasználó felhasználhatja a megrendelést visszaigazoló e-mailhez mellékelt elállási nyilatkozatmintát is. A Felhasználó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére. A Felhasználót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a 8. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta. Mindkét esetben a Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Felhasználó elállási nyilatkozatának megérkezését. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Felhasználó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail, illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő-számítás szempontjából. A Felhasználó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma. A Felhasználó elállás esetén köteles a megrendelt szakkönyve(ke)t a Szolgáltató 1. pontban feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha a Felhasználó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a szakkönyvet. A szakkönyvnek a Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége a Felhasználót terheli. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A szakkönyv visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Felhasználót semmilyen más költség nem terheli. Ha a Felhasználó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Felhasználó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Felhasználó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Felhasználó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a szakkönyvet, vagy a Felhasználó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha a Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli. A Felhasználó kizárólag akkor vonható felelősségre a szakkönyvben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a szakkönyv jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

 

7.2.8.2. A Felhasználót mely esetekben nem illeti meg az elállási jog

 

Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a Felhasználó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Felhasználó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti. Olyan zárt csomagolású szakkönyv tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza. Olyan szakkönyv tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel. Lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Felhasználó a csomagolást felbontotta. Hírlap, folyóirat, könyv és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével. A nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a Felhasználó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Felhasználó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási jogát.

 

7.2.9. Szavatosság

 

7.2.9.1. Kellékszavatosság

 

A Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek megfelelően. Fogyasztói szerződés esetén a Fogyasztónak minősülő Felhasználó az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. 2 éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Felhasználó érvényesíteni már nem tudja. A Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Felhasználó nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére a Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról a Felhasználó egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot. A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő (2) hónapon belül közölni. A Felhasználó közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. A teljesítést (vagyis a kiszállítást, átvételt követő) követő hat (6) hónapon belül felismert hiba esetén vélelmezni kell, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem a hiba jellegével vagy a szakkönyv természetével összeegyeztethetetlen. A Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a szakkönyv hibája a Felhasználó részére történő átadást követően keletkezett. Ennek alapján a Szolgáltató nem köteles a Felhasználó kifogásának helyt adni, ha megfelelően bizonyítja, hogy a hiba oka, a szakkönyv nem rendeltetésszerű használatának következménye. A teljesítést követő hat hónap elteltével azonban a bizonyítási teher megfordul, vagyis vita esetén a Felhasználónak kell bizonyítania, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt.

 

7.2.9.2. Termékszavatosság

 

Termékszavatosság kizárólag ingó dolog (termék) hibája esetén merülhet fel. Ez esetben a Fogyasztónak minősülő Felhasználó – választása szerint – a 7.2.9.1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igényként a Felhasználó kizárólag a hibás szakkönyv kijavítását vagy kicserélését kérheti. A szakkönyv akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a Szolgáltató által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Termékszavatossági igényét a Felhasználó a szakkönyv Szolgáltató általi forgalomba hozatalától számított két (2) éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A Felhasználó a termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A szakkönyv hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Felhasználónak kell bizonyítania. A Szolgáltató kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a szakkönyvet nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a szakkönyv hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A Szolgáltatónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt szakkönyvre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Felhasználó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti.

 

7.2.9.3. Jótállás

 

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállással kapcsolatban az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet tartalmaz előírásokat. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik. A kormányrendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkek tekintetében a kötelező jótállás 1 év, melynek kezdő időpontja a termék a Felhasználónak történő átadásának a napja vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja. A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Ugyanazon hiba miatt a Felhasználó kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a Felhasználó a jótállásból fakadó jogok a 7.2.9.1. és a 7.2.9.2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 

7.2.9.4. Szavatossági, jótállási igények érvényesítése

 

A szavatossági igényeit a Felhasználó az alábbi elérhetőségeken érvényesítheti:

Név: Vezinfó Kiadó és Tanácsadó Kft..

Levelezési cím: 1139 Budapest, Hajdú u. 11.

Telefonszám: (06-1) 236-0635

Telefax: (06-1) 236-0037

E-mail cím: info@vezinfo.hu

 

7.2.10. Felelősség

 

Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a szakkönyvekben közölt információk a megjelenés időpontjában korrektek és aktuálisak legyenek, de az esetleges tévedésekből adódó következményekért felelősséget nem vállal. A szakkönyveket sokszorosítani, bővített vagy rövidített formában kiadni, bármilyen módszerrel feldolgozni, tárolni és közreadni (pl. mikrofilm, szemlézés, szöveges adatbázis, internet stb.) kizárólag a Szolgáltató írásos engedélyével szabad.

 

A Szolgáltató által megjelentetett (kiadott) szakkönyvek tartalmának bárminemű továbbfelhasználása csak a Szolgáltató előzetes engedélyével és a forrás pontos megjelölésével történhet. A jogosulatlan felhasználás jogi következményeket von maga után. A Szolgáltató követelheti a jogsértés abbahagyását, kárának megtérítését, illetve a megfelelő büntetőjogi következmények alkalmazását.

8. Jogérvényesítési lehetőségek

8.1. Panaszügyintézés helye, ideje, módja

 

A Felhasználó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Név: Vezinfó Kiadó és Tanácsadó Kft..

Levelezési cím: 1139 Budapest, Hajdú u. 11.

Telefonszám: (06-1) 236-0635

Telefax: (06-1) 236-0037

E-mail cím: info@vezinfo.hu

A Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt – vesz fel. A Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt (üzlethelyiségben) szóbeli panasz esetén helyben a Felhasználónak átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni. A Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát. Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el. A telefonon vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését. A Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

 

8.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

 

Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Felhasználó számára:

 • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,
 • Békéltető testület eljárásának kezdeményezése (a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testület elérhetőségeit fel kell tüntetni),
 • Választott Bírósági eljárás kezdeményezése.
9. Felhasználási feltételek

9.1. Weboldal tartalma, felelősség

 

Szolgáltató további honlapokat is üzemeltet (melyek a www.vezinfo.hu weboldalról is elérhetőek): www.vezinfoblog.hu, , www.vezinfokredit.hu, www.konyvelok-lapja.hu, www.afa-szamlazas.hu, www.sarcharc.blog.hu (a továbbiakban: kapcsolódó honlapok).

 

A Felhasználó azzal, hogy – az ott folytatott tevékenységgel, ráutaló magatartással – felkeresi a www.vezinfo.hu weboldalt, illetőleg a kapcsolódó honlapokat, egyben a honlapok mindenkori üzemeltetőinek Ügyfelének is tekinthető, attól függetlenül, hogy a Felhasználó a Szolgáltató tanácsadási és egyéb szolgáltatásait ténylegesen igénybe vett-e.

A Szolgáltató a www.vezinfo.hu weboldal, illetőleg a kapcsolódó honlapok tartalmát korlátozásmentesen megváltoztathatja, és egyben kizárt a Szolgáltató felelőssége abban, hogy az üzemeltetésében lévő honlapok tartalmait, adatait, elérhetőségét stb. jogosulatlan beavatkozással megváltoztatják. A honlapok Szolgáltatón kívül álló okból történő megváltoztatásáért, illetve az előzőekből adódó jogi következményekért nem felel kártérítési felelősséggel.

 

Felhasználó a weboldalt és a kapcsolódó honlapokat saját felelősségére használhatja, a használat során felmerült és a Felhasználó által okozott vagyoni és nem vagyoni károkért kizárólag a Felhasználó felel, e körben a Szolgáltató felelőssége kizárt. E körben a Felhasználó köteles tiszteletben tartani mások jogait és körültekintően köteles eljárni a használat során. Felhasználó úgy köteles eljárni, ahogyan az általánosan elvárható.

 

A Szolgáltató nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyek a weboldal és a kapcsolódó honlapok létezéséből, használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, teljes egészére vagy csak egy részére vonatkozó – akár előzetes értesítés nélküli – szüneteltetéséből, illetve a teljes leállításából, a weboldalakról elérhető tartalmak törléséből eredően, továbbá vonal- vagy rendszerhibából, esetlegesen általa hordozott számítógépes vírusból vagy az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatása következtében keletkeztek. A Felhasználók által a weboldal és a kapcsolódó honlapok használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni és ezekért felelősséget nem vállal. A Felhasználó által a weboldal és a kapcsolódó honlapok megjelenítéséhez használt bármely eszköz (pc, notebook, tablet, mobiltelefon stb.), valamint a Felhasználó által használt eszközön lévő egyéb adatok védelme kizárólagosan a Felhasználó feladata, e körben a Szolgáltató felelőssége kizárt.

 

9.2. A weboldallal kapcsolatos szerzői jog, szellemi tulajdonjog

 

A Szolgáltató weboldalán és a kapcsolódó honlapokon található teljes tartalom korlátozásmentesen, annak részbeni elemeit is ideértve a Szolgáltató szellemi tulajdonát képezik. Szolgáltató felhívja a Felhasználók figyelmét, hogy a weboldalán és a kapcsolódó honlapokon feltüntetettek külön felhívás nélkül is képezhetik egyedi iparjogvédelmi jogait, és képezhetik szerzői jogát, így a tartalom egészének vagy akár csak egy részének a másolása és terjesztése kifejezett írásbeli Szolgáltatói engedélyhez kötött.

Szolgáltató kivételt képez a fenti másolási szabály alól, és feltételes, nem kizárólagos és nem átruházható, értékesíthető felhasználási engedélyt ad ahhoz, hogy a weboldalon és a kapcsolódó honlapokon található tartalmakat eredeti formában, kizárólag saját személyes használat céljára a weboldal látogatója számítógépére letöltse, ott rögzítse, illetve kinyomtassa, de arra nem, hogy harmadik fél számára bármilyen formában hozzáférhetővé tegye. Minden más másolási és terjesztési forma, külön erre vonatkozó írásbeli engedély nélkül kifejezetten tilos. A jogosulatlan felhasználás jogi következményeket von maga után.

