Termék részletek-30%
ADÓVÁLTOZÁSOK + SZÁMVITEL 2024 (Szabó + Sallai) [Videó/E-learning]

ADÓVÁLTOZÁSOK + SZÁMVITEL 2024 (Szabó + Sallai) [Videó/E-learning]

Adótörvény-változások, Építőipari fordított adózás, Népegészségügyi termékadó + Szt. 2023 évi zárlathoz is kapcsolódó, ill. 2024 évre vonatkozó változásai és a számvitelre hatással lévő egyéb jogszabályváltozások, Számviteli politika, Követelések és időbeli elhatárolások számvitele (8 db videó, 720
Dátum:
2024. augusztus 30-ig rendelhető
Előadó:
Szabó Gábor, Dr. Sallai Csilla
Kredit:
Könyvelők: 16 kredit, Adótanácsadók, adószakértők: 15 kredit, Könyvvizsgálók: 4 kredit
Részvételi díj:
42 800 Ft
29 960 Ft (Vége: 2024.08.30)
VÁLASSZON, hogyan tekinti meg az előadást! 
:
Kosárba Kosárba
VIDEÓ/E-LEARNING: Kényelmesen otthonról vagy az irodából utólagos/késleltetett megtekintéssel. Utólagos/késleltetett megtekintés a részvételi díj kifizetése után kapott egyedi felhasználónévvel és jelszóval. A késleltetett megtekintés azt jelenti, hogy a képzések időpontja (2024. február 7. + február 2.) után leghamarabb 7 nappal (2024. február 14.) lehet a videókat megtekinteni. Ha 2024-re szeretné a kreditpontokat elszámolni, akkor legkésőbb 2024. augusztus 31-ig tekintse meg a videókat! A videó/e-learning képzés áfamentes. KREDITPONTOK. Fontos! Az értékesítés 2024. augusztus 30-án zárul.
Részletek
 • Videók felvételének időpontja:

  2024. február 7. + február 2.
  8 db videó (összesen 720 perc)

  Előadók:

  Szabó Gábor
  osztályvezető, NAV Központi Irányítás Dél-Alföldi Tájékoztatási Osztály - Adóváltozások 2024
  Dr. Sallai Csilla
  könyvvizsgáló, adószakértő, MKVK Könyvelői Tagozat elnöke - Számvitel 2024

  Kreditpontok:    
  Könyvelők: 16 kreditpont (Vállalkozási szak/Adózási + Számviteli témakör, 8 + 8 kredit)
  Adótanácsadók: 15 kreditpont (8 + 7 kredit)
  Adószakértők: 15 kreditpont (8 + 7 kredit)
  Okleveles adószakértők: 15 kreditpont (8 + 7 kredit)
  Könyvvizsgálók: 4 kreditpont (2 + 2 kredit)

  Határozatok:

  Határozatok iktatószámai (Pénzügyminisztérium):
  PM/125-20/2024 (könyvelők), PM/126-23/2024 (adótanácsadók, adószakértők, okleveles adószakértők) + PM/125-35/2024 (könyvelők), PM/126-35/2024 (adótanácsadók, adószakértők, okleveles adószakértők)
  Elszámolhatóság időszaka: 2024. február 14. - 2024. augusztus 31.
  Határozat iktatószáma (MKVK): BP-13/2024 (könyvvizsgálók) + BP-15/2024 (könyvvizsgálók)

  Ellátás:

  A videó/e-learning képzés áfamentes. Az előadás díja költségként elszámolható.

  Ajánló:

  Kiváló gyakorlati előadók, szuper árak, rengeteg kreditpont! Új tematikák, amelyek a 2023/2024-es adótörvény- és számviteli változásokat is tartalmazzák!


