Termék részletek-30%
ADÓKONFERENCIA 2024 [Videó/E-learning]

ADÓKONFERENCIA 2024 [Videó/E-learning]

Adóeljárás, Szja, Tbj, Áfa, Tao, Kiva, Sztv [6 db videó, 400 perc)
Dátum:
2024. augusztus 30-ig rendelhető
Előadó:
Dr. Andor Ágnes, Dr. Csátaljay Zsuzsanna, Horváthné Szabó Beáta, Dr. Kovács Ferenc, Dr. Rabné Dr. Barizs Gabriella, Széll Zoltánné
Kredit:
Könyvelők: 8 kredit, Adótanácsadók, adószakértők: 8 kredit, Könyvvizsgálók: 2 kredit
Részvételi díj:
42 800 Ft
29 960 Ft (Vége: 2024.08.30)
VÁLASSZON, hogyan tekinti meg az előadást! 
:
Kosárba Kosárba
VIDEÓ/E-LEARNING: Kényelmesen otthonról vagy az irodából utólagos/késleltetett megtekintéssel. Utólagos/késleltetett megtekintés a részvételi díj kifizetése után kapott egyedi felhasználónévvel és jelszóval. Háttéranyag elektronikus formában. A késleltetett megtekintés azt jelenti, hogy az előadás időpontja (2024. január 30.) után leghamarabb 7 nappal (2024. február 6.) lehet a videót először megnézni, innentől kezdve legkésőbb 2024. augusztus 31-ig lehet ingyenesen a videót korlátlan alkalommal kreditpontosan megtekinteni. A videó/e-learning képzés áfamentes. KREDITPONTOK. Fontos! Az értékesítés 2024. augusztus 30-án zárul.
Részletek
 • Videók felvételének időpontja:

  2024. január 30.
  6 db videó (összesen 400 perc)

  Előadók:

  Dr. Andor Ágnes
  közgazdász, jogász, vezető menedzser, PwC, egyetemi adjunktus, Budapesti Corvinus Egyetem
  Dr. Csátaljay Zsuzsanna
  áfa szakértő, jogász
  Horváthné Szabó Beáta
  adószakértő
  Dr. Kovács Ferenc
  okleveles adószakértő, igazságügyi adó- és járulékszakértő, MOKLASZ titkára
  Dr. Rabné Dr. Barizs Gabriella
  osztályvezető, szakreferens, NAV Adójogi és Tájékoztatási Főosztály, Társasági Adó Osztály
  Széll Zoltánné
  társadalombiztosítási szakértő, szakmai főtanácsadó, NAV

  Kreditpontok:     

  Könyvelők: 8 kreditpont (Vállalkozási szak/Adózási témakör)
  Adótanácsadók: 8 kreditpont
  Adószakértők: 8 kreditpont
  Okleveles adószakértők: 8 kreditpont
  Könyvvizsgálók: 2 kreditpont

  Határozatok iktatószámai (Pénzügyminisztérium):
  PM/125-32/2024 (könyvelők)
  PM/126-32/2024 (adótanácsadók, adószakértők, okleveles adószakértők)
  Elszámolhatóság időszaka: 2024. február 1. - 2024. augusztus 31.
  Határozat iktatószáma (MKVK): BP-14/2024 (könyvvizsgálók)

  Ajánló:

  2023-as és 2024. január 1-jei adótörvény- és számviteli törvényváltozások

  Jelentős adótörvény- és számviteli törvény-változások léptek életbe 2023 nyarán és 2024. január 1-jén! Teljes áttekintést kap - ismert és kedvelt előadóink segítségével - az összes fontos adónem + a számviteli törvény változásairól.


