Termék részletek-30%
ADÓZÁS + SZÁMVITEL 2024 (Kelemen + Sallai) [Videó/E-learning]

ADÓZÁS + SZÁMVITEL 2024 (Kelemen + Sallai) [Videó/E-learning]

Adótörvény-változások, különös tekintettel a 2023. évi LXXXIII. törvény, a 2023. évi LIX. törvény és a 2023. évi LXX. törvény rendelkezéseire + Szt. 2023 évi zárlathoz is kapcsolódó, ill. 2024 évre vonatkozó változásai és a számvitelre hatással lévő egyéb jogszabályváltozások, Számviteli politika, Követelések és időbeli elhatárolások számvitele (8 db videó, 720 perc)
Dátum:
2024. augusztus 30-ig rendelhető
Előadó:
Kelemen Hilda, Dr. Sallai Csilla
Kredit:
Könyvelők: 16 kredit, Adótanácsadók, adószakértők: 16 kredit, Könyvvizsgálók: 4 kredit
Részvételi díj:
42 800 Ft
29 960 Ft (Vége: 2024.08.30)
VÁLASSZON, hogyan tekinti meg az előadást! 
:
Kosárba Kosárba
VIDEÓ/E-LEARNING: Kényelmesen otthonról vagy az irodából utólagos/késleltetett megtekintéssel. Utólagos/késleltetett megtekintés a részvételi díj kifizetése után kapott egyedi felhasználónévvel és jelszóval. A késleltetett megtekintés azt jelenti, hogy a képzések időpontja (2024. február 1. + február 2.) után leghamarabb 10 nappal (2024. február 12.) lehet a videókat megtekinteni. Ha 2024-ra szeretné a kreditpontokat elszámolni, akkor legkésőbb 2024. augusztus 31-ig tekintse meg a videókat! A videó/e-learning képzés áfamentes. KREDITPONTOK. Fontos! Az értékesítés 2024. augusztus 30-án zárul.
Részletek
 • Videók felvételének időpontja:

  2024. február 1. + február 2.
  8 db videó (összesen 720 perc)

  Előadók:

  Kelemen Hilda
  főosztályvezető, NAV CSM Adó- és Vámigazgatóság Ügyfélszolgálati Főosztály - Adózás 2024
  Dr. Sallai Csilla
  könyvvizsgáló, adószakértő, MKVK Könyvelői Tagozat elnöke - Számvitel 2024

  Kreditpontok:    
  Könyvelők: 16 kreditpont (Vállalkozási szak/Adózási + Számviteli témakör, 8 + 8 kredit)
  Adótanácsadók: 16 kreditpont (9 + 7 kredit)
  Adószakértők: 16 kreditpont (9 + 7 kredit)
  Okleveles adószakértők: 16 kreditpont (9 + 7 kredit)
  Könyvvizsgálók: 4 kreditpont (2 + 2 kredit)

  Határozatok:

  Határozatok iktatószámai (Pénzügyminisztérium):
  PM/125-17/2024 (könyvelők), PM/126-20/2024 (adótanácsadók, adószakértők, okleveles adószakértők) + PM/125-35/2024 (könyvelők), PM/126-35/2024 (adótanácsadók, adószakértők, okleveles adószakértők)
  Elszámolhatóság időszaka: 2024. február 12. - 2024. augusztus 31.
  Határozat iktatószáma (MKVK): BP-12/2024 (könyvvizsgálók) + BP-15/2024 (könyvvizsgálók)

  Ellátás:

  A videó/e-learning képzés áfamentes. Az előadás díja költségként elszámolható.

  Ajánló:

  Kiváló gyakorlati előadók, szuper árak, rengeteg kreditpont! Új tematikák, amelyek a 2023/2024-es adótörvény- és számviteli változásokat is tartalmazzák!