  Tematika:

  ADÓVÁLTOZÁSOK 2024

  SZJA, TAO, KIVA, Illeték, Innovációs hozzájárulás, Kiskereskedelmi adó, Reklámadó, Háztartási munka, Gépjárműadó, Adózás rendje, Adóvégrehajtás

  SZJA: ■ Bizalmi vagyonkezelés személyi jövedelemadó szabályainak ismertetése, majd erre felépítve a 2023. nyári és a 2023. őszi változások bemutatása ■ Lízing fogalmának változása ■ Cég megszűnését követő vagyonrendezési eljárást követően kiadott vagyon adózása ■ Bevallási tervezet szabályainak változása több önkéntes kölcsönös pénztártagság esetén ■ Egyéni vállalkozó szünetelése esetén a szünetelést követően a vállalkozási tevékenységgel összefüggésben keletkezett bevétel adózása ■ Kriptoeszköz szerzési értékének megállapítása, ha a kriptoeszközt tevékenysége ellenértékeként szerezte a magánszemély ■ Induló vállalkozásban szerzett üzletrész adókedvezménye ■ Szolgáltatás formájában kapott jövedelem szerzési időpontja ■ Fogyatékossági támogatásban részesülő személyre is kiterjed a tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermekre járó adóalap-kedvezmény ■ Béren kívüli juttatások, egyes meghatározott juttatások után megállapított szja- és szocho-fizetési kötelezettség gyakorisága ■ Bor adómentes juttatása ■ Csekély értékű ajándék évi három alkalommal adható egyes meghatározott juttatásként ■ Igazolás nélkül elszámolható költségek köre nemzetközi vízi és légi szállítás esetén

  TAO: ■ Energiahatékonysági célú beruházás adókedvezménye szabályainak változása ■ Elismert költségek körében a kamatra a jogdíjra vonatkozó szabályok változása

  További adónemek: ■ Innovációs hozzájárulás: kivás cégekre vonatkozó adóalap-megállapítás szabályainak változása ■ Kisvállalati adó: kutató és fejlesztők adókedvezménye, nem kedvezményezett átalakulás esetén a kiva-alanyiság megtartása ■ Gépjárműadó: éves fizetési gyakoriság bevezetése ■ Kiskereskedelmi adó: üzemanyagkereskedő eltérő adóalapja ■ Közművezetékek adója 2025. január 1-vel kivezetésre kerül ■ Reklámadó: mértéke 0% 2024. december 31-ig ■ Háztartási munka: esetén megszűnik a regisztrációs díj ■ Illeték: CSOK plusz mellett vásárolt lakás illeték-kedvezménye

  Adózás rendje, adóvégrehajtás: ■ Pénzforgalmi szolgáltatók 2024. január 1-től érvényes adatszolgáltatási kötelezettségéhez kapcsolódó bírságolási szabályok ■ Pénzügyi képviselő feltételrendszerének szigorítása ■ Automataberendezéshez kapcsolódó új adatszolgáltatási kötelezettség ■ Járulékbevallások bővülő adattartalma ■ Végrehajtás keretében lefoglalt vagyon bizományosi értékesítése

  ÁFA, SZOCHO, TBJ

  ÁFA: ■ Áfa 0%-os adómérték a napilapokra ■ Visszaváltási díj áfa szabályai ■ e-Nyugta, e-Pénztárgép fogalmi rendelkezései ■ Áfabevallási tervezet 2024. január 1-től ■ Építőipari fordított adózás változása, több példával is szemléltetve ■ Alanyi adómentesség közösségi tagállambeli áfaregisztrációra is (2025. évi változás) ■ Sportesemény, kulturális rendezvény, oktatás esetén a teljesítési hely szabályainak változása ■ Egészségügyi szolgáltatásokat érintő, bővülő tárgyi adómentes tevékenységek ■ Desszert jellegű sajtkészítmények adókulcsának csökkenése ■ Műalkotások importjára vonatkozó importszabályok változása

  SZOCHO, TBJ: ■ Átalányadózó egyéni vállalkozókat érintő szociális hozzájárulási adó és járulékszabályok bemutatása, majd erre felépítve 2023. évközi és a 2023. őszi változás ismertetése ■ Egyéni vállalkozó szünetelése esetén a szünetelést követően befolyt bevétel kezelése szocho-ban és járulékban ■ Nem teljes hónap szünetelés esetén alkalmazandó szocho és járulékalap szabályai ■ Munkaerőpiacra lépők szocho kedvezménye ■ Megváltozott munkaképességű személy képzése esetén a szocho-kedvezmény szabályai eltérnek

  Építőipart érintő fordított adózás (áfa) szabályainak ismertetése

  ■ Feltételrendszer ismertetése ■ Ingatlan fogalma ■ Sok példa, kihangsúlyozva azt, hogy minden esetet egyedileg kell értékelni