  Tematika:

  ADÓELJÁRÁS 2024 (70 perc)

   2023. évi LIX. törvény adóeljárási rendelkezései  Adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény módosításai  Új fogalommeghatározások az e-pénztárgéppel kapcsolatban  Társasági adó és helyi iparűzési adó fizetése devizában  Megbízható adózói minősítés változásai  Feltételes adómegállapítás kiterjesztése a típusszerződésekre is  Fizetési könnyítések (Gépjárműadó esetén természetes személy részére pótlékmentes részletfizetés, Automatikus részletfizetési kedvezmény engedélyezése nem természetes személyek részére is) ■ Mulasztási bírság (Bírságkiszabást megelőző kötelező adóhatósági felhívások bővítése: változásbejelentés, Új mulasztási bírság tényállás: pénzforgalmi szolgáltatók, Áfa tv. szerinti nyilvántartás-vezetési, adatszolgáltatási, nyilvántartás-megőrzési kötelezettség nem előírásszerű teljesítése) ■ Új adószám törlési eset ■ Köztartozásmentesség változásai  Adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény módosítása ■ Adóigazgatási eljárás fogalmának kibővítése Állandó meghatalmazás meghatalmazó általi bejelentése meghatalmazás csatolása nélkül ■ Automatikus döntéshozatal az adóigazgatási eljárásban, részletszabályok kormányrendeletben Kötelező adóellenőrzések körének szűkítése: magas árbevételű, nettó 60 Mrd Ft/adóminimalizáló társaságok Utóellenőrzés megszűnése ■ Adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény változásai ■ Új végrehajtható okirat: Csődtörvény szerinti, a NAV kérelmére meghozott biztosíték nyújtásra kötelező jogerős végzés ■ Költségminimum és költségáltalány emelése ■ Új ingó végrehajtási cselekmény: székhelyszolgáltató felhívása nyilatkozattételre ■ Egyes meghatározott cselekmény végrehajtása esetén az ingatlan tulajdonosa kérheti a végrehajtási eljárás felfüggesztését ■ Adóeljárási jogszabályok év végi változásai (Egyes adótörvények módosításáról szóló 2023. évi LXXXIII. törvény)  Adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény módosításai ■ Alanyi adómentes adózó nyilvántartásba vétele ■ Havi adó- és járulékbevallás változásai ■ E-pénztárgép és vevői alkalmazás, adatszolgáltatás, mulasztási bírság  Automataberendezés adatszolgáltatás bővülés ■ Utólagos adómegállapítás változásai végelszámolás esetén Ellenőrzési határidő kockázatos adózónál  Áfa bevallástervezet szolgáltatás bevezetése  Adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény módosítása  Pénzügyi képviselő  Elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek körének bővülése  Ellenőrzési határidő változás jogutód ellenőrzése esetén  Jogorvoslat a külföldiek alanyi adómentességével kapcsolatban  Adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény változásai  Végrehajtási cselekmények korlátozása kisösszegű tartozásnál  Végrehajtható okiratok  Bizományosi szerződés alapján történő értékesítés  Közreműködő szervezetekre vonatkozó szabályok

  TBJ 2024 (70 perc)