  Tematika:

  ADÓZÁS 2024

  SZJA, TAO, KIVA

  SZJA: ■ Egyéni vállalkozó szünetelése alatt befolyt bevétel adójogi helyzetének kezelése ■ Változások az átalányadózó egyéni vállalkozókra vonatkozó szabályrendszerben (átalányadózás választása, kedvezményezett tevékenységek besorolása, adózási mód évközi megszűnésének esetei, ennek jogkövetkezményei, ehhez kapcsolódó kötelezettségek) ■ Őstermelő kizárólag üzemi célú tárgyi eszközének értékesítéséhez kapcsolódó új kedvezményes költségelszámolási lehetőség. Támogatásból finanszírozott kiadás elszámolása ■ Induló vállalkozás munkavállalójaként, vezető tisztségviselőjeként a vállalkozásban ingyenesen vagy kedvezményesen szerzett tagsági jogot megtestesítő részesedés mentessége ■ Társas vállalkozás megszűnését követően a tagnak juttatott vagyon adójogi minősítése ■ Bizalmi vagyonkezelés és magánalapítványi vagyon „bemeneti adóztatása” helyett „kimeneti adóztatás” ■ Kriptoeszközzel végrehajtott ügyletből származó jövedelem pontosítása ■ Amerikai-magyar kettős adózást kizáró egyezmeny megszűnése miatt szükséges módosítások (művészek, sportolók jövedelemszerzésének helye, értékpapír ügylet és kamat adózása, ellenőrzött tőkepiaci ügylet fogalmának módosítása, adóbeszámítás változása) ■ Orosz-magyar kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény részleges felfüggesztésének hatása a magánszemélyek adózására ■ Emelt összegű családi kedvezmény (tartósan beteg és a súlyosan fogyatékos személyek után érvényesíthető többletkedvezmény, a szükséges igazolások, továbbá a kedvezményre jogosultak körének bővítése a fogyatékossági támogatásban részesülő személyekkel) ■ Családi kedvezményt érintő változás (családi pótlékra saját jogán jogosultra, illetve rokkantsági járadékban részesülő személyre vonatkozó különös szabályok) ■ 30 év alatti anyák kedvezményének adóbevallásban történő érvényesítés feltételei ■ Nemzetgazdasági szintű bruttó átlagkereset fogalmának bevezetése, 2024. évi összege: 576.601 Ft ■ Cafetéria-rendszert érintő változások (SZÉP kártyát érintő rendelkezések, egyes meghatározott juttatások negyedéves bevallási gyakorisága, csekélyértékű ajándék juttatása évi 3 alkalommal) ■ Adómentes juttatások (borászati termék juttatása, hulladék átadásának ösztönzése érdekében adott juttatás, lakás vásárlásához, bővítéséhez nyújtott állami támogatások) ■ Nemzetközi vízi- és légi árufuvarozásban foglalkoztatottak napi díjának elszámolása ■ Nyeremények adózása (adóköteles és adómentes nyeremények elhatárolása) ■ Adó feletti rendelkezésre jogosult személyek személyi jövedelemadóbevallási szabályai ■ 1+1% felajánlás eljárási rendjének egyszerűsítése (nem küld a NAV érvénytelen nyilatkozatról szóló értesítő levelet) ■ Folytatólagos személyi jövedelemadóelőleg-nyilatkozatok, adminisztráció könnyítés 2024. január 1-től (személyi kedvezmény, első házasok kedvezménye, négy vagy több gyermekes anyák kedvezménye esetén)

  TAO, KIVA: ■ Törlésre kerül a reklámköltség levonhatóságának tilalma ■ Egyes kedvezmények érvényesítése a Válságközlemény alapján ■ Csoportos társaságiadó-alanyokra vonatkozó rendelkezések változása (csoporttagság megszűnése, előleg-bevallási szabályok) ■ Ellenőrzött külföldi társaság fogalmát érintő módosítások ■ Kapcsolt vállalkozások fogalmának pontosítása ■ Egyes el nem ismert költségek körében történő változások ■ Energiahatékonysági célú beruházás, felújítás adókedvezményének változásai (speciális szabályok az épületre irányuló beruházás, felújítás esetén) ■ Kutatás-fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó új adókedvezmény ■ Globális minimumadóhoz kapcsolódó előírások rövid áttekintése (a kiegészítő adókötelezettség alanya, a kiegészítő adókötelezettség) ■ Kiva-alanyiság megszűnésével kapcsolatos változások (Zrt.-Nyrt. működési jelleg megváltoztatása, egyesülés és szétválás) ■ Kisvállalati adóalanyok innovációs járulék alapjának meghatározását érintő változás ■ Kutatók foglalkoztatása utáni kedvezmény összeghatárának változása a kiva-alap megállapítása során