10. Egyéb

10.1. ÁSZF, árak módosítása

 

A Szolgáltató jelen ÁSZF-et, a honlapon forgalmazott szolgáltatások (tantermi konferencia, videókonferencia), termékek (szakkönyvek, folyóiratok) árait és egyéb feltüntetett árakat nem visszamenőleges hatállyal bármikor módosíthatja, a módosítás a weboldalon történő közzétételt követően lép életbe, és csak az életbelépést követő tranzakciókra érvényes.

 

10.2. Technikai korlátok

 

A weboldalon történő konferenciára jelentkezés és szakkönyv vásárlása feltételezi a Felhasználó részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését és a jelentkezést konferenciára vagy a szakkönyv vásárlását.

 

10.3. Adatvédelmi Nyilatkozat

 

A Szolgáltató Adatvédelmi Nyilatkozata a következő címen érhető el:

https://konferenciashop.vezinfo.hu/shop_help.php?tab=privacy_policy

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatálybalépésének ideje: 2015.10.01.

VEZINFÓ Kft. általános adatkezelési tájékoztatója a https://konferenciashop.vezi

A VEZINFÓ Kiadó és Tanácsadó Kft. (székhely: 1143 Budapest, Gizella út 42-44.,Cégjegyzékszám: 01-09-904350, adószám: 14449532-2-42, e-mail: info@vezinfo.hu, képviseli: Tóth Csaba ügyvezető, adatvédelmi kapcsolattartó neve és elérhetősége:  Horváth Géza, postai úton elérhető az Adatkezelő székhelyén, e-mail-ben az info@vezinfo.hu címre küldött e-mail útján), mint adatkezelő ezúton tájékoztatja Önt, hogy a jelen tájékoztató kizárólag a https://konferenciashop.vezinfo.hu/ oldal kapcsán történő, az Ön számára relevánsnak tartott adatkezeléseket tartalmazza.

 

Adatkezelő felhívja a tisztelt érintettek figyelmét, hogy

 

 • az érintettek jogaikkal (a hozzáférés joga, a helyesbítés joga, a törléshez való jog és az „elfeledtetéshez” való jog, az adatok zároláshoz/korlátozáshoz való jog, tiltakozáshoz való jog, az adathordozhatósághoz való jog, hozzájárulás visszavonásának joga, lásd a jogok részletes leírásait a tájékoztató végén) az info@vezinfo.hu e-mail címre, vagy az Adatkezelő más elérhetőségre küldött nyilatkozattal tehetik meg, továbbá panasszal fordulhatnak a hatósághoz (mindenkori elérhetőséget lásd: NAIH, www.naih.hu), és ha megítélésük szerint megsértették jogait, fordulhatnak a lakóhelyük szerint illetékes bírósághoz. Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy joggyakorlásuknak lehetnek feltételei, valamint korlátai egy-egy adatkezeléssel kapcsolatban, amely tényezőket az Adatkezelő vizsgálni köteles az érintettek joggyakorlása esetén. Abban az esetben, ha egy jogával az érintett adott adatkezelés kapcsán nem élhet, úgy a joggyakorlást kizáró/korlátozó ténybeli és/vagy jogi indokokról az Adatkezelő írásban (ide értve az elektronikus utat is) tájékoztatja az érintettet és arról nyilvántartást vezet.

 

 • az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:
  • az adatkezeléshez használt eszközök (a továbbiakban: adatkezelő rendszer) jogosulatlan személyek általi hozzáférésének megtagadásáról,
  • az adathordozók jogosulatlan olvasásának, másolásának, módosításának vagy eltávolításának megakadályozásáról,
  • az adatkezelő rendszerbe a személyes adatok jogosulatlan bevitelének, valamint az abban tárolt személyes adatok jogosulatlan megismerésének, módosításának vagy törlésének megakadályozásáról,
  • az adatkezelő rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés útján történő használatának megakadályozásáról,
  • arról, hogy az adatkezelő rendszer használatára jogosult személyek kizárólag a hozzáférési engedélyben meghatározott személyes adatokhoz férjenek hozzá,
  • arról, hogy ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés útján mely címzettnek továbbították vagy továbbíthatják, illetve bocsátották vagy bocsáthatják rendelkezésére
  • arról, hogy utólag ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy mely személyes adatokat, mely időpontban, ki vitt be az adatkezelő rendszerbe
  • a személyes adatoknak azok továbbítása során vagy az adathordozó szállítása közben történő jogosulatlan megismerésének, másolásának, módosításának vagy törlésének megakadályozásáról
  • arról, hogy üzemzavar esetén az adatkezelő rendszer helyreállítható legyen.
  • arról, hogy az adatkezelő rendszer működőképes legyen, a működése során fellépő hibákról jelentés készüljön, továbbá a tárolt személyes adatokat a rendszer hibás működtetésével sem lehessen megváltoztatni.

 

 • az egyes, alább táblázatos formátumban meghatározott adatkezelések részletesebb magyarázatai az Adatkezelő székhelyén papír alapon is megtalálhatók, valamint kérésre az Adatkezelő elektronikusan is megküldi az érintett számára.

 

 • profilalkotás egyik adatkezelés vonatkozásában sem történik.

 

 • adatközlés harmadik fél felé adott adatkezelés vonatkozásában történhet, amelyet az adott adatkezelés részletes tájékoztatója fogalmaz meg.

 

 • cookie-tájékoztató külön került meghatározásra.

 

 • Adatkezelő végez más adatkezeléseket, amelyekről a jelen tájékoztatótól formailag elkülönülő tájékoztatókban találhat az érintett bővebb információkat.

 

Kapcsolatfelvétel során megadott adatokhoz kapcsolódó adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél: érintett számára megfelelő információ nyújtása és ezzel összhangban a kapcsolattartás

Érintettek: Minden természetes személy, ideértve egy szervezet nevében eljáró képviselőt is, aki az Adatkezelővel kapcsolatba kerül és az Adatkezelőtől információt kér/kap

Forrás: érintettek

Adatkör

Cél

Jogalap

Tárolási idő

név

azonosítás

hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) a) pontja

cél megvalósulásáig, vagy korábban, törlési kérelemig

e-mail cím

azonosítás, kapcsolattartás

telefonszám

kapcsolattartás

kérdés, kérés

válaszadás, tájékoztatás

adatkezelési tájékoztató tudomásul vétele (weboldalon)

későbbi bizonyítás

jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) f) pontja), amely a későbbi bizonyíthatóságban, a hozzájárulás megfelelőségében ölt testet

beküldés időpontja

kérdés, kérés beérkezésének regisztrálása, feldolgozása

jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) f) pontja), amely a beérkezés nyomonkövethetőségében ölt testet

adott válasz tartalma, időpontja

válaszadás bizonyítása

jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) f) pontja), amely a válasz nyomonkövethetőségében ölt testet.

 

Weboldalra történő regisztráció során megadott adatokkal kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél: az érintett adatainak rögzítése, jogosultságainak, kedvezményeinek, hozzáférésének megadása, érvényesítése, ellenőrzése, a  szolgáltatások igénybe vételének megkönnyítése, valamint a kapcsolattartás

Érintettek: Minden természetes személy, aki a regisztráció során megadott adatokkal beazonosítható, beazonosított

Forrás: érintettek

Adatkör

Cél

Jogalap

Tárolási idő

e-mail cím*

 

 

 

 

azonosítás, bejelentkezés

 

 

 

 

Önkéntes hozzájárulás

Nyilvántartási rendszerben:

Törlési kérelemig, belépési jogosultság megszűntetéséig

 

Naplófile-ban: polgári elévülési időben

jelszó*

 

 

 

 

azonosítás, bejelentkezés

 

 

 

 

Önkéntes hozzájárulás

Nyilvántartási rendszerben:

Törlési kérelemig, belépési jogosultság megszűntetéséig

 

Naplófile-ban: polgári elévülési időben

név*

azonosítás, megszólítás

Önkéntes hozzájárulás, nem természetes személy képviselője, kapcsolattartója esetén az Adatkezelő kapcsolattartási célú jogos érdeke

számlázás

jogi kötelezettség teljesítése

számviteli bizonylaton 8 évig

telefonszám

kapcsolattartás

Önkéntes hozzájárulás, nem természetes személy képviselője, kapcsolattartója esetén az Adatkezelő kapcsolattartási célú jogos érdeke

Nyilvántartási rendszerben:

Törlési kérelemig, belépési jogosultság megszűntetéséig

 

Naplófile-ban: polgári elévülési időben

mobilszám

kapcsolattartás

mobil

kapcsolattartás

bankszámlaszám

azonosítás

Adatkezelő jogos érdeke az azonosítás

számlázási adatok*

számlázás

jogi kötelezettség teljesítése

számviteli bizonylaton 8 évig

szállítási adatok*

szállítás

szerződés teljesítése

ászf tudomásul vételének jelzése

azonosítás, későbbi bizonyítás

Adatkezelő jogos érdeke, amely a későbbi bizonyíthatóságban ölt testet

Naplófile-ban: polgári elévülési időben

adatkezelési tájékoztatás tudomásul vételének jelzése

regisztráció során használt IP cím*

későbbi bizonyítás

Adatkezelő jogos érdeke, amely a későbbi bizonyíthatóságban ölt testet

Naplófile-ban: polgári elévülési időben

 

Weboldalra történő bejelentkezés összefoglaló táblázata

Cél: a weboldalra bejelentkező érintettek azonosítása, jogosultságainak biztosítása, ellenőrzése

Érintettek: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő weboldalára belép

Forrás: érintettek

Adatkör

Cél

Jogalap

Tárolási idő

e-mail cím*

 

 

 

 

azonosítás, bejelentkezés

 

 

 

 

Önkéntes hozzájárulás

Nyilvántartási rendszerben:

Törlési kérelemig, belépési jogosultság megszűntetéséig

 

Naplófile-ban: polgári elévülési időben

jelszó*

 

 

 

 

azonosítás, bejelentkezés

 

 

 

 