   Járulékkötelezettséget érintő változások Minimálbér Tbj. szerinti fogalma, összege és szerepe a biztosítás- és járulékkötelezettség megállapításában (gyakorlati példákkal szemléltetve) Nemzetgazdasági szintű bruttó átlagkereset fogalma  Biztosítottak körének bővülése, a bejelentés gyakorlati kérdései (’1041, 08-as bevallás kódkészlet használata)  Harmadik ország meghatározása a társadalombiztosítás rendszerében figyelemmel a harmadik országbeli állampolgárok beutazására és tartózkodására vonatkozó általános szabályokról szóló új rendelkezésekre (különbségek az idegenrendészeti és a társadalombiztosítási szabályozásban példákon keresztül is szemeltetve) ■ Járulékalap megállapítása, ha nemzetközi szerződés alapján Magyarországnak nem áll fenn adóztatási joga, vagy kettős adózást kizáró egyezmény hiányában adóelőleg megállapítási kötelezettség nem keletkezik  Egészségügyi szolgáltatási járulék 2024 évi összege, mentességi lehetőségek a fizetési kötelezettség alól Szociális hozzájárulási adó ■ Fogalmi rendszert érintő módosítások ■ Adóalap meghatározása a harmadik állam állampolgárának Magyarországról történő kiküldetése esetében ■ Adófizetési kötelezettség alól mentesített jövedelmek, jogviszonyok (a Szocho tv. 5. § változásai, különös tekintettel a külföldinek minősülő személyek által megszerzett járulékalapot képező jövedelemre példán keresztül is szemléltetve) ■ Kedvezményrendszer ■ Munkaerőpiacra lépő személy minősítése, kedvezmény igénybevétele a 2023. augusztusi változásra is kitérve ■ K+F munkavállaló utáni kedvezmény átalakulása ■ K+F tevékenységgel összefüggő kedvezmény korlátozása, ha a kifizető az adóévre a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerinti kutatás-fejlesztési tevékenység adókedvezményének alkalmazását választotta ■ Egyéb foglalkoztatói kötelezettségek ■ Foglalkoztatáshoz kötődő egyéb változások, foglalkoztatói igazolás kiadása, tartalma a jogviszony megszűnésekor és ennek hatása a járulékigazolásra ■ Egyszerűsített foglalkoztatáshoz kapcsolódó közteherfizetés szociális hozzájárulási adóként, gyakorlati kérdések (befizetés teljesítése), korlátozások a kedvezményekre Egyéni vállalkozók járulék- és szociális hozzájárulási adókötelezettségét érintő változások ■ Járulék- és szocho megállapítása a tevékenység szünetelése esetén (bevallás a NAV felé) ■ Átalányadózó családi járulékkedvezmény érvényesítésének szabályai példával szemléltetve

  SZJA 2024 (80 perc)

   Magánszemélyek adózását érintő 2023. évközi és 2024. évre vonatkozó változások Légitársaságok hozzájárulásáról és egyes adótörvények módosításáról szóló törvényben törvényi szintre emelt korábbi módosítások  Családi kedvezményt érintő változások (tartósan beteg és a súlyosan fogyatékos személyek után érvényesíthető többletkedvezmény, valamint a családi pótlékra saját jogán jogosultra, illetve rokkantsági járadékban részesülő személyre vonatkozó különös szabály)  30 