Termék részletek-30%
Nemzetközi ügyletek ÁFA-ja és számlázása 2024 (Videó)

Nemzetközi ügyletek ÁFA-ja és számlázása 2024 (Videó)

Közösségen belüli és export-import ügyletek (Aktualitások + Változások) [4 db videó, 5 óra tananyag]
Dátum:
2024. április 30-ig rendelhető
Előadó:
Dr. Csátaljay Zsuzsanna
Részvételi díj:
34 900 Ft
24 430 Ft (Vége: 2024.04.30)
VÁLASSZON, hogyan tekinti meg az előadást! 
:
Kosárba Kosárba
VIDEÓ/E-LEARNING: Kényelmesen otthonról vagy az irodából utólagos/késleltetett megtekintéssel. Utólagos/késleltetett megtekintés a részvételi díj kifizetése után kapott egyedi felhasználónévvel és jelszóval. Háttéranyag elektronikus formában. A késleltetett megtekintés azt jelenti, hogy az előadás időpontja (2024. március 21.) után leghamarabb 7 nappal (2024. március 28.) lehet a videót először megnézni, innentől kezdve legkésőbb 2024. augusztus 31-ig lehet ingyenesen a videót korlátlan alkalommal megtekinteni. Fontos! Az értékesítés 2024. április 30-án zárul.
Részletek
 • Videó felvételének időpontja:

  2024. március 21., csütörtök
  4 db videó, 5 óra tananyag

  Előadó:

  Dr. Csátaljay Zsuzsanna
  áfa-szakértő, jogász

  Ajánló:

  A vállalkozás életében elkerülhetetlen, hogy nemzetközi kereskedelmi kapcsolatot létesítsen, akár a szolgáltató-, akár a termelőszektorban tevékenykedik. A külföldi elemet tartalmazó ügyletek esetében elengedhetetlen, hogy a számlázási és az áfa-szabályokat ismerjük és alkalmazni tudjuk, a marasztaló adómegállapítások elkerülése érdekében. Ráadásul Európai Uniós szinten az egyes adóhatóságok között egyre szorosabb és hatékonyabb az együttműködés, határokon átívelő egyes ügyleteket akár több nemzeti adóhatóság együttesen is ellenőrizheti.

  Konferenciánk keretében a nemzetközi áfa ügyletekhez kapcsolódó fogalmak rögzítését követően, az ilyen jellegű ügyletek elemzésére, a szabályok rendszerszintű ismeretére és alkalmazására is kitérünk. Ismertetésre kerül többek között az áfa-regisztráció kérdésköre, ha több adószámmal rendelkezünk, akkor adott ügylet esetében melyiket használjuk a számlázás során.

  Górcső alá vesszük az alapügyleteket, úgymint termékimport, határon átnyúló termékértékesítések, termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások teljesítési helyének szabályait, a közösségi termékértékesítés adómentességének feltétleit. A mindig problémát okozó háromszögügylet és láncügylet is példákkal illusztrálva áttekintésre kerül.

  2024. január 1-től a virtuális szolgáltatásokra vonatkozó teljesítési hely szabályok is változtak, ugyancsak módosultak a közvetett vámjogi képviselőre vonatkozóan az adólveonási szabályok. Az előadás kitér továbbá 2025. január 1-től alkalmazandó ún. uniós alanyi adómentességi szabályokra is.


  Tematika:

  Alapelvek és alapfogalmak

  ■ Alapfogalmak nemzetközi áfa ügyleteknél ■ Hogyan oldjunk meg egy nemzetközi áfa problémát? Áfa elemzés menete ■ Adóalanyok fogalma és a belföldön nyilvántartásba vett adóalany fogalma ■ Adóalany és az adófizetésre kötelezett személy fogalma a nemzetközi áfa ügyleteknél ■ Székhely-telephely, székhely-fióktelep, székhely és kereskedelmi képviselet valamint anya- és leányvállalat közötti gazdasági kapcsolatok áfa minősítése ■ Áfa-regisztráció ■ Melyik adószámra kell kiállítani és melyik adószámról kell kiállítani a számlát? ■ Egyablakos rendszer ■ Gyakorlati példák regisztrációra

  Állandó telephely fogalma és jelentősége az áfában

  ■ Gazdasági célú letelepedettség ■ Székhely ■ Természetes személy ■ Állandó telephely fogalma a magyar és az Eu-s jog alapján ■ Személyi és tárgyi feltételek és a kellően állandó jelleg és megfelelő szervezettség fogalma ■ Mit jelent a huzamos, tartós jelenlét? ■ Termékértékesítés ■ Szolgáltatásnyújtás ■ Termékköz

  Alapügyletek

  ■ Termékimport ■ Határon átnyúló termékértékesítések ■ Teljesítési hely szabályok termékértékesítéseknél ■ Termékértékesítés

  Közösségi termékértékesítés

  ■  Adómentesség feltételei ■ Eladó és vevő jogállása ■ Adóalanyiság mint feltétel, annak gyakorlati ellenőrzése ■ Kiszállítás igazolása – elmélet és gyakorlat, az adóhatóság által elvárt igazolások az egyes szállítási módozatoknál ■ Kinek mit és mivel kell bizonyítani – a bizonyítási teher kérdései ■ Van kiszállítási határidő? ■ Bármelyik szereplő (eladó vagy vevő) is fuvarozhat? ■ Magyar adóhatósági, bírósági gyakorlat ■ Konkrét esetek ismertetése ■ Gyors intézkedések ■ Közösségi adószám jelentősége az új rendszerben – még szigorúbb feltételek ■ Kiszállítást igazoló dokumentumok köre ■ Közvetlenül hatályos 282/2011. EU tanácsi végrehajtási rendelet 2020-tól hatályos szabályai ■ Melyek az ott felsorolt dokumentumok és mit jelent a kiszállítás megtörténtének vélelme? ■ Más módon is van lehetőség a kiszállítás igazolására? ■ Hogyan igazolható a kiszállítás saját fuvareszközzel való szállítás esetén? ■ Termék átszállítása két tagállam között – önálló termékértékesítés ■ Vagyonmozgatás gyakorlati alkalmazási köre ■ Mikor kell beregisztrálni egy másik tagállamban csak azért, mert az adóalany odaszállítja a termékét? ■  Saját termék átszállításának bizonylatolása ■ Kivételek: amikor elkerülhető az adóregisztráció ■ Logisztikai célú átrakodás, a más tagállamba bérmunka vagy szolgáltatás teljesítése vagy visszaviteli kötelezettséggel átvitt termék stb. ■ Adólevonásra jogosító bizonylat ■ Példák

  Közösségi termékbeszerzés

  ■ Szabályai és feltételei ■ Teljesítési helye ■ Közösségi beszerzés beszállítás nélkül – szankciós tényállás ■ Készlet-behozatal adófizetés nélkül ■ Adólevonás időpontja, tárgyi feltétele ■ Adómentességek ■ Példák

  Termékexport – Termék harmadik országba történő értékesítéséhez kapcsolódó adómentesség

  ■ Teljesítési helye ■ Adómentesség feltételei ■ Kiszállítás igazolásának módja ■ Kiléptetésre nyitva álló határidő, a kiléptetés igazolása ■ Önellenőrzés, ismételt ellenőrzés lehetőségei, illetve kötelezettsége, ha kifut a határidőből az adóalany ■ Késve történő igazolás és az elkésett kiléptetés ■ Mi a következmény, ha az eladó és mi, ha a vevő fuvaroz? ■ Vevő illetőségének van jelentősége? ■ Belföldről feladott és más tagállamon át harmadik országba kiléptetett áru ■ Exportszámla ■ Példák

  Termékimport

  ■ Termékimport teljesítési helye – az import tagállam ■ Önadózás vagy kivetés ■ Vámeljárás a csomagküldeményekre ■ Különleges (egyszerűsített) vámeljárás ■ 22 euró alatti termékek importja is adóköteles ■ Mikor merül fel import adómentesség a csomagküldemények esetében? ■ Vámeljárás az egyablakos rendszernél ■ Adókötelezettség és levonási jog keletkezési időpontja ■ Adólevonás tartalmi és tárgyi feltétele ■ Adómentes termékimport ■ Közvetlen és közvetett termékexport ■ Más tagállamban importált és onnan belföldre továbbszállított termék kezelése ■ Közvetett és közvetlen képviselő ■ Speciális vámeljárások alatt álló termék értékesítésének adómentessége, illetve az ehhez kapcsolódó fuvarozás

  Láncügylet

  ■ Fogalma, jellemzői, elhatárolási kérdések ■ Export és közösségi láncügylet azonosságai és különbözősége, az adómentesség és az adóalanyként regisztráció feltételei ■ Kiszállítás irányának és a fuvarozó személyének jelentősége ■ Mi a teendő, ha az első és mi, ha az utolsó vevő fuvaroz, illetve szervezi a fuvart? ■ Közbenső vevő fuvarozása, a törvényi vélelem és a megdöntése, vevői és eladói minőségben történő fuvarozás ■ Gyakori hibák ■ Példák 3, illetve többszereplős export, illetve közösségi láncügyletre ■ Termékimportot megvalósító láncügylet minősítése ■ Három, illetve többszereplős láncügylet ■ Gyakorlati példák ■ Bizonylatolás, bevallás

  Háromszögügylet

  ■ Fogalma, feltételei ■ Összefüggés a láncügylettel ■ Melyik szereplő mit szerepeltet a bevallásban ■ Gyakori hibák és azok következményei – szankciós adófizetés ■ Facet-ügy ■ Gyakorlati példák ■ Bizonylatolás ■ Közösségi-, illetve exportbizonylatok, közösségi értékesítésre beszedett előleg ■ Külföldön teljesített ügyletek bizonylatolása ■ Közösségi termékbeszerzés utáni adófizetés és adólevonás ■ Közösségi termékbeszerzésre fizetett előleg

  Vevői készlet

  ■ Vevői készletre vonatkozó szabályrendszer ■ Tulajdonátruházás időpontjának a jelentősége ■ 12 hónapos határidő ■ Eladó és vevő által bérelt raktár ■ Adószám és letelepedettség jelentősége az eladónál és vevőnél ■ Új vevő megjelenése ■ Termék átszállítása a vevő készlet tagállamából egy másik tagállamba ■ Vevői készlet leltárhiánya vagy megsemmisülése esetén követendő eljárás ■ Európai Bíróság ítéletek, VAT Committee állásfoglalása ■ Nyilvántartási szabályok ■ Bővült az összesítő nyilatkozattételi kötelezettség vevői készletnél ■ Belföldön fenntartott vevői készlet ■ Jellemzői ■ Egyszerűsítés esete ■ Egyszerűsítés nélküli eset ■ Belföldi adóalany által más tagállamban fenntartott vevői készlet ■ Bizonylatolási kérdések, adóbevallás

  Adóraktár

  ■ Áfa-raktár fogalma és funkciója, mikor hasznos ■ Adómentességek az adóraktárhoz kapcsolódóan ■ Bizonylatolás, bevallás ■ Határon átnyúló szolgáltatások, szolgáltatásnyújtások teljesítési helye

  Teljesítési hely szabályok szolgáltatásoknál

  ■ Mi a különbség a külföldön teljesített, nemzetközi fordított adózású szolgáltatások és az adómentes ügyletek között? ■ Külföldön teljesített szolgáltatások kezelése ■ Főszabály a teljesítési helyre ■ Adóalany részére nyújtott szolgáltatás – az adóalany megrendelő gazdasági letelepedettségének országában teljesített szolgáltatások ■ Nem adóalany részére nyújtott szolgáltatás – a szolgáltatásnyújtó letelepedettsége szerint adózó szolgáltatások


  Videó megtekintési díja:

  Videó megtekintési díja, mely költségként elszámolható: 34.900 Ft + áfa/fő

  30% kedvezmény 2024. április 30-ig:

  Videó kedvezményes megtekintési díja (30% kedvezmény):

  34.900 Ft + áfa/fő helyett 24.430 Ft + áfa/fő

  Az áfa mértéke: 27%. Az előadás díja költségként elszámolható.


  Technikai és hálózati követelmények:

  Minimális követelmények a Vezinfó (Videosquare) videó/e-learning felvételek és élő közvetítések (élő/online) lejátszásához

  Hardver-követelmények

  A szolgáltatás böngésző használatával vehető igénybe számítógépeken, illetve mobil eszközökön. A rendszer használata nem támaszt speciális eszköz-követelményeket. Egy ma átlagosnak mondható eszköz teljesítménye elegendő a felvételek (videó/e-learning) és élő adások (élő/online) lejátszásához.

  Szoftver-követelmények

  A szolgáltatás használatához, a felvételek (videó/e-learning) és élő adások (élő/online) lejátszásához a következőkre van szükség:

  • Böngésző (lásd kompatibilitási lista)
  • Egyéb követelmények: JavaScript engedélyezése (alapesetben engedélyezett minden böngészőben).

  Hálózati sávszélesség

  A felvételek (videó/e-learning) és élő közvetítések (élő/online) megtekintéséhez minimálisan 3-4MBps letöltési sávszélességre van szükség. Ennek a legtöbb, ma elérhető internet hozzáférési technológia (wifi, mobil internet, kábeles elérés stb.) megfelel. Mobil hálózat esetén vételi helytől és szolgáltatótól függhet az éppen rendelkezésre álló kapcsolat és sávszélesség (3G vagy LTE kapcsolat szükséges lehet a kiváló felhasználói élményhez).

  Kompatibilitási lista

  A szolgáltatás használható a következő operációs rendszerekkel:

  • Windows 7/8/10 és más Windows operációs rendszerek (Server)
  • Linux és egyéb Unix variánsok
  • MacOS
  • Mobil eszközök: IOS 12+ és Android 6.0+

  Támogatott böngészők és minimálisan szükséges verziójuk (értelemszerűen a fent felsorolt operációs rendszerekkel együtt értendő):

  • Firefox 60+
  • Google Chrome 60+
  • Microsoft Edge 20
  • Safari 12+
  • Internet Explorer: nem támogatott

  Jelentkezési feltételek:

  Ez a meghívó ajánlatnak minősül, a jelentkezés az ajánlat elfogadásának számít és fizetési kötelezettséget von maga után. A jelentkezési lap kitöltője és aláírója kötelezi magát, hogy a jelentkezés elfogadása esetén a részvételi díjról részére e-mailen megküldött díjbekérőt az azon szereplő fizetési határidőig kiegyenlíti. A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében regisztráljuk és a díjbekérő megküldésével a lent megadott e-mail címre igazoljuk vissza. A rendezvény napján készpénzfizetés is lehetséges, kérjük, erre vonatkozó igényét a jelentkezési lapon előre jelezze. A kiegyenlítés után a rendezvény helyszínén adjuk oda a végszámlát. A Vezinfó Kft. megkéri a kedves résztvevőt, hogyaz átutalás bizonylatának másolatát a biztonság kedvéért szíveskedjék magával hozni. Lemondást csak írásban fogadunk el a rendezvényt megelőző 2. munkanapig. Ezt követő lemondás esetén a részvételi díj 50% + áfa költségét kiszámlázzuk. Lemondás hiányában a teljes részvételi díjat kiszámlázzuk. Amennyiben a jelentkező az előadáson a részvételi díj befizetése ellenére nem vesz részt, és az előadás előtti 2. munkanapig a részvételét írásban nem mondta le, a részvételi díj 70%-át költségtérítésként felszámítjuk és visszatartjuk, vagy más képzésre történő jelentkezés átirányítását rugalmasan kezeljük. A jelentkező adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Vezinfó Kft. a jövőben e-mailen személyre szólóan küldjön az előadásairól, kiadványairól tájékoztatókat.  Szervező fenntartja magának a jogot, hogy nem megfelelő érdeklődés vagy egyéb nem várt esemény (pl. előadó betegsége, áramszünet, időjárási viszonyok) esetén a képzés elmarad ez esetben további részvételi lehetőséget Jelentkező részére biztosítunk. Jelentkező ezen túlmenően további anyagi igénnyel ezért nem léphet fel.

  Szervező engedélyei:

  Felnőttképzési nyilvántartásba vételi szám: E-001513/2016
  Felnőttképzési engedélyszám: E/2020/000238

  Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/001497

  Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-2721

  Akkreditációs szám (Magyar Ügyvédi Kamara): AK001005/2020
  Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-117529/2017, NAIH-117528/2017, NAIH-114924/2017, NAIH-114922/2017, NAIH-114925/2017, NAIH-114927/2017
Hasonló termékek
Szolgáltatások
 • Igénybe vehető szolgáltatások
  Igénybe vehető szolgáltatások
  Cikkszám
  39057v

Kapcsolat

Galéria

Partnereink

Vezinfó blog

Jogadó blog

HELYSZÍNEINK

Kiadó
Moha Ház
1143 Budapest, Gizella út 42-44.
1143 Budapest, Gizella út 42-44.

Feliratkozás hírlevélre

Amennyiben Ön feliratkozik hírlevelünkre és "kipipálja" a hozzájárulási nyilatkozatot, akkor azonnal ingyenesen elküldjük e-mailen az ADÓZÁS/SZÁMVITEL (A szakma lapja) című folyóirat 40 oldalas mintaszámát, PDF formátumban.

minden mező kitöltése kötelező
Facebook