Önkéntes hozzájárulás

Nyilvántartási rendszerben:

Törlési kérelemig, belépési jogosultság megszűntetéséig

 

Naplófile-ban: polgári elévülési időben

bejelentkezés időpontja*

azonosítás, bizonyítás

Adatkezelő jogos érdeke, amely a későbbi bizonyíthatóságban ölt testet

Naplófile-ban: polgári elévülési időben

bejelentkezés során használt IP cím*

későbbi bizonyítás

Adatkezelő jogos érdeke, amely a későbbi bizonyíthatóságban ölt testet

Naplófile-ban: polgári elévülési időben

 

Weboldalon (webshopon) keresztül történő megrendeléssel kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél: a megrendelés leadása, valamint a kapcsolattartás

Érintettek: minden természetes személy, ideértve szervezet nevében eljáró kapcsolattartót is, aki az Adatkezelőtől terméket (szolgáltatást) rendel

Forrás: érintettek

Adatkör

Cél

Jogalap

Tárolási idő

megrendelt termék/szolg. adatai* kiegészí™ve a regisztráció során megadott adatokkal, vagy regisztráció nélkül a

kapcsolattartási adatok (név, e-mail cím, telefonszám), szállítási és számlázási adatok, bankszámlaszám, csoportos adószám)

Teljesítés és számlázás

Jogi kötelezettség teljesítése

8 évig számviteli jogszabályi előírások alapján

megjegyzés

figyelemfelhívás, válaszadás

Önkéntes hozzájárulás

Hozzájárulás visszavonásáig

adatkezelési tájékoztató tudomásul vétele*

Későbbi bizonyítás

Adatkezelő jogos érdeke, amely a későbbi bizonyíthatóságban ölt testet

Polgári jogi elévülési időben

ászf tudomásul vétele*

Későbbi bizonyítás

Adatkezelő jogos érdeke, amely a későbbi bizonyíthatóságban ölt testet

Polgári jogi elévülési időben

Megrendelés elküldésének időpontja*

Teljesítés, későbbi bizonyítás

Adatkezelő jogos érdeke, amely a későbbi bizonyíthatóságban ölt testet

Polgári jogi elévülési időben

megrendelés során használt eszköz IP címe *

későbbi bizonyítás

Adatkezelő jogos érdeke, amely a későbbi bizonyíthatóságban ölt testet

Polgári jogi elévülési időben

 

Számlakibocsátás során kezelt adatokkal kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Forrás

a számlakibocsátással kapcsolatos jogszabályi kötelezettségek maradéktalan teljesítése

jogi kötelezettség teljesítése a 2007. évi CXXVII. törvény, valamint az e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletek szerint

minden természetes személy, ideértve az egyéni vállalkozót is, akinek adata az Adatkezelő által kibocsátott számla (vagy azzal egy tekintet alá eső számviteli bizonylat) alapján azonosítható, azonosított

2007. évi CXXVII. tv. 169-170. §-ban és 176.§-ban megfogalmazott adatkategóriák

2000. évi C. törvény 169. §-a alapján az üzleti év plusz 8 év

közvetlenül az érintettől, ritkán közhiteles nyilvántartásból

 

A fogyasztóvédelmi törvény alapján reklamáció/panaszkezelés során megadott adatokkal kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Forrás

az érintett és panasz azonosítása, valamint a panasz kezelése, rendezése és a kapcsolattartás

jogi kötelezettség teljesítése

Minden természetes személy, aki igénybe vett  szolgáltatásra, megvásárolt termékre, és/vagy  Adatkezelő magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát közli, továbbá a panaszt kezelő Munkatárs

az 1997. évi CLV. törvényt és a vonatkozó panaszfelvételi jegyzőkönyv vagy benyújtott panasz adatköreit

5 év

Érintettek

 

Hírlevél feliratkozás és küldés során kezelt adatok adatkezelési tájékoztatójának összefoglaló táblázata

Cél: a címzett (feliratkozott érintett) rendszeres tájékoztatása az Adatkezelő (és Partnerei) legújabb akcióiról, eseményeiről, híreiről, lényegében rendszeres reklám-küldés

Érintettek: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő híreiről, akcióiról, kedvezményeiről rendszeresen értesülni kíván, ezért személyes adatainak megadásával a hírlevél szolgáltatásra feliratkozik

Adatok forrása: érintettek

Kezelt adat köre

Cél

Jogalap

Tárolási idő

név*

azonosítás

 

Önkéntes hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) a) pontja és Reklámtv. 6. § (1) bek.)

Aktív (kiküldést lebonyolító) hírlevél adatbázisban: érintett leiratkozásáig, vagy ha Adatkezelő hozzájárulás megerősítést kér, a megerősítés megadására nyitva álló határidő lejártával törldőnek az adatok

 

Passzív adatbázisban: hírlevélről történt leiratkozást követő 5 évig abból a célból, hogy az Adatkezelő bizonyítja tudja a hírlevél küldés jogszerűségét

e-mail cím*

azonosítás és hírlevél kiküldése

Önkéntes hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) a) pontja és Reklámtv. 6. § (1) bek.)

technikai adat: feliratkozás* és leiratkozás időpontja*

későbbi bizonyítás

Adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) f) pontja), amely a jogszerű hírlvél küldés későbbi bizonyíthatóságban ölt testet

hírlevélről történt leiratkozást követő 5 évig abból a célból, hogy az Adatkezelő bizonyítja tudja a hírlevél küldés jogszerűségét

 

Közösségi oldalakon megadott adatokkal kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Forrás

Adatkezelő tartalmainak közösségi oldalon történő megosztása, publikálása, marketingje

Önkéntes hozzájárulás

Azon természetes személyek, akik az Adatkezelő közösségi oldalait, különösen facebook.com közösségi oldalát vagy azon megjelenő tartalmakat önként követik, megosztják, kedvelik, vagy más interakciót végeznek

érintett publikus neve

fotója

e-mail címe

érintett közösségi oldalon

keresztül küldött üzenete

érintett általi értékelés,

vagy más művelet

érintett kérésére törlésig

Érintettek

 

Az érintett jogai

 

Az érintett jogai és jogalapok viszonyát a következő táblázat mutatja be, hogy az érintett számára egyértelmű legyen, hogy az alkalmazott jogalap esetén milyen jogaival élhet.

 

 

Előzetes tájékozódáshoz való jog

Hozzáférés joga

Helyesbítés joga

Törlés joga

Korlátozás

Adat-hordozhatóság

Tiltako-zás

Hozzájárulás visszavonása

Hozzájárulás

Megállapodás

Jogi kötelezettség

Létfontosságú érdek

Közfeladat, közhatalmi jog.

Jogos érdek

 

Hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk)

                                  

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezelés körülményeivel kapcsolatos információkhoz hozzáférést kapjon. Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja, ha azokat érintett kéri.

 

Hozzájárulás visszavonásának joga (GDPR 7. cikk)

Érintett jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

Helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

 

Tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bek. e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen.

Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben.

 

Adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a GDPR-ban meghatározott feltételek bármelyike megvalósul, és ebben az esetben az Adatkezelő a tároláson kívül más műveletet az adattal ne végezzen.

Ha az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

Törléshez (elfeledtetéshez) való jog (GDPR 17. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az adatkezelésnek nincs célja, hozzájárulását visszavonta és nincsen egyéb jogalapja, tiltakozás esetén nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy ha az adatokat eleve jogellenesen kezelték, továbbá az adatokat jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 

Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha jogszabályi feltételek (automatizált adatkezelés és hozzájárulás vagy megállapodás jogalap) fennállnak .

 

Érintett hol és hogyan kérhet részletes tájékoztatást az adatok kezeléséről, továbbításáról, valamint hol és hogyan élhet jogaival?

Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintettek tájékoztatás kérésüket, hozzáférési jogukat, valamint egyéb jogaik gyakorlását Adatkezelő postai (1143 Budapest, Gizella út 42-44.) vagy e-mail-es elérhetőségre (info@vezinfo.hu) küldött nyilatkozattal tehetik meg. Az Adatkezelő a nyilatkozatot a beérkezéstől számított legrövidebb időn belül megvizsgálja és megválaszolja, valamint megteszi a szükséges lépéseket a nyilatkozatban, a Belső Adatvédelmi Szabályzatban, valamint jogszabályban foglaltak alapján.

 

A hatóság elérhetősége panasz (GDPR 77. cikk) esetén:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1374 Budapest, Pf. 603.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

www: http://www.naih.hu

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Jogaival és a hatósághoz benyújtandó panasz részleteivel kapcsolatos további információért keresse fel az alábbi honlapot: http://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html.

 

Az érintett a jogainak megsértése esetén a lakóhelye szerint illetékes bírósághoz is fordulhat és többek között sérelemdíjat követelhet.

 

A lakóhelye szerint illetékes bíróságot itt tudja megkeresni: https://birosag.hu/birosag-kereso

 

 

Lezárva: 2021. február hó 15. napján

                                                                             Tóth Csaba ügyvezető

                                                                        VEZINFÓ Kiadó és Tanácsadó Kft.

A weboldalra történő regisztráció, bejelentkezés és a weboldalon ...