év alatti anyák kedvezménye (kedvezményre jogosultak köre, jogosultsági időszak, a kedvezmény alapja és mértéke, nyilatkozatok, a kedvezmény érvényesítése más kedvezményre való jogosultság fennállása esetén, példák)  Családi kedvezmény érvényesítésére vonatkozó eljárási szabály  Személyi kedvezményre jogosító betegségek körének változása  Munkába járást érintő változások (adómentesen kifizethető juttatás, kötelező mérték, vármegye és országbérlet elszámolhatósága, hétvégi hazautazás kötelező mértéke 2024-ben)  Napidíjak igazolás nélkül elszámolható összege (belföldi és nemzetközi közúti árufuvarozásban és személyszállításban alkalmazható napidíj és 2024-től nemzetközi vízi és légi árufuvarozásban és személyszállításban) ■ SZÉP kártyát érintő rendelkezések beépülése az Szja törvénybe ■ 2023. évi LXXXIII. tv. az egyes adótörvények módosításáról és egyéb 2024-et érintő változások ■ Egyes meghatározott juttatásokat érintő változások (adóbevallás és fizetés negyedéves gyakorisága, szolgáltatásoknál a jövedelemszerzés időpontja, csekély értékű ajándék 3 alkalommal, minimálbér változás hatása a juttatásokra, oltalom alatt álló borászati termékek adómentessége) ■ Kriptoeszközzel végrehajtott ügyletből származó jövedelem kiszámításának pontosítása 2024. január 1-től ■ Egyéb aktualitások ■ Egyéb jövedelem a társas vállalkozás megszűnését követően a tagnak juttatott vagyon adójogi minősítése 2024. január 1-től ■ Adó feletti rendelkezésre jogosult személyek személyi jövedelemadóbevallási szabályai 2023. július 15-től ■ Több önkéntes pénztári tagság esetén követendő eljárás 2024. január 1-től  Átalányadózást választók 80 százalékos költséghányad elszámolását alkalmazó egyéni vállalkozói kör kiegészült a TESZOR’15 85.53.11 Személygépjármű-vezető képzéssel ■ Zálogjoggal terhelhető ingatlan adókötelezettsége ■ Bizalmi vagyonkezelés adózási szabályait a bemeneti adóztatás helyett kimeneti adóztatás váltja fel Start-up vállalkozásokban való részesedés megszerzése nem minősül bevételnek (induló vállalkozás fogalma, juttatás fajtái, feltételek) ■ Mentes az adó alól a hulladék átadásának ösztönzése érdekében adott juttatás 2023. december 1-től ■ Mentes az adó alól a számsorsolásos nyeremény összege ■ Előlegnyilatkozatok gyakoriságának egyszerűsítése (első házasok, a családi és a 4 vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményhez) ■ Hatályon kívül helyezett adóegyezmények hatása a magánszemélyek adózására (Amerikai Egyesült Államok, Oroszország) ■ Amerikai kettős adózás elkerüléséről szóló egyezmény hiányával összefüggő változások ■ Művészek, sportolók jövedelemszerzés helye ■ Kamat adózása Ellenőrzött tőkepiaci ügylet kiegészítése az OECD országokkal ■ Egyéb kötelezettséget érintő változások ■ Adóbeszámítás változása ■ Orosz egyezmény alkalmazásával kapcsolatos rendhagyó eljárás NAV tájékoztató alapján ■ 2024-es minimálbér változás milyen jövedelmek adózását érinti

  SZTV 2024 (60 perc)

  ■ Számviteli törvény változásai 2023 Számviteli törvényt módosító jogszabály és a hatálybalépés (az egyes adótörvények módosításáról szóló 2022. évi XLV. törvény) ■ Lízingkötelezettség besorolása ■ Pótbefizetéssel kapcsolatos szövegpontosítás (gazdasági társaság helyett vállalkozó) ■ Fejlesztési támogatással kapcsolatos bevétel elhatárolása ■ Vagyoni részesedés egészségügyi, szociális, kulturális és oktatási intézményekben - mérlegre vétel ■ Eltérés a számviteli törvény előírásaitól egyszerűsített éves beszámoló készítése esetén ■ Kiválással létrejövő társaság: beszámoló típusa, könyvvizsgálati kötelezettség ■ Átalakulás: eredménytartalék összegének változása a jogutód vagyonmérlegében ■ Létszámfogalom pontosítása ■ Korengedményes nyugdíjjal kapcsolatos rendelkezések törlése ■ Könyvvizsgálói jelentés tartalmának pontosítása ■ IFRS-ek szerint készülő egyedi és összevont (konszolidált) beszámoló esetén is kötelező a Kormányok részére fizetett összegekről szóló jelentés és a Társaságiadó-információkat tartalmazó jelentés ■ Társaságiadó-információkat tartalmazó jelentés főbb sajátosságai ■ Számviteli törvény változásai 2024Számviteli törvényt módosító jogszabály és a hatálybalépés (a légitársaságok hozzájárulásáról és egyes adótörvények módosításáról szóló 2023. évi LIX. törvény, a gazdaság versenyképességének növelése érdekében történő törvénymódosításokról szóló 2023. évi XXXIX. törvény, az állam működésének további egyszerűsítésével összefüggő rendelkezésekről szóló 2023. évi LXX. törvény) ■ Leválás, mint új átalakulási forma számviteli szabályai ■ Határokon átnyúló átalakulás ■ Kisadózó vállalkozások tételes adójának megszűnésével kapcsolatos módosítások ■ Üzleti év értelmezésben bekövetkezett változások ■ Társaságiadó-információkat tartalmazó jelentés közzétételi kötelezettsége ■ Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló értékhatár ■ Mérlegképes könyvelő kötelező megbízására vonatkozó értékhatár megemelése ■ Kiadványok kreditpont-minősítésének megszüntetése ■ Szabályozott szakmákat megalapozó hatósági képzések létrehozása ■ Globális minimum-adószintet biztosító kiegészítő adókról és ezzel összefüggésben egyes adótörvények módosításáról szóló 2023. évi LXXXIV. törvény ■ Halasztott adó elszámolásának megjelenése a számviteli törvényben ■ Döntés a számviteli politikában ■ Alapfogalmak (halasztott adókövetelés, halasztott adókötelezettség, nyereségadó, mérlegfordulónapi adókulcs) ■ Halasztott adó elszámolás alkalmazása az első és az utolsó évben ■ Lekötött tartalék képzés ■ Bemutatás a mérlegben és eredménykimutatásban ■ Bemutatás a kiegészítő mellékletben ■ Hatás a konszolidált beszámolóra ■ Hatályba lépés, első alkalmazás ■ Egyes adótörvények módosításáról szóló 2023. évi LXXXIII. törvény ■ Újrahasználható termékek és önkéntes visszaváltási díjas termékek számviteli elszámolása (értékesítés nettó árbevétele, elábé) ■ Kötelező visszaváltási díj a nem újrahasználható termék után (egyéb ráfordítás) ■ Egyéb követelések (koncessziós társaság helyett visszafizetett visszaváltási díjból származó követelés) ■ Visszaváltási díj, mint az eszköz bekerülési értékének része ■ Igénybe vett szolgáltatás fogalmának kiegészítése (kiterjesztett gyártói felelősség) ■ Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog fogalmának kiegészítése (építményi jog) ■ Értékesítés nettó árbevétele: a befektetett eszközök építményi jogának átengedéséért kapott – általános forgalmi adót nem tartalmazó – számlázott ellenérték ■ Építményi jog átengedése kapcsán elszámolt halasztott bevétel ■ Eszköz bekerülési értékének része az ingatlan értékébe beszámított, korábban építményi jog megvásárlása címén fizetett összeg ■ Eredménytartalék növekedésének egyes szabályai (gazdasági társaság helyett vállalkozó) ■ Könyvvizsgáló megválasztása ■ Hatályba lépés, első alkalmazás

  TAO, KIVA 2024 (60 perc)

   Társasági adó Ellenőrzött külföldi társaság fogalmát érintő módosulások Termőföldből átminősített ingatlanvagyont tulajdonában tartó társaság fogalmának kiegészítése Kedvezményezett eszközátruházás miatti adóalap-módosítás pontosítása Nemzeti Összefogás Számlaszáma javára adott adomány kezelése Veszteségleírást érintő módosulások (a reorganizációs, illetve szerkezetátalakítási eljárás során elengedett kötelezettség figyelembevétele; a 2015 előtt keletkezett veszteségek leírása)  Reklám-közzétételi költségek megítélése az adóalapnál ■ Egyes el nem ismert költségek körében történő módosulások ■ Fejlesztési adókedvezmény új jogcíme Energiahatékonysági adókedvezményt érintő módosulások ■ Kutatás-fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó új adókedvezmény ■ Válságközlemény megjelölése Globális minimumadóhoz kapcsolódó előírások rövid áttekintése (a kiegészítő adókötelezettség alanya, a kiegészítő adókötelezettség) ■ Egyéb pontosítások (kapcsolt vállalkozások esetkörében történő módosulás, az új mezőgazdasági csoportmentességi rendelet, USA-magyar kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény hatályon kívül helyezése) ■ Kisvállalati adó Kutatók foglalkoztatása utáni kedvezmény összeghatára Kivából való kiesési okok körében történő módosulások (Zrt.-Nyrt. működési jelleg megváltoztatása, egyesülés és szétválás) ■ Kisvállalati adóalanyok innovációs járulék alapjának meghatározását érintő változás

  ÁFA 2024 (60 perc)

  Az Áfa törvény változásai Kötelező visszaváltási rendszer hatása az áfa rendszerre  Közel valós idejű adatszolgáltatás a közösségi ügyletekről  A Héa rendszer jövője: a VIDA Saját termék mozgatás címén már nem kell adószámot váltani a célországban Elektronikus számla új fogalma Számlakiállítási határidő rövidülése közösségi ügyleteknél ■ Kötelező fordított adózás bevezetése termékértékesítésekre, ha a teljesítési hely szerinti tagállamban adószámmal rendelkezik a vevő ■ Vevői készlet szabályainak kivezetése ■ OSS rendszerének kiterjesztése ■ Az elektronikus platform szolgáltatásnyújtásoknál is lehet „vélelmezett értékesítő” ■ Elektronikus platform vélelmezett értékesítői státuszának kiterjesztése Új ingatlan fogalmának kiterjesztése a funkcióváltásokra és az önálló rendeltetési egységek számának változására ■ Építőipari fordított adózás új szabályai és azok magyarázata példákkal Fordított adózás szabályainak pontosítása ingatlannal kapcsolatos tevékenységek esetén ■ Egyes ügyletek adómértékének változása (műalkotások importjára vonatkozó áfa mérték 5%-ra csökkentése, egyes desszert jellegű sajtkészítmények áfa kulcs csökkentése, napilapok áfa kulcsának csökkenése, sérült és betegszállítás stb.) ■ Közvetett vámjogi képviselet alkalmazásával történő termékimporttal összefüggő módosítás ■ eÁfa bevallás működése, lehetőségei ■ Egyes online elérhető szolgáltatások teljesítési helyére és a különbözeti adózásra vonatkozó szabályok módosulása (2025-től) ■ eNyugta rendszerrel kapcsolatos tudnivalók ■ A nyugtával egy tekintet alá eső okirat  Alanyi adómentességre vonatkozó szabályok változása, az uniós alanyi mentesség bevezetése (2025-től)


  Videó megtekintési díja (ÁFA-mentes):

  Videó megtekintési díja, mely költségként elszámolható: 42.800 Ft/fő

  30% kedvezmény 2024. augusztus 30-ig:

  Videó kedvezményes megtekintési díja (30% kedvezmény):

  42.800 Ft/fő helyett 29.960 Ft/fő


  A videó/e-learning képzés ÁFA-mentes. Az előadás díja költségként elszámolható.

  Technikai és hálózati követelmények:

  Minimális követelmények a Vezinfó (Videosquare) videó/e-learning felvételek és élő közvetítések (élő/online) lejátszásához

  Hardver-követelmények

  A szolgáltatás böngésző használatával vehető igénybe számítógépeken, illetve mobil eszközökön. A rendszer használata nem támaszt speciális eszköz-követelményeket. Egy ma átlagosnak mondható eszköz teljesítménye elegendő a felvételek (videó/e-learning) és élő adások (élő/online) lejátszásához.

  Szoftver-követelmények

  A szolgáltatás használatához, a felvételek (videó/e-learning) és élő adások (élő/online) lejátszásához a következőkre van szükség:

  • Böngésző (lásd kompatibilitási lista)
  • Egyéb követelmények: JavaScript engedélyezése (alapesetben engedélyezett minden böngészőben).

  Hálózati sávszélesség

  A felvételek (videó/e-learning) és élő közvetítések (élő/online) megtekintéséhez minimálisan 3-4MBps letöltési sávszélességre van szükség. Ennek a legtöbb, ma elérhető internet hozzáférési technológia (wifi, mobil internet, kábeles elérés stb.) megfelel. Mobil hálózat esetén vételi helytől és szolgáltatótól függhet az éppen rendelkezésre álló kapcsolat és sávszélesség (3G vagy LTE kapcsolat szükséges lehet a kiváló felhasználói élményhez).

  Kompatibilitási lista

  A szolgáltatás használható a következő operációs rendszerekkel:

  • Windows 7/8/10 és más Windows operációs rendszerek (Server)
  • Linux és egyéb Unix variánsok
  • MacOS
  • Mobil eszközök: IOS 12+ és Android 6.0+

  Támogatott böngészők és minimálisan szükséges verziójuk (értelemszerűen a fent felsorolt operációs rendszerekkel együtt értendő):

  • Firefox 60+
  • Google Chrome 60+
  • Microsoft Edge 20
  • Safari 12+
  • Internet Explorer: nem támogatott

  Jelentkezési feltételek:

  Ez a meghívó ajánlatnak minősül, a jelentkezés az ajánlat elfogadásának számít és fizetési kötelezettséget von maga után. A jelentkezési lap kitöltője és aláírója kötelezi magát, hogy a jelentkezés elfogadása esetén a részvételi díjról részére e-mailen megküldött díjbekérőt az azon szereplő fizetési határidőig kiegyenlíti. A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében regisztráljuk és a díjbekérő megküldésével a lent megadott e-mail címre igazoljuk vissza. A rendezvény napján készpénzfizetés is lehetséges, kérjük, erre vonatkozó igényét a jelentkezési lapon előre jelezze. A kiegyenlítés után a rendezvény helyszínén adjuk oda a végszámlát. A Vezinfó Kft. megkéri a kedves résztvevőt, hogyaz átutalás bizonylatának másolatát a biztonság kedvéért szíveskedjék magával hozni. Lemondást csak írásban fogadunk el a rendezvényt megelőző 2. munkanapig. Ezt követő lemondás esetén a részvételi díj 50% + áfa költségét kiszámlázzuk. Lemondás hiányában a teljes részvételi díjat kiszámlázzuk. Amennyiben a jelentkező az előadáson a részvételi díj befizetése ellenére nem vesz részt, és az előadás előtti 2. munkanapig a részvételét írásban nem mondta le, a részvételi díj 70%-át költségtérítésként felszámítjuk és visszatartjuk, vagy más képzésre történő jelentkezés átirányítását rugalmasan kezeljük. A jelentkező adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Vezinfó Kft. a jövőben e-mailen személyre szólóan küldjön az előadásairól, kiadványairól tájékoztatókat.  Szervező fenntartja magának a jogot, hogy nem megfelelő érdeklődés vagy egyéb nem várt esemény (pl. előadó betegsége, áramszünet, időjárási viszonyok) esetén a képzés elmarad ez esetben további részvételi lehetőséget Jelentkező részére biztosítunk. Jelentkező ezen túlmenően további anyagi igénnyel ezért nem léphet fel.

  Szervező engedélyei:

  Felnőttképzési nyilvántartásba vételi szám: E-001513/2016
  Felnőttképzési engedélyszám: E/2020/000238

  Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/001497

  Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-2721

  Akkreditációs szám (Magyar Ügyvédi Kamara): AK001005/2020
  Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-117529/2017, NAIH-117528/2017, NAIH-114924/2017, NAIH-114922/2017, NAIH-114925/2017, NAIH-114927/2017
Szolgáltatások
 • Igénybe vehető szolgáltatások
  Igénybe vehető szolgáltatásokIgénybe vehető szolgáltatások
  Cikkszám
  41091v

Kapcsolat

Galéria

Partnereink

Vezinfó blog

Jogadó blog

HELYSZÍNEINK

Kiadó
Moha Ház
1143 Budapest, Gizella út 42-44.
1143 Budapest, Gizella út 42-44.

Feliratkozás hírlevélre

Amennyiben Ön feliratkozik hírlevelünkre és "kipipálja" a hozzájárulási nyilatkozatot, akkor azonnal ingyenesen elküldjük e-mailen az ADÓZÁS/SZÁMVITEL (A szakma lapja) című folyóirat 40 oldalas mintaszámát, PDF formátumban.

minden mező kitöltése kötelező
Facebook