  Népegészségügyi termékadó

  ■ Adóköteles termékek ismertetése, példákkal ■ Előrecsomagolt termék fogalmának elemzése ■ Az adóalany, az adófizetési kötelezettség keletkezése ■ Adómentesítés esetei ■ Számlazáradékolás

  SZÁMVITEL 2024

  A számviteli törvény 2023 évi zárlathoz is kapcsolódó, illetve 2024 évre vonatkozó változásai és a számvitelre hatással lévő egyéb jogszabályváltozások

  Számviteli törvény [továbbiakban: Szt.] 2022 évi változásai, amelyek a 2023 évi beszámolóhoz kapcsolódhatnak: Társaságiadó-információkat tartalmazó jelentés (CBCR)  Egészségügyi, szociális, kulturális és oktatási intézményben lévő vagyoni részesedés kimutatása  Értékhatárok számítása kiválás esetén  Pénzügyi lízing miatti kötelezettség bemutatása a mérlegben Egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő mellékletére vonatkozó előírás kiegészítése  Pótbefizetésre vonatkozó előírások pontosítása ■ Vagyonmérlegben szereplő eredménytartalékra vonatkozó előírás kiegészítése  Létszám fogalmának egyértelműsítése Könyvvizsgálói jelentés  Fejlesztési támogatások időbeli elhatárolása

  Számviteli törvény 2023. VII. 14. utáni időponttól kezdődően hatályos változásai (2023. évi LIX. tv. és 2023. évi LXXXIII. tv.), illetve esetlegesen idő közben történő változások figyelembevétele:  Szt. hatályával kapcsolatos változások  Az üzleti év értelmezésben bekövetkezett változások (kényszertörlési eljárás esetén, kisadózó vállalkozásokkal kapcsolatban)  Leválás keretében a vagyonátadás és az ellenében kapott részesedés elszámolása  Társaságiadó-információkat tartalmazó jelentés közzétételi kötelezettsége  Határokon átnyúló átalakulás  Mérlegképes könyvelői szakképesítéssel rendelkezők kreditpont-minősítési eljárásban bekövetkezett változás (szakmai kiadványok elismerése) ■ Könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosító engedély megadásának rendjében következett változások ■ Értékhatárváltozás a beszámoló képesítéssel való összeállításánál ■ Hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Htv.) és a hozzá kapcsolódó végrehajtási rendeletek előírásainak számviteli hatása ■ Építmény jog számviteli kezelése ■ Könyvvizsgálat pontosítás ■ Osztalékból származó követelésről való tulajdonosi lemondás kiterjesztése szövetkezetekre ■ Halasztott adó könyvelése ■ Globális minimumadót kiegészítő adó könyvelése Tőkévé konvertálható kölcsön (ismertebb, angol nevén „convertible note”)

  Számviteli politika jelentősége, tartalma, az abban megfogalmazandó döntések hatása a gazdálkodókra

  ■ Gazdálkodói célok megfogalmazása ■ Számvitelre hatással lévő jogi környezet ■ Szt. kerettörvény jellege ■ Gazdálkodó sajátosságainak számvitelben való megjelenése ■ Beszámolót olvasók által elvárt követelmények ■ Valós vagyoni, pénzügyi jövedelmi helyzet bemutatására vonatkozó igények ■ Számviteli alapelvek érvényesülése ■ Beszámolótípusok és a szabályozás részletezettsége közötti kapcsolat ■ Számviteli törvény ■ Mikrogazdálkodói beszámolónál alkalmazandó kötött elszámolási és beszámolási rend  IFRS ■ Számviteli szabályzatokban megfogalmazandó döntések ■ Számviteli politikában ■ Pénzkezeléssel kapcsolatosan ■ Leltározással kapcsolatosan ■ Önköltség számítás rendjével kapcsolatosan ■ Számviteli szabályzatokban megfogalmazott döntések meghozatala (ki, mikor, hogyan, kapcsolódó feladatok és felelősségek) ■ Könyvelés technikai jellegével kapcsolatos számvitelpolitikai döntések ■ Értékeléssel kapcsolatos számviteli döntések Jelentős – nem jelentős ■ Lényeges – nem lényeges ■ Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevétel, költségek, ráfordítások Választási, minősítési lehetőségek ■ Szabályzatokban megfogalmazott döntések jelentősége a napi számviteli munkára ■ Számvitelpolitikai döntéseknek a kiegészítő mellékletben történő bemutatása