A https://konferenciashop.vezinfo.hu/ weboldalra történő regisztráció, bejelentkezés és a weboldalon keresztül történő megrendelés adatkezelési tájékoztatója

 

A VEZINFÓ Kiadó és Tanácsadó Kft. (székhely: 1143 Budapest, Gizella út 42-44.,Cégjegyzékszám: 01-09-904350, adószám: 14449532-2-42, e-mail: info@vezinfo.hu, képviseli: Tóth Csaba ügyvezető, adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  Horváth Géza, postai úton elérhető az Adatkezelő székhelyén, e-mail-ben az info@vezinfo.hu címre küldött e-mail útján), mint adatkezelő ezúton tájékoztatja Önt, hogy a jelen tájékoztató kizárólag az alábbi adatkezeléseket tartalmazza:

 

 

 

 

Az adatkezelések közös jellemzői az alábbiak:

 

 • az érintettek jogaikkal (a hozzáférés joga, a helyesbítés joga, a törléshez való jog és az „elfeledtetéshez” való jog, az adatok zároláshoz/korlátozáshoz való jog, tiltakozáshoz való jog, az adathordozhatósághoz való jog, hozzájárulás visszavonásának joga, lásd a jogok részletes leírásait a tájékoztató végén) az Adatkezelő postai vagy elektronikus elérhetőségre küldött nyilatkozattal tehetik meg, továbbá panasszal fordulhatnak a hatósághoz (mindenkori elérhetőséget lásd: NAIH, www.naih.hu), és ha megítélésük szerint megsértették jogait, fordulhatnak a lakóhelyük szerint illetékes bírósághoz. Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy joggyakorlásuknak lehetnek feltételei, valamint korlátai egy-egy adatkezeléssel kapcsolatban, amely tényezőket az Adatkezelő vizsgálni köteles az érintettek joggyakorlása esetén. Abban az esetben, ha egy jogával az érintett adott adatkezelés kapcsán nem élhet, úgy a joggyakorlást kizáró/korlátozó ténybeli és/vagy jogi indokokról az Adatkezelő írásban (ide értve az elektronikus utat is) tájékoztatja az érintettet és arról nyilvántartást vezet.

 

 • a weboldal sütiket, azaz „cookie”-kat használ. „Cookie”-k használata esetén ennek keretében a weblapra történő látogatásakor a látogatás időpontja, a felhasználó böngészőjének adatai, IP címe valamint a használt operációs rendszer és a nyelvi beállítások elmentésre kerülnek. A sütik törlését a felhasználó manuálisan tudja elvégezni a böngészőjében. További információk külön süti beállító ablakban kerültek meghatározásra.

 

 • az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:
  • az adatkezeléshez használt eszközök (a továbbiakban: adatkezelő rendszer) jogosulatlan személyek általi hozzáférésének megtagadásáról,
  • az adathordozók jogosulatlan olvasásának, másolásának, módosításának vagy eltávolításának megakadályozásáról,
  • az adatkezelő rendszerbe a személyes adatok jogosulatlan bevitelének, valamint az abban tárolt személyes adatok jogosulatlan megismerésének, módosításának vagy törlésének megakadályozásáról,
  • az adatkezelő rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés útján történő használatának megakadályozásáról,
  • arról, hogy az adatkezelő rendszer használatára jogosult személyek kizárólag a hozzáférési engedélyben meghatározott személyes adatokhoz férjenek hozzá,
  • arról, hogy ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés útján mely címzettnek továbbították vagy továbbíthatják, illetve bocsátották vagy bocsáthatják rendelkezésére
  • arról, hogy utólag ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy mely személyes adatokat, mely időpontban, ki vitt be az adatkezelő rendszerbe
  • a személyes adatoknak azok továbbítása során vagy az adathordozó szállítása közben történő jogosulatlan megismerésének, másolásának, módosításának vagy törlésének megakadályozásáról
  • arról, hogy üzemzavar esetén az adatkezelő rendszer helyreállítható legyen.
  • arról, hogy az adatkezelő rendszer működőképes legyen, a működése során fellépő hibákról jelentés készüljön, továbbá a tárolt személyes adatokat a rendszer hibás működtetésével sem lehessen megváltoztatni.

 

 • profilalkotás egyik adatkezelés vonatkozásában sem történik.

 

 • Adatkezelő végez más adatkezeléseket, amelyekről a jelen tájékoztatótól formailag elkülönülő tájékoztatókban találhat az érintett bővebb információkat.

 

Weboldalra történő regisztráció során megadott adatokkal kapcsolatos adatkezelés

 

Weboldalra történő regisztráció során megadott adatokkal kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél: az érintett adatainak rögzítése, jogosultságainak, kedvezményeinek, hozzáférésének megadása, érvényesítése, ellenőrzése, a  szolgáltatások igénybe vételének megkönnyítése, valamint a kapcsolattartás

Érintettek: Minden természetes személy, aki a regisztráció során megadott adatokkal beazonosítható, beazonosított

Forrás: érintettek

Adatkör

Cél

Jogalap

Tárolási idő

e-mail cím*

 

 

 

 

azonosítás, bejelentkezés

 

 

 

 

Önkéntes hozzájárulás

Nyilvántartási rendszerben:

Törlési kérelemig, belépési jogosultság megszűntetéséig

 

Naplófile-ban: polgári elévülési időben

jelszó*

 

 

 

 

azonosítás, bejelentkezés

 

 

 

 

Önkéntes hozzájárulás

Nyilvántartási rendszerben:

Törlési kérelemig, belépési jogosultság megszűntetéséig

 

Naplófile-ban: polgári elévülési időben

név*

azonosítás, megszólítás

Önkéntes hozzájárulás, nem természetes személy képviselője, kapcsolattartója esetén az Adatkezelő kapcsolattartási célú jogos érdeke

számlázás

jogi kötelezettség teljesítése

számviteli bizonylaton 8 évig

telefonszám

kapcsolattartás

Önkéntes hozzájárulás, nem természetes személy képviselője, kapcsolattartója esetén az Adatkezelő kapcsolattartási célú jogos érdeke

Nyilvántartási rendszerben:

Törlési kérelemig, belépési jogosultság megszűntetéséig

 

Naplófile-ban: polgári elévülési időben

mobilszám

kapcsolattartás

mobil

kapcsolattartás

bankszámlaszám

azonosítás

Adatkezelő jogos érdeke az azonosítás

számlázási adatok*

számlázás

jogi kötelezettség teljesítése

számviteli bizonylaton 8 évig

szállítási adatok*

szállítás

szerződés teljesítése

ászf tudomásul vételének jelzése

azonosítás, későbbi bizonyítás

Adatkezelő jogos érdeke, amely a későbbi bizonyíthatóságban ölt testet

Naplófile-ban: polgári elévülési időben

adatkezelési tájékoztatás tudomásul vételének jelzése

regisztráció során használt IP cím*

későbbi bizonyítás

Adatkezelő jogos érdeke, amely a későbbi bizonyíthatóságban ölt testet

Naplófile-ban: polgári elévülési időben

 

 1. Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy weboldalára regisztráljanak, megkönnyítve a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások igénybe vételének folyamatát.

 

Melyek a kezelt adatok körei és kezelésük céljai, jogalapja, tárolási ideje?

 

 1. Lásd a fenti táblázatban.

 

 1. A *-gal jelölt adatok az adatkezeléshez szükségesek.

 

Kik az érintettek?

 

 1. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki a regisztráció során megadott adatokkal beazonosítható, beazonosított.

 

Mi az adatkezelés fő célja?

 

 1. Az adatok kezelésének fő célja az érintett adatainak rögzítése, jogosultságainak, kedvezményeinek, hozzáférésének megadása, érvényesítése, ellenőrzése, a szolgáltatások igénybe vételének megkönnyítése, valamint a kapcsolattartás.

 

Hogyan történik az adatkezelés?

 

 1. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:
  1. Érintett a weboldal egy meghatározott felületén keresztül a fent meghatározott adatait megadhatja és azokat (kattintással) eljuttathatja az Adatkezelő részére.
  2. A megadott adatok a weboldalt kiszolgáló szerverre titkosított csatornán keresztül jutnak el.
  3. A belépéshez szükséges adatok egy ezt a célt szolgáló elektronikus nyilvántartási rendszerbe automatikusan rögzítésre kerülnek.

 

Honnan vannak az adatok?

 

 1. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

 

Bejelentkezés a weboldalra

 

Weboldalra történő bejelentkezés összefoglaló táblázata

Cél: a weboldalra bejelentkező érintettek azonosítása, jogosultságainak biztosítása, ellenőrzése

Érintettek: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő weboldalára belép

Forrás: érintettek

Adatkör

Cél

Jogalap

Tárolási idő

e-mail cím*

 

 

 

 

azonosítás, bejelentkezés

 

 

 

 

Önkéntes hozzájárulás

Nyilvántartási rendszerben:

Törlési kérelemig, belépési jogosultság megszűntetéséig

 

Naplófile-ban: polgári elévülési időben

jelszó*

 

 

 

 

azonosítás, bejelentkezés

 

 

 

 

Önkéntes hozzájárulás

Nyilvántartási rendszerben:

Törlési kérelemig, belépési jogosultság megszűntetéséig

 

Naplófile-ban: polgári elévülési időben

bejelentkezés időpontja*

azonosítás, bizonyítás

Adatkezelő jogos érdeke, amely a későbbi bizonyíthatóságban ölt testet

Naplófile-ban: polgári elévülési időben

bejelentkezés során használt IP cím*

későbbi bizonyítás

Adatkezelő jogos érdeke, amely a későbbi bizonyíthatóságban ölt testet

Naplófile-ban: polgári elévülési időben

 

 1. Felhasználó (érintett) a weboldalra, a regisztrációt követően,

 

Melyek a kezelt adatok körei, kezelésük céljai, jogalapja, időtartama?

 

 1. Lásd a fenti táblázatban.

 

 

Kik az érintettek?

 

 1. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő weboldalára belép.

 

Mi az adatkezelés fő célja?

 

 1. Az adatok kezelésének fő célja a weboldalra bejelentkező érintettek azonosítása, jogosultságainak biztosítása, ellenőrzése.

 

Hogyan történik az adatkezelés?

 

 1. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:
  1. Érintett a weboldal egy meghatározott felületén keresztül a fent meghatározott adatokat megadhatja és azokat (kattintással) eljuttathatja az Adatkezelő részére.
  2. A megadott adatok a weboldalt kiszolgáló szerverre titkosított csatornán keresztül jutnak el.
  3. Amennyiben az felhasználónév/e-mail cím és jelszó páros létezik, úgy a szerver a felhasználót beengedi az oldalra.
  4. Amennyiben az érintett a jelszavát elfelejtette, úgy lehetősége van a jelszavát új jelszóra cserélni, ha a weboldal erre a célra létrehozott funkcióját használva egy új, véletlenszerűen generált jelszót küldet az e-mail címére.
  5. Érintett, amennyiben korábban adataiban módosulás történt, úgy a bejelentkezést követően, adatait módosíthatja a weboldal erre a célra kialakított felületén. A módosított adatok titkosított csatornán jutnak el az Adatkezelő erre a célra rendszeresített rendszerébe.

