Termék részletek-30%
ÁFA AKADÉMIA (Videó/E-learning)

ÁFA AKADÉMIA (Videó/E-learning)

FAR-rendszerből letölthető állami tanúsítvány + Vezinfó Certifikát (20 db videó, 40 óra tananyag) + Ajándék szakkönyv
Dátum:
2024. június 25-ig rendelhető
Előadó:
Dr. Csátaljay Zsuzsanna
Részvételi díj:
284 000 Ft
198 800 Ft (Vége: 2024.06.25)
VÁLASSZON, hogyan tekinti meg az előadást! 
:
Kosárba Kosárba

ÁFA AKADÉMIA

A tréningsorozat elvégzéséről egyrészt a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerből (FAR-rendszer) letölthető állami tanúsítványt állítunk ki, másrészt Vezinfó Certifikátot adunk.

VIDEÓ/E-LEARNING: Kényelmesen otthonról vagy az irodából utólagos/késleltetett megtekintéssel. Utólagos/késleltetett megtekintés a részvételi díj kifizetése után kapott egyedi felhasználónévvel és jelszóval. A késleltetett megtekintés azt jelenti, hogy a kurzus időpontja (2024. június 6., 10., 13., 17., 24.) után leghamarabb 4 nappal (2024. június 28.) lehet a videót először megnézni, innentől kezdve legkésőbb 2024. december 31-ig lehet a videót korlátlan alkalommal megtekinteni. A videó/e-learning tréning elvégzéséről egyrészt a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerből (FAR-rendszer) letölthető állami tanúsítványt állítunk ki, másrészt Vezinfó Certifikátot adunk. Nincs vizsga! Fontos! Az értékesítés 2024. június 25-én zárul.
Részletek
 • Videó felvételének időpontja:

  2024. június 6. (csütörtök) + 2024. június 10. (hétfő) + 2024. június 13. (csütörtök) + 2024. június 17. (hétfő) + 2024. június 24. (hétfő)
  20 db videó, 40 óra tananyag

  Oktató:

  Dr. Csátaljay Zsuzsanna
  áfa-szakértő, jogász
  Saját adótanácsadó cégének, a Csátaljay-Consulting Kft.-nek az ügyvezetője, emellett 2007 óta a Deloitte Zrt. Adó- és jogi tanácsadás részlegének külső tanácsadó munkatársa. Ezt megelőzően tizennyolc éven át az APEH Általános Forgalmi Adó Osztályának szakmai vezetője volt. Az elmúlt években részt vett az áfa-szabályozás kidolgozásában, joggyakorlatának kialakításában. Számos általános forgalmi adó és számlázás tárgyú szakkönyv, publikáció szerzője, továbbá rendszeres előadója szakmai konferenciáknak, előadásoknak.

  Ellátás:

  A tréningsorozat elvégzéséről egyrészt Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerből (FAR-rendszer) letölthető állami tanúsítványt állítunk ki, másrészt Vezinfó Certifikátot adunk.

  Jelentkezési feltétel: nincs, bárki résztvehet a tréningen.

  Vizsga a kurzus végén: nincs.


  Ajánló:

  Egyedülálló tréningsorozat! Ne szalassza el a lehetőséget! 

  Ennek a kurzusnak a keretében szisztematikusan végighaladunk közismert és népszerű előadónkkal az áfa és számlázási szabályokon. Azért egyedülálló ez a tréningsorozat, mert A-tól Z-ig rendszerbe foglalva megismerjük ennek keretében az áfa szabályokat, az összefüggéseket és a részletszabályokkal, speciális témákkal is megismerkedünk. A tréning felöleli mind a belföldi, mind a nemzetközi áfa témaköreit. Szakavatott és tapasztalt előadónk minden szabályt gyakorlati példával is megvilágít és a kapcsolódó bírósági esetjogot is ismerteti.