  TBJ, SZOCHO

  TBJ, SZOCHO: ■ Szünetelő egyéni vállalkozó társadalombiztosítási járulék- és szociális hozzájárulási adókötelezettsége („harmincadolási” szabály megszűnése, a szünetelés alatt befolyt bevétel kezelése, eltérés a járulék- és a szociális hozzájárulási adó alapjában, átmeneti rendelkezések, példák) ■ Főállású átalányadózó egyéni vállalkozó családi járulékkedvezménye havi és éves szinten (átmeneti rendelkezés alapján a 2023. adóévre alkalmazható szabály, példák). Egyéb speciális esetek kezelésére (táppénz, anyasági ellátás, 36 órás munkaviszony létesítése hónap közben, évközi jogosultság megszűnés, költséghányad változás) ■ Mezőgazdasági őstermelőket érintő változások ■ Változások a biztosítási jogviszony bejelentésében (határozott idejű szerződések bejelentése, biztosítotti jogviszony lezárása a ’08-as bevallás alapján, megszűnt foglalkoztatónál fennálló nyitott jogviszonyok hivatalból történő lezárása, a biztosítási jogviszony-zárás vélelmének megdöntése, a jogintézmény bevezetésének gyakorlati tapasztalatai) ■ Nemzetgazdasági szintű bruttó átlagkereset fogalmának bevezetése ■ Munkaviszonyban álló foglalkoztatottakhoz kapcsolódó járulékfizetési alsó határ módosítása (mentesített személyi kör) ■ Járulékalap megállapításának különös esetei (harmadik állam állampolgárának Magyarországról történő kiküldetése esetében, Magyarországi munkavégzésre tekintettel utólagosan kifizetett jövedelmek után) ■ Szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség alól mentesített jövedelmek, jogviszonyok (a Szocho tv. 5. § változásai, különös tekintettel a külföldinek minősülő személyek által megszerzett járulékalapot képező jövedelemre) ■ Szociális hozzájárulási adókedvezményeket érintő változások (munkaerőpiacra lépő személy minősítése, megváltozott munkaképességű személyek körének bővülése, kutatók foglalkoztatása után érvényesíthető adókedvezmény, K+F munkavállaló utáni kedvezmény korlátozása) ■ Szakirányú oktatás és duális képzés szociális hozzájárulási adókedvezményének munkaórához igazított kiszámítása, megváltozott munkaképességű személy esetén alkalmazandó könnyítés ■ Saját munkavállaló képzése esetén érvényesíthető kedvezmények ■ Tanulói és hallgatói jogviszony igazolása az érvényesített diákigazolvánnyal történik ■ Foglalkoztatáshoz kötődő egyéb változások (foglalkoztatói igazolás kiadása, tartalma a jogviszony megszűnésekor) ■ 2023 decembertől alkalmazandó minimálbér változásának hatása ■ Kamatjövedelmek utáni szociális hozzájárulási adókötelezettség