  Követelések számvitele

  ■ Követelések fogalma, számviteli helye a beszámolóban ■ Vevőkövetelések ■ Kimenő számlák számviteli kezelése ■ Árbevétel elszámolása – teljesítmény polgárjogi és adózás szempontjából való megítélése ■ Követelések vállalatcsoporton belül  Kapcsoltsági viszonyok fogalmi áttekintése – anyavállalat, leányvállalat, kapcsolt vállalkozás, jelentős tulajdoni részesedéssel rendelkező vállalkozás, egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozás ■ Beszámolóban való bemutatás szabályai ■ Jegyzett, de még be nem fizetett tőke szerepe és a hozzá kapcsolódó elszámolások számvitele ■ Jegyzett tőke emelés számvitele ■ A jegyzett tőke emelést megelőzően és azt követően teljesített vagyoni hozzájárulás elszámolása ■ Apport elszámolásának számvitele ■ Osztalékelőleg számviteli kezelése ■ Osztalékelőleg korlát meghatározása ■ Osztalékelőleg számviteli elszámolása ■ Adott előlegek ■ Adott kölcsönök elszámolása ■ Magánszemélyeknek, munkavállalóknak ■ Más gazdálkodóknak ■ Kaució, depozit, rabatt Fogalma ■ Elszámolása ■ Barter ügyletek számviteli kezelése ■ Egyéb technikai jellegű követelés vagy követelés-jellegű tételek, elszámolások számviteli kezelése (pl. kriptovaluták) ■ Követelések általános értékelési szabálya ■ Bekerülési érték értelmezése ■ Értékvesztés elszámolásának szabályai (partner értékelés, kisösszegű követelések)

  Időbeli elhatárolások számvitele

  ■ Időbeli elhatárolás szerepe ■ Összemérés számviteli elve ■ Ügyletek teljesítési (könyvelési) időpontja ■ Az ügyletekhez kapcsolódó áfa ■ Időbeli elhatárolások megjelenése a beszámolóban – példákkal ■ Aktív időbeli elhatárolások ■ Bevételek aktív időbeli elhatárolása – esetek ■ Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása – esetek ■ Halasztott ráfordítások – esetek ■ Passzív időbeli elhatárolások ■ Bevételek passzív időbeli elhatárolása – esetek  Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása – esetek ■ Halasztott bevételek – esetek ■ Képzés és feloldás gyakorlati megvalósítása ■ Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló vonatkozó sajátosságai Kiegészítő mellékletben való bemutatás


  Videók megtekintési díja (ÁFA-mentes):

  Videók megtekintési díja, mely költségként elszámolható: 42.800 Ft/fő

  30% kedvezmény 2024. augusztus 30-ig:

  Videók kedvezményes megtekintési díja (30% kedvezmény):

  42.800 Ft/fő helyett 29.960 Ft/fő


  A videó/e-learning képzés áfamentes. Az előadás díja költségként elszámolható.

  Technikai és hálózati követelmények:

  Minimális követelmények a Vezinfó (Videosquare) videó/e-learning felvételek és élő közvetítések (élő/online) lejátszásához

  Hardver-követelmények

  A szolgáltatás böngésző használatával vehető igénybe számítógépeken, illetve mobil eszközökön. A rendszer használata nem támaszt speciális eszköz-követelményeket. Egy ma átlagosnak mondható eszköz teljesítménye elegendő a felvételek (videó/e-learning) és élő adások (élő/online) lejátszásához.

  Szoftver-követelmények

  A szolgáltatás használatához, a felvételek (videó/e-learning) és élő adások (élő/online) lejátszásához a következőkre van szükség:

  • Böngésző (lásd kompatibilitási lista)
  • Egyéb követelmények: JavaScript engedélyezése (alapesetben engedélyezett minden böngészőben).