 

Honnan vannak az adatok?

 

 1. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

 

Egyéb

 

 1. A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy azok az adatkezeléshez szükségesek.

 

Weboldalon (webshopon) keresztül történő megrendeléssel kapcsolatos adatkezelés

 

Weboldalon (webshopon) keresztül történő megrendeléssel kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél: a megrendelés leadása, valamint a kapcsolattartás

Érintettek: minden természetes személy, ideértve szervezet nevében eljáró kapcsolattartót is, aki az Adatkezelőtől terméket (szolgáltatást) rendel

Forrás: érintettek

Adatkör

Cél

Jogalap

Tárolási idő

megrendelt termék/szolg. adatai* kiegészí™ve a regisztráció során megadott adatokkal, vagy regisztráció nélkül a

kapcsolattartási adatok (név, e-mail cím, telefonszám), szállítási és számlázási adatok, bankszámlaszám, csoportos adószám)

Teljesítés és számlázás

Jogi kötelezettség teljesítése

8 évig számviteli jogszabályi előírások alapján

megjegyzés

figyelemfelhívás, válaszadás

Önkéntes hozzájárulás

Hozzájárulás visszavonásáig

adatkezelési tájékoztató tudomásul vétele*

Későbbi bizonyítás

Adatkezelő jogos érdeke, amely a későbbi bizonyíthatóságban ölt testet

Polgári jogi elévülési időben

ászf tudomásul vétele*

Későbbi bizonyítás

Adatkezelő jogos érdeke, amely a későbbi bizonyíthatóságban ölt testet

Polgári jogi elévülési időben

Megrendelés elküldésének időpontja*

Teljesítés, későbbi bizonyítás

Adatkezelő jogos érdeke, amely a későbbi bizonyíthatóságban ölt testet

Polgári jogi elévülési időben

megrendelés során használt eszköz IP címe *

későbbi bizonyítás

Adatkezelő jogos érdeke, amely a későbbi bizonyíthatóságban ölt testet

Polgári jogi elévülési időben

 

 1. Adatkezelő lehetővé teszi az érintett számára, hogy egy vagy több terméket (esetleg a termékhez kapcsolódó szolgáltatást) rendeljen meg tőle a weboldalon keresztül.

 

 1. Adatkezelő által működtetett webshopban történő vásárlás szerződésnek minősül, figyelemmel az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-ára, és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló  45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletre is.

 

Melyek a kezelt adatok körei, kezelésük céljai, jogalapja, időtartama?

 

 1. A kezelt adatok köre, célja, jogalapja, az adatkezelés időtartama vonatkozásában lásd az összefoglaló táblázatot.

 

Kik az érintettek?

 

 1. Az érintettek köre: Minden természetes személy, ideértve szervezet nevében eljáró kapcsolattartót is, aki az Adatkezelőtől terméket (szolgáltatást) rendel.

 

Mi az adatkezelés fő célja?

 

 1. Az adatok kezelésének fő célja a megrendelés leadása, valamint a kapcsolattartás.

 

Hogyan történik az adatkezelés?

 

 1. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat tipikusan, de nem kizárólagosan a következő:
  1. Az érintett a weboldalon, meghatározott helyre kattintva elküldi megrendelését az Adatkezelő részére.
  2. Az Adatkezelő a megrendelést feldolgozza.
  3. Adatkezelő a megrendelést az erre rendszeresített nyilvántartási rendszerben rögzíti.
  4. Adatkezelő, amennyiben a megrendelést elfogadja, az érintettet megadott elérhetőségén keresztül írásban (elektronikus úton) értesíti a megrendelés elfogadásáról. Az értesítés a megrendelés visszaigazolása, amely tartalmazhat a teljesítésre vonatkozó további információkat is.
  5. Adatkezelő, amennyiben a megrendelést pontosítani szükséges, úgy az érintett által megadott elérhetőségen az érintettel kapcsolatba lép. Ugyancsak kapcsolatba lép az érintettel, ha a megrendelést nem tudja elfogadni, azt visszautasítja.
  6. Adatkezelő érintettet a megrendelés teljesítése folyamatában értesítheti a teljesítés egyes folyamatairól (pl. csomagolás, kiszállítás, stb.).

 

Honnan vannak az adatok?

 

 1. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

 

Történik adatközlés (hozzáférés nyújtás, átadás, továbbítás) harmadik fél számára?

 

 1. Adattovábbítás történik a kiszállítást végző szolgáltató (pl. futárszolgálat) számára. Az aktuális kiszállítást végző szolgáltató nevét és adatait a weboldal tartalmazza.

 

Az érintett jogai

 

Az érintett jogai és jogalapok viszonyát a következő táblázat mutatja be, hogy az érintett számára egyértelmű legyen, hogy az alkalmazott jogalap esetén milyen jogaival élhet.

 

 

Előzetes tájékozódáshoz való jog

Hozzáférés joga

Helyesbítés joga

Törlés joga

Korlátozás

Adat-hordozhatóság

Tiltako-zás

Hozzájárulás visszavonása

Hozzájárulás

Megállapodás

Jogi kötelezettség

Létfontosságú érdek

Közfeladat, közhatalmi jog.

Jogos érdek

 

Hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk)

                                        

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezelés körülményeivel kapcsolatos információkhoz hozzáférést kapjon. Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja, ha azokat érintett kéri.

 

Hozzájárulás visszavonásának joga (GDPR 7. cikk)

Érintett jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

Helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

 

Tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bek. e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen.

Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben.

 

Adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a GDPR-ban meghatározott feltételek bármelyike megvalósul, és ebben az esetben az Adatkezelő a tároláson kívül más műveletet az adattal ne végezzen.

Ha az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

Törléshez (elfeledtetéshez) való jog (GDPR 17. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az adatkezelésnek nincs célja, hozzájárulását visszavonta és nincsen egyéb jogalapja, tiltakozás esetén nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy ha az adatokat eleve jogellenesen kezelték, továbbá az adatokat jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 

Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha jogszabályi feltételek (automatizált adatkezelés és hozzájárulás vagy megállapodás jogalap) fennállnak .

 

Érintett hol és hogyan kérhet részletes tájékoztatást az adatok kezeléséről, továbbításáról, valamint hol és hogyan élhet jogaival?

Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintettek tájékoztatás kérésüket, hozzáférési jogukat, valamint egyéb jogaik gyakorlását Adatkezelő postai vagy e-mail-es elérhetőségre küldött nyilatkozattal tehetik meg. Az Adatkezelő a nyilatkozatot a beérkezéstől számított legrövidebb időn belül megvizsgálja és megválaszolja, valamint megteszi a szükséges lépéseket a nyilatkozatban, a Belső Adatvédelmi Szabályzatban, valamint jogszabályban foglaltak alapján.

 

A hatóság elérhetősége panasz (GDPR 77. cikk) esetén:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1374 Budapest, Pf. 603.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

www: http://www.naih.hu

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Jogaival és a hatósághoz benyújtandó panasz részleteivel kapcsolatos további információért keresse fel az alábbi honlapot: http://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html.

 

Az érintett a jogainak megsértése esetén a lakóhelye szerint illetékes bírósághoz is fordulhat és többek között sérelemdíjat követelhet.

 

A lakóhelye szerint illetékes bíróságot itt tudja megkeresni: https://birosag.hu/birosag-kereso

 

 

Lezárva: 2021. február hó 15. napján

 

Hírlevél feliratkozással, küldéssel kapcsolatos adatkezelési tájékoztató

Hírlevél feliratkozással és küldéssel kapcsolatos adatkezelési tájékoztató

 

A VEZINFÓ Kiadó és Tanácsadó Kft. (székhely: 1143 Budapest, Gizella út 42-44.,Cégjegyzékszám: 01-09-904350, adószám: 14449532-2-42, e-mail: info@vezinfo.hu, képviseli: Tóth Csaba ügyvezető, adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  Horváth Géza, postai úton elérhető az Adatkezelő székhelyén, e-mail-ben az info@vezinfo.hu címre küldött e-mail útján), mint adatkezelő ezúton tájékoztatja Önt a hírlevél feliratkozás és küldés során történő adatkezelés részleteiről:

 

Hírlevél feliratkozás és küldés során kezelt adatok adatkezelési tájékoztatójának összefoglaló táblázata

Cél: a címzett (feliratkozott érintett) rendszeres tájékoztatása az Adatkezelő (és Partnerei) legújabb akcióiról, eseményeiről, híreiről, lényegében rendszeres reklám-küldés

Érintettek: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő híreiről, akcióiról, kedvezményeiről rendszeresen értesülni kíván, ezért személyes adatainak megadásával a hírlevél szolgáltatásra feliratkozik

Adatok forrása: érintettek

Kezelt adat köre

Cél

Jogalap

Tárolási idő

név*

azonosítás

 

Önkéntes hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) a) pontja és Reklámtv. 6. § (1) bek.)

Aktív (kiküldést lebonyolító) hírlevél adatbázisban: érintett leiratkozásáig, vagy ha Adatkezelő hozzájárulás megerősítést kér, a megerősítés megadására nyitva álló határidő lejártával törldőnek az adatok

 

Passzív adatbázisban: hírlevélről történt leiratkozást követő 5 évig abból a célból, hogy az Adatkezelő bizonyítja tudja a hírlevél küldés jogszerűségét

e-mail cím*

azonosítás és hírlevél kiküldése

Önkéntes hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) a) pontja és Reklámtv. 6. § (1) bek.)

technikai adat: feliratkozás* és leiratkozás időpontja*

későbbi bizonyítás

Adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) f) pontja), amely a jogszerű hírlvél küldés későbbi bizonyíthatóságban ölt testet

hírlevélről történt leiratkozást követő 5 évig abból a célból, hogy az Adatkezelő bizonyítja tudja a hírlevél küldés jogszerűségét

 

 1. Érintett a szolgáltatások igénybevétele előtt vagy során, vagy egyéb más módon a következőkben meghatározott adataival iratkozhat fel az Adatkezelő hírlevél küldő szolgáltatására.