  Tematika:

  1. RÉSZ

  ÁFA általában, alapelvek

  Adóalany, gazdasági tevékenység Speciális adóalanyiságok ■ Csoportos adóalanyiság ■ Sorozat jellegű ingatlanértékesítés miatti adóalanyiság Anyavállalat, leányvállalat, fióktelep, kereskedelmi képviselet áfa jogállása ■ Holdingok áfa kezelése ■ Mikor válik egy magánszemély adóalannyá? ■ Adóalanyiságot nem eredményező tevékenységek ■ Közhatalmi tevékenység ■ Adóköteles ellenérték fogalma ■ Követelés mérséklésére elismert vagyoni érték ■ Harmadik fél által fizetett ellenérték ■ Támogatások ellenértékké minősítése ■ Kártérítés, kötbér ■ Területi hatály

  Adóköteles ügyletek, adófizetésre kötelezett személy

  Termékértékesítés szabályai, teljesítés helye ■ Ellenértékes és ingyenes termékértékesítések ■ Normál eladás, zárt végű lízing, részletre értékesítés, bizományi értékesítés, zálogértékesítés, ingatlan készre felépítése megrendelés alapján (generálkivitelezés) ■ Termékértékesítés kényszer hatására (kisajátítás, árverés, bírósági határozat) Egyszerű és összetett ügyletek fogalma, elhatárolása ■ Termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás elhatárolási szempontjai ■ Ingyenes adóköteles termékértékesítések, termék ingyenes átadásaA lopás minősítése ■ Saját vállalkozásban megvalósított beruházás ■ Termék adómenteshez tevékenységhez való felhasználása és adólevonásra nem jogosító állapotban történő felhasználás Megszűnéskori adófizetési kötelezettség és a jogutódlással történő megszűnés ■ Utalványok áfa kezelése (egycélú, többcélú) ■ Áruminta, kis értékű ajándék, közcélú adomány ■ Jogátengedés, tűrés, kötelezettségvállalás Ingatlan értékesítés (építési telek, félkész ingatlan, új ingatlan, használt ingatlan, lakóingatlan, beépített és beépítetlen ingatlan) ■ Engedményezés, portfólió-átruházás Ingatlanbérbeadás és a szállodaszolgáltatás ■ Üzletágátadás áfa nélkül Közvetített szolgáltatás és az ügynöki szolgáltatás ■ Mikor nem az eladó, szolgáltatásnyújtó az adófizetésre kötelezett személy? Ingyenes szolgáltatások ■ Más szereplők felelőssége az adó megfizetéséért (kezesi felelősség stb.) Apport, üzletágátadás, bizalmi vagyonkezelés

  Teljesítési időpont

  Főszabály: tényállásszerű megvalósulás – alkalmazási kör ■ Részteljesítés fogalma, feltételei ■ Időszaki elszámolás: fogalma, esetei, teljesítési időpont szabályai, bérleti díjhoz kapcsolódóan továbbterhelt közüzemi költségek, elszámolószámla, időszaki elszámolású ügyletek korrekciója

  Adókötelezettség keletkezési időpont

  Az egyes ügyleteket melyik adóbevallásban kell szerepeltetni?

  2. RÉSZ

  Mikor kell egy külföldinek adószámot váltani belföldön és egy belföldinek külföldön termékügyletek kapcsán?

  Közösségen belüli termékügyletek

  Közösségen belüli értékesítés, adómentesség, dokumentumok ■ Közösségen belüli termékbeszerzés Saját termék mozgatása Közösségen belül ■ Vevői készletes egyszerűsítés ■ Adóraktár Háromszög-ügyletek Láncügyletek Közösségen belül

  Termékimport és termékexport

  Termékexport (definíció, folyamat, mentesség) ■ Saját termék kivitele harmadik országba ■ Export láncügylet ■ Import (definíció, folyamat) Import áfa megfizetése ■ Közvetett és a közvetlen vámjogi képviselő ■ Import áfa fizetésével, illetve áfa fizetése nélkül Importáló fogalma Import áfa levonása ■ Adómentes termékimport ■ 42-es eljárás kódú vámkezelés ■ Import láncügylet ■ Egyablakos rendszer a termékimportnál (IOSS) ■ Különös eljárás az importnál

  Távértékesítés

  ■ Közösségen belüli távértékesítés ■ Import távértékesítés  Webáruházak értékesítése ■ Elektronikus platformok értékesítésére vonatkozó szabályok ■ Távértékesítésnél alkalmazandó egyablakos rendszer (OSS, IOSS)

  3. RÉSZ

  Határon átnyúló szolgáltatások

  ■ Mikor kell egy külföldinek adószámot váltani belföldön és egy belföldinek külföldön a szolgáltatásnyújtások kapcsán? ■ Székhely és állandó telephely fogalma, jelentősége (letelepedés, telephely, bejelentkezés) ■ Szolgáltatások teljesítési helyének fő szabálya – hogyan állapítjuk meg a más tagállami és harmadik országbeli megrendelő adóalanyiságát és a legközvetlenebből érintett telephelyét? Bérmunka és a termékelőállítás határon átnyúlóan ■ Fuvarozás, tanácsadás, jogátengedések stb. határon átnyúlóan ■ Közvetített és közvetítői szolgáltatások határon átnyúlóan ■ Nem adóalany felé nyújtott szolgáltatások teljesítési hely szabályai ■ Különös teljesítési hely szabályok – ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatások, konferenciákra belépés biztosítása, személyszállítás, közlekedési eszköz rövid távú bérbeadása ■ Teljesítés helye, adófizetésre kötelezett személy ■ Határon átnyúló fordított adózás milyen feltételek mellett alkalmazható? ■ Nem adóalany felé nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó egyablakos rendszer (OSS)

  A fordított adózás fogalma, fajtái, feltételei

  Határon átnyúló fordított adózás fogalma, feltételei, mikor nem alkalmazható ■ Adószám váltási kötelezettség más tagállamban és harmadik országban – mitől függ? ■ Belföldi fordított adózás fogalma, személyi feltételei, esetkörei: építőiparhoz kapcsolódó fordított adózás, hulladékhoz, gabonához kapcsolódó fordított adózás stb.

  Áfamentességek

  ■ Áfamentességek levonási jog mellett ■ Levonási jog nélküli áfamentességek ■ Alanyi mentesség ■ Tárgyi mentességek (közérdekű tevékenységekhez kapcsolódó, ingatlanbérbeadáshoz kapcsolódó, pénzügyi szolgáltatások adómentessége) ■ Mentességek a termék előéletére tekintettel ■ Részesedés értékesítés, cégeladás kezelése Értékpapír ügyletek áfája

  Adókulcsok

  ■ 5%-os lakás áfa ■ Éttermi szolgáltatás 5%-os áfakulcsa ■ Szálloda szolgáltatás 5%-a

  Az adó alapja

  ■ Ügylet ellenérték fejében ■ Ellenérték nélküli ügylet ■ Árengedmény (azonnali és utólagos, skontó, mennyiségi, üzletpolitikai) ■ Többszereplős árengedményi konstrukciók ■ Természetbeni árengedmény ■ Járulékos költségek, mellékszolgáltatások fogalma, áfa kezelése Elszámolási kötelezettséggel átvett pénzösszegek áfa kezelése ■ Csere- és barterügyletek ■ Adóalap nem független felek között ■ Átváltási árfolyamok ■ Utólagos adóalapcsökkentés esetei, feltételei - teljesítés meghiúsulás, göngyöleg stb. ■ Behajthatatlan követelés ■ Transzferár korrekciók áfa kezelése

  4. RÉSZ

  Adó levonása

  ■ Adólevonási jog tartalmi feltételek ■ Közvetlen kapcsolat fogalma ■ Előkészítő és utótevékenységek ■ Adó levonása ■ Adólevonási jog keletkezésének időpontja az egyes ügyleteknél ■ Import áfa levonása  ■ Levonási jog közösségi és import beszerzésnél ■ Adó levonása fordított adózású ügyleteknél ■ Külföldön teljesített ügyletekkel összefüggő adólevonás Levonási jog korlátai – tételes levonási tiltások ■ „Halifax formula” és amikor nem alkalmazható ■ Milyen feltételek mellett áll fenn a felelősség más szereplő adócsalásáért? ■ A „tudta, tudhatta” feltétel ■ Üzleti ellenőrzési eljárás – milyen mélységig és milyen módon kell ellenőriznünk az üzleti partnereinket? ■ Személygépkocsi fogalma, áfabeli kezelése (beszerzés, értékesítés, bérbeadás, bérbevétel, javítási költségek, üzemanyag, cégautó stb.) Bejövő áfa arányosítása: a természetes mértékegységes és a bevétel alapú arányosítás ■ Eszközökhöz kapcsolódó adóhelyesbítések ■ Levont adó helyesbítése tárgyi eszközökre vonatkozóan évek között és értékesítéskor Levont adó helyesbítése lopás és egyéb rendkívüli esemény felmerülésekor

  Áfa visszaigénylése

  ■ Az adóbevallás során ■ Különös visszatérítési szabályok Számlabefogadót és a számlakibocsátót megillető kivételes visszatérítés belföldi ügyleteknél ■ Határon átnyúlóan felszámított áfa visszaigénylése ■ 2008/9/EC (EU-n belül) ■ 86/560/EEC (13. irányelv, EU-n kívüli)

  Különös eljárások

  ■ Használt cikk kereskedő különös adózása ■ Utazási irodákra vonatkozó különös adózási szabályok Kompenzációs felárat alkalmazó mezőgazdasági termelők

  5. RÉSZ

  Számla használata (követelmények, számlázás)

  Bizonylatolási rend Számla, egyszerűsített számla, nyugta ■ Gyűjtőszámla ■ Számlahelyesbítési mechanizmus Helyesbítő számla, érvénytelenítő számla, módosító számla, számlával egy tekintet alá eső okirat fogalma, tartalmi és formai kellékei ■ Csoportos korrekciós számla ■ Melyik bevallásban kell szerepeltetni az adóalap- és adóeltérést eredményező korrekciókat? ■ A számlázásnál melyik ország szabályait kell alkalmazni? ■ Számlakiállítás határideje ■ Számlakiállítás átvállalása ■ Belföldi ügyletekre vonatkozó számlázási szabályok ■ Közösségen belüli ügyletek számlázása ■ Határon átnyúló ügyletek számlázása ■ Export és import ügyletek számlázása

  Elektronikus számla

  Számlaadat-szolgáltatás (A számlakibocsátónál és a számlabefogadónál)

  Számlák archiválása

  Bizonylatok megőrzése

  Adóbevallás és Európai Értékesítési Lista (Összesítő nyilatkozat)

  Intrastat kötelezettség


  Videó/E-learning megtekintési díja:

  Videó megtekintési díja, mely költségként elszámolható: 284.000 Ft + áfa/fő

  30% kedvezmény 2024. június 25-ig:

  Videó kedvezményes megtekintési díja (30% kedvezmény):

  284.000 Ft + áfa/fő helyett 198.800 Ft + áfa/fő

  Az áfa mértéke: 27%. Az előadás díja költségként elszámolható.

  Technikai és hálózati követelmények:

  Minimális követelmények a Vezinfó (Videosquare) videó/e-learning felvételek és élő közvetítések (élő/online) lejátszásához

  Hardver-követelmények

  A szolgáltatás böngésző használatával vehető igénybe számítógépeken, illetve mobil eszközökön. A rendszer használata nem támaszt speciális eszköz-követelményeket. Egy ma átlagosnak mondható eszköz teljesítménye elegendő a felvételek (videó/e-learning) és élő adások (élő/online) lejátszásához.

  Szoftver-követelmények

  A szolgáltatás használatához, a felvételek (videó/e-learning) és élő adások (élő/online) lejátszásához a következőkre van szükség:

  • Böngésző (lásd kompatibilitási lista)
  • Egyéb követelmények: JavaScript engedélyezése (alapesetben engedélyezett minden böngészőben).

  Hálózati sávszélesség

  A felvételek (videó/e-learning) és élő közvetítések (élő/online) megtekintéséhez minimálisan 3-4MBps letöltési sávszélességre van szükség. Ennek a legtöbb, ma elérhető internet hozzáférési technológia (wifi, mobil internet, kábeles elérés stb.) megfelel. Mobil hálózat esetén vételi helytől és szolgáltatótól függhet az éppen rendelkezésre álló kapcsolat és sávszélesség (3G vagy LTE kapcsolat szükséges lehet a kiváló felhasználói élményhez).

  Kompatibilitási lista

  A szolgáltatás használható a következő operációs rendszerekkel:

  • Windows 7/8/10 és más Windows operációs rendszerek (Server)
  • Linux és egyéb Unix variánsok
  • MacOS
  • Mobil eszközök: IOS 12+ és Android 6.0+

  Támogatott böngészők és minimálisan szükséges verziójuk (értelemszerűen a fent felsorolt operációs rendszerekkel együtt értendő):

  • Firefox 60+
  • Google Chrome 60+
  • Microsoft Edge 20
  • Safari 12+
  • Internet Explorer: nem támogatott

  Jelentkezési feltételek:

  Ez a meghívó ajánlatnak minősül, a jelentkezés az ajánlat elfogadásának számít és fizetési kötelezettséget von maga után. A jelentkezési lap kitöltője és aláírója kötelezi magát, hogy a jelentkezés elfogadása esetén a részvételi díjról részére e-mailen megküldött díjbekérőt az azon szereplő fizetési határidőig kiegyenlíti. A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében regisztráljuk és a díjbekérő megküldésével a lent megadott e-mail címre igazoljuk vissza. A kiegyenlítés után a rendezvény helyszínén adjuk oda a végszámlát. A Vezinfó Kft. megkéri a kedves résztvevőt, hogyaz átutalás bizonylatának másolatát a biztonság kedvéért szíveskedjék magával hozni. Lemondást csak írásban fogadunk el a rendezvényt megelőző 2. munkanapig. Ezt követő lemondás esetén a részvételi díj 50% + áfa költségét kiszámlázzuk. Lemondás hiányában a teljes részvételi díjat kiszámlázzuk. Amennyiben a jelentkező az előadáson a részvételi díj befizetése ellenére nem vesz részt, és az előadás előtti 2. munkanapig a részvételét írásban nem mondta le, a részvételi díj 70%-át költségtérítésként felszámítjuk és visszatartjuk, vagy más képzésre történő jelentkezés átirányítását rugalmasan kezeljük. A jelentkező adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Vezinfó Kft. a jövőben e-mailen személyre szólóan küldjön az előadásairól, kiadványairól tájékoztatókat.  Szervező fenntartja magának a jogot, hogy nem megfelelő érdeklődés vagy egyéb nem várt esemény (pl. előadó betegsége, áramszünet, időjárási viszonyok) esetén a képzés elmarad ez esetben további részvételi lehetőséget Jelentkező részére biztosítunk. Jelentkező ezen túlmenően további anyagi igénnyel ezért nem léphet fel.

  Szervező engedélyei:

  Felnőttképzési nyilvántartásba vételi szám: E-001513/2016
  Felnőttképzési engedélyszám: E/2020/000238

  Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/001497

  Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-2721

  Akkreditációs szám (Magyar Ügyvédi Kamara): AK001005/2020
  Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-117529/2017, NAIH-117528/2017, NAIH-114924/2017, NAIH-114922/2017, NAIH-114925/2017, NAIH-114927/2017
Hasonló termékek
Szolgáltatások
 • Igénybe vehető szolgáltatások
  Igénybe vehető szolgáltatások
  Cikkszám
  81372v

Kapcsolat

Galéria

Partnereink

Vezinfó blog

Jogadó blog

HELYSZÍNEINK

Kiadó
Moha Ház
1143 Budapest, Gizella út 42-44.
1143 Budapest, Gizella út 42-44.

Feliratkozás hírlevélre

Amennyiben Ön feliratkozik hírlevelünkre és "kipipálja" a hozzájárulási nyilatkozatot, akkor azonnal ingyenesen elküldjük e-mailen az ADÓZÁS/SZÁMVITEL (A szakma lapja) című folyóirat 40 oldalas mintaszámát, PDF formátumban.

minden mező kitöltése kötelező
Facebook