  Hálózati sávszélesség

  A felvételek (videó/e-learning) és élő közvetítések (élő/online) megtekintéséhez minimálisan 3-4MBps letöltési sávszélességre van szükség. Ennek a legtöbb, ma elérhető internet hozzáférési technológia (wifi, mobil internet, kábeles elérés stb.) megfelel. Mobil hálózat esetén vételi helytől és szolgáltatótól függhet az éppen rendelkezésre álló kapcsolat és sávszélesség (3G vagy LTE kapcsolat szükséges lehet a kiváló felhasználói élményhez).

  Kompatibilitási lista

  A szolgáltatás használható a következő operációs rendszerekkel:

  • Windows 7/8/10 és más Windows operációs rendszerek (Server)
  • Linux és egyéb Unix variánsok
  • MacOS
  • Mobil eszközök: IOS 12+ és Android 6.0+

  Támogatott böngészők és minimálisan szükséges verziójuk (értelemszerűen a fent felsorolt operációs rendszerekkel együtt értendő):

  • Firefox 60+
  • Google Chrome 60+
  • Microsoft Edge 20
  • Safari 12+
  • Internet Explorer: nem támogatott

  Jelentkezési feltételek:

  Ez a meghívó ajánlatnak minősül, a jelentkezés az ajánlat elfogadásának számít és fizetési kötelezettséget von maga után. A jelentkezési lap kitöltője és aláírója kötelezi magát, hogy a jelentkezés elfogadása esetén a részvételi díjról részére e-mailen megküldött díjbekérőt az azon szereplő fizetési határidőig kiegyenlíti. A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében regisztráljuk és a díjbekérő megküldésével a lent megadott e-mail címre igazoljuk vissza. A rendezvény napján készpénzfizetés is lehetséges, kérjük, erre vonatkozó igényét a jelentkezési lapon előre jelezze. A kiegyenlítés után a rendezvény helyszínén adjuk oda a végszámlát. A Vezinfó Kft. megkéri a kedves résztvevőt, hogyaz átutalás bizonylatának másolatát a biztonság kedvéért szíveskedjék magával hozni. Lemondást csak írásban fogadunk el a rendezvényt megelőző 2. munkanapig. Ezt követő lemondás esetén a részvételi díj 50% + áfa költségét kiszámlázzuk. Lemondás hiányában a teljes részvételi díjat kiszámlázzuk. Amennyiben a jelentkező az előadáson a részvételi díj befizetése ellenére nem vesz részt, és az előadás előtti 2. munkanapig a részvételét írásban nem mondta le, a részvételi díj 70%-át költségtérítésként felszámítjuk és visszatartjuk, vagy más képzésre történő jelentkezés átirányítását rugalmasan kezeljük. A jelentkező adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Vezinfó Kft. a jövőben e-mailen személyre szólóan küldjön az előadásairól, kiadványairól tájékoztatókat.  Szervező fenntartja magának a jogot, hogy nem megfelelő érdeklődés vagy egyéb nem várt esemény (pl. előadó betegsége, áramszünet, időjárási viszonyok) esetén a képzés elmarad ez esetben további részvételi lehetőséget Jelentkező részére biztosítunk. Jelentkező ezen túlmenően további anyagi igénnyel ezért nem léphet fel.

  Szervező engedélyei:

  Felnőttképzési nyilvántartásba vételi szám: E-001513/2016
  Felnőttképzési engedélyszám: E/2020/000238

  Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/001497

  Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-2721

  Akkreditációs szám (Magyar Ügyvédi Kamara): AK001005/2020
  Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-117529/2017, NAIH-117528/2017, NAIH-114924/2017, NAIH-114922/2017, NAIH-114925/2017, NAIH-114927/2017
Szolgáltatások
 • Igénybe vehető szolgáltatások
  Igénybe vehető szolgáltatásokIgénybe vehető szolgáltatások
  Cikkszám
  41099v

Kapcsolat

Galéria

Partnereink

Vezinfó blog

Jogadó blog

HELYSZÍNEINK

Kiadó
Moha Ház
1143 Budapest, Gizella út 42-44.
1143 Budapest, Gizella út 42-44.

Feliratkozás hírlevélre

Amennyiben Ön feliratkozik hírlevelünkre és "kipipálja" a hozzájárulási nyilatkozatot, akkor azonnal ingyenesen elküldjük e-mailen az ADÓZÁS/SZÁMVITEL (A szakma lapja) című folyóirat 40 oldalas mintaszámát, PDF formátumban.

minden mező kitöltése kötelező
Facebook