 

Melyek a kezelt adatok körei és kezelésük céljai, valamint a jogalapok, tárolási idő?

 

 1. Lásd a fenti táblázatban.

                                                   

Kik az érintettek?

 

 1. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő híreiről, akcióiról, kedvezményeiről rendszeresen értesülni kíván, ezért személyes adatainak megadásával a hírlevél szolgáltatásra feliratkozik.

 

Mi az adatkezelés fő célja?

 

 1. A hírlevél küldéssel kapcsolatos adatok kezelésének fő célja a címzett (feliratkozott érintett) rendszeres tájékoztatása az Adatkezelő (és Partnerei) legújabb akcióiról, eseményeiről, híreiről, lényegében rendszeres reklám-küldés.

 

Honnan vannak az adatok?

 

 1. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

 

Történik adatközlés (hozzáférés nyújtás, átadás, továbbítás) harmadik fél számára?

 

 1. Adatközlés: harmadik fél számára nem kerül közlésre, kivéve ha Adatkezelő adatfeldolgozót bíz meg hírlevelek kiküldésével, statisztikák készítésével, hírlevél fel-és leiratkozások kezelésével. Ilyen esetben külön melléklet tartalmazza az adatfeldolgozó adatait.

 

Hogyan biztosítja az adatok védelmét az Adatkezelő?

 

 1. Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:
  1. az adatkezeléshez használt eszközök (a továbbiakban: adatkezelő rendszer) jogosulatlan személyek általi hozzáférésének megtagadásáról,
  2. az adathordozók jogosulatlan olvasásának, másolásának, módosításának vagy eltávolításának megakadályozásáról,
  3. az adatkezelő rendszerbe a személyes adatok jogosulatlan bevitelének, valamint az abban tárolt személyes adatok jogosulatlan megismerésének, módosításának vagy törlésének megakadályozásáról,
  4. az adatkezelő rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés útján történő használatának megakadályozásáról,
  5. arról, hogy az adatkezelő rendszer használatára jogosult személyek kizárólag a hozzáférési engedélyben meghatározott személyes adatokhoz férjenek hozzá,
  6. arról, hogy ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés útján mely címzettnek továbbították vagy továbbíthatják, illetve bocsátották vagy bocsáthatják rendelkezésére
  7. arról, hogy utólag ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy mely személyes adatokat, mely időpontban, ki vitt be az adatkezelő rendszerbe
  8. a személyes adatoknak azok továbbítása során vagy az adathordozó szállítása közben történő jogosulatlan megismerésének, másolásának, módosításának vagy törlésének megakadályozásáról
  9. arról, hogy üzemzavar esetén az adatkezelő rendszer helyreállítható legyen.
  10. arról, hogy az adatkezelő rendszer működőképes legyen, a működése során fellépő hibákról jelentés készüljön, továbbá a tárolt személyes adatokat a rendszer hibás működtetésével sem lehessen megváltoztatni.

 

Történik automatizált döntéshozatal, profilalkotás?

 

 1. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

 

Milyen jogai vannak az érintetteknek?

 

 1. Az érintett jogai és jogalapok viszonyát a következő táblázat mutatja be, hogy az érintett számára egyértelmű legyen, hogy az alkalmazott jogalap esetén milyen jogaival élhet.

 

 

Előzetes tájékozódáshoz való jog

Hozzáférés joga

Helyesbítés joga

Törlés joga

Korlátozás

Adat-hordozhatóság

Tiltako-zás

Hozzájárulás visszavonása

Hozzájárulás

Megállapodás

Jogi kötelezettség

Létfontosságú érdek

Közfeladat, közhatalmi jog.

Jogos érdek

 

 

Hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezelés körülményeivel kapcsolatos információkhoz hozzáférést kapjon. Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja, ha azokat érintett kéri.

 

Hozzájárulás visszavonásának joga (GDPR 7. cikk)

Érintett jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

Helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

 

Tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bek. e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen.

Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben.

 

Adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a GDPR-ban meghatározott feltételek bármelyike megvalósul, és ebben az esetben az Adatkezelő a tároláson kívül más műveletet az adattal ne végezzen.

Ha az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

Törléshez (elfeledtetéshez) való jog (GDPR 17. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az adatkezelésnek nincs célja, hozzájárulásást visszavonta és nincsen egyéb jogalapja, tiltakozás esetén nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy ha az adatokat eleve jogellenesen kezelték, továbbá az adatokat jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 

Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha jogszabályi feltételek (automatizált adatkezelés és hozzájárulás vagy megállapodás jogalap) fennállnak .

 

Érintett hol és hogyan kérhet részletes tájékoztatást az adatok kezeléséről, továbbításáról, valamint hol és hogyan élhet jogaival?

Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintettek tájékoztatás kérésüket, hozzáférési jogukat, valamint egyéb jogaik gyakorlását Adatkezelő postai (1143 Budapest, Gizella út 42-44.) vagy e-mail-es elérhetőségre (info@vezinfo.hu) küldött nyilatkozattal tehetik meg. Az Adatkezelő a nyilatkozatot a beérkezéstől számított legrövidebb időn belül megvizsgálja és megválaszolja, valamint megteszi a szükséges lépéseket a nyilatkozatban, a Belső Adatvédelmi Szabályzatban, valamint jogszabályban foglaltak alapján.

 

A hatóság elérhetősége panasz (GDPR 77. cikk) esetén:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1374 Budapest, Pf. 603.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

www: http://www.naih.hu

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Jogaival és a hatósághoz benyújtandó panasz részleteivel kapcsolatos további információért keresse fel az alábbi honlapot: http://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html.

 

Az érintett a jogainak megsértése esetén a lakóhelye szerint illetékes bírósághoz is fordulhat és többek között sérelemdíjat követelhet.

 

A lakóhelye szerint illetékes bíróságot itt tudja megkeresni: https://birosag.hu/birosag-kereso

 

Egyéb

 

 1. Az érintett a hírlevélről bármikor leiratkozhat, az elektronikus levelek alján, valamint az info@vezinfo.hu e-mail címre küldött lemondási kérelem útján.

 

 1. Postai úton a következő címen iratkozhat le a hírlevélről: VEZINFÓ Kiadó és Tanácsadó Kft., 1143 Budapest, Gizella út 42-44.

 

 1. Az Adatkezelő a hírlevél listát háromévente felülvizsgálja, és a hírlevél küldéshez három év után megerősítő hozzájárulást kér. Annak az érintettnek az adatait, aki nem ad megerősítő hozzájárulást az Adatkezelő törli az aktív hírlevélküldő adatállományból.

 

 1. Adatkezelő a kiküldött hírlevelek olvasottságáról, a hírlevelekben levő linkekre történő kattintások segítségével, statisztikát vezet.

 

 1. Az Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy a hírlevél küldés során az Adatkezelő jogosult nem kizárólag a saját, hanem közvetett és közvetlen módon a szerződött Partnerei ajánlatainak a továbbítására is az érintettek felé.

 

 1. A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy azok az adatkezelés esszenciális elemei, ezek mindegyike szükséges az adatkezeléshez.

 

Lezárva: 2021. február hó 15. napján

 

Felnőttképzésben résztvevő érintettek személyes adatainak kezelésével kapcsolatos, a felnőttképzési

Felnőttképzésben résztvevő érintettek személyes adatainak kezelésével kapcsolatos, a felnőttképzési törvény alapján történő adatkezelés tájékoztatója

 

A VEZINFÓ Kiadó és Tanácsadó Kft. (székhely: 1143 Budapest, Gizella út 42-44.,Cégjegyzékszám: 01-09-904350, adószám: 14449532-2-42, e-mail: info@vezinfo.hu, képviseli: Tóth Csaba ügyvezető, adatvédelmi kapcsolattartó neve és elérhetősége:  Horváth Géza, postai úton elérhető az Adatkezelő székhelyén, e-mail-ben az info@vezinfo.hu címre küldött e-mail útján), mint adatkezelő ezúton tájékoztatja Önt a felnőttképzési törvény alapján történő adatkezelés részleteiről és egyéb érdemi tényekről:

 

Felnőttképzésben résztvevő érintettek személyes adatainak kezelésével kapcsolatos adatkezelés összfoglaló táblázata

Cél: az érintett a képzésen részt vehessen és az adatkezelő a jogi kötelezettségeit teljesítse

Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja, jogi kötelezettség teljesítése a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény alapján

Érintettek: a képzésben részt vevő személyek természetes személyek

Kezelt adatok körei:

a képzésben részt vevő személyek természetes személyazonosító adatai

·       név

·       magyar vagy külföldi állampolgárság, illetve hontalanság, magyar állampolgársága keletkezésének, megszűnésének ténye és időpontja (a továbbiakban: állampolgárság), menekült vagy oltalmazott, bevándorolt, letelepedett jogállás, a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy esetében a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való joggal történő rendelkezés ténye, illetve a Nytv. 4. § (1) bekezdés c) pontja szerinti külföldön élő polgár esetén a honosítás vagy visszahonosítás ténye;

·       nem

·       születési hely és idő

·       anyja neve

·       lakcíme

elektronikus levelezési címe

legmagasabb iskolai végzettsége

oktatás, képzés megnevezése, jellege, helye, óraszáma, első képzési napja és - a zárt rendszerű elektronikus távoktatás keretében megvalósuló képzés kivételével - befejezésének tervezett időpontja

a képzési díj és annak költségviselője

Időtartam: dokumentumok keletkezésétől számított nyolcadik év utolsó napjáig megőriznie az Fktv. 16. §-a alapján

Forrás: érintettek

 

Mi az adatkezelés célja?

 

 1. Az adatkezelés célja, hogy az érintett a képzésen részt vehessen és az adatkezelő a jogi kötelezettségeit teljesítse.

 

Mi az adatok kezelésének jogalapja?

 

 1. A GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja, jogi kötelezettség teljesítése a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény alapján.

 

Kik az érintettek?

 

 1. A felnőttképzési szerződés, nyilatkozat, jelenléti ív adatkörei által beazonosítható, beazonosított természetes személyek (felnőttképzésben résztvevők).

 

 

Melyek a kezelt adatok körei?

 

 1. a képzésben részt vevő személyek természetes személyazonosító adatai
  1. név
  2. magyar vagy külföldi állampolgárság, illetve hontalanság, magyar állampolgársága keletkezésének, megszűnésének ténye és időpontja (a továbbiakban: állampolgárság), menekült vagy oltalmazott, bevándorolt, letelepedett jogállás, a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy esetében a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való joggal történő rendelkezés ténye, illetve a Nytv. 4. § (1) bekezdés c) pontja szerinti külföldön élő polgár esetén a honosítás vagy visszahonosítás ténye;
  3. nem
  4. születési hely és idő
  5. anyja neve
  6. lakcíme
  7. elektronikus levelezési címe
  8. legmagasabb iskolai végzettsége
  9. oktatás, képzés megnevezése, jellege, helye, óraszáma, első képzési napja és - a zárt rendszerű elektronikus távoktatás keretében megvalósuló képzés kivételével - befejezésének tervezett időpontja
  10. a képzési díj és annak költségviselője

 

 1. Adatkezelő képző intézmény az adatokat továbbítja (berögzíti) a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszerben (far.nive.hu).

 

Kik férnek hozzá az adatokhoz?

 

 1. Az adatokhoz az Adatkezelő részéről a szakmai vezető, az adminisztrátor munkatárs, az oktató férhet hozzá.

 

Meddig tart az adatkezelés?

 

 1. Adatkezelő köteles az érintett személyes adatait a dokumentumok keletkezésétől számított nyolcadik év utolsó napjáig megőrizni az Fktv. 16. §-a alapján.

 

Honnan vannak az adatok?

 

 1. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

 

Történik adatközlés harmadik fél számára?

 

 1. Adatközlés történik felnőttképzési adatszolgáltatási rendszerben.

 

 1. Adatkezelő, vagy maguk az érintettek adatokat adnak át továbbá az oktató felé.

 

 1. Hatósági vizsgálat során adatok továbbítására kerül sor a vizsgálat lefolytatása céljából.

 

Hogyan biztosítja az adatok védelmét az Adatkezelő?

 

 1. Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, így az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 

 1. Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére és több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

 

 1. Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:
  1. az adatkezeléshez használt eszközök (a továbbiakban: adatkezelő rendszer) jogosulatlan személyek általi hozzáférésének megtagadásáról,
  2. az adathordozók jogosulatlan olvasásának, másolásának, módosításának vagy eltávolításának megakadályozásáról,
  3. az adatkezelő rendszerbe a személyes adatok jogosulatlan bevitelének, valamint az abban tárolt személyes adatok jogosulatlan megismerésének, módosításának vagy törlésének megakadályozásáról,
  4. az adatkezelő rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés útján történő használatának megakadályozásáról,
  5. arról, hogy az adatkezelő rendszer használatára jogosult személyek kizárólag a hozzáférési engedélyben meghatározott személyes adatokhoz férjenek hozzá,
  6. arról, hogy ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés útján mely címzettnek továbbították vagy továbbíthatják, illetve bocsátották vagy bocsáthatják rendelkezésére
  7. arról, hogy utólag ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy mely személyes adatokat, mely időpontban, ki vitt be az adatkezelő rendszerbe
  8. a személyes adatoknak azok továbbítása során vagy az adathordozó szállítása közben történő jogosulatlan megismerésének, másolásának, módosításának vagy törlésének megakadályozásáról
  9. arról, hogy üzemzavar esetén az adatkezelő rendszer helyreállítható legyen.
  10. arról, hogy az adatkezelő rendszer működőképes legyen, a működése során fellépő hibákról jelentés készüljön, továbbá a tárolt személyes adatokat a rendszer hibás működtetésével sem lehessen megváltoztatni.

 

Történik automatizált döntéshozatal, profilalkotás?

 

 1. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés során ilyen nem történik.

 

Milyen jogaival élhet az érintett?

 

 1. Az érintett jogai és jogalapok viszonyát a következő táblázat mutatja be, hogy az érintett számára egyértelmű legyen, hogy az alkalmazott jogalap esetén milyen jogaival élhet.

 

 

Előzetes tájékozódáshoz való jog

Hozzáférés joga

Helyesbítés joga

Törlés joga

Korlátozás

Adat-hordozhatóság

Tiltako-zás

Hozzájárulás visszavonása

Hozzájárulás

Megállapodás

Jogi kötelezettség

Létfontosságú érdek

Közfeladat, közhatalmi jog.

Jogos érdek

 

Hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezelés körülményeivel kapcsolatos információkhoz hozzáférést kapjon. Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja, ha azokat érintett kéri.

 

Hozzájárulás visszavonásának joga (GDPR 7. cikk)

Érintett jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

Helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

 

Tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bek. e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen.

Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben.

 

Adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a GDPR-ban meghatározott feltételek bármelyike megvalósul, és ebben az esetben az Adatkezelő a tároláson kívül más műveletet az adattal ne végezzen.

Ha az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

Törléshez (elfeledtetéshez) való jog (GDPR 17. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az adatkezelésnek nincs célja, hozzájárulását visszavonta és nincsen egyéb jogalapja, tiltakozás esetén nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy ha az adatokat eleve jogellenesen kezelték, továbbá az adatokat jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 

Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha jogszabályi feltételek (automatizált adatkezelés és hozzájárulás vagy megállapodás jogalap) fennállnak .

 

Érintett hol és hogyan kérhet részletes tájékoztatást az adatok kezeléséről, továbbításáról, valamint hol és hogyan élhet jogaival?

Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintettek tájékoztatás kérésüket, hozzáférési jogukat, valamint egyéb jogaik gyakorlását Adatkezelő postai vagy e-mail-es elérhetőségre küldött nyilatkozattal tehetik meg. Az Adatkezelő a nyilatkozatot a beérkezéstől számított legrövidebb időn belül megvizsgálja és megválaszolja, valamint megteszi a szükséges lépéseket a nyilatkozatban, a Belső Adatvédelmi Szabályzatban, valamint jogszabályban foglaltak alapján.

 

A hatóság elérhetősége panasz (GDPR 77. cikk) esetén:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1374 Budapest, Pf. 603.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

www: http://www.naih.hu

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Jogaival és a hatósághoz benyújtandó panasz részleteivel kapcsolatos további információért keresse fel az alábbi honlapot: http://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html.

 

Az érintett a jogainak megsértése esetén a lakóhelye szerint illetékes bírósághoz is fordulhat és többek között sérelemdíjat követelhet.

 

A lakóhelye szerint illetékes bíróságot itt tudja megkeresni: https://birosag.hu/birosag-kereso

 

Kreditpontos és nem kredit pontos videók megtekintéséhez szükséges bejelentkezés során történő adatk

VEZINFÓ Kiadó és Tanácsadó Kft.

kreditpontos és nem kredit pontos videók megtekintéséhez szükséges bejelentkezés során történő adatkezelés tájékoztatója

 

A VEZINFÓ Kiadó és Tanácsadó Kft. (székhely: 1143 Budapest, Gizella út 42-44.,Cégjegyzékszám: 01-09-904350, adószám: 14449532-2-42, e-mail: info@vezinfo.hu, képviseli: Tóth Csaba ügyvezető, adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  Horváth Géza, postai úton elérhető az Adatkezelő székhelyén, e-mail-ben az info@vezinfo.hu címre küldött e-mail útján), mint adatkezelő ezúton tájékoztatja Önt, hogy a kreditpontos és nem kreditpontos videók megtekintéséhez szükséges bejelentkezés során történő adatkezelés részleteiről:

 

Kreditpontos és nem kreditpontos videók megtekintéséhez szükséges bejelentkezés összefoglaló táblázata

Cél: Kreditpontos és nem kreditpontos videók megtekintéséhez a bejelentkező érintettek azonosítása, jogosultságainak biztosítása, ellenőrzése

Érintettek: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő weboldalán a videó megtekintéséhez belép

Forrás: érintettek

Adatkör

Cél

Jogalap

Tárolási idő

felhasználónév*

 

 

 

 

azonosítás, bejelentkezés

 

 

 

 

Önkéntes hozzájárulás

Nyilvántartási rendszerben:

Törlési kérelemig, belépési jogosultság megszűntetéséig

 

Naplófile-ban: polgári elévülési időben

jelszó*

 

 

 

 

azonosítás, bejelentkezés

 

 

 

 

Önkéntes hozzájárulás

Nyilvántartási rendszerben:

Törlési kérelemig, belépési jogosultság megszűntetéséig

 

Naplófile-ban: polgári elévülési időben

bejelentkezés időpontja*

azonosítás, bizonyítás

Adatkezelő jogos érdeke, amely a későbbi bizonyíthatóságban ölt testet

Naplófile-ban: polgári elévülési időben

bejelentkezés során használt IP cím*

későbbi bizonyítás

Adatkezelő jogos érdeke, amely a későbbi bizonyíthatóságban ölt testet

Naplófile-ban: polgári elévülési időben

 

 1. Felhasználó (érintett) a videó megtekintéséhez, egyéb feltételek teljesítését követően,

 

Melyek a kezelt adatok körei, kezelésük céljai, jogalapja, időtartama?

 

 1. Lásd a fenti táblázatban.

 

Kik az érintettek?

 

 1. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő weboldalán a videó megtekintéséhez belép.

 

Mi az adatkezelés fő célja?

 

 1. Az adatok kezelésének fő célja a kreditpontos és nem kreditpontos videók megtekintéséhez a bejelentkező érintettek azonosítása, jogosultságainak biztosítása, ellenőrzése.

 

Hogyan történik az adatkezelés?

 

 1. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:
  1. Érintett az Adatkezelőtől megkapja felhasználónevét és jelszavát a külön dokumentumban meghatározott feltételek teljesítését követően.
  2. Érintett a weboldal egy meghatározott felületén keresztül a fent meghatározott adatokat megadhatja és azokat (kattintással) eljuttathatja az Adatkezelő részére.
  3. A megadott adatok a weboldalt kiszolgáló szerverre titkosított csatornán keresztül jutnak el.
  4. Amennyiben az felhasználónév és jelszó páros létezik, úgy a szerver a felhasználót beengedi az oldalra.
  5. Amennyiben az érintett a jelszavát elfelejtette, úgy lehetősége van a jelszavát új jelszóra cserélni.

 

Honnan vannak az adatok?

 

 1. Adatok forrása
  1. belépéshez: az Adatkezelőtől
  2. a belépés során: közvetlenül az érintettől.

 

Történik adattovábbítás, adatközlés?

 

 1. Az Adatkezelő adatfeldolgozót vesz igénybe a videókhoz történő belépés, azok lejátszása és a jogosultságok nyomonkövetése céljából:

Videosquare Kft., support@videosqr.com

 

Adattovábbítás történik a Pénzügyminisztérium és ügyvédi kreditpontos képzés esetén, a Magyar Ügyvédi Kamara felé.

 

Egyéb

 

 1. A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy azok az adatkezeléshez szükségesek.

 

 1. Adatkezelő felhívja a tisztelt érintettek figyelmét, hogy

 

 1. A weboldal sütiket, azaz „cookie”-kat használ. „Cookie”-k használata esetén ennek keretében a weblapra történő látogatásakor a látogatás időpontja, a felhasználó böngészőjének adatai, IP címe valamint a használt operációs rendszer és a nyelvi beállítások elmentésre kerülnek. A sütik törlését a felhasználó manuálisan tudja elvégezni a böngészőjében. További információk külön süti beállító ablakban kerültek meghatározásra.

 

 1. az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:
  • az adatkezeléshez használt eszközök (a továbbiakban: adatkezelő rendszer) jogosulatlan személyek általi hozzáférésének megtagadásáról,
  • az adathordozók jogosulatlan olvasásának, másolásának, módosításának vagy eltávolításának megakadályozásáról,
  • az adatkezelő rendszerbe a személyes adatok jogosulatlan bevitelének, valamint az abban tárolt személyes adatok jogosulatlan megismerésének, módosításának vagy törlésének megakadályozásáról,
  • az adatkezelő rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés útján történő használatának megakadályozásáról,
  • arról, hogy az adatkezelő rendszer használatára jogosult személyek kizárólag a hozzáférési engedélyben meghatározott személyes adatokhoz férjenek hozzá,
  • arról, hogy ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés útján mely címzettnek továbbították vagy továbbíthatják, illetve bocsátották vagy bocsáthatják rendelkezésére
  • arról, hogy utólag ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy mely személyes adatokat, mely időpontban, ki vitt be az adatkezelő rendszerbe
  • a személyes adatoknak azok továbbítása során vagy az adathordozó szállítása közben történő jogosulatlan megismerésének, másolásának, módosításának vagy törlésének megakadályozásáról
  • arról, hogy üzemzavar esetén az adatkezelő rendszer helyreállítható legyen.
  • arról, hogy az adatkezelő rendszer működőképes legyen, a működése során fellépő hibákról jelentés készüljön, továbbá a tárolt személyes adatokat a rendszer hibás működtetésével sem lehessen megváltoztatni.

 

 1. profilalkotás nem történik.

 

 1. Adatkezelő végez más adatkezeléseket, amelyekről a jelen tájékoztatótól formailag elkülönülő tájékoztatókban találhat az érintett bővebb információkat.

 

Milyen jogai vannak az érintetteknek?

 

Az érintett jogai és jogalapok viszonyát a következő táblázat mutatja be, hogy az érintett számára egyértelmű legyen, hogy az alkalmazott jogalap esetén milyen jogaival élhet.

 

 

Előzetes tájékozódáshoz való jog

Hozzáférés joga

Helyesbítés joga

Törlés joga

Korlátozás

Adat-hordozhatóság

Tiltako-zás

Hozzájárulás visszavonása

Hozzájárulás

Megállapodás

Jogi kötelezettség

Létfontosságú érdek

Közfeladat, közhatalmi jog.

Jogos érdek

 

Hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk)

                                  

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezelés körülményeivel kapcsolatos információkhoz hozzáférést kapjon. Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja, ha azokat érintett kéri.

 

Hozzájárulás visszavonásának joga (GDPR 7. cikk)

Érintett jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

Helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

 

Tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bek. e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen.

Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben.

 

Adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a GDPR-ban meghatározott feltételek bármelyike megvalósul, és ebben az esetben az Adatkezelő a tároláson kívül más műveletet az adattal ne végezzen.

Ha az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

Törléshez (elfeledtetéshez) való jog (GDPR 17. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az adatkezelésnek nincs célja, hozzájárulását visszavonta és nincsen egyéb jogalapja, tiltakozás esetén nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy ha az adatokat eleve jogellenesen kezelték, továbbá az adatokat jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 

Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha jogszabályi feltételek (automatizált adatkezelés és hozzájárulás vagy megállapodás jogalap) fennállnak .

 

Érintett hol és hogyan kérhet részletes tájékoztatást az adatok kezeléséről, továbbításáról, valamint hol és hogyan élhet jogaival?

Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintettek tájékoztatás kérésüket, hozzáférési jogukat, valamint egyéb jogaik gyakorlását Adatkezelő postai vagy e-mail-es elérhetőségre küldött nyilatkozattal tehetik meg. Az Adatkezelő a nyilatkozatot a beérkezéstől számított legrövidebb időn belül megvizsgálja és megválaszolja, valamint megteszi a szükséges lépéseket a nyilatkozatban, a Belső Adatvédelmi Szabályzatban, valamint jogszabályban foglaltak alapján.

 

A hatóság elérhetősége panasz (GDPR 77. cikk) esetén:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1374 Budapest, Pf. 603.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

www: http://www.naih.hu

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Jogaival és a hatósághoz benyújtandó panasz részleteivel kapcsolatos további információért keresse fel az alábbi honlapot: http://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html.

 

Az érintett a jogainak megsértése esetén a lakóhelye szerint illetékes bírósághoz is fordulhat és többek között sérelemdíjat követelhet.

 

A lakóhelye szerint illetékes bíróságot itt tudja megkeresni: https://birosag.hu/birosag-kereso

 

 

Lezárva: 2021. február hó 15. napján

 

Konferencia jelentkezési feltételek

Jelentkezési feltételek:Ez a meghívó ajánlatnak minősül, a jelentkezés az ajánlat elfogadásának számít és fizetési kötelezettséget von maga után. A jelentkezési lap kitöltője és aláírója kötelezi magát, hogy a jelentkezés elfogadása esetén a részvételi díjról részére e-mailen megküldött díjbekérőt az azon szereplő fizetési határidőig kiegyenlíti. A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében regisztráljuk és a díjbekérő megküldésével a lent megadott e-mail címre igazoljuk vissza. A rendezvény napján készpénzfizetés is lehetséges, kérjük, erre vonatkozó igényét a jelentkezési lapon előre jelezze. A kiegyenlítés után a rendezvény helyszínén adjuk oda a végszámlát. A Vezinfó Kft. megkéri a kedves résztvevőt, hogyaz átutalás bizonylatának másolatát a biztonság kedvéért szíveskedjék magával hozni. Lemondást csak írásban fogadunk el a rendezvényt megelőző 2. munkanapig. Ezt követő lemondás esetén a részvételi díj 50% + áfa költségét kiszámlázzuk. Lemondás hiányában a teljes részvételi díjat kiszámlázzuk. Amennyiben a jelentkező az előadáson a részvételi díj befizetése ellenére nem vesz részt, és az előadás előtti 2. munkanapig a részvételét írásban nem mondta le, a részvételi díj 70%-át költségtérítésként felszámítjuk és visszatartjuk, vagy más képzésre történő jelentkezés átirányítását rugalmasan kezeljük. A jelentkező adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Vezinfó Kft. a jövőben e-mailen személyre szólóan küldjön az előadásairól, kiadványairól tájékoztatókat.  Szervező fenntartja magának a jogot, hogy nem megfelelő érdeklődés vagy egyéb nem várt esemény (pl. előadó betegsége, áramszünet, időjárási viszonyok) esetén a képzés elmarad ez esetben további részvételi lehetőséget Jelentkező részére biztosítunk. Jelentkező ezen túlmenően további anyagi igénnyel ezért nem léphet fel.

Fontos! Az étellel, itallal kapcsolatos költséget a díjbekérőn és a számlán külön sorban, közvetített szolgáltatásként nem tüntetjük fel. A természetbeni juttatás után fizetendő közterheket a Vezinfó Kft. átvállalja. Kivéve, ha valaki külön ebédet vagy őrzött parkolót igényel.

Kapcsolat

Galéria

Partnereink

Vezinfó blog

Jogadó blog

HELYSZÍNEINK

Kiadó
Moha Ház
1143 Budapest, Gizella út 42-44.
1143 Budapest, Gizella út 42-44.

Feliratkozás hírlevélre

Amennyiben Ön feliratkozik hírlevelünkre és "kipipálja" a hozzájárulási nyilatkozatot, akkor azonnal ingyenesen elküldjük e-mailen az ADÓZÁS/SZÁMVITEL (A szakma lapja) című folyóirat 40 oldalas mintaszámát, PDF formátumban.

minden mező kitöltése kötelező
Facebook