Termék részletek-30%
Számlázási Szakértő Mesterkurzus (Videó/E-learning)

Számlázási Szakértő Mesterkurzus (Videó/E-learning)

FAR-rendszerből letölthető állami tanúsítvány + Vezinfó Certifikát (8 db videó, 16 óra tananyag)
Dátum:
2024. június 25-ig rendelhető
Előadó:
Dr. Csátaljay Zsuzsanna
Részvételi díj:
99 000 Ft
69 300 Ft (Vége: 2024.06.25)
VÁLASSZON, hogyan tekinti meg az előadást! 
:
Kosárba Kosárba

Számlázási Szakértő Mesterkurzus

A kurzus elvégzéséről egyrészt a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerből (FAR-rendszer) letölthető állami tanúsítványt állítunk ki, másrészt Vezinfó Certifikátot adunk.

VIDEÓ/E-LEARNING: Kényelmesen otthonról vagy az irodából utólagos/késleltetett megtekintéssel. Utólagos/késleltetett megtekintés a részvételi díj kifizetése után kapott egyedi felhasználónévvel és jelszóval. A késleltetett megtekintés azt jelenti, hogy a kurzus időpontja (2024. március 7-8.) után leghamarabb 10 nappal (2024. március 18.) lehet a videót először megnézni, innentől kezdve legkésőbb 2024. december 31-ig lehet a videót ingyenesen korlátlanul megtekinteni. A videó/e-learning kurzus elvégzéséről egyrészt a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerből (FAR-rendszer) letölthető állami tanúsítványt állítunk ki, másrészt Vezinfó Certifikátot adunk. Nincs vizsga! Fontos! Az értékesítés 2024. június 25-én zárul.
Részletek
 • Videó felvételének időpontja:

  2024. március 7. (csütörtök) + 2024. március 8. (péntek)
  8 db videó, 16 óra tananyag

  Oktató:

  Dr. Csátaljay Zsuzsanna
  áfa-szakértő, jogász

  Ellátás:

  A 2 alkalmas kurzus elvégzéséről egyrészt Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerből (FAR-rendszer) letölthető állami tanúsítványt állítunk ki, másrészt Vezinfó Certifikátot adunk.

  Jelentkezési feltétel: nincs, bárki résztvehet a kurzuson.

  Vizsga a kurzus végén: nincs.


  Ajánló:

  A kurzus keretében gyakorlati szemszögből, de mégis rendszerezve tekintjük át a számlázási szabályokat konkrét példákon és számlamintákon keresztül. Nemcsak az alapszabályokat és az általános szabályokat, hanem az egyes speciális ügylettípusokat is megismerjük.


  Tematika:

  Az Áfa törvény számlázást érintő változásai

  Héa rendszer jövője: a VIDA, annak számlázást érintő várható változásai

  Általános számlázási szabályok és alapelvek

  Számlázási alapelvek a gyakorlatban

  ■ Mikor lehet és kell csak számviteli bizonylatot kiállítani?

  ■ Az áfában használatos számviteli bizonylatok – mikor és hogyan kell kiállítani és mit kell tartalmazni?

  ■ Mikor kötelező számlát kiállítani és mikor lehet helyettesíteni egyszerűsített számlával?

  ■ Mi a különbség az áfa körön kívüli és az áfa területi hatályán kívüli ügyletek bizonylatolása között?

  ■ A számla tartalma

  ■ A számla előállítási módja – az adóigazgatási azonosításra alkalmas számla

  Számlázó programok, online számlázó rendszerek

  ■ A nyugtakibocsátás

  ■ Az online pénztárgép, a nyugta helyetti számlakibocsátás

  ■ Az áfa szerinti minősítés és a számlázás kapcsolata

  ■ Mikor kell az Áfa törvény, mikor a Számviteli törvény és mikor a polgári jog szabályait alkalmazni a helyes számlázás és számlabefogadás során?

  ■ A számla dátumai

  ■ A teljesítési időpont szabályok

  ■ A számlakiállítási határidő értelmezése az egyes ügyletek számlázásánál

  ■ Az eÁfa bevallás működése, lehetőségei

  ■ Az eNyugta rendszerrel kapcsolatos tudnivalók

  Speciális számlák, számlázási szabályok 

  ■ Közvetített szolgáltatásról kiállított számla

  A mellékszolgáltatások, járulékos költségek számlázása

  ■ Az előlegszámla, a foglaló, a bánatpénz, az óvadék, a letét számlázása

  ■ A több alkalommal fizetett előleg és a 100%-os előleg kezelése – az ún. egybizonylatos megoldás az előlegnél (teljesítési időpont, adóalap) – előleg a barterügyleteknél

  ■ Csere- és barterügyletek számlázása

  ■ A térítésmentes ügyletekről mikor kell számlát és mikor nem kell számlát kiállítani?