  ÁFA, ILLETÉK, HELYI ADÓK, EGYÉB ADÓK

  ÁFA: ■ Kötelezően visszaváltási díjas rendszer, a nem újrahasználható termékekkel összefüggő különös áfaszabályok ■ Változások a kedvezményes áfa kulcsú és az adómentes ügyletkörben (napilapok 0%-os adómértéke, műalkotások importja esetén 5%-os adómérték, egyes desszert jellegű sajtkészítmények 18%-os áfa mértéke, Hop on - hop off buszos szolgáltatás 5%-os adómértéke, fogászati protézis és a betegszállítás adómentessége) ■ Diplomaták személyes célú adómentessége ■ Jogutódlási esetkörök bővüléseÚj ingatlan fogalmának kiterjesztése a funkcióváltásokra és az önálló rendeltetési egységek számának változására ■ Fordított adózás esetkörei az építőiparban (ingatlanra vonatkozó tevékenységek, nyilatkozattételi kötelezettség) ■ Online elérhető rendezvények teljesítési hely szabálya ■ Számla-kibocsátási kötelezettség időpontjaNyugtareform. Új fogalmak az adójogszabályokban (e-pénztárgép, e-nyugta, nyugtatár, vevői alkalmazás, nyugtával egy tekintet alá eső okirat). A nyugtákról történő adatszolgáltatási kötelezettség kiterjesztése ■ 2024-ben elindul az elektronikus áfarendszer az áfabevallások elektronikus összeállításának és benyújtásának támogatására. 2024-től az áfa bevallás lehetséges módjai (ÁNYK, eÁFA webes felületen, gépi interfész alkalmazásával (M2M)), forrásadatok, önellenőrzés az eÁFA felületen, eÁFA-rendszer előnyei (M lapok kitöltésére vonatkozó kötelezettség megszűnik, önellenőrzési pótlék mentesség, megbízható adózóknak 15 napos ellenőrzési moratórium), eÁFA bevezetésének ütemezése ■ OSS-rendszer aktualitásai, alanyi adómentesség alkalmazása a távértékesítésben ■ E-kereskedelmi ügyletek utáni áfafizetési kötelezettség teljesítésének ellenőrzése érdekében a pénzforgalmi szolgáltatók a határon átnyúló fizetésekkel kapcsolatban teljesített pénzforgalmi szolgáltatásokról adatszolgáltatásra válnak kötelezetté (CESOP) ■ Alanyi adómentességre vonatkozó szabályok változása 2025-től

  ILLETÉK: ■ Változik a bírósági eljárási illeték kiszabásának eljárásaBírósági eljárási illeték készpénz-átutalási megbízással történő megfizetésére jogosultak köre, a közlemény rovat helyes kitöltése, a fellebbezési illeték megfizetésének módja, az ilyen módon megfizetett illeték visszatérítése ■ Megszűnik az eljárási illeték illetékbélyeggel való megfizetésének lehetőségeOtthonteremtési kedvezmény-rendszer bővítésének hatása az illetékmentességre. CSOK Plusz kölcsön felhasználásával történő lakásszerzés esetén a vételár 80 millió forintot meg nem haladó része illetékmentes

  HELYI ADÓ: ■ Szüneteltető egyéni vállalkozó hipa-alanyisága ■ Munkaerő-kölcsönzők hipa-kötelezettsége ■ Adóalap új egyszerűsített megállapítási módja (jogosultak körének bevétel-alapú differenciálása, sávosan meghatározott tételes adó, adóelőleg, adózási módra vonatkozó eljárási szabályok) ■ Hulladékról szóló törvény szerinti visszaváltási díj kezelése a helyi adóban

  EGYÉB ADÓK: ■ Gépjárműadó esedékességének változása. A gépjárműadó alóli mentesség kiterjesztése, a mentesség igénybevételéhez szükséges adatbejelentés ■ Kiskereskedelmi adó mértékének változása, az adóalap megállapítása a 365 napnál rövidebb adóév esetén ■ Reklámadó „felfüggesztésének” meghosszabbítása 2024. december 31-ig ■ Egyszerűsített foglalkoztatással összefüggésben fizetendő közteher szociális hozzájárulási adónak minősül ■ Adórendszeren kívüli kereset (kivezetésre kerül a háztartási alkalmazott foglalkoztatásához kapcsolódó regisztrációs díj) ■ Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (változások a szabályozásban, ekho-választására jogosító jogviszonyok, összeghatárok, kifizetői kötelezettségek, megszűnik a kifizetőt terhelő EKHO)

  Adóigazgatási eljárások változásai és aktuális adózási kérdések

  ADÓIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK: ■ Változások a soron kívüli bevallási kötelezettségben (2023. 07. 15-től megszűnt az egyéni vállalkozó szünetelés megkezdését követő 30 napon belüli bevallási kötelezettség, egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetésekor benyújtandó áfa bevallás alóli mentesülés esetköre, az őstermelő és az átalányadózó egyéni vállalkozó öregségi nyugdíj iránti igénybenyújtás esetén szükséges soron kívüli járulékbevallása) ■ Havi adó- és járulékbevallás változásai ■ Változás a képviselet bejelentésében. Állandó meghatalmazás meghatalmazó általi bejelentése meghatalmazás csatolása nélkül ■ Bírságkiszabást megelőző kötelező adóhatósági felhívások bővítése a változásbejelentéssel ■ Automataberendezéshez kötődő adatszolgáltatás bővülése (kontrolladatok). Kezelőszemélyzet nélküli automataberendezések ellenőrzése ■ Fővárosba történő idézés ■ Szigorúbb szankciók alkalmazása a számla- vagy nyugtaadási kötelezettséget mulasztóknál ■ Változás a megbízható és a kockázatos adózói minősítési eljárásban. Kockázatossá válik egy évre az adózó, ha az adóhatóság akár csak egyetlen alkalommal alkalmazott üzletlezárást vele szemben ■ Kockázatos minősítésű adózók adóhatósági ellenőrzésének határideje ■ Utólagos adómegállapítás változásai végelszámolás esetén, jegyzőkönyvvel szembeni észrevételezési jog ■ Szankciós adószámtörlés esetkörének bővülése ■ Köztartozásmentesség új „tűréshatára” (5.000 Ft, 30.000 Ft) ■ Emelkedik a végrehajtási költségátalány és költségminimum (10.000 Ft) ■ Végrehajtási cselekmények korlátozása kisösszegű tartozásnál. 200.000 Ft-ot meg nem haladó adókövetelés esetén kizárólag pénzforgalmi végrehajtás foganatosítható (korábban 100.000 Ft) ■ Újabb fizetési könnyítések (gépjárműadó esetén természetes személy részére pótlékmentes részletfizetés, automatikus részletfizetési kedvezmény engedélyezése nem természetes személyek részére is) ■ Adóhatóságok által közzétett listák módosulása. Közzétételi listáról kérelemre történő törlés feltételei ■ Hatóság által hozott döntés hirdetmény útján való közlésének új módja, a hirdetőtáblán történő közhírré tétel helyett kizárólag a honlapon való közzététel kerül szabályozásra ■ eÁFA és e-pénztárgép rendszer bevezetéséhez kapcsolódó módosítások ■ Automatikus döntéshozatal az adóigazgatási eljárásban ■ NAV Infóvonallal kapcsolatos információk

  AKTUÁLIS ADÓZÁSI KÉRDÉSEK: ■ Kis mennyiségű értékesítés új szabályai (A kis mennyiségű, helyi és marginális élelmiszer-előállítás és -értékesítés higiéniai feltételeiről szóló 60/2023. (XI. 15.) AM rendelet alapján a természetes személyek mellett a jogi személyek és a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek számára is lehetőség nyílik a kistermelői tevékenység ellátására). A rendelet hatása az őstermelők tevékenységére ■ A társasági szétválás új speciális formája a leválás jogintézményeÁllam működésének egyszerűsítésével összefüggő rendelkezések (munkáltatói adminisztrációs terhek csökkenése) ■ A háborús veszélyhelyzet adóintézkedésekre vonatkozó egyes szabályai ■ Újdonságok az elektronikus ügyintézésben (automatikus ügyfélkapunyitás, ONYA, ’58-as kitöltését segítő új webalkalmazás, eÁFA, megújult eSZJA portál, az ÜPO új szolgáltatásai, automatikus döntéshozatal az elektronikus ügyintézést biztosító szervek eljárásaiban)

  SZÁMVITEL 2024

  A számviteli törvény 2023 évi zárlathoz is kapcsolódó, illetve 2024 évre vonatkozó változásai és a számvitelre hatással lévő egyéb jogszabályváltozások

  Számviteli törvény [továbbiakban: Szt.] 2022 évi változásai, amelyek a 2023 évi beszámolóhoz kapcsolódhatnak: Társaságiadó-információkat tartalmazó jelentés (CBCR)  Egészségügyi, szociális, kulturális és oktatási intézményben lévő vagyoni részesedés kimutatása  Értékhatárok számítása kiválás esetén  Pénzügyi lízing miatti kötelezettség bemutatása a mérlegben Egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő mellékletére vonatkozó előírás kiegészítése  Pótbefizetésre vonatkozó előírások pontosítása ■ Vagyonmérlegben szereplő eredménytartalékra vonatkozó előírás kiegészítése  Létszám fogalmának egyértelműsítése Könyvvizsgálói jelentés  Fejlesztési támogatások időbeli elhatárolása

  Számviteli törvény 2023. VII. 14. utáni időponttól kezdődően hatályos változásai (2023. évi LIX. tv. és 2023. évi LXXXIII. tv.), illetve esetlegesen idő közben történő változások figyelembevétele:  Szt. hatályával kapcsolatos változások  Az üzleti év értelmezésben bekövetkezett változások (kényszertörlési eljárás esetén, kisadózó vállalkozásokkal kapcsolatban)  Leválás keretében a vagyonátadás és az ellenében kapott részesedés elszámolása  Társaságiadó-információkat tartalmazó jelentés közzétételi kötelezettsége  Határokon átnyúló átalakulás  Mérlegképes könyvelői szakképesítéssel rendelkezők kreditpont-minősítési eljárásban bekövetkezett változás (szakmai kiadványok elismerése) ■ Könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosító engedély megadásának rendjében következett változások ■ Értékhatárváltozás a beszámoló képesítéssel való összeállításánál ■ Hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Htv.) és a hozzá kapcsolódó végrehajtási rendeletek előírásainak számviteli hatása ■ Építmény jog számviteli kezelése ■ Könyvvizsgálat pontosítás ■ Osztalékból származó követelésről való tulajdonosi lemondás kiterjesztése szövetkezetekre ■ Halasztott adó könyvelése ■ Globális minimumadót kiegészítő adó könyvelése Tőkévé konvertálható kölcsön (ismertebb, angol nevén „convertible note”)

  Számviteli politika jelentősége, tartalma, az abban megfogalmazandó döntések hatása a gazdálkodókra

  ■ Gazdálkodói célok megfogalmazása ■ Számvitelre hatással lévő jogi környezet ■ Szt. kerettörvény jellege ■ Gazdálkodó sajátosságainak számvitelben való megjelenése ■ Beszámolót olvasók által elvárt követelmények ■ Valós vagyoni, pénzügyi jövedelmi helyzet bemutatására vonatkozó igények ■ Számviteli alapelvek érvényesülése ■ Beszámolótípusok és a szabályozás részletezettsége közötti kapcsolat ■ Számviteli törvény ■ Mikrogazdálkodói beszámolónál alkalmazandó kötött elszámolási és beszámolási rend  IFRS ■ Számviteli szabályzatokban megfogalmazandó döntések ■ Számviteli politikában ■ Pénzkezeléssel kapcsolatosan ■ Leltározással kapcsolatosan ■ Önköltség számítás rendjével kapcsolatosan ■ Számviteli szabályzatokban megfogalmazott döntések meghozatala (ki, mikor, hogyan, kapcsolódó feladatok és felelősségek) ■ Könyvelés technikai jellegével kapcsolatos számvitelpolitikai döntések ■ Értékeléssel kapcsolatos számviteli döntések Jelentős – nem jelentős ■ Lényeges – nem lényeges ■ Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevétel, költségek, ráfordítások Választási, minősítési lehetőségek ■ Szabályzatokban megfogalmazott döntések jelentősége a napi számviteli munkára ■ Számvitelpolitikai döntéseknek a kiegészítő mellékletben történő bemutatása

  Követelések számvitele

  ■ Követelések fogalma, számviteli helye a beszámolóban ■ Vevőkövetelések ■ Kimenő számlák számviteli kezelése ■ Árbevétel elszámolása – teljesítmény polgárjogi és adózás szempontjából való megítélése ■ Követelések vállalatcsoporton belül  Kapcsoltsági viszonyok fogalmi áttekintése – anyavállalat, leányvállalat, kapcsolt vállalkozás, jelentős tulajdoni részesedéssel rendelkező vállalkozás, egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozás ■ Beszámolóban való bemutatás szabályai ■ Jegyzett, de még be nem fizetett tőke szerepe és a hozzá kapcsolódó elszámolások számvitele ■ Jegyzett tőke emelés számvitele ■ A jegyzett tőke emelést megelőzően és azt követően teljesített vagyoni hozzájárulás elszámolása ■ Apport elszámolásának számvitele ■ Osztalékelőleg számviteli kezelése ■ Osztalékelőleg korlát meghatározása ■ Osztalékelőleg számviteli elszámolása ■ Adott előlegek ■ Adott kölcsönök elszámolása ■ Magánszemélyeknek, munkavállalóknak ■ Más gazdálkodóknak ■ Kaució, depozit, rabatt Fogalma ■ Elszámolása ■ Barter ügyletek számviteli kezelése ■ Egyéb technikai jellegű követelés vagy követelés-jellegű tételek, elszámolások számviteli kezelése (pl. kriptovaluták) ■ Követelések általános értékelési szabálya ■ Bekerülési érték értelmezése ■ Értékvesztés elszámolásának szabályai (partner értékelés, kisösszegű követelések)

  Időbeli elhatárolások számvitele

  ■ Időbeli elhatárolás szerepe ■ Összemérés számviteli elve ■ Ügyletek teljesítési (könyvelési) időpontja ■ Az ügyletekhez kapcsolódó áfa ■ Időbeli elhatárolások megjelenése a beszámolóban – példákkal ■ Aktív időbeli elhatárolások ■ Bevételek aktív időbeli elhatárolása – esetek ■ Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása – esetek ■ Halasztott ráfordítások – esetek ■ Passzív időbeli elhatárolások ■ Bevételek passzív időbeli elhatárolása – esetek  Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása – esetek ■ Halasztott bevételek – esetek ■ Képzés és feloldás gyakorlati megvalósítása ■ Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló vonatkozó sajátosságai Kiegészítő mellékletben való bemutatás


  Videók megtekintési díja (ÁFA-mentes):

  Videók megtekintési díja, mely költségként elszámolható: 42.800 Ft/fő

  30% kedvezmény 2024. augusztus 30-ig:

  Videók kedvezményes megtekintési díja (30% kedvezmény):

  42.800 Ft/fő helyett 29.960 Ft/fő


  A videó/e-learning képzés áfamentes. Az előadás díja költségként elszámolható.

  Technikai és hálózati követelmények:

  Minimális követelmények a Vezinfó (Videosquare) videó/e-learning felvételek és élő közvetítések (élő/online) lejátszásához

  Hardver-követelmények

  A szolgáltatás böngésző használatával vehető igénybe számítógépeken, illetve mobil eszközökön. A rendszer használata nem támaszt speciális eszköz-követelményeket. Egy ma átlagosnak mondható eszköz teljesítménye elegendő a felvételek (videó/e-learning) és élő adások (élő/online) lejátszásához.

  Szoftver-követelmények

  A szolgáltatás használatához, a felvételek (videó/e-learning) és élő adások (élő/online) lejátszásához a következőkre van szükség:

  • Böngésző (lásd kompatibilitási lista)
  • Egyéb követelmények: JavaScript engedélyezése (alapesetben engedélyezett minden böngészőben).

  Hálózati sávszélesség

  A felvételek (videó/e-learning) és élő közvetítések (élő/online) megtekintéséhez minimálisan 3-4MBps letöltési sávszélességre van szükség. Ennek a legtöbb, ma elérhető internet hozzáférési technológia (wifi, mobil internet, kábeles elérés stb.) megfelel. Mobil hálózat esetén vételi helytől és szolgáltatótól függhet az éppen rendelkezésre álló kapcsolat és sávszélesség (3G vagy LTE kapcsolat szükséges lehet a kiváló felhasználói élményhez).

  Kompatibilitási lista

  A szolgáltatás használható a következő operációs rendszerekkel:

  • Windows 7/8/10 és más Windows operációs rendszerek (Server)
  • Linux és egyéb Unix variánsok
  • MacOS
  • Mobil eszközök: IOS 12+ és Android 6.0+

  Támogatott böngészők és minimálisan szükséges verziójuk (értelemszerűen a fent felsorolt operációs rendszerekkel együtt értendő):

  • Firefox 60+
  • Google Chrome 60+
  • Microsoft Edge 20
  • Safari 12+
  • Internet Explorer: nem támogatott

  Jelentkezési feltételek:

  Ez a meghívó ajánlatnak minősül, a jelentkezés az ajánlat elfogadásának számít és fizetési kötelezettséget von maga után. A jelentkezési lap kitöltője és aláírója kötelezi magát, hogy a jelentkezés elfogadása esetén a részvételi díjról részére e-mailen megküldött díjbekérőt az azon szereplő fizetési határidőig kiegyenlíti. A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében regisztráljuk és a díjbekérő megküldésével a lent megadott e-mail címre igazoljuk vissza. A rendezvény napján készpénzfizetés is lehetséges, kérjük, erre vonatkozó igényét a jelentkezési lapon előre jelezze. A kiegyenlítés után a rendezvény helyszínén adjuk oda a végszámlát. A Vezinfó Kft. megkéri a kedves résztvevőt, hogyaz átutalás bizonylatának másolatát a biztonság kedvéért szíveskedjék magával hozni. Lemondást csak írásban fogadunk el a rendezvényt megelőző 2. munkanapig. Ezt követő lemondás esetén a részvételi díj 50% + áfa költségét kiszámlázzuk. Lemondás hiányában a teljes részvételi díjat kiszámlázzuk. Amennyiben a jelentkező az előadáson a részvételi díj befizetése ellenére nem vesz részt, és az előadás előtti 2. munkanapig a részvételét írásban nem mondta le, a részvételi díj 70%-át költségtérítésként felszámítjuk és visszatartjuk, vagy más képzésre történő jelentkezés átirányítását rugalmasan kezeljük. A jelentkező adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Vezinfó Kft. a jövőben e-mailen személyre szólóan küldjön az előadásairól, kiadványairól tájékoztatókat.  Szervező fenntartja magának a jogot, hogy nem megfelelő érdeklődés vagy egyéb nem várt esemény (pl. előadó betegsége, áramszünet, időjárási viszonyok) esetén a képzés elmarad ez esetben további részvételi lehetőséget Jelentkező részére biztosítunk. Jelentkező ezen túlmenően további anyagi igénnyel ezért nem léphet fel.

  Szervező engedélyei:

  Felnőttképzési nyilvántartásba vételi szám: E-001513/2016
  Felnőttképzési engedélyszám: E/2020/000238

  Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/001497

  Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-2721

  Akkreditációs szám (Magyar Ügyvédi Kamara): AK001005/2020
  Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-117529/2017, NAIH-117528/2017, NAIH-114924/2017, NAIH-114922/2017, NAIH-114925/2017, NAIH-114927/2017
Szolgáltatások
 • Igénybe vehető szolgáltatások
  Igénybe vehető szolgáltatásokIgénybe vehető szolgáltatások
  Cikkszám
  41096v

Kapcsolat

Galéria

Partnereink

Vezinfó blog

Jogadó blog

HELYSZÍNEINK

Kiadó
Moha Ház
1143 Budapest, Gizella út 42-44.
1143 Budapest, Gizella út 42-44.

Feliratkozás hírlevélre

Amennyiben Ön feliratkozik hírlevelünkre és "kipipálja" a hozzájárulási nyilatkozatot, akkor azonnal ingyenesen elküldjük e-mailen az ADÓZÁS/SZÁMVITEL (A szakma lapja) című folyóirat 40 oldalas mintaszámát, PDF formátumban.

minden mező kitöltése kötelező
Facebook