  ■ Saját rezsis beruházás bizonylatolása

  ■ Költségátterhelések számlázása

  A teljesítés meghiúsulások leképezése a számlázásban

  ■ A részteljesítés, a részszámla vs. a részletfizetésről kiállított számla

  ■ A folyamatosan teljesített vagy időszaki elszámolású ügyletek  számlázása – a négy teljesítési időpont helyes alkalmazása

  ■ A gyűjtőszámla fogalma, kiállításának feltételei és összehasonlítása az időszaki elszámolású számlával

  Van-e előleg az időszaki elszámolású ügyleteknél, ha igen mikor és hogyan kell számlázáni?

  Ugyanazon időszakra vonatkozó több esedékesség, a teljes időszaki díj előre fizetése, pótlólagos kiszámlázások stb.

  ■ Bérelt ingatlanhoz kapcsolódó közüzemi költségek helyes számlázása: külön számlán és a bérleti díjjal közös számlán

  ■ A számlázott és a nem számlázott árengedmény fogalma és bizonylatolása

  ■ A többszereplős árengedményi konstrukciók helyes számlázása

  ■ A természetbeni árengedmény fogalma és bizonylatolása

  ■ A devizás számla

  ■ Az építőpari fordított adózás új számlázási szabályai

  ■ Az ingatlanértékesítés helyes számlázása

  ■ A dolgozók felé kiállított bizonylatok: mikor elég a számviteli bizonylat és mikor szükséges számla

  ■ Mikor kell a térítésmentes átadásról számlát kiállítani és mikor elegendő a számviteli bizoylat?

  ■ Hogyan kell helyesen kiállítani az ingyenes ügyletekről a számlát?

  ■ A költségátterheléseket mikor kell számlázni és mikor nem kell?

  ■ A kártérítés és a kártalanítás helyes bizonylatolása az új kártérítési fogalom tükrében

  ■ Hogyan kell számlázni, ha két helyről kapja meg az adóalany az ellenértéket?

  ■ Az árat befolyásoló támogatások számlázása

  ■ A piaci ártól eltérített árú ügyletek számlázási szabályai

  Számlakorrekciók, számla-érvénytelenítések

  ■ A szabályos helyesbítő számla tartalmi kellékei

  A helyesbító, módosító, érvénytelenítő számla teljesítési időpontja

  ■ A jóváíró számla, stornó számla, érvénytelenítő számla, helyesbítő számla

  Egybizonylatos éa kétbizonylatos számlakorrekció

  ■ A számlával egy tekintet alá eső okirat fogama, akalmazási esetei, szabályos kiállítása, bevallásban való szerepeltetése

  ■ Speciális számlakorrekciós esetek (nem megfelelő vevő, hiba a vevő adataiban, elírások javítása, teljesítési időpont korrekciója, egyéb, nem adót érintő adatok javítása)

  ■ Hogyan kell számlát módosítani, ha a számlán több tétel is módosul?

  ■ Hogyan kell helyesen kezelni, ha ugyanazt a számlát többször módosítjuk?

  ■ Az időszaki elszámolású számlák javítása, ellenérték növekedése, csökkentése, adómérétk javítása, pótlólagos kiszámlázások, elszámolószámla kiállítása stb.

  ■ Melyik bevallásban kell figyelembe vennie a módosításokat a számla kibocsátónak és a számla befogadónak

  ■ Mikor van lehetőség csoportos számlahelyesbítésre és mikor nem?

  ■ Általános és speciális számlamódosítási esetek

  ■ Létezik negatív számla?

  ■ Az elírások, adót nem érintő tételek javítása

  ■ Mikor van önellenőrzés és mikor tilos?

  ■ Az ún. kétéves szabály értelmezése a számlahelyesbítésnél

  ■ A számlahelyesbítésnél mikor lehet elévülési időn bármikor figyelembe venni a korrekciós tételt?

  ■ A fordított adózású számlák helyesbítése

  ■ A téves adózási mód korrekciója

  ■ Határon átnyúló ügyletek számlakorrekciós szabályai

  Adót nem érintő adatok módosítása

  ■ Folyamatosan teljesített ügyletekről kiállított számlák korrekciója

  ■ Hogyan kell számlát korrigálni, ha közösségi mentes helyett adóköteles, belföldi helyett területi hatályon kívüli kell legyen a számla (vagy ennek ellenkezője)?

  ■ Az utalványokra vonatkozó számlázási szabályok

  Az online számla és az "M" lap

  ■ Az online számlázás a kibocsátott számláknál

  ■ Az elektronikus adatszolgáltatás

  ■ A befogadott számlákról beadandó belföldi áfa összesítő

  ■ A számla helyesbítése az online számlázás során

  Áfalevonással összefüggő számlázási tudnivalók

  ■ Mit jelent és hogyan kell igazolni a számla gazdasági tevékenységhez történő kapcsolódását?

  ■ A partner ellenőrzési mechanizmus a számla befogadása során

  ■ Az áfa levonás időpontja – mikor kell önellenőrizni és mikor nem? Mikor lehet választani?

  ■ A termékimport utáni áfa levonásának szabályai

  ■ A közösségi termékbeszerzés utáni áfa levonásának szabályai

  ■ A közösségi és harmadik országból igénybe vett szolgáltatás utáni áfa levonás

  Hogyan kell szerepeltetni a bevallásban és hogyan kell számlázni?

  ■ A belföldi és a nemzetközi fordított adózású ügyletek számlázása, számlahelyesbítése, bevallásban való szerepeltetése

  ■ Adózási mód korrekciójának kezelése

  ■ Közösségi termékbeszerzés és a közösségi adómentes termékértékesítés számlázása és bevallása

  Importáfa

  Számlázás határon átnyúlóan

  A számlázásnál alkalmazandó jog - melyik ország számlázási szabályait kell alkalmazni

  Nemzetközi fordított adózású számla

  Mikor kell adószámot váltani más tagállamban?

  Számlázás más tagállami és harmadik országos vevő felé - ha adóalany és ha nem adóalany

  A területi hatályon kívüli számla

  Az export számla

  Nemzetközi szolgáltatások számlázása közösségbe és harmadik országba

  A láncügyletek és a háromszögügylet számlázási leképezése

  Az elektronikus számla

  Az önszámlázás, más helyetti számlakibocsátás - belföldön és határon átnyúlóan

  Egyéb dokumentumok szerepe az áfában

  ■ Szerződések, teljesítési igazolások

  Díjbekérő

  Proforma számla

  Kereskedelmi partnerek ellenőrzését tanúsító dokumentumok

  Üzleti ellenőrzési eljárás dokumentációja

  Számviteli bizonylatok, szállítólevelek

  Fuvarlevelek

  Nyilatkozatok

  Az áfa bevallás főbb sorainak és összefüggéseinek áttekintése - mit hova írjunk a bevallásban?


  Videó/E-learning megtekintési díja:

  Videó megtekintési díja, mely költségként elszámolható: 99.000 Ft + áfa/fő

  30% kedvezmény 2024. június 25-ig:

  Videó kedvezményes megtekintési díja (30% kedvezmény):

  99.000 Ft + áfa/fő helyett 69.300 Ft + áfa/fő

  Az áfa mértéke: 27%. Az előadás díja költségként elszámolható.

  Technikai és hálózati követelmények:

  Minimális követelmények a Vezinfó (Videosquare) videó/e-learning felvételek és élő közvetítések (élő/online) lejátszásához

  Hardver-követelmények

  A szolgáltatás böngésző használatával vehető igénybe számítógépeken, illetve mobil eszközökön. A rendszer használata nem támaszt speciális eszköz-követelményeket. Egy ma átlagosnak mondható eszköz teljesítménye elegendő a felvételek (videó/e-learning) és élő adások (élő/online) lejátszásához.

  Szoftver-követelmények

  A szolgáltatás használatához, a felvételek (videó/e-learning) és élő adások (élő/online) lejátszásához a következőkre van szükség:

  • Böngésző (lásd kompatibilitási lista)
  • Egyéb követelmények: JavaScript engedélyezése (alapesetben engedélyezett minden böngészőben).

  Hálózati sávszélesség

  A felvételek (videó/e-learning) és élő közvetítések (élő/online) megtekintéséhez minimálisan 3-4MBps letöltési sávszélességre van szükség. Ennek a legtöbb, ma elérhető internet hozzáférési technológia (wifi, mobil internet, kábeles elérés stb.) megfelel. Mobil hálózat esetén vételi helytől és szolgáltatótól függhet az éppen rendelkezésre álló kapcsolat és sávszélesség (3G vagy LTE kapcsolat szükséges lehet a kiváló felhasználói élményhez).

  Kompatibilitási lista

  A szolgáltatás használható a következő operációs rendszerekkel:

  • Windows 7/8/10 és más Windows operációs rendszerek (Server)
  • Linux és egyéb Unix variánsok
  • MacOS
  • Mobil eszközök: IOS 12+ és Android 6.0+

  Támogatott böngészők és minimálisan szükséges verziójuk (értelemszerűen a fent felsorolt operációs rendszerekkel együtt értendő):

  • Firefox 60+
  • Google Chrome 60+
  • Microsoft Edge 20
  • Safari 12+
  • Internet Explorer: nem támogatott

  Jelentkezési feltételek:

  Ez a meghívó ajánlatnak minősül, a jelentkezés az ajánlat elfogadásának számít és fizetési kötelezettséget von maga után. A jelentkezési lap kitöltője és aláírója kötelezi magát, hogy a jelentkezés elfogadása esetén a részvételi díjról részére e-mailen megküldött díjbekérőt az azon szereplő fizetési határidőig kiegyenlíti. A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében regisztráljuk és a díjbekérő megküldésével a lent megadott e-mail címre igazoljuk vissza. A kiegyenlítés után a rendezvény helyszínén adjuk oda a végszámlát. A Vezinfó Kft. megkéri a kedves résztvevőt, hogyaz átutalás bizonylatának másolatát a biztonság kedvéért szíveskedjék magával hozni. Lemondást csak írásban fogadunk el a rendezvényt megelőző 2. munkanapig. Ezt követő lemondás esetén a részvételi díj 50% + áfa költségét kiszámlázzuk. Lemondás hiányában a teljes részvételi díjat kiszámlázzuk. Amennyiben a jelentkező az előadáson a részvételi díj befizetése ellenére nem vesz részt, és az előadás előtti 2. munkanapig a részvételét írásban nem mondta le, a részvételi díj 70%-át költségtérítésként felszámítjuk és visszatartjuk, vagy más képzésre történő jelentkezés átirányítását rugalmasan kezeljük. A jelentkező adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Vezinfó Kft. a jövőben e-mailen személyre szólóan küldjön az előadásairól, kiadványairól tájékoztatókat.  Szervező fenntartja magának a jogot, hogy nem megfelelő érdeklődés vagy egyéb nem várt esemény (pl. előadó betegsége, áramszünet, időjárási viszonyok) esetén a képzés elmarad ez esetben további részvételi lehetőséget Jelentkező részére biztosítunk. Jelentkező ezen túlmenően további anyagi igénnyel ezért nem léphet fel.

  Szervező engedélyei:

  Felnőttképzési nyilvántartásba vételi szám: E-001513/2016
  Felnőttképzési engedélyszám: E/2020/000238

  Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/001497

  Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-2721

  Akkreditációs szám (Magyar Ügyvédi Kamara): AK001005/2020
  Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-117529/2017, NAIH-117528/2017, NAIH-114924/2017, NAIH-114922/2017, NAIH-114925/2017, NAIH-114927/2017
Hasonló termékek
Szolgáltatások
 • Igénybe vehető szolgáltatások
  Igénybe vehető szolgáltatások
  Cikkszám
  81374v

Kapcsolat

Galéria

Partnereink

Vezinfó blog

Jogadó blog

HELYSZÍNEINK

Kiadó
Moha Ház
1143 Budapest, Gizella út 42-44.
1143 Budapest, Gizella út 42-44.

Feliratkozás hírlevélre

Amennyiben Ön feliratkozik hírlevelünkre és "kipipálja" a hozzájárulási nyilatkozatot, akkor azonnal ingyenesen elküldjük e-mailen az ADÓZÁS/SZÁMVITEL (A szakma lapja) című folyóirat 40 oldalas mintaszámát, PDF formátumban.

minden mező kitöltése kötelező